Służba zdrowia. Opieka zdrowotna

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Nadzwyczajni

To oni pierwsi pojawiają się w miejscach, gdzie toczy się... To oni pierwsi pojawiają się w miejscach, gdzie toczy się najbardziej dramatyczna walka. To oni odsłaniają wypaczenia systemu w kraju, który nie jest przygotowany na zagrożenie. To oni docierają ...
€10,25 €9,23
€10,25 €9,23

Świąteczny dyżur

Idą święta, gęsi przybierają na wadze, ale prawie półtora... Idą święta, gęsi przybierają na wadze, ale prawie półtora miliona lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych przez NHS będzie musiało stawić się w pracy także w Boże Narodzenie. W tej książce (doskonał...
€8,99 €8,09
€8,99 €8,09

Zabójcze lekarstwa i zorganizowana przes...

Leki to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci - po chorob... Leki to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci - po chorobach serca i nowotworach. W swojej najnowszej przełomowej książce Peter C Gotzsche odkrywa przed Czytelnikiem oszustwa branży farmaceuty...
€12,73 €11,46
€12,73 €11,46

Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochron...

Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na w... Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z ...
€32,17 €28,95
€32,17 €28,95

Twas The Nightshift Before Christmas

A short gift book of festive hospital diaries from the au... A short gift book of festive hospital diaries from the author of million-copy bestseller This is Going to Hurt Christmas is coming, the goose is getting fat . . . but 1.4 million NHS staff are h...
€11,19 €10,07
€11,19 €10,07

Komercyjne świadczenie usług medycznych ...

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadni... Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez szpitale publiczne, zaprezentowanego w ujęciu prawnym i ekonomicznym, a także ze szczególnym uwzg...
€34,64 €29,50
€34,64 €29,50

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne T...

Opracowanie Zbiorowe
Pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu żywienia człowieka... Pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu żywienia człowieka prezentujący żywienie w kontekście zdrowia publicznego. Omówiono w nim: miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa z uwzględnie...
Opracowanie Zbiorowe
€17,62 €15,86
€17,62 €15,86

Na sygnale Z życia ratownika medycznego

PRAWDZIWE HISTORIE Z ŻYCIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO. Na chod... PRAWDZIWE HISTORIE Z ŻYCIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO. Na chodniku leży nastolatek, wykrwawiający się z rany kłutej. Zrozpaczona i zszokowana matka patrzy oniemiała, jak jej córka przechodzi bardzo si...
€11,03 €9,93
€11,03 €9,93

Podstawy zarządzania zakładem opieki zdr...

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzani... Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej! Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania...
€12,71 €11,44
€12,71 €11,44

Uregulowania prawne dotyczące wykonywani...

Książka zawiera wybrane uregulowania prawne z zakresu wyk... Książka zawiera wybrane uregulowania prawne z zakresu wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce. Uwzględniono także kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w państwach U...
€10,18 €9,16
€10,18 €9,16

System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związa... Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związany jest nierozerwalnie z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Książka jest jedynym i kompleksowym opracowaniem obecnego systemu publicznego ubezpi...
€11,79 €10,61
€11,79 €10,61

Symulacja w zarządzaniu systemami ochron...

Metody symulacji komputerowej mogą odgrywać istotną rolę ... Metody symulacji komputerowej mogą odgrywać istotną rolę we wspomaganiu procesów decyzyjnych zarządzania opieką zdrowotną, głównie ze względu na możliwość przeprowadzania kontrolowanych eksperyme...
€16,26 €14,63
€16,26 €14,63

Zdrowie publiczne Najważniejsze zagadnie...

Zdrowie publiczne jest dziedziną, której nowoczesne podst... Zdrowie publiczne jest dziedziną, której nowoczesne podstawy naukowe i zakres działań powstały na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Misją tej dziedziny, opartej na wiedzy wielu dyscyplin naukowy...
€12,79 €11,51
€12,79 €11,51

Zarys współczesnej promocji zdrowia

W sposób zwięzły i przystępny omówiono uwarunkowania zdro... W sposób zwięzły i przystępny omówiono uwarunkowania zdrowia i choroby oraz tzw. nierówności w zdrowiu, charakterystykę współczesnej promocji zdrowia, główne kierunki i zasady promocji zdrowia, i...
€17,91 €16,12
€17,91 €16,12

Zdrowie publiczne Podręcznik dla student...

Walka o zdrowie nie leży tylko w gestii instytucji medycz... Walka o zdrowie nie leży tylko w gestii instytucji medycznych, ale również instytucji życia społecznego i indywidualnego zachowania ludzi. Publikacja przedstawia koncepcje zdrowia w medycynie, ...
€20,57 €18,51
€20,57 €18,51

Pacjent na oddziale psychiatrycznym Wska...

W książce przystępnie i zwięźle - w formie pytań i odpowi... W książce przystępnie i zwięźle - w formie pytań i odpowiedzi - przedstawiono zagadnienia związane z rozpoznaniem i różnicowaniem chorób psychicznych, a także ogólny zarys postępowania z pacjenta...
€23,01 €20,71
€23,01 €20,71

Zawody medyczne ciągłość i zmiana

Z recenzji prof. dr hab. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej... Z recenzji prof. dr hab. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej: Współczesne zawody medyczne to nie tylko lekarze wielu specjalizacji, lecz także personel medyczny wspomagający lekarzy w trosce o zd...
€10,20 €9,18
€10,20 €9,18

E-zdrowie Wprowadzenie do informatyki w ...

E-zdrowie jest rozwijającym się obszarem ochrony zdrowia,... E-zdrowie jest rozwijającym się obszarem ochrony zdrowia, przynoszącym konkretne korzyści coraz bardziej zinformatyzowanemu społeczeństwu. Integracja kompetencji informatycznych i ich związek z d...
€23,20 €20,88
€23,20 €20,88

Zawody medyczne Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w zw... Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami dotyczącymi zatrudniania pracowników wykonujących zawody medyczne w różnorakich podmiotach...
€32,20 €28,98
€32,20 €28,98

Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstru...

Wyrażone w Konstytucji RP z 1997 r. i w niemieckiej ustaw... Wyrażone w Konstytucji RP z 1997 r. i w niemieckiej ustawie zasadniczej z 1949 r. podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego są bardzo zbliżone. Widoczne są jednak także znaczące róż...
€10,23 €9,21
€10,23 €9,21

Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarod...

Opracowanie Zbiorowe
Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony ... Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym. Badania nad działaniami w zakresie ochrony zdrowia mogą być...
Opracowanie Zbiorowe
€10,12 €9,11
€10,12 €9,11

e-zwolenienia lekarskie Przepisy i praktyka

Poradnik dla pracodawców i przedsiębiorców, w którym omów... Poradnik dla pracodawców i przedsiębiorców, w którym omówione zostały najnowsze przepisy dotyczące wprowadzenia z dniem 1 grudnia 2018 r. obowiązkowych elektronicznych zwolnień lekarskich (e-zwol...
€19,78 €17,80
€19,78 €17,80

Innowacyjne technologie w ochronie zdrow...

Publikacja przedstawia proces wdrażania rozwiązań technol... Publikacja przedstawia proces wdrażania rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze szeroko rozumianej ochrony zdrowia oraz wyzwania związane z rozwinięciem założeń dotyczących zd...
€29,72 €26,75
€29,72 €26,75

Innowacje w ochronie zdrowia

W książce przybliżono zmiany i procesy zachodzące w ochro... W książce przybliżono zmiany i procesy zachodzące w ochronie zdrowia z uwzględnieniem innowacji technologicznych, które będą odgrywać coraz większą rolę. Publikacja składa się z dwóch części: -...
€34,82 €31,34
€34,82 €31,34