Rachunkowość. Księgowość

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Rachunkowość sektora budżetowego z eleme...

Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkow... Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej: - organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, - związków metropolitalnych, - jednost...
€51,37
€51,37

Kontrola zarządcza w jednostkach samorzą...

Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarzą... Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w strukturach samorządu terytorialnego, w tym m.in.: - cele kontroli zarządczej oraz mierniki poziomu ich osiągnięcia, - poziomy f...
€33,19
€33,19

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Krok ...

Poznaj regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawoz... Poznaj regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawozdań finansowych. Sprawdź, jak sporządzić sprawozdanie za 2019 rok.Pamiętaj o ważnych zmianach dotyczących elektronicznego składania sprawo...
€30,63
€30,63

Matematyka finansowa

Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej... Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają stu...
€15,41
€15,41

Prawo bilansowe a prawo podatkowe

Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem p... Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym – pytanie, czy są one koniecznością, a w jakim stopniu powodują zbędne obciążenie podatników – odnosi się głównie do sposobu uję...
€14,82
€14,82

Rachunek kosztów dla inżynierów

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i p... Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzj...
€15,66 €12,29
€15,66 €12,29

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze ...

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór pub... Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. W książce: 1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości: - KSR nr 1 „Ra...
€73,27
€73,27

Biblia Excela dla księgowych 3.0 + płyta...

Autorzy książki pokazuje jak przygotować szablon do plano... Autorzy książki pokazuje jak przygotować szablon do planowania kosztów amortyzacji czy szablon do wystawiania faktur mający wbudowane mechanizmy automatycznej numeracji kolejnych dokumentów. Taki...
€23,06
€23,06

Środki trwałe 2019

Większość otaczających nas rzeczy to środki trwałe. Niekt... Większość otaczających nas rzeczy to środki trwałe. Niektóre z uwagi na niską wartość nie wymagają wprowadzania do ewidencji środków trwałych. Natomiast rzeczy niebędące niskocennymi środkami trw...
€22,88
€22,88

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatk...

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podat... Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w z...
€20,34
€20,34

Polityka rachunkowości w kulturze Odpowi...

Odpowiedzi na 70 pytań księgowych i dyrektorów uwzględnia... Odpowiedzi na 70 pytań księgowych i dyrektorów uwzględniające ostatnie zmiany w rachunkowości. Sprawdź, co może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Sprawdź także, jak korygować pows...
€17,78
€17,78

Podstawy rachunkowości Wykład

Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktual... Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktualizowaną. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2015 r. Nowelizacja krajowego prawa bilansowego pozostaje w ścisł...
€14,66
€14,66

Kontrola ZUS w firmie 2017

Inspektorzy kontroli ZUS sprawdzają, czy płatnik składek ... Inspektorzy kontroli ZUS sprawdzają, czy płatnik składek prawidłowo nalicza wysokość należnych składek, w zależności od rodzaju ubezpieczenia i tytułu do ubezpieczeń oraz czy prawidłowo wypłaca ś...
€17,74
€17,74

Zbiór zadań z rachunkowości Kwalifikacja...

Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej... Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i analizy finansowej, przygotowane do kształcenia umiejętności w zakresie kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości dla zawodów techni...
€9,95
€9,95

Kapitał własny spółek kapitałowych jako ...

W literaturze często stwierdza się, że „kapitał” jest poj... W literaturze często stwierdza się, że „kapitał” jest pojęciem wieloznacznym. Spotyka się takie określenia, jak: „kapitał trwały”, „kapitał społeczny”, „kapitał ludzki”, „kapitał intelektualny”. ...
€10,37
€10,37

Fakturowanie sprzedaży w 2017 Praktyczne...

Opracowanie Zbiorowe
Faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozli... Faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozliczeniowym. Pełni wiele funkcji, ale najważniejsza jest ta, że pozwala ona na udokumentowanie transakcji i umożliwia poprawne jej ujęcie w ...
Opracowanie Zbiorowe
€15,43
€15,43

Formy organizacyjno-prawne jednostek sek...

W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: ... W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: - ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości - z likwidacją niektór...
€8,96
€8,96

Współczesne koncepcje adaptacji rozwiąza...

Opracowanie dotyczy zagadnień współczesnej rachunkowości ... Opracowanie dotyczy zagadnień współczesnej rachunkowości ze wskazaniem kierunków realizacji jej wymagań zarówno na poziomie sprawozdawczości, jak też rewizji finansowej. Zaprezentowano zarówno zr...
€11,65
€11,65

Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopat...

Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności p... Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociąg...
€16,93
€16,93

Dyskonto z tytułu braku płynności rynkow...

Wycena przedsiębiorstw nie jest trudnym procesem, ale nie... Wycena przedsiębiorstw nie jest trudnym procesem, ale nie oznacza to, że nie jest skomplikowana. Nawet pozornie łatwe elementy (zagadnienia) wymagają podstawowej wiedzy. W przeciwnym wypadku zacz...
€11,68
€11,68

Klasyfikacja budżetowa 2019

W rozdziale I książki znajduje się tekst rozporządzenia w... W rozdziale I książki znajduje się tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których przedstawiono podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z...
€37,77
€37,77

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finanso...

W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania ... W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego, która jest najważniejszą i najczęściej stosowaną analizą finansową przedsiębiorstwa. Omówiono sposób obliczania i interpretac...
€25,86
€25,86

Rachunkowość behawioralna

Powszechny wizerunek rachunkowości przedstawia ją jako za... Powszechny wizerunek rachunkowości przedstawia ją jako zajmującą się samymi faktami, przepisami, suchymi liczbami i ich przetwarzaniem. W tak rozumianej rachunkowości nie rozpatruje się w ogóle z...
€15,03
€15,03

Ewolucja form organizacyjno-prawnych gos...

W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizac... W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Ustalono i scharakteryzowano niezbadane dotąd w nauce prawa finanso...
€16,93
€16,93