Rachunkowość. Księgowość

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. ... Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. ...
€12,28
€12,28

Rachunek kosztów dla inżynierów

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i p... Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzj...
€15,47 €12,14
€15,47 €12,14

Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa

Książka jest monografią poświęconą analizie i kontroli ko... Książka jest monografią poświęconą analizie i kontroli kosztów oraz jej wykorzystaniu w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Po jej przestudiowaniu czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: • jaka j...
€15,42
€15,42

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodziel...

W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręczn... W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania.
€5,11
€5,11

Ceny transferowe Jak przygotować firmę d...

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych ora... Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakc...
€27,44
€27,44

KSR 7- stosowanie w jednostkach sektora ...

Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowa... Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk rach...
€20,06
€20,06

Plan kont dla budżetów jednostek samorzą...

Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunk... Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. W opisie konta 130 określono, że konto to może sł...
€20,06
€20,06

Przychody i dochody oraz koszty i wydatk...

W książce omówione zostały szczególne zasady funkcjonowan... W książce omówione zostały szczególne zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym wyróżnieniem takich kateg...
€21,89
€21,89

Inwentaryzacja 2019

"Inwentaryzacja 2019" kompleksowo omawia zagadnienia zwią... "Inwentaryzacja 2019" kompleksowo omawia zagadnienia związane z inwentaryzacją. Jest to przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak należy przeprowadzić inwentaryzację w sposób prawidłowy, tak ab...
€15,21
€15,21

Leasing w firmie Zasady rozliczania w 20...

Leasing jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych for... Leasing jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych form finansowania działalności wielu firm. Umożliwia korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z konkretnych środków ...
€9,98
€9,98

Polityka rachunkowości w kreowaniu warto...

Monografia podejmuje interesujące i aktualne zagadnienie ... Monografia podejmuje interesujące i aktualne zagadnienie roli polityki rachunkowości w kreowaniu obrazu sytuacji majątkowo-finansowej prezentowanej w rocznym sprawozdaniu finansowym. Problem pod...
€12,81
€12,81

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jedno...

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publ... Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego to zbiór 11 praktycznych komentarzy z licznymi wzorami i przykładami rozwiązań najczęściej pojawiających się w jednostkach finansó...
€15,21
€15,21

Podatek dochodowy odroczony w procesie r...

Monografia dotyczy zagadnienia z obszaru zaawansowanej ra... Monografia dotyczy zagadnienia z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej - podatku dochodowego odroczonego. Jej autorami są pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu ...
€11,49
€11,49

Wykorzystanie instrumentów polityki rach...

W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrume... W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrumentów polityki rachunkowości w obszarze sprawozdania finansowego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wskazano ...
€13,33
€13,33

RODO dla księgowychi biur rachunkowych W...

Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dzia... Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dziale księgowości w firmie oraz w biurze rachunkowym nowych zasad ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego rozporządzenia 2016/679...
€25,19
€25,19

Koszty podatkowe

Praktyczny poradnik dotyczący prawidłowego rozliczania ko... Praktyczny poradnik dotyczący prawidłowego rozliczania kosztów uzyskania przychodów z omówieniem najważniejszych zmian w 2018 roku. Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w podatku dochod...
€22,64
€22,64

Strategiczne zarządzanie płynnością fina...

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie ma w... Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie ma wpływ na skuteczne realizowanie podstawowego celu działania przedsiębiorstwa, jakim jest pomnażanie bogactwa właścicieli, realizowane dzięk...
€14,36
€14,36

Informacje niefinansowe w sprawozdawczoś...

Celem opracowania jest przedstawienie problematyki raport... Celem opracowania jest przedstawienie problematyki raportowania informacji niefinansowych w szerokim kontekście jego rozwoju oraz podkreślenie znaczenia ujawniania informacji niefinansowych we ws...
€12,57
€12,57

Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowa...

Książka pt. „Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie ... Książka pt. „Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych" jest pierwszą zwartą publikacją na polskim rynku wydawniczym, która kompleks...
€11,51
€11,51

Sprawozdanie finansowe według MSSF

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów... Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF...
€51,10
€51,10

Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/0...

Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć... Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć kierownictwo każdej jednostki, jest zorganizowanie systemu rachunkowości w taki sposób, aby był on w stanie poprowadzić rachunkowość jedn...
€8,94
€8,94

Management accounting innovations the ca...

The monograph manuscript demonstrates an interesting and ... The monograph manuscript demonstrates an interesting and coherent research into ABC and ABM issues in Poland. The book provides evidence that the author conducted original research, has made a si...
€10,38
€10,38

Pracownia rachunkowości Część 1 Dokument...

Nowy podręcznik do nauki w zawodach technik ekonomista na... Nowy podręcznik do nauki w zawodach technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik rachunkowości na poziomie szkoły policealnej (wspólne dla obu zawodów treści kwalifikacji A.36). Reali...
€9,92
€9,92

Sprawozdania budżetowe jednostek samorzą...

W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządze... W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 459). Znowelizowane rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do spra...
€40,57
€40,57