Przemysł. Rzemiosło. Spółdzielczość

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Mapy drogowe produktu nowe podejście Wyz...

Mapa drogowa produktu w konwencjonalnym ujęciu bywa obwin... Mapa drogowa produktu w konwencjonalnym ujęciu bywa obwiniana za wyznaczanie nierealnych celów, przeoczanie okazji czy rozwijanie przestarzałych funkcji. A przecież - jeśli jest dobra - łatwo sta...
€17,83 €16,05
€17,83 €16,05

Nowe podejście do analizy progu rentowno...

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat tradycyjnych o... Książka stanowi kompendium wiedzy na temat tradycyjnych oraz najnowszych metod analizy progu rentowności. Jest unikatowym studium wiedzy z zakresu rachunku progu rentowności i pierwszą publikacją...
€15,66 €14,09
€15,66 €14,09

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i w...

Książka jest wynikiem kilkuletnich badań nad japońskimi f... Książka jest wynikiem kilkuletnich badań nad japońskimi fabrykami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Fabryki te są określane mianem hybrydowych, ponieważ stosują mieszankę japońskich i lokal...
€21,12 €19,01
€21,12 €19,01

Wyścig z maszynami Jak rewolucja cyfrowa...

Za każdym razem, gdy pobieramy gotówkę z bankomatu zamias... Za każdym razem, gdy pobieramy gotówkę z bankomatu zamiast od kasjera bankowego, albo korzystamy z automatycznej budki do odprawienia się na lot samolotem, przed oczyma stają nam dowody na to, ja...
€10,34 €9,31
€10,34 €9,31

Procesy umiędzynarodowienia przemysłu sa...

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zaszły duże zmiany w rozw... W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zaszły duże zmiany w rozwoju światowego przemysłu samochodowego. Nastąpiło przyśpieszone umiędzynarodowienie, na które wpłynęły procesy globalizacji oraz towarzysz...
€10,08 €9,07
€10,08 €9,07

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłow...

Książka prezentuje istotne sfery funkcjonowania przedsięb... Książka prezentuje istotne sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego. Może być źródłem informacji zarówno dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieri...
€9,74 €8,77
€9,74 €8,77

Efektywność ekonomiczna procesów restruk...

Przedsiębiorstwa tworzące przemysł hutnictwa żelaza i sta... Przedsiębiorstwa tworzące przemysł hutnictwa żelaza i stali w początkowym okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki stanowiły odrębne, polskie, państwowe podmioty gospodarcze, realizuj...
€13,09 €11,78
€13,09 €11,78

Certyfikaty produktowe i systemowe na ry...

Złożoność i zmienność mikro- i makrootoczenia to kluczowe... Złożoność i zmienność mikro- i makrootoczenia to kluczowe czynniki, które coraz częściej wymuszają stosowanie innych niż typowe nośników informacji w komunikacji na rynku B2B. W praktyce gospodar...
€14,61 €13,15
€14,61 €13,15

Społeczny potencjał odrodzenia miast pop...

Książka dotyczy oceny znaczenia potencjału społecznego w ... Książka dotyczy oceny znaczenia potencjału społecznego w różnicowaniu poziomu rozwoju miast poprzemysłowych funkcjonujących w odmiennych uwarunkowaniach kulturowych, ale pełniących w przeszłości ...
€11,36 €10,22
€11,36 €10,22

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłow...

Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w XXI wieku następuj... Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w XXI wieku następuje w warunkach niezwykle zmiennych, wyrażających się ciągłą turbulencją i złożonością otoczenia tak, iż niekiedy można odnieść wrażenie, że...
€14,60 €13,14
€14,60 €13,14

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań

Współczesne przedsiębiorstwa są szczególnie zainteresowan... Współczesne przedsiębiorstwa są szczególnie zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych procesów i produktów. Fundamentem takiego wdrożenia jest zawsze posiadanie optymalnego rozwiązania innowacyjneg...
€17,15 €15,44
€17,15 €15,44

Przemysł zbrojeniowy wsystemie obronnym ...

Jest to publikacja wszechstronnie analizująca systemy obr... Jest to publikacja wszechstronnie analizująca systemy obronne w kontekście zewnętrznych i wewnętrznych czynników oraz funkcji, procesów, a także relacji dotyczących współczesnego przemysłu zbroje...
€23,64 €21,28
€23,64 €21,28

Inspired How to Create Tech Products Cus...

How do today’s most successful tech companies—Amazon, Goo... How do today’s most successful tech companies—Amazon, Google, Facebook, Netflix, Tesla—design, develop, and deploy the products that have earned the love of literally billions of people around th...
€28,87 €25,98
€28,87 €25,98

Cradle to Cradle

This book proposes a new vision for modern industry. Inst... This book proposes a new vision for modern industry. Instead of our current wasteful and polluting methods of manufacturing, we could be taking nature as a model for making things. With the right...
€13,38 €12,04
€13,38 €12,04

Optymalizacja przepływu produkcji seryjnej

Jednym z najważniejszych celów współczesnych firm jest po... Jednym z najważniejszych celów współczesnych firm jest poprawa efektywności produkcji. Osiągnięcie tego celu wymaga coraz szerszego wdrożenia koncepcji zarządzania optymalizacyjnego w systemach p...
€15,86 €14,27
€15,86 €14,27

Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa Aku...

Cel pracy i postawiony problem badawczy zdeterminowały je... Cel pracy i postawiony problem badawczy zdeterminowały jej strukturę. Monografia składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Trzy pierwsze rozdziały mają ch...
€11,32 €10,19
€11,32 €10,19

The Fourth Industrial Revolution

The founder and executive chairman of the World Economic ... The founder and executive chairman of the World Economic Forum on how the impending technological revolution will change our lives We are on the brink of the Fourth Industrial Revolution. And ...
€11,18 €10,06
€11,18 €10,06

Szczupłe systemy wytwarzania

Przedmiotem rozważań w publikacji są szczupłe systemy wyt... Przedmiotem rozważań w publikacji są szczupłe systemy wytwarzania. Systemy te są obecnie postrzegane jako zbiory wydzielonych elementów, ich wzajemnych relacji i powiązań, które są najlepiej przy...
€19,88 €17,89
€19,88 €17,89

Projektowanie szczupłych systemów wytwar...

W książce Autor dzieli się doświadczeniem i wiedzą w zakr... W książce Autor dzieli się doświadczeniem i wiedzą w zakresie projektowania szczupłych systemów wytwarzania, przybliżając Czytelnikowi niezbędne informacje oraz wskazując rozwiązania, metody i na...
€22,48 €20,23
€22,48 €20,23

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłow...

Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w XXI wieku następuj... Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w XXI wieku następuje w warunkach niezwykle zmiennych, wyrażających się ciągłą turbulencją i złożonością otoczenia tak, iż niekiedy można odnieść wrażenie, że...
€14,60 €13,14
€14,60 €13,14

Kombinat Dzieje zambrowskich zakładów pr...

Książka pokazuje czterdziestopięcioletnie funkcjonowanie ... Książka pokazuje czterdziestopięcioletnie funkcjonowanie Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego - fabryki zbudowanej w mieście pozbawionym tradycji przemysłowej, w którym pierwotnie mieszka...
€10,04 €9,04
€10,04 €9,04

Wyścig z maszynami Jak rewolucja cyfrowa...

Kultowa książka naukowców z amerykańskiego Instytuty Tech... Kultowa książka naukowców z amerykańskiego Instytuty Technologii w Massachusetts (MIT). Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee, analizując wysoki poziom bezrobocia w USA, uważnie przyglądają się teori...
€8,05 €7,25
€8,05 €7,25

Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi Uw...

Autorka pracy starała się pokazać i socjologicznie zinter... Autorka pracy starała się pokazać i socjologicznie zinterpretować przebieg procesów industrializacji w powojennej Polsce, ich polityczne tło i konsekwencje dla funkcjonowania obszarów wiejskich z...
€10,83 €9,75
€10,83 €9,75

Ryzyko sektorowe przemysłu przetwórczego...

Prezentowana Czytelnikom publikacja poświęcona jest anali... Prezentowana Czytelnikom publikacja poświęcona jest analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej branż polskiej gospodarki oraz ryzyka sektorowego. W pracy przedstawiono propozycje metod umożliwiając...
€9,10 €8,19
€9,10 €8,19