;

Marek Mozgawa książki

Ksiązki autora Marek Mozgawa z wysyłką do Francji.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach autora Marek Mozgawa?
Voir comme
Trier par

Przestępstwo zgwałcenia

Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas III ... Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas III Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu...
€10,31
€10,31

Kodeks karny Komentarz

Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodek... Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem poglądów doktryny prawa karnego i orzecznictwa. Szóste wydanie komentarza przedstawia ostatnie zmiany, jak...
€44,17
€44,17

Prawo karne materialne Część ogólna

Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem w... Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania - wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje: wi...
€18,23
€18,23

Stalking

Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego... Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego nękania) w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnymi uwzględnieniem aspektów prawnokarnych (analiza ustawowych znamion przestępstwa nęk...
€36,18
€36,18

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,25
€36,25

Prawo karne materialne Część ogólna

Książka stanowi kompletny wykład części ogólnej prawa kar... Książka stanowi kompletny wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje wiadomości wstępne, naukę o ustawie karnej, naukę o przestępstwie oraz naukę o karze i innych środkach reakcji na prz...
€15,57
€15,57

Kodeks karny Komentarz

W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów poj... W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawi...
€62,45
€62,45

Samobójstwo

Problemy poruszone w książce dotyczą m.in. analizy dogmat... Problemy poruszone w książce dotyczą m.in. analizy dogmatycznej przestępstwa doprowadzenia i pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), jak również przestępstw, których następstwem jest targnięcie si...
€33,63
€33,63

Kodeks karny. Komentarz

Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodek... Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem poglądów doktryny prawa karnego i orzecznictwa. Siódme wydanie komentarza przedstawia wszystkie nowelizacje...
€44,19
€44,19

Kodeks karny praktyczny komentarz

Niniejszy komentarz jest dziełem pracowników Katedry Praw... Niniejszy komentarz jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego Porównawczego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr Magdaleny Budyn-Kulik, dr Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, d...
€43,71
€43,71

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalno...

W książce zaprezentowano szereg aspektów przestępstw prze... W książce zaprezentowano szereg aspektów przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Poruszone problemy dotyczą m.in.: - statystycznego obrazu przestępstw przeciwko czci i nietykalnoś...
€12,95
€12,95

Kodeks wykroczeń Komentarz

Komentarz jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego ... Komentarz jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego Porównawczego UMCS w Lublinie, pod redakcją naukową prof. zw. dr hab. Marka Mozgawy. Stosownie do przyjętego założenia przedstawiono w n...
€43,91
€43,91