;

Bartosz Rakoczy książki

Ksiązki autora Bartosz Rakoczy z wysyłką do Francji.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach autora Bartosz Rakoczy?
Voir comme
Trier par

Prawo przedsiębiorców

Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zaga... Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona n...
€34,42
€34,42

Prawo ochrony przyrody

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydzi... Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i ...
€9,75
€9,75

Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony ś...

„Temat monografii jest oryginalny i dzięki temu praca zaw... „Temat monografii jest oryginalny i dzięki temu praca zawiera dużą dawkę nowości naukowej. Monografii a nie ma swego odpowiednika w literaturze naukowej. (…) Autor swe wywody opiera na solidnej ...
€22,49
€22,49

Ustawa o lasach Komentarz

Stan prawny na: 1.10.2010 r. W piśmiennictwie i w pra... Stan prawny na: 1.10.2010 r. W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach ...
€28,08
€28,08

Prawo ochrony środowiska w kazusach

W książce znajdziemy między innymi: Udział społeczeństwa... W książce znajdziemy między innymi: Udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska Informacja o środowisku Środki finansowo - prawne Organy ochrony środowiska i instytucje...
€4,91
€4,91

Podstawy prawa ochrony środowiska

Podręcznik Podstawy prawa ochrony środowiska jest adresow... Podręcznik Podstawy prawa ochrony środowiska jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa, administracji oraz studentów ochrony środowiska. Autorom przyświecał dodatkowy cel, aby osobom za...
€12,94
€12,94

Prawo ochrony środowiska Komentarz

Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z uwzględnieni... Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z uwzględnieniem aktualnego stanu badań prawa ochrony środowiska i orzecznictwa, szczególnie sądowoadministracyjnego. Autorzy starają się rozwiązać szer...
€48,29
€48,29

Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkod...

W Komentarzu przedstawiono poszczególne przepisy w kontek... W Komentarzu przedstawiono poszczególne przepisy w kontekście istniejących norm prawa krajowego oraz wskazano na poszczególne elementy implementacyjne, a ponadto podjęto próbę określenia relacji ...
€16,06
€16,06

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Ka...

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzec... Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w zupełnie innych realiach ustrojowych i do dnia dzisiejszego nie doczekała się nowelizacji dostos...
€25,29
€25,29

Prawo ochrony środowiska Zagadnienia pod...

Podręcznik Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawo... Podręcznik Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe zawiera zbiór najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska. Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza obejm...
€12,94
€12,94

Prawo gospodarki komunalnej

Prawo gospodarki komunalnej to książka zwięźle omawiająca... Prawo gospodarki komunalnej to książka zwięźle omawiająca najważniejsze akty prawne regulujące wykonywanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, których celem jest zaspokajanie zbior...
€10,70
€10,70

Ustawa o udostępnianiu informacji o środ...

Stan prawny na 10 sierpnia 2010 roku. W książce Ustaw... Stan prawny na 10 sierpnia 2010 roku. W książce Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro...
€20,43
€20,43