Prawo zamówień publicznych

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Grupa wykonawców w prawie zamówień publi...

W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:... W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: - dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, - umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji,...
€41,63
€41,63

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą ... Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym. Omówiono w...
€38,65
€38,65

Warunki udziału w postępowaniu po noweli...

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ... Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w ar...
€12,91
€12,91

Korzystanie z zasobów osób trzecich w za...

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wyk... Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres konieczne...
€25,68
€25,68

E-Zamówienia publiczne Przewodnik po ele...

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udz... Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektroni...
€33,32
€33,32

Zamówienia publiczne placówek oświatowych

Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. De... Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. Definicje, interpretacje, podstawy prawne. Planowanie zamówień. Tryby, procedury, etapy postępowania. Sprawozdawczość. Praktyczne przykłady”...
€23,17
€23,17

Prawo zamówień publicznych

Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stanem pra... Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo zamów...
€3,93
€3,93

Instytucja wadium w postępowaniu o udzie...

Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza ... Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przeds...
€25,60
€25,60

Informator zamawiającego 2016

Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kro... Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę specjalisty ds. zamówień publicznych. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane i usystematyzowane w praktycz...
€12,90
€12,90

Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów ...

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa ... Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki publikacji, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, ...
€49,30
€49,30

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczn...

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane... W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, pow...
€40,74
€40,74

Jak skutecznie udzielać zamówień publicz...

W książce autorka dr Andrzela Gawrońska-Baran, były Wicep... W książce autorka dr Andrzela Gawrońska-Baran, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, zamieściła praktyczne wskazówki dotyczące udzielenia zamówień publicznych w instytucjach kultury, które...
€17,87
€17,87

Informator zamówień publicznych 2019

„Informator zamówień publicznych 2019” to podręczny zbiór... „Informator zamówień publicznych 2019” to podręczny zbiór najważniejszych informacji o Prawie zamówień publicznych w 2019 roku. Znajdują się tutaj tabele, zestawienia i wskazówki postępowania ...
€12,89
€12,89

Specyfikacja istotnych warunków zamówien...

Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacj... Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacji i RODO opracowywać specyfikację istotnych warunków zamówienia.
€12,91
€12,91

Najważniejsze aspekty elektronizacji zam...

Elektronizacja postępowań o zamówienie publiczne to wyzwa... Elektronizacja postępowań o zamówienie publiczne to wyzwanie przed którym stoją wszyscy wykonawcy i zamawiający. Tylko teoretycznie przepisy w tej sprawie są klarowne. Praktyka jednak pokazuje, ż...
€12,95
€12,95

Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzo...

Stosowanie nowych przepisów – zwłaszcza tak obszernych no... Stosowanie nowych przepisów – zwłaszcza tak obszernych nowelizacji, z jakimi mamy do czynienia w przypadku Prawa zamówień publicznych – zawsze wiąże się z początkowymi trudnościami. Potrzeba czas...
€25,90
€25,90

Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacj...

Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to kor... Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających jak wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w znacznej mierze zmieniła dotychc...
€15,48
€15,48

Procedura zlecania zadań publicznych jed...

Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowani... Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie or...
€45,13
€45,13

Podwykonawca Prawa, obowiązki i zasady w...

Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zm... Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośredni...
€12,90
€12,90

Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna...

Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zam... Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi są w pełni porównywalne - jedynym różnicującym je czyn...
€10,62
€10,62

Wykonawca Jakie podmioty mogą skutecznie...

Wykonawca to według ustawy Prawo zamówień publicznych os... Wykonawca to według ustawy Prawo zamówień publicznych osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publi...
€13,29
€13,29

Zamawiający Jakie podmioty są zobowiązan...

Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej ... Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówie...
€13,30
€13,30

Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 2... Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień w zakresi...
€12,89
€12,89

Umowy pisma i postępowanie z zakresu zam...

Umowy, pisma i postępowanie z zakresu zamówien publicznyc... Umowy, pisma i postępowanie z zakresu zamówien publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi z objaśnieniem i płytą CD to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowy...
€46,48
€46,48