Prawo zamówień publicznych

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacj...

Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to kor... Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających jak wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w znacznej mierze zmieniła dotychc...
€15,25
€15,25

Konsorcjum, podwykonawstwo, użycie zasob...

Nie każda firma - szczególnie ta, która nie ma dużego doś... Nie każda firma - szczególnie ta, która nie ma dużego doświadczenia w zamówieniach publicznych - ma wystarczające własne zasoby, aby sprostać wymogom zamawiającego. Na szczęście przepisy dopuszcz...
€15,27
€15,27

Przygotowywanie dokumentacji przetargowe...

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuj... Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji B.30 (przygotowywanie dokumentacji przetargowej). W książce omówiono zasady i tryb udzie...
€11,57
€11,57

Przestępstwo zmowy przetargowej

„Recenzowana monografia poświęcona jest odpowiedzialności... „Recenzowana monografia poświęcona jest odpowiedzialności karnej za przestępstwo zmowy przetargowej spenalizowane w art. 305 obowiązującego kodeksu karnego z 1997 r. Wybór tematu pracy należy uzn...
€25,20
€25,20

Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówi...

Powszechne stosowanie kryterium ceny jako jedynego czynni... Powszechne stosowanie kryterium ceny jako jedynego czynnika wyboru oferty najkorzystniejszej spowodowało, iż zagadnienie kryteriów oceny stało się mało kontrowersyjne. Jednakże zmiany dokonane no...
€35,36
€35,36

Zamówienia publiczne placówek oświatowych

Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. De... Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. Definicje, interpretacje, podstawy prawne. Planowanie zamówień. Tryby, procedury, etapy postępowania. Sprawozdawczość. Praktyczne przykłady”...
€22,82
€22,82

Prawo zamówień publicznych Komentarz do ...

Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ... Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych! (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz...
€40,09
€40,09

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne ...

Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w n... Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliższym czasie znacznemu uelastycznieniu. Są bowiem przedmiotem nowelizacji ustawy Pzp, która powinna zacząć obowiązywać od 18 kwietnia...
€12,70
€12,70

E-Zamówienia publiczne Przewodnik po ele...

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udz... Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektroni...
€32,81
€32,81

Pracownia sporządzania kosztorysów i dok...

Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego w zaw... Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego w zawodzie technik budownictwa, realizująca treści z zakresu kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji prze...
€13,02
€13,02

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie pr...

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągły... Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulow...
€10,21
€10,21

RODO w zamówieniach publicznych

Zmiany związane z RODO nie ominęły zamówień publicznych. ... Zmiany związane z RODO nie ominęły zamówień publicznych. Sięgnij po poradnik, w którym przedstawione zostały praktyczne skutki reformy systemu ochrony danych osobowych dla wykonawców i zamawiając...
€12,69
€12,69

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Praktyczny i pomocny komentarz cenionego eksperta zamówie... Praktyczny i pomocny komentarz cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki publikacji: - zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania, - wykonawca un...
€51,52
€51,52

Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzo...

Stosowanie nowych przepisów – zwłaszcza tak obszernych no... Stosowanie nowych przepisów – zwłaszcza tak obszernych nowelizacji, z jakimi mamy do czynienia w przypadku Prawa zamówień publicznych – zawsze wiąże się z początkowymi trudnościami. Potrzeba czas...
€25,50
€25,50

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stan... Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi ...
€45,84
€45,84

Realizacja zadań publicznych przez spółk...

Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań pub... Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej, ma możliwość wykorzystania przewidzianych w prawie instytucji umożliwiających jej nie tylko wyk...
€37,97
€37,97

Procedura zlecania zadań publicznych jed...

Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowani... Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie or...
€42,73
€42,73

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczn...

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane... W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, pow...
€40,11
€40,11

Wybór trybu udzielenia zamówienia public...

Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga... Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jednak najpierw należy się zdecydować, jaki tryb przetargu wybrać, aby otr...
€12,70
€12,70

Skuteczna oferta w zamówieniach publiczn...

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja... Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja skierowana do osób związanych ze sporządzaniem i oceną ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej, firm zajmujących się wykon...
€30,30
€30,30

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia...

Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś prakt... Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś praktyczne aspekty nowych regulacji o zamówieniach publicznych, jakie przyniosła implementacja dyrektyw. Nasz poradnik, to jedyna publikacja...
€32,84
€32,84

Opis przedmiotu zamówienia Szacowanie wa...

Opis przedmiotu zamówienia to jedna z najważniejszych czy... Opis przedmiotu zamówienia to jedna z najważniejszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zobligowany jest do jego odpowiedniego przygotowania. Uchybienia w ...
€12,71
€12,71

Prawo zamówień publicznych 2016 Rozporzą...

Opracowanie Zbiorowe
Wraz z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicz... Wraz z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniły się też prawie wszystkie rozporządzenia. Skorzystaj z kieszonkowego zbioru wszystkich nowych aktów wykonawczych wraz z wzora...
Opracowanie Zbiorowe
€12,80
€12,80

Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielani...

Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiają... Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiający trzy dyrektywy unijne dotyczące Prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej, tj.: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/...
€48,38
€48,38