Prawo zamówień publicznych

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Pozacenowe kryteria oceny ofert książka ...

Oferta z najniższą ceną nie zawsze gwarantuje najtańszą r... Oferta z najniższą ceną nie zawsze gwarantuje najtańszą realizację zamówienia. Z pomocą tej książki dowiesz się, jak wybrać wykonawcę na podstawie innych ważnych kryteriów.
€12,95
€12,95

Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna...

Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zam... Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi są w pełni porównywalne - jedynym różnicującym je czyn...
€10,65
€10,65

Partnerstwo publiczno-prywatne Nowoczesn...

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefini... Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarcz...
€7,77
€7,77

Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów ...

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa ... Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki publikacji, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, ...
€49,45
€49,45

Zmowy przetargowe w prawie ochrony konku...

Monografia zawiera omówienie uregulowań służących przeciw... Monografia zawiera omówienie uregulowań służących przeciwdziałaniu zmowom przetargowym w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. W publikacji przedstawiona jest krytyczna analiza przyjętego w...
€33,70
€33,70

Prawo zamówień publicznych 2016 Rozporzą...

Opracowanie Zbiorowe
Wraz z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicz... Wraz z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniły się też prawie wszystkie rozporządzenia. Skorzystaj z kieszonkowego zbioru wszystkich nowych aktów wykonawczych wraz z wzora...
Opracowanie Zbiorowe
€13,04
€13,04

Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielani...

Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiają... Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiający trzy dyrektywy unijne dotyczące Prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej, tj.: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/...
€49,28
€49,28

Prawo zamówień publicznych broszura 2019

Opracowanie Zbiorowe
Prawo zamówień publicznych Broszura zawiera najnowszy te... Prawo zamówień publicznych Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami. Publikacją będą przede wszystkim zainteresowane osoby pracujące w jednos...
Opracowanie Zbiorowe
€3,68
€3,68

Opis przedmiotu zamówienia Szacowanie wa...

Opis przedmiotu zamówienia to jedna z najważniejszych czy... Opis przedmiotu zamówienia to jedna z najważniejszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zobligowany jest do jego odpowiedniego przygotowania. Uchybienia w ...
€12,95
€12,95

Przygotowywanie dokumentacji przetargowe...

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuj... Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji B.30 (przygotowywanie dokumentacji przetargowej). W książce omówiono zasady i tryb udzie...
€11,19
€11,19

Specyfikacja istotnych warunków zamówien...

Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacj... Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacji i RODO opracowywać specyfikację istotnych warunków zamówienia.
€12,95
€12,95

Zamówienia publiczne Nowe zasady

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w ży... Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia spowodowała duże zmiany praktyczne w prowadzen...
€25,73
€25,73

Skuteczna oferta w zamówieniach publiczn...

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja... Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja skierowana do osób związanych ze sporządzaniem i oceną ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej, firm zajmujących się wykon...
€30,86
€30,86

Warunki udziału w postępowaniu po noweli...

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ... Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w ar...
€12,95
€12,95

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach ...

Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o... Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporząd...
€32,62
€32,62

Joint Ventures Partnering Subcontracting...

Opracowanie Zbiorowe
Oddajemy do rąk czytelników czwarty z ośmiu tomów podręcz... Oddajemy do rąk czytelników czwarty z ośmiu tomów podręczników do nauki fachowego języka angielskiego dla wykładowców i studentów uczelni technicznych, inżynierów, projektantów, konstruktorów i m...
Opracowanie Zbiorowe
€9,66
€9,66

Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogło...

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, ... Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami. Natomiast w dialogu k...
€10,63
€10,63

Elektronizacja zamówień publicznych Prak...

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia... Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia publiczne będą musiały spełniać wymogi elektronicznej komunikacji między wykonawcami a zamawiającymi. Przygotuj się do tej rewolucji wraz...
€12,95
€12,95

Zamówienia publiczne Wzory pism i dokume...

Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w p... Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka ...
€51,99
€51,99

Zamówienia publiczne placówek oświatowych

Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. De... Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. Definicje, interpretacje, podstawy prawne. Planowanie zamówień. Tryby, procedury, etapy postępowania. Sprawozdawczość. Praktyczne przykłady”...
€23,24
€23,24

Negocjacje z ogłoszeniem Procedura krok ...

Negocjacje z ogłoszeniem są możliwe do zastosowania w prz... Negocjacje z ogłoszeniem są możliwe do zastosowania w przypadkach wymienionych w art. 55 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w odniesieniu do usług opisanych w art. 5 tej ustawy. Niestety ...
€10,63
€10,63

Podwykonawca Prawa, obowiązki i zasady w...

Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zm... Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośredni...
€12,94
€12,94

Partnerstwo publiczno prywatne Podmioty ...

Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby ocen... Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby oceny inwestycji publicznych Woda w wymiarze społeczno-politycznym Organizacja i efektywność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce ...
€12,35
€12,35

Prawo zamówień publicznych Komantarz

W komentarzu przedstawiono sposoby rozwiązywania problemó... W komentarzu przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbo...
€70,63
€70,63