Prawo zamówień publicznych

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Elektronizacja zamówień publicznych Prak...

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia... Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia publiczne będą musiały spełniać wymogi elektronicznej komunikacji między wykonawcami a zamawiającymi. Przygotuj się do tej rewolucji wraz...
€12,97
€12,97

Partnerstwo publiczno prywatne Podmioty ...

Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby ocen... Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby oceny inwestycji publicznych Woda w wymiarze społeczno-politycznym Organizacja i efektywność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce ...
€12,38
€12,38

Prawo zamówień publicznych. Komentarz w.4

W komentarzu przedstawiono sposoby rozwiązywania problemó... W komentarzu przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbo...
€70,75
€70,75

Podwykonawca Prawa, obowiązki i zasady w...

Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zm... Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośredni...
€12,96
€12,96

Specyfikacja istotnych warunków zamówien...

Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacj... Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacji i RODO opracowywać specyfikację istotnych warunków zamówienia.
€12,97
€12,97

Wybór trybu udzielenia zamówienia public...

Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga... Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jednak najpierw należy się zdecydować, jaki tryb przetargu wybrać, aby otr...
€12,96
€12,96

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia...

Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś prakt... Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś praktyczne aspekty nowych regulacji o zamówieniach publicznych, jakie przyniosła implementacja dyrektyw. Nasz poradnik, to jedyna publikacja...
€33,51
€33,51

Dokumenty ofertowe w zamówieniach public...

Zwięzły i praktyczny komentarz do wszystkich § rozporządz... Zwięzły i praktyczny komentarz do wszystkich § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,...
€32,66
€32,66

Zamówienie z wolnej ręki Procedura krok ...

Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosow... Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosować tylko w określonych - wyjątkowych - sytuacjach, które są niezależne od zamawiającego. Ze względu na swoją specyfikę zamówienia z wolnej...
€10,65
€10,65

Zamawiający Jakie podmioty są zobowiązan...

Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej ... Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówie...
€13,36
€13,36

Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporzą...

„Prawo zamówień publicznych 2017. Komentarze do rozporząd... „Prawo zamówień publicznych 2017. Komentarze do rozporządzeń” to pierwszy i jedyny na rynku profesjonalny komentarz do rozporządzeń wykonawczy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.
€32,66
€32,66

Zamówienia publiczne na usługi społeczne...

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją usta... Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniar...
€38,79
€38,79

Partnerstwo publiczno-prywatne 100 pytań...

Partnerstwo publiczno-prywatne to nowa i jedna z najbardz... Partnerstwo publiczno-prywatne to nowa i jedna z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że wdrażanie projektów PPP stanowi w...
€36,35
€36,35

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące ... Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamów...
€75,65
€75,65

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publi... Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych...
€73,08
€73,08

Prawo zamówień publicznych 2016 Tekst je...

Opracowanie Zbiorowe
Codzienne obowiązki uczestników postępowań o zamówienie p... Codzienne obowiązki uczestników postępowań o zamówienie publiczne: zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców wymagają stałego monitorowania zmian prawnych. Wygodny, w kieszonkowym formac...
Opracowanie Zbiorowe
€13,05
€13,05

Europejskie prawo zamówień publicznych j...

Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europ... Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność e...
€11,82
€11,82

Konsorcjum Praktyczne wskazówki dla podm...

Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających ... Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
€13,36
€13,36

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy ... Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw...
€75,89
€75,89

Partnerstwo publiczno-prywatne Nowoczesn...

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefini... Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarcz...
€7,78
€7,78

Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna...

Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zam... Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi są w pełni porównywalne - jedynym różnicującym je czyn...
€10,67
€10,67

Umowy pisma i postępowanie z zakresu zam...

Umowy, pisma i postępowanie z zakresu zamówien publicznyc... Umowy, pisma i postępowanie z zakresu zamówien publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi z objaśnieniem i płytą CD to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowy...
€46,70
€46,70

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoł...

Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzecz... Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz przebieg postępowania wywołanego jej wniesieniem. Przybliżono w niej zagadnienia dotyczące: - realiza...
€33,78
€33,78

Przestępstwo zmowy przetargowej

„Recenzowana monografia poświęcona jest odpowiedzialności... „Recenzowana monografia poświęcona jest odpowiedzialności karnej za przestępstwo zmowy przetargowej spenalizowane w art. 305 obowiązującego kodeksu karnego z 1997 r. Wybór tematu pracy należy uzn...
€25,72
€25,72