Prawo upadłościowe i naprawcze

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

MERITUM Postępowanie administracyjne, eg...

Celem publikacji jest kompleksowe, przystępne i przejrzys... Celem publikacji jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administrac...
€52,07 €46,86
€52,07 €46,86

Upadłość konsumencka Komentarz

Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upad... Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa sądów upadłoś...
€41,61 €37,45
€41,61 €37,45

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie mate... Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzac...
€52,11 €46,90
€52,11 €46,90

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami uk... Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami układu w postępowaniu upadłościowym na gruncie ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Przeprowadzona w pracy analiza nad sk...
€25,93 €23,34
€25,93 €23,34

Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki rest... Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyz...
€41,53 €37,38
€41,53 €37,38

Postępowanie upadłościowe Współczesne pr...

Opracowanie – jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczy... Opracowanie – jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczych – przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowany...
€38,91 €35,02
€38,91 €35,02

Upadłość i restrukturyzacja deweloperów ...

Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera s... Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera szczegółowe omówienie całości regulacji skutków niewypłacalności dewelopera. Przewiduje ona trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wyn...
€33,65 €30,29
€33,65 €30,29

Prawo restrukturyzacyjne

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€4,13 €3,72
€4,13 €3,72

Prawo upadłościowe w32 TP

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€4,15 €3,74
€4,15 €3,74

Prawo upadłościowe

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo upadłościowe, Indek... Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo upadłościowe, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy.
Opracowanie Zbiorowe
€4,17 €3,75
€4,17 €3,75

Upadłość konsumencka

Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w u... Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r. Opracowanie przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępow...
€33,76 €30,38
€33,76 €30,38

Prawo upadłościowe Komentarz

W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na... W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r., która wchodzi w życie 24 marca 2020 r., zwłaszcza w zakres...
€52,42 €47,18
€52,42 €47,18

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe o... Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem up...
€44,29 €39,86
€44,29 €39,86

Wierzytelności zabezpieczone prawami zas...

W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację... W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi (przez które Autor rozumie hipotekę i zastaw we wszystkich jego odmianach) w postępo...
€31,21 €28,09
€31,21 €28,09

Zarys prawa upadłościowego

Opracowanie jest podręcznikiem akademickim dla studentów ... Opracowanie jest podręcznikiem akademickim dla studentów wydziałów prawa i administracji przedstawiającym w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki prawa upadłościowego, które obecnie ...
€20,92 €18,83
€20,92 €18,83

Prawo restrukturyzacyjne

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawny... Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), 24.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,14 €3,73
€4,14 €3,73

Prawo restrukturyzacyjne

Stan prawny 21 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny 21 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 11.2.2019 r. – zmiany z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), 4.3.2019 ...
€4,13 €3,72
€4,13 €3,72

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do us...

Praktyczny komentarz stanowi przewodnik po ustawie Prawo ... Praktyczny komentarz stanowi przewodnik po ustawie Prawo restrukturyzacyjne i wyjaśnia jak przy wykorzystaniu nowych procedur sądowych oddłużyć przedsiębiorstwo. 1 stycznia 2016 roku weszła w ży...
€41,65 €37,49
€41,65 €37,49

Prawo upadłościowe

Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" z... Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€4,15 €3,74
€4,15 €3,74

Restrukturyzacja i upadłość Zagadnienia ...

Celem publikacji jest przedstawienie problemów związanych... Celem publikacji jest przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi, jakie pojawiają się na styku z innymi d...
€25,91 €23,32
€25,91 €23,32

Ochrona interesu prawnego uczestników po...

Publikacja ma charakter naukowy, uwzględnia analizy teore... Publikacja ma charakter naukowy, uwzględnia analizy teoretyczne i praktyczne. Jest bardzo interesującym i w pewnym zakresie nowatorskim opracowaniem, obejmuje bowiem różne i wieloaspektowe ujęcia...
€13,16 €11,84
€13,16 €11,84

Przedsiębiorstwo w upadłości Uwarunkowan...

Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunk... Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. W o...
€11,98 €10,78
€11,98 €10,78

Prawo restrukturyzacyjne

Stan prawny: 8 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmian... Stan prawny: 8 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 9.10.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypi...
€4,13 €3,72
€4,13 €3,72

Działalność sądów w postępowaniach restr...

Niniejsza publikacja powstała w związku z prowadzonymi w ... Niniejsza publikacja powstała w związku z prowadzonymi w okresie 1.01.2017–30.04.2019 badaniami naukowymi pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu ACUR...
€7,94 €7,15
€7,94 €7,15