Prawo Unii Europejskiej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Słownik specjalistyczny Prawo Administra...

SŁOWNIK SPECJALISTYCZNY PRAWO, ADMINISTRACJA, UNIA EUROP... SŁOWNIK SPECJALISTYCZNY PRAWO, ADMINISTRACJA, UNIA EUROPEJSKA polski • angielski • niemiecki Cenne źródło fachowej wiedzy językowej oraz narzędzie przydatne w codziennej pracy. Słownik adres...
€10,48
€10,48

Pomoc rozwojowa sukces czy porażka Kryty...

Polityka spójności oferuje regionom zapóźnionym wiele kon... Polityka spójności oferuje regionom zapóźnionym wiele konkretnych i wymiernych korzyści. Jednak oparcie polityki rozwojowej wyłącznie bądź przede wszystkim na środkach finansowych pozyskiwanych z...
€19,33
€19,33

Mechanizmy ochrony praworządności państw...

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, w któr... Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, w której w sposób przystępny i kompleksowy zostały omówione precedensowe zagadnienia prawne dotyczące ochrony praworządności państw członkowskic...
€33,09
€33,09

Wykładnia prounijna w orzecznictwie nacz...

Praca poświęcona jest stosunkowo nowemu dla polskiej kult... Praca poświęcona jest stosunkowo nowemu dla polskiej kultury prawnej zjawisku, jakim jest wykładnia krajowych tekstów prawnych w zgodzie z prawem unijnym. Przedmiotem pracy jest analiza dorobku p...
€10,07
€10,07

Ochrona interesu pracownika delegowanego...

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę deleg... W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę delegowania pracowników, łącząc teoretyczne podstawy z praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Uwzględniono zmiany wynikające z dyrektywy Par...
€32,88
€32,88

Przeglad Europejski 2018/1

Numer poświęcony problemom integracji i ochronie praworzą... Numer poświęcony problemom integracji i ochronie praworządności w Unii Europejskiej oraz konsekwencjom Brexitu dla bezpieczeństwa i obrony UE. Zawiera też artykuły opisujące ekonomiczne aspekty p...
€6,67
€6,67

Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawac...

W publikacji przedstawiono zasady postępowania dowodowego... W publikacji przedstawiono zasady postępowania dowodowego wynikające z Konwencji Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedmiotem rozważań są: - rzetelne postępow...
€30,31
€30,31

Przeglad Europejski 2018/3

Strefa Schengen – wymiary: teoretyczny, polityczny, insty... Strefa Schengen – wymiary: teoretyczny, polityczny, instytucjonalno-prawny Funkcjonowanie granic zewnętrznych UE The Schengen Area – theoretical, political, institutional and legal dimensions...
€6,73
€6,73

Polityka Unii Europejskiej w zakresie po...

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektó... Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektów polityki Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Autorka analizuje, czy ogół działań podejmowanych przez Unię Europejską sprzyja skuteczn...
€32,91
€32,91

Proces regulacji i deregulacji na rynku ...

W monografii zostały wskazane kierunki zmian na rynku fin... W monografii zostały wskazane kierunki zmian na rynku finansowym (ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym) w zakresie regulacji czy też deregulacji pewnych rozwiązań prawnych wynikających z ob...
€14,20
€14,20

Pożyczkodawca ostatniej instancji w stre...

W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki cen... W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań antykryzysowych Europej...
€12,97
€12,97

Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej...

W publikacji przedstawiono problematykę dotyczą realizacj... W publikacji przedstawiono problematykę dotyczą realizacji prawa do bycia niedyskryminowanym ze względu na każde kryterium dotykające jednostkę i potęgujące opresję, którą odczuwa. Autorka przywo...
€35,45
€35,45

Prawo autorskie Komentarz do wybranego o...

Opracowanie zawiera komentarze przedstawicieli polskiej d... Opracowanie zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja s...
€50,64
€50,64

Od rządów siły do rządów prawa Polski mo...

Poddając analizie prawo do strajków w świetle prawa i pra... Poddając analizie prawo do strajków w świetle prawa i praktyki organów i instytucji międzynarodowych, dr Grzebyk dochodzi do ciekawych wniosków dotyczących zarówno oceny polskich uregulowań w tym...
€11,65
€11,65

Zasada wzajemnego zaufania państw członk...

Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrz... Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrzny wymagał podjęcia działań w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym obszarze szczególne znaczenia ma wspó...
€10,60
€10,60

Uwarunkowania kontroli celnej w multicen...

W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajo... W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych i...
€19,37
€19,37

Komparatystyka językowa jako narzędzie i...

Książka koncentruje się na wszechstronnym zbadaniu i prze... Książka koncentruje się na wszechstronnym zbadaniu i przedstawieniu sposobów wykorzystania analizy porównawczej treści interpretowanego przepisu w poszczególnych językach UE w procesie prawa. Prz...
€19,32
€19,32

Postępowanie antysubsydyjne w świetle pr...

Funkcjonowanie handlu światowego wymaga uczciwej konkuren... Funkcjonowanie handlu światowego wymaga uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców. Subsydiowanie eksportu jest narzędziem zdobywania rynków. Należy eliminować subsydia szkodliwe w handlu międzynar...
€20,33
€20,33

Bezpieczeństwo publiczne w powiecie kośc...

…wysiłek badawczy związany ze sprecyzowaniem terminu bezp... …wysiłek badawczy związany ze sprecyzowaniem terminu bezpieczeństwa publicznego wykorzystuje wiodącą w nauce metodę empiryczną i wnioskowanie indukcyjne, przechodzące od rozpoznania tego, co elem...
€12,23
€12,23

Prawo Unii Europejskiej

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawi... Stan prawny: 1 września 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€4,08
€4,08

Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału S...

Książka zawiera fragmenty najważniejszych wyroków Trybuna... Książka zawiera fragmenty najważniejszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z obszernymi komentarzami. Autorami wyboru orzeczeń i komentarzy są pracownicy naukowi polskich uniwe...
€68,58
€68,58

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej ... Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwi...
€10,32
€10,32

Zasada subsydiarności w traktatach z Maa...

Zainteresowanie zasadą subsydiarności wzrosło wraz z jej ... Zainteresowanie zasadą subsydiarności wzrosło wraz z jej przywołaniem w Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 r. i określeniem dla potrzeb tego traktatu jako zasady, na której miałby się opierać p...
€7,40
€7,40

Immunitety i przywileje Rady Europy i Ws...

Status prawny, przywileje i immunitety Rady Europy i Wspó... Status prawny, przywileje i immunitety Rady Europy i Wspólnot Europejskich na tle praktyki międzynarodowej
€8,32
€8,32