Prawo Unii Europejskiej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Prawo Unii Europejskiej w24 TP

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawi... Stan prawny: 1 września 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,89
€3,89

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej ... Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwi...
€10,17
€10,17

Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału S...

Książka zawiera fragmenty najważniejszych wyroków Trybuna... Książka zawiera fragmenty najważniejszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z obszernymi komentarzami. Autorami wyboru orzeczeń i komentarzy są pracownicy naukowi polskich uniwe...
€68,78
€68,78

Ekonomika integracji europejskiej

Struktura publikacji jest bardzo interesująca, podchodzi ... Struktura publikacji jest bardzo interesująca, podchodzi bowiem kompleksowo do problemu Unii Gospodarczej i Walutowej biorąc pod uwagę proces tworzenia UGiW, warunki tego, uczestniczące w tym kra...
€6,40
€6,40

Miscellanea Iuridica aktualne problemy p...

Miscellanea iuridica — aktualne problemy prawa europejski... Miscellanea iuridica — aktualne problemy prawa europejskiego i międzynarodowego to publikacja złożona z artykułów naukowych powstałych na kanwie prac magisterskich w ramach seminarium dyplomowego...
€9,07
€9,07

Organy ochrony środowiska w Polsce i Uni...

Książka jest pierwszą tego typu monografią na rynku. Porz... Książka jest pierwszą tego typu monografią na rynku. Porządkuje, opisuje i wyjaśnia problematykę ochrony środowiska, będąc cennym źródłem informacji nie tylko dla „profesjonalnych” prawników – ad...
€8,13
€8,13

Zarys prawa Unii Europejskiej

Publikacja stanowi pierwsze polskie wydanie cenionego pod... Publikacja stanowi pierwsze polskie wydanie cenionego podręcznika profesorów Antonia Tizzano i Roberta Adama, w którym autorzy przedstawili główne elementy systemu prawnoinstytucjonalnego Unii Eu...
€43,18
€43,18

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybu...

Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyr... Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Przedmiotem rozważań są zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa międz...
€35,57
€35,57

Unijne prawo konkurencji Efektywność sys...

Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacj... Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 13...
€25,17
€25,17

Autonomia woli w prawie prywatnym między...

Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spad... Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku – współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od obowi...
€19,36
€19,36

VAT usługi i dostawy w UE Zasady opodatk...

Praktyczny poradnik dotyczący opodatkowania VAT transakcj... Praktyczny poradnik dotyczący opodatkowania VAT transakcji towarowych oraz usług wewnątrzwspólnotowych, nabywanych i świadczonych przez polskich podatników. Dzięki licznym przykładom z praktyki, ...
€22,58
€22,58

Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Fran...

Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech ... Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech i w Polsce w perspektywie prawa europejskiego. Konferencja międzynarodowa, Łódź, 18-19.09.2007
€6,81
€6,81

Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po ...

W książce „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implem... W książce „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna" przedstawiono analizę przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezp...
€19,25
€19,25

Prawne aspekty implementacji prawa UE do...

Celem monografii jest analiza procesu implementacji dyrek... Celem monografii jest analiza procesu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest proces przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwala...
€30,23
€30,23

Krajowe regulacje hazardu w świetle praw...

W publikacji poruszono m.in. kwestie dotyczące kwalifikac... W publikacji poruszono m.in. kwestie dotyczące kwalifikacji prawnej krajowych regulacji hazardu z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz granic jej ingerencji w organizację hazardu w państwach ...
€43,03
€43,03

Unijna reforma ochrony danych osobowych ...

Pierwsza na rynku publikacja która omawia unijną reformę ... Pierwsza na rynku publikacja która omawia unijną reformę ochrony danych osobowych, która będzie obowiązywać w Polsce od maja 2018 r. Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza unijna refor...
€32,70
€32,70

Dyrektywa dotycząca podatków od gromadze...

Polska znajduje się w stosunkowo nielicznej grupie państw... Polska znajduje się w stosunkowo nielicznej grupie państw, dla których postanowienia dyrektywy 2008/7/WE mają istotne znaczenie praktyczne. Zakres podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczący s...
€25,10
€25,10

Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz

Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stos... Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyk...
€42,93
€42,93

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzin...

Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedm... Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedmiotowego i charakteru kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, uwzględniającą aspekty prawa kon...
€12,76
€12,76

Europejska zmowa Jak urzędnicy UE sprzed...

Dążenia naczelnych polityków europejskich do wyodrębnieni... Dążenia naczelnych polityków europejskich do wyodrębnienia i oddalenia unijnej machiny od przeciętnych obywateli; brak demokratycznej kontroli nad jej strukturami; trybunał konstytucyjny wybijają...
€14,24
€14,24

The Architecture of the European Financi...

European Union financial legislation has evolved from lib... European Union financial legislation has evolved from liberalization and deregulation to the harmonization of law, uniform rulebooks and supervisory practices, the establishment of new regulatory...
€7,54
€7,54

Uwarunkowania kontroli celnej w multicen...

W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajo... W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych i...
€19,27
€19,27

Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu... Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu finansów i prawa finansowego Unii Europejskiej. Prezentowana problematyka jest niezwykle istotna dla prawidłowego zrozumienia zagadnień p...
€15,22
€15,22

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sp...

W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Euro... W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również: 1. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. ...
€11,31
€11,31