Prawo Unii Europejskiej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Słownik terminologii celnej Unii Europej...

Polsko-niemiecki słownik terminologii celnej Unii Europej... Polsko-niemiecki słownik terminologii celnej Unii Europejskiej zawiera 10000 haseł z zakresu prawa celnego Unii Europejskiej, w tym z Wspólnotowego kodeksu celnego, Zmodernizowanego wspólnotowego...
€23,25 €9,68
€23,25 €9,68

Dictionary of customs law of European Un...

Das Wörterbuch für Zollrecht der Europäischen Union umfas... Das Wörterbuch für Zollrecht der Europäischen Union umfasst 18 000 Stichwörter aus dem Bereich Zollterminologie, die in allen Zollkodexen der EU sowie in anderen Zollübereinkommen (u.a. im Zollko...
€31,02
€31,02

Ochrona interesu pracownika delegowanego...

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę deleg... W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę delegowania pracowników, łącząc teoretyczne podstawy z praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Uwzględniono zmiany wynikające z dyrektywy Par...
€33,65
€33,65

VAT usługi i dostawy w UE Zasady opodatk...

Praktyczny poradnik dotyczący opodatkowania VAT transakcj... Praktyczny poradnik dotyczący opodatkowania VAT transakcji towarowych oraz usług wewnątrzwspólnotowych, nabywanych i świadczonych przez polskich podatników. Dzięki licznym przykładom z praktyki, ...
€23,12
€23,12

Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Fran...

Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech ... Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech i w Polsce w perspektywie prawa europejskiego. Konferencja międzynarodowa, Łódź, 18-19.09.2007
€6,97
€6,97

Zasada wzajemnego zaufania państw członk...

Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrz... Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrzny wymagał podjęcia działań w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym obszarze szczególne znaczenia ma wspó...
€10,70
€10,70

Krajowe regulacje hazardu w świetle praw...

W publikacji poruszono m.in. kwestie dotyczące kwalifikac... W publikacji poruszono m.in. kwestie dotyczące kwalifikacji prawnej krajowych regulacji hazardu z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz granic jej ingerencji w organizację hazardu w państwach ...
€44,06
€44,06

Europeizacja prawa finansowego Wybrane z...

Prezentowana publikacja, będąca zbiorem analiz przejawów ... Prezentowana publikacja, będąca zbiorem analiz przejawów europeizacji na gruncie polskiego prawa finansowego, autorstwa młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich, adresowana jest do stude...
€7,11
€7,11

Unia Europejska 2014+

Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury U... Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, proces integracji obejmujący zarówno sferę społeczną, jak i gospodarczą oraz efekty osiągnięt...
€21,15
€21,15

Zintegrowany sektor bankowy Unii Europej...

Recenzowana praca wydaje się interesująca z uwagi na spec... Recenzowana praca wydaje się interesująca z uwagi na specyficzną tematykę powstawania i wdrażania unii bankowej oraz czynników stabilizujących system bankowy w Unii Europejskiej. Przedstawione in...
€20,82
€20,82

Jak zakładać przedsiębiorstwa w krajach ...

Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uru... Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w europejskich krajach, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynnośc...
€12,66
€12,66

Niemiecko-polski słownik terminologii ce...

Niemiecko-polski słownik terminologii celnej Unii Europej... Niemiecko-polski słownik terminologii celnej Unii Europejskiej zawiera 10 000 haseł obejmujących terminologię celną stosowaną w Unii Europejskiej (Wspólnotowy Kodeks Celny, Zmodernizowany kodeks ...
€23,17
€23,17

Biuletyn Europejski 2008 Miejsce Unii Eu...

Zagraniczna ekspansja gospodarcza Japonii po II wojnie św... Zagraniczna ekspansja gospodarcza Japonii po II wojnie światowej Analiza wymiany handlowej Japonii z EWG/UE po II wojnie światowej Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich Japonii w EWG/UE
€11,53
€11,53

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia...

Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś prakt... Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś praktyczne aspekty nowych regulacji o zamówieniach publicznych, jakie przyniosła implementacja dyrektyw. Nasz poradnik, to jedyna publikacja...
€33,51
€33,51

Unijne standardy programów sprawiedliwoś...

Publikacja prezentuje mało znane w Polsce założenia teore... Publikacja prezentuje mało znane w Polsce założenia teoretyczne oraz praktykę stosowania programów sprawiedliwości naprawczej. Przybliża poszczególne programy oraz wskazuje, w jaki sposób należał...
€10,24
€10,24

Inteligentna i zrównoważona gospodarka s...

Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca wł... Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich to dzieło będące owocem konferencji naukowej...
€39,02
€39,02

Rozporządzenie elDAS Zagadnienia prawne ...

Książka stanowi kompleksowe omówienie rozporządzenia Parl... Książka stanowi kompleksowe omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu...
€25,76
€25,76

Proces regulacji i deregulacji na rynku ...

W monografii zostały wskazane kierunki zmian na rynku fin... W monografii zostały wskazane kierunki zmian na rynku finansowym (ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym) w zakresie regulacji czy też deregulacji pewnych rozwiązań prawnych wynikających z ob...
€14,41
€14,41

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejs...

Komentarz zawiera obszerne odwołania do orzecznictwa sądó... Komentarz zawiera obszerne odwołania do orzecznictwa sądów wspólnotowych i aktów prawa pochodnego, stanowiących realizacje kompetencji zawartych w Traktacie. Posługiwanie się opracowaniem ułatwi ...
€63,17
€63,17

Jurysdykcja krajowa w transgranicznych s...

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publi... Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukując...
€11,89
€11,89

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rad...

Przedstawiamy komentarz do najważniejszego dokumentu unij... Przedstawiamy komentarz do najważniejszego dokumentu unijnego wyznaczającego minimalne standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw w obrębie Unii Europejskiej, jakim jest Dyrektywa Parlame...
€18,03
€18,03

Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a...

Opracowanie podejmuje zagadnienie konstytucjonalizacji Un... Opracowanie podejmuje zagadnienie konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, w tym stosunku łączącego sądy konstytucyjne państw członkowskich z Trybunałem Sprawiedliwości UE. Temat ten jest szeroko ...
€33,64
€33,64

Europejskie prawo pracy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 18 maja 2015 r. Stan prawny: 18 maja 2015 r.
Opracowanie Zbiorowe
€9,18
€9,18

Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejsk...

Publikacja dotyczy stosunkowo nowego zagadnienia w prakty... Publikacja dotyczy stosunkowo nowego zagadnienia w praktyce działalności sądów polskich, jakim jest stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej. Przedstawione w książce rozważania pozwalają na sf...
€25,97
€25,97