Prawo Unii Europejskiej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Wybrane polityki Unii Europejskiej

Książka poświęcona jest prezentacji wybranych polityk gos... Książka poświęcona jest prezentacji wybranych polityk gospodarczych Unii Europejskiej. Autorki przedstawiły historię wprowadzania wspólnych polityk, ich cele, zasady, zakres oraz zmiany jakie dok...
€13,06
€13,06

Prawo dronów Bezzałogowe statki powietrz...

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja ... Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne. Opracowanie odpowiada na wiele pytań dotyc...
€30,79
€30,79

Publicznoprawny i prywatnoprawny konflik...

Monografia dr. Adama Niewiadomskiego jest dziełem wartośc... Monografia dr. Adama Niewiadomskiego jest dziełem wartościowym nie tylko poprzez oryginalność tematu i precyzję podnoszonych zagadnień, ale przede wszystkim dzięki interdyscyplinarnemu podejściu ...
€20,59
€20,59

Podatek od wyjścia

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - po... Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników mają...
€13,09
€13,09

Administracja publiczna w procesie dosto...

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia przed naszy... Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia przed naszym państwem znaczące wyzwania modernizacyjne. Są one następstwem konieczności przyjęcia dorobku prawnego wspólnoty i wysokich standardów re...
€8,71
€8,71

Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-...

Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego sy... Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli środków z budżetu UE na poszczególnych etapach wdrażania tych środków, zgodność jego organizacji z przepisami...
€18,32
€18,32

Gospodarka regionalna i lokalna

Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uw... Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające także nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawia ...
€15,45
€15,45

Europejskie programy współpracy transgra...

Książka poświęcona jest w głównej mierze europejskim prog... Książka poświęcona jest w głównej mierze europejskim programom współpracy transgranicznej (EPWT) realizowanym od 2004 r. w regionach przygranicznych Polski i jej sąsiadów z Unii Europejskiej: Nie...
€22,18
€22,18

Liberalizacja rynku usług Unii Europejsk...

Praca naukowa pod redakcją Anny Dąbrowskiej pt. Liberaliz... Praca naukowa pod redakcją Anny Dąbrowskiej pt. Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych przedstawia aktualne podejście do problematyki p...
€16,90
€16,90

The Architecture of the European Financi...

European Union financial legislation has evolved from lib... European Union financial legislation has evolved from liberalization and deregulation to the harmonization of law, uniform rulebooks and supervisory practices, the establishment of new regulatory...
€7,97
€7,97

Uwarunkowania kontroli celnej w multicen...

W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajo... W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych i...
€19,61
€19,61

Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu... Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu finansów i prawa finansowego Unii Europejskiej. Prezentowana problematyka jest niezwykle istotna dla prawidłowego zrozumienia zagadnień p...
€15,49
€15,49

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sp...

W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Euro... W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również: 1. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. ...
€11,51
€11,51

Integracja ze strefą euro Teoretyczne i ...

W najbliższym czasie czeka Polskę jedno z najdonioślejszy... W najbliższym czasie czeka Polskę jedno z najdonioślejszych wyzwań - wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty euro. Problem ten budzi nie tylko wiele dyskusji i kontrowersji, ale skłania również...
€12,76
€12,76

Implementacja prawa wspólnotowego na tle...

Implementacja prawa wspólnotowego jest szczególnie ważna ... Implementacja prawa wspólnotowego jest szczególnie ważna ze względu na konstytucyjne problemy związane z wzajemnym przenikaniem systemu prawa wspólnotowego i systemów krajowych. Na przykładzie ...
€10,50
€10,50

Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejs...

Publikacja prezentuje zagrożenia poszczególnych rodzajów ... Publikacja prezentuje zagrożenia poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa, występujących w Europie, oraz sposoby przeciwdziałania im i reagowania na nie. Przedstawia europejskie rozwiązania prawno-...
€12,52
€12,52

Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z ...

Oddając w ręce Czytelnika niniejsze opracowanie, autorzy ... Oddając w ręce Czytelnika niniejsze opracowanie, autorzy wyrażają nadzieję, że przynajmniej w pewnym stopniu zapełni ono istniejącą lukę w zakresie prac natury metodologicznej, które starają się ...
€7,61
€7,61

Reklama i jej ograniczenia Standardy eur...

Książka omawia zagadnienia z pogranicza reklamy i prawa, ... Książka omawia zagadnienia z pogranicza reklamy i prawa, w szczególności przepisy prawa regulujące działalność reklamową w Unii Europejskiej w kontekście krajowych uregulowań prawnych w tym zakr...
€11,73
€11,73

Unia Europejska Słownik polsko-angielsko...

Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminol... Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również ...
€33,67
€33,67

Ochrona danych osobowych w Unii Europejs...

Stan prawny: październik 2016 r. Jedyny praktyczny kom... Stan prawny: październik 2016 r. Jedyny praktyczny komentarz do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zawierający obszerne orzecznictwo, przykłady i najlepsze praktyki. Jakie...
€43,74
€43,74

Harmonizacja prawa państw członkowskich ...

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publi... Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukując...
€25,64
€25,64

Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgr...

Oprócz sprzedaży krajowej polscy przedsiębiorcy w zdecydo... Oprócz sprzedaży krajowej polscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości wykonują również transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne, które nakładają na nich obowiązek rozliczenia VAT. Chod...
€17,84
€17,84

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Rumunii i Bułgarii ... Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Rumunii i Bułgarii w 2007r. przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości obejmuje już blisko pół miliarda obywateli, którzy mogą korzystać ze swobod...
€15,73
€15,73

Mechanizmy ochrony praworządności państw...

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, w któr... Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, w której w sposób przystępny i kompleksowy zostały omówione precedensowe zagadnienia prawne dotyczące ochrony praworządności państw członkowskic...
€33,65
€33,65