Prawo telekomunikacyjne, informatyczne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych....

Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządz... Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie c...
€74,13
€74,13

Legal And Political Aspects of The Use o...

Global satellite navigation systems – GPS, GLONASS, Compa... Global satellite navigation systems – GPS, GLONASS, Compass, Galileo – bring the world and the outer space closer to us. Regardless of the weather, the time of day or night, satellite navigation ...
€7,64
€7,64

INTERNET Cloud computing Przetwarzanie w...

„...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowie... „...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowiek może stać się nagi i bosy, bez liścia figowego, gdy da się uwieść swobodzie cyberprzestrzeni. Zawsze ta zabawa w policjanta i złodzieja,...
€25,37
€25,37

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu... Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości i dylematów, które mogą powstać w codziennej pracy z danymi osobowymi. W książce omówiono w sposób praktyczny i jednoznaczny...
€38,04
€38,04

Ochrona danych osobowych w sektorze publ...

RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno d... RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora ...
€25,25
€25,25

Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomu...

Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyj... Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechaniz...
€11,58
€11,58

Inżynieria zabezpieczeń

Oto książka, w której czytelnik pozna narzędzia i technik... Oto książka, w której czytelnik pozna narzędzia i techniki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Autor omawia podstawy inżynierii zabezpieczeń - od protokołów, kryptografii i kontr...
€25,79
€25,79

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych k... Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania przez...
€69,52
€69,52

Ochrona danych osobowych w sektorze publ...

Stan prawny: lipiec 2016 r. Poznaj już dziś nowe regul... Stan prawny: lipiec 2016 r. Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych dla sektora publicznego Książka jest pierwszym na ...
€35,63
€35,63

Elektroniczne faktury vat

Pisma, umowy, ważne informacje, oferty, podania, żądania,... Pisma, umowy, ważne informacje, oferty, podania, żądania, zestawienia, faktury, deklaracje itp., czyli wszelkiego rodzaju dokumenty mogą być od niedawna, choć na razie w bardzo niewielkim zakresi...
€9,76
€9,76

Informatyzacja administracji publicznej ...

Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w ... Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w sposób przystępny omawia możliwości wykorzystania Internetu jako środka komunikacji obywateli i przedsiębiorców z instytucjami publicznym...
€12,61
€12,61

Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu si...

Połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu teleko... Połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego, który jest obszernym pojęciem i obejmuje różne rodzaje dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. W publikacji w komplek...
€25,31
€25,31

Ochrona danych osobowych, informacji nie...

Zabezpieczenie posiadanych informacji przez jednostki sam... Zabezpieczenie posiadanych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z ich najważniejszych zadań. W zbiorze tego typu informacji mogą się znajdować zarówno dane osobowe, któ...
€33,02
€33,02

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w...

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicz... Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym to książka, która oferuje Państwu kompleksową wiedzę z zakresu tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach administracj...
€20,24
€20,24

Cyberprzestępczość

W Polsce, pomimo ciągle rosnącej liczby publikacji, wiedz... W Polsce, pomimo ciągle rosnącej liczby publikacji, wiedza na temat najnowszych trendów dotyczących zagrożeń płynących z sieci i systemów komputerowych stanowi rodzaj wiedzy specjalistycznej, nie...
€25,34
€25,34

Ochrona danych osobowych i informacji ni...

Z dniem 1.1.2015 r. weszła w życie ustawa z 7.11.2014 r. ... Z dniem 1.1.2015 r. weszła w życie ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 poz. 1662). Wprowadziła ona liczne i dość istotne zmiany do ustawy z 29.8...
€35,65
€35,65

Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roam...

Jedyna na rynku publikacja, dotycząca roamingu międzynaro... Jedyna na rynku publikacja, dotycząca roamingu międzynarodowego zawiera m.in.: – określenie pojęcia „roaming międzynarodowy” w porównaniu z krajowym, – omówienie nowych rozwiązań strukturalnych...
€25,40
€25,40

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Publikacja to komentarz do ustawy z 10 maja 2018 r. o och... Publikacja to komentarz do ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która została uchwalona na fali unijnej reformy przepisów, a związanej z wydaniem przez unijnego ustawodawcę rozpo...
€38,08
€38,08

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Drugie wydanie komentarza do ustawy o ochronie danych oso... Drugie wydanie komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych uwzględnia najnowsze orzecznictwo z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym m.in. dotyczące problematyki dostępu do danych os...
€38,04
€38,04

Elektroniczne postępowanie upominawcze K...

Publikacja jest autorskim omówieniem elektronicznego post... Publikacja jest autorskim omówieniem elektronicznego postępowania upominawczego w zakresie objętym ustawami: kodeksem postępowania cywilnego, ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ...
€16,29
€16,29

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne jest ... Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną. Działalność ta polega na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dosta...
€33,56
€33,56

Cyberkultura prawa Współczesne problemy ...

Niniejsza książka uzupełnia badanie i nauczanie, zawarte ... Niniejsza książka uzupełnia badanie i nauczanie, zawarte w publikacji Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów (Difin 2009), o społeczne i kulturowe problemy posługiwania się n...
€16,31
€16,31

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego d... Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego do polskiego procesu cywilnego było przełomowe dla informatyzacji postępowania sądowego, ponieważ powstał nieskomplikowany i dostępny dla k...
€22,81
€22,81

Komentarz do ustawy o świadczeniu usług ...

Książka zawiera kompleksowe omówienie ustawy o świadczeni... Książka zawiera kompleksowe omówienie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przydatność tego komentarza podkreśla fakt, że ustawa ta stanowi podstawową – w stosunku do innych ustaw z za...
€14,20
€14,20