Prawo telekomunikacyjne, informatyczne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Cyberkultura prawa Współczesne problemy ...

Niniejsza książka uzupełnia badanie i nauczanie, zawarte ... Niniejsza książka uzupełnia badanie i nauczanie, zawarte w publikacji Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów (Difin 2009), o społeczne i kulturowe problemy posługiwania się n...
€17,22
€17,22

Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym

Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków el... Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość była postrzegana już dawno. Książka stanowi próbę omówienia pojęcia umowy elektronicznej, w ...
€17,73
€17,73

Informatyzacja administracji publicznej ...

Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w ... Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w sposób przystępny omawia możliwości wykorzystania Internetu jako środka komunikacji obywateli i przedsiębiorców z instytucjami publicznym...
€13,37
€13,37

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu... Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości i dylematów, które mogą powstać w codziennej pracy z danymi osobowymi. W książce omówiono w sposób praktyczny i jednoznaczny...
€39,92
€39,92

Ochrona danych osobowych w sektorze publ...

RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno d... RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora ...
€26,57
€26,57

Ochrona prawna konsumenta na rynku medió...

Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia... Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia na ochronę prawną konsumenta globalnie, uwzględniając rozwój techniki cyfrowej. Rozwój technik teleinformatycznych, w tym sieci elektroni...
€26,75
€26,75

Ochrona prawna systemów informatycznych ...

Bezpieczeństwo systemów to nie tylko bezpieczeństwo w sen... Bezpieczeństwo systemów to nie tylko bezpieczeństwo w sensie informatycznym, najczęściej utożsamiane z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. To przede wszystkim...
€28,31
€28,31

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie da... W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu E...
€53,27
€53,27

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Drugie wydanie komentarza do ustawy o ochronie danych oso... Drugie wydanie komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych uwzględnia najnowsze orzecznictwo z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym m.in. dotyczące problematyki dostępu do danych os...
€39,92
€39,92

Dobra i usługi informacyjne w obrocie go...

W książce w sposób kompleksowy omówiona została problemat... W książce w sposób kompleksowy omówiona została problematyka prawna szeroko pojętych dóbr informacyjnych występujących w komunikacji elektronicznej, zarówno od strony teoretycznej - przede wszyst...
€14,28
€14,28

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne jest ... Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną. Działalność ta polega na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dosta...
€35,21
€35,21

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych k... Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania przez...
€72,70
€72,70

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Celem opracowania było doprowadzenie do swoistego spotkan... Celem opracowania było doprowadzenie do swoistego spotkania różnych punktów widzenia, z których można rozpatrywać problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Polityk, decydując o przyjęciu strat...
€8,77
€8,77

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego d... Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego do polskiego procesu cywilnego było przełomowe dla informatyzacji postępowania sądowego, ponieważ powstał nieskomplikowany i dostępny dla k...
€24,02
€24,02

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

Książka stanowi obszerny i wyczerpujący komentarz do usta... Książka stanowi obszerny i wyczerpujący komentarz do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Pomimo zaledwie sześcioletniego okresu obowiązywania ustawa ta była już ponad dwudzi...
€62,03
€62,03

Prawo internetu Zbiór aktów prawnych

Edycja Sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami,... Edycja Sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, najważniejsze akty z zakresu szeroko ...
€21,46
€21,46

Elektroniczne postępowanie upominawcze K...

Publikacja jest autorskim omówieniem elektronicznego post... Publikacja jest autorskim omówieniem elektronicznego postępowania upominawczego w zakresie objętym ustawami: kodeksem postępowania cywilnego, ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ...
€17,20
€17,20

Umowy elektroniczne w prawie prywatnym m...

Czy dla wyodrębnionego już obecnie typu umów elektroniczn... Czy dla wyodrębnionego już obecnie typu umów elektronicznych (ze względu na sposób zawarcia lub wykonania umowy) można wykorzystywać dotychczasowe kryteria wskazywania prawa właściwego, czy potrz...
€9,29
€9,29

Regulacje rynku telekomunikacyjnego Stwi...

Książka zawiera materiały konferencji naukowej Wydziału P... Książka zawiera materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 8 lipca 2004 rok. Zamieszczone zostały w niej referaty, dyskusja oraz załą...
€11,54
€11,54

Internet Prawo informatyczne problemy si...

W książce zawarte są rozważania nad informacją w zasobach... W książce zawarte są rozważania nad informacją w zasobach sieciowych oraz usługami boduwanymi przez podmioty prywatne i publiczne wokół jej przetwarzania, a także nad swobodą i bezpieczeństwem os...
€26,79
€26,79

Elektroniczny obrót prawny

Stan prawny na 1.06.2008 r. Obecne opracowanie porusza s... Stan prawny na 1.06.2008 r. Obecne opracowanie porusza szereg kwestii związanych z wprowadzaniem do praktyki prawnej nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Szerokie wykorzystywan...
€13,02
€13,02

Komentarz do ustawy o świadczeniu usług ...

Książka zawiera kompleksowe omówienie ustawy o świadczeni... Książka zawiera kompleksowe omówienie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przydatność tego komentarza podkreśla fakt, że ustawa ta stanowi podstawową – w stosunku do innych ustaw z za...
€15,03
€15,03

Ochrona danych osobowych, informacji nie...

Zabezpieczenie posiadanych informacji przez jednostki sam... Zabezpieczenie posiadanych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z ich najważniejszych zadań. W zbiorze tego typu informacji mogą się znajdować zarówno dane osobowe, któ...
€34,67
€34,67

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w...

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicz... Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym to książka, która oferuje Państwu kompleksową wiedzę z zakresu tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach administracj...
€21,34
€21,34