Prawo telekomunikacyjne, informatyczne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie prz... Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 16.7.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – Prawo telekomunikacyjne, autorstwa prof. UW dr hab. Stanisława Piąt...
€77,71
€77,71

Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomu...

Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyj... Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechaniz...
€11,76
€11,76

Prawo internetu Zbiór aktów prawnych

Edycja Sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami,... Edycja Sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, najważniejsze akty z zakresu szeroko ...
€20,68
€20,68

Legal And Political Aspects of The Use o...

Global satellite navigation systems – GPS, GLONASS, Compa... Global satellite navigation systems – GPS, GLONASS, Compass, Galileo – bring the world and the outer space closer to us. Regardless of the weather, the time of day or night, satellite navigation ...
€7,76
€7,76

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Publikacja to komentarz do ustawy z 10 maja 2018 r. o och... Publikacja to komentarz do ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która została uchwalona na fali unijnej reformy przepisów, a związanej z wydaniem przez unijnego ustawodawcę rozpo...
€38,68
€38,68

Inżynieria zabezpieczeń

Oto książka, w której czytelnik pozna narzędzia i technik... Oto książka, w której czytelnik pozna narzędzia i techniki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Autor omawia podstawy inżynierii zabezpieczeń - od protokołów, kryptografii i kontr...
€26,19
€26,19

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych k... Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania przez...
€70,61
€70,61

Odpowiedzialność karna za hacking i inne...

Monografia, zważywszy na kompleksowe ujęcie omówionych pr... Monografia, zważywszy na kompleksowe ujęcie omówionych problemów, stanowi pierwsze w polskiej nauce prawa karnego materialnego tak wyczerpujące opracowanie tematyki przestępstw przeciwko systemom...
€33,59
€33,59

Ochrona danych osobowych w sektorze publ...

RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno d... RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora ...
€25,65
€25,65

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych....

Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządz... Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie c...
€75,29
€75,29

Komentarz do ustawy o świadczeniu usług ...

Książka zawiera kompleksowe omówienie ustawy o świadczeni... Książka zawiera kompleksowe omówienie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przydatność tego komentarza podkreśla fakt, że ustawa ta stanowi podstawową – w stosunku do innych ustaw z za...
€14,42
€14,42

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Drugie wydanie komentarza do ustawy o ochronie danych oso... Drugie wydanie komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych uwzględnia najnowsze orzecznictwo z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym m.in. dotyczące problematyki dostępu do danych os...
€38,63
€38,63

When Worlds Collie intellectual property...

When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technolo... When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law is the collection of twenty-five essays which reflect international cooperation of experts from the United States and Europ...
€24,36
€24,36

Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych

Opracowanie dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania euro... Opracowanie dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania europejskiego sektora telekomunikacyjnego, który w dużej mierze, choć nie wyłącznie, jest regulowany właśnie na poziomie wspólnotowym. Ten sys...
€13,50
€13,50

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie da... W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu E...
€51,62
€51,62

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

W trzecim wydaniu zmieniono definicję "usługi telekomunik... W trzecim wydaniu zmieniono definicję "usługi telekomunikacyjne" oraz zasady postępowania w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylenia obowiązków regulacyjnych. Noweliza...
€44,45
€44,45

INTERNET Cloud computing Przetwarzanie w...

„...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowie... „...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowiek może stać się nagi i bosy, bez liścia figowego, gdy da się uwieść swobodzie cyberprzestrzeni. Zawsze ta zabawa w policjanta i złodzieja,...
€25,77
€25,77

Pożeracze danych O zawłaszczaniu naszych...

O tym, że oplatająca świat sieć komputerowa, dzięki które... O tym, że oplatająca świat sieć komputerowa, dzięki której tam, gdzie jesteśmy, możemy być online, stała się ważną częścią naszego życia, nikogo nie trzeba przekonywać. Chętnie poznajemy jasną st...
€7,86
€7,86

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i siec...

Komentarz do ustawy z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju us... Komentarz do ustawy z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) jest pierwszą publikacją dotyczącą tej tematyki. Jest szczególnie ważny dl...
€43,86
€43,86

Prawo telekomunikacyjne Komentarz

Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne jest ... Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną. Działalność ta polega na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dosta...
€34,08
€34,08

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa

Celem opracowania było doprowadzenie do swoistego spotkan... Celem opracowania było doprowadzenie do swoistego spotkania różnych punktów widzenia, z których można rozpatrywać problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Polityk, decydując o przyjęciu strat...
€8,34
€8,34

Ustawa o ochronie baz danych Komentarz

Stan prawny na 5 czerwca 2013 roku W epoce rozwijające... Stan prawny na 5 czerwca 2013 roku W epoce rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego problematyka ochrony baz danych, szczególnie elektronicznych udostępnianych online, ma coraz większe z...
€15,33
€15,33

Informatyzacja administracji publicznej ...

Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w ... Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w sposób przystępny omawia możliwości wykorzystania Internetu jako środka komunikacji obywateli i przedsiębiorców z instytucjami publicznym...
€12,81
€12,81

Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu si...

Połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu teleko... Połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego, który jest obszernym pojęciem i obejmuje różne rodzaje dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. W publikacji w komplek...
€25,71
€25,71