Prawo rynku kapitałowego

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Mechanizmy zwiększające kontrolę control...

Niniejsza publikacja poświęcona jest instytucjom prawnym,... Niniejsza publikacja poświęcona jest instytucjom prawnym, które prowadzą do oddzielenia zakresu oddziaływania akcjonariusza na sprawy spółki od jego zaangażowania kapitałowego – mechanizmom zwięk...
€46,41
€46,41

Prawo rynku kapitałowego Komentarz

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego ... Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła...
€116,50
€116,50

Prawo papierów wartościowych Tom 18

Niniejszym tomem 18 - zostały objęte te papiery wartościo... Niniejszym tomem 18 - zostały objęte te papiery wartościowe, które nie występują w obrocie masowym, a w związku z tym są emitowane w serii. Posiadają one zazwyczaj długą tradycję historyczną oraz...
€77,30
€77,30

Prawo rynku kapitałowego Komentarz

Prawo rynku kapitałowego obejmuje wyczerpujące omówienie ... Prawo rynku kapitałowego obejmuje wyczerpujące omówienie czterech ustaw regulujących funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, tj.: ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpr...
€90,75
€90,75

Prawo rynku kapitałowego Komentarz

Komentarz obejmuje trzy akty prawne o podstawowym znaczen... Komentarz obejmuje trzy akty prawne o podstawowym znaczeniu dla rynku kapitałowego, tj. ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu ob...
€77,97
€77,97

Prawo papierów wartościowych Tom 19

W niniejszym tomie 19 zostały omówione te papiery wartośc... W niniejszym tomie 19 zostały omówione te papiery wartościowe, które występują w obrocie masowym, a w związku z tym są emitowane w serii oraz posiadają ścisły związek z obrotem gospodarczym. Papi...
€64,92
€64,92

Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukow... Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym", zorganizowanej 6 października 2016 r. w Warszawie przez Katedrę Prawa Gospodarczego i...
€41,03
€41,03

System Prawa Prywatnego Tom 17A Prawo sp...

Tom 17A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładn... Tom 17A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek kapitałowych. Publikacja obejmuje zarówno ogólna charakterystykę niniejszej p...
€90,47
€90,47

Prawo papierów wartościowych. System Pra...

Tom 18 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompl... Tom 18 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompleksowa omawia zagadnienia dotyczące Prawa papierów wartościowych. Publikacja obejmuje część ogólną prawa papierów wartościowych oraz omówi...
€102,93
€102,93

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach ...

Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych ... Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego – określa obowiązki informacyjne emitentów, w tym także obowiązek prospektowy, obowiązki zw...
€59,61
€59,61

Przepływy pieniężne

Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat róż... Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o cash flow. Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia ...
€51,88
€51,88

Prawo rynku kapitałowego Komentarz

rawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego g... rawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła ...
€90,78
€90,78

Nadzór administracji państwowej nad obro...

Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiając... Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą problematykę prowadzenia oferty publicznej (w tym IPO), zasad sporządzania i zatwierdzania prospektów emisyjnych oraz dopuszczania i wpr...
€48,83
€48,83

Przepływy pieniężne

Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat róż... Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o cash flow. Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia do...
€51,83
€51,83

Połączenie spółek kapitałowych Instrukcj...

Książka, przygotowana przez prawników renomowanej warszaw... Książka, przygotowana przez prawników renomowanej warszawskiej Spółki Adwokackiej Tomczak i Partnerzy, to – zgodnie z tytułem – instrukcja obsługi połączenia spółek kapitałowych. Autorzy, zachow...
€64,79
€64,79

Emisja akcji i obligacji jako sposób na ...

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in.... Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na różne cele. Cz...
€46,01
€46,01