Prawo rolne. Prawo o ochronie środowiska

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,49 €5,55
€10,49 €5,55

Dziedziczenie testamentowe gospodarstw r...

książka omawia dziedziczenie testamentowe gospodarstw rol... książka omawia dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych. Zanalizowano w niej istotę teoretyczną i normatywną dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych. Przedstawiono zagadnienia kons...
€16,23
€16,23

Przegląd Prawa Rolnego 2/11/2012

Spis treści: 1 Artykuły Studia i materiały z badań Now... Spis treści: 1 Artykuły Studia i materiały z badań Nowości prawa unijnego i Wspólnej Polityki Rolnej Prawo rolne za granicą Prawo rolne w praktyce 2 Przegląd piśmiennictwa Recenzje i noty ...
€8,51
€8,51

Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klima...

Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie komple... Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu zmian klimatycznych, zawartych w nich rozwiązań w zakresie celów i metod ł...
€16,67
€16,67

Zadania organów administracji rządowej i...

Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracj... Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracji rządowe i samorządowej w zakresie ochrony przyrody oraz odpowiedź na następujące pytania: - Czy uprawnienia i kompetencje organów admin...
€8,92
€8,92

Budżetowanie w ochronie środowiska

Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z ... Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu budżetowania w ochronie środowiska. Zawiera cenne wskazówki do poszukiwania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej w obszarze bu...
€8,38
€8,38

Prawo rolne

Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego... Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Książka w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolneg...
€20,73
€20,73

Przegląd prawa rolnego 2(13)/2013

Przegląd Prawa Rolnego jest nowym czasopismem (półrocznik... Przegląd Prawa Rolnego jest nowym czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służ...
€5,87
€5,87

Prawo rolne Testy dla studentów

Zamierzasz zdawać egzamin z prawa rolnego? Czy wiesz już:... Zamierzasz zdawać egzamin z prawa rolnego? Czy wiesz już: jak wygląda procedura "odrolnienia" gruntów rolnych? jakie przesłanki należy spełnić, aby być objętym ubezpieczeniem społecznym rolnikó...
€9,70
€9,70

Ochrona przyrody terenów otwartych Muraw...

Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystki... Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym ochroną przyrody, a zwłaszcza pracownikom Lasów Państwowych, do niezbędnych informacji o chronionych siedliskach przyrod...
€20,67
€20,67

Renty strukturalne jako instrument prawn...

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturaln... Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji ...
€20,53
€20,53

Prawo łowieckie Wybrane aspekty prawnopo...

Książka ta obejmuje tematykę polskiego prawa łowieckiego ... Książka ta obejmuje tematykę polskiego prawa łowieckiego i utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie. W aspekcie porównawczym opisane jest ustawodawstwo regulujące problematykę łow...
€9,39
€9,39

Umowa przyznawania pomocy z Europejskieg...

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w p... Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie n...
€20,64
€20,64

Odory

Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na... Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmu powstawania wrażeń węchowych i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczania środowiska substancjami zapac...
€15,56
€15,56

Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla roln...

Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryc... Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprow...
€7,69
€7,69

Słownik ochrony środowiska gospodarka wo...

Słownik zawiera około 25 tysięcy haseł, w większości znac... Słownik zawiera około 25 tysięcy haseł, w większości znacząco rozbudowanych, z zakresu: - teorii i praktyki gospodarki wodnościekowej - branżowej terminologii prawnej obowiązującej w krajach ...
€16,37
€16,37

Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na ry...

Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest ... Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną, która również polskim przedsiębiorstwom stwarza szanse dostosowania się do zmian w...
€13,13
€13,13

Prawo ochrony środowiska Komentarz

Opracowanie Zbiorowe
Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wycz... Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wyczerpujące opracowanie do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny niniejsza książka ...
Opracowanie Zbiorowe
€91,16
€91,16

Europejski wymiar bezpieczeństwa energet...

Opracowanie Zbiorowe
Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" n... Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swojej literatury przedmiotu, nie znalazło dotąd też swego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne. Za...
Opracowanie Zbiorowe
€19,71
€19,71

Polityka Polski w zakresie ochrony środo...

Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym ... Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia upr...
€9,49
€9,49

Ustawy o ochronie zwierząt Komentarz

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch us... Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: – z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, – z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub ed...
€23,58
€23,58

Ekologizm trucizna XXI w

(…) Przygotowywany właśnie przez Radę Europejską pakiet k... (…) Przygotowywany właśnie przez Radę Europejską pakiet klimatyczny kosztować będzie każdego członka Unii Europejskiej, włącznie z niemowlętami, po kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Te pieniąd...
€8,52
€8,52

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ...

Robert Bartłomiejski – ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w... Robert Bartłomiejski – ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się socjologią miasta, w szczególności problematyką protestów i konfliktów ...
€8,64
€8,64

Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym...

Z upoważnienia Biura Nasiennictwa Leśnego przeprowadzi­łe... Z upoważnienia Biura Nasiennictwa Leśnego przeprowadzi­łem w okresie od maja do listopada 2005 roku 30 urzędo­wych kontroli w nadleśnictwach na terenie 5 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. ...
€18,37
€18,37