Prawo rolne. Prawo o ochronie środowiska

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Nielegalny obrót odpadami Studium prawno...

Książka dotyczy prawnokarnych i kryminologicznych aspektó... Książka dotyczy prawnokarnych i kryminologicznych aspektów nielegalnego obrotu odpadami. Opracowanie ma charakter teoretyczny, jak też praktyczny, co podnosi jej wartość i przydatność naukową. Po...
€17,00
€17,00

Prawo ochrony środowiska Komentarz

Opracowanie Zbiorowe
Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wycz... Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wyczerpujące opracowanie do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny niniejsza książka ...
Opracowanie Zbiorowe
€89,53
€89,53

Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla roln...

Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryc... Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprow...
€7,55
€7,55

Sprawozdania z zakresu ochrony środowisk...

W książce "Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska" omó... W książce "Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska" omówione zostały zasady dotyczące składania raportu do KOBiZE oraz sposoby obliczania wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Podpowia...
€25,24
€25,24

Ochrona przyrody terenów otwartych Muraw...

Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystki... Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym ochroną przyrody, a zwłaszcza pracownikom Lasów Państwowych, do niezbędnych informacji o chronionych siedliskach przyrod...
€20,30
€20,30

Przegląd Prawa Rolnego 2/11/2012

Spis treści: 1 Artykuły Studia i materiały z badań Now... Spis treści: 1 Artykuły Studia i materiały z badań Nowości prawa unijnego i Wspólnej Polityki Rolnej Prawo rolne za granicą Prawo rolne w praktyce 2 Przegląd piśmiennictwa Recenzje i noty ...
€8,35
€8,35

Environmental Law

This is a popular guide to environmental law. It has been... This is a popular guide to environmental law. It has been written in non-specialist language to enable not only lawyers but also students, government officials, environmental activists, and commu...
€8,15
€8,15

Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakre...

Mimo że energetyka, w tym zwłaszcza elektroenergetyka, ju... Mimo że energetyka, w tym zwłaszcza elektroenergetyka, już od lat 80. XX wieku podlega procesom liberalizacji, których celem jest rozszerzanie pola do działania sił rynkowych, to stanowi ona nada...
€5,44
€5,44

Prawo o odpadach Wybrane problemy

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wyt... Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar ...
€32,91
€32,91

Prawo ochrony środowiska

Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów repre... Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów reprezentujących katedry prawa ochrony środowiska wydziałów prawa Uniwersytetów Szczecińskiego i Łódzkiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej, a ta...
€20,73
€20,73

Europejski wymiar bezpieczeństwa energet...

Opracowanie Zbiorowe
Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" n... Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swojej literatury przedmiotu, nie znalazło dotąd też swego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne. Za...
Opracowanie Zbiorowe
€19,36
€19,36

Budżetowanie w ochronie środowiska

Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z ... Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu budżetowania w ochronie środowiska. Zawiera cenne wskazówki do poszukiwania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej w obszarze bu...
€8,23
€8,23

Prawo ochrony środowiska w kazusach i sc...

Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnie... Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska takie jak: - ochrona przez zanieczyszczeniami, gospodarowanie odpadami, ochrona i korzystanie z za...
€10,00
€10,00

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowad...

Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzor... Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.: - istotę i charakter prawny umowy, - zasady ...
€25,26
€25,26

Znakowanie prezentacja reklama żywności ...

Publikacja jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajm... Publikacja jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajmuje się znakowaniem, prezentacją i reklamą środków spożywczych. Komentuje przepisy podstawowego w tym zakresie aktu prawnego: rozporządzen...
€50,99
€50,99

Prawo ochrony środowiska w procesie inwe...

Zachowanie wymogów związanych z ochroną środowiska to cor... Zachowanie wymogów związanych z ochroną środowiska to coraz ważniejszy element procesu inwestycyjnego. Skomplikowane przepisy normujące tę dziedzinę oraz różna praktyka ich stosowania przez organ...
€25,37
€25,37

Legal aspects of the organisation and op...

This monograph is the first book in English devoted to le... This monograph is the first book in English devoted to legal aspects of the organisation and work of agricultural cooperatives in Poland. The author rightly points to the rich history of the agr...
€8,90
€8,90

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,30
€10,30

Prawo rolne

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia obję... Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. Obecne, czwarte wydanie zostało zaktualizowane oraz rozsze...
€20,47
€20,47

Polskie prawo leśne

Publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polsk... Publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unorm...
€29,52
€29,52

Instrumenty ograniczania wpływu handlu n...

W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodow... W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie są możliwe ...
€21,93
€21,93

Odory

Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na... Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmu powstawania wrażeń węchowych i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczania środowiska substancjami zapac...
€18,02
€18,02

Nowe Prawo wodne

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychc... Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie...
€25,41
€25,41

Zadania samorządu terytorialnego w ochro...

Książka zawiera kompleksową prezentację zagadnień dotyczą... Książka zawiera kompleksową prezentację zagadnień dotyczących zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska w ujęciu materialnoprawnym i finansowo-prawnym. Kwestie te stanowią is...
€25,54
€25,54