Prawo rolne. Prawo o ochronie środowiska

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji ...

Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpiecze... Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną, zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość o znaczeniu normatywnym. Nowości...
€11,71
€11,71

Ekoprawo Prawo środowiskowe

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie... Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych i aktualnych zagadnień prawa ochrony środowiska opartych na kryterium ekologicznym. Kryterium to wymaga zintegrowanego po...
€7,50
€7,50

Ochrona środowiska w praktyce gminy

Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch asp... Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiot...
€33,32
€33,32

Podatek leśny Komentarz

Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku ... Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, jedno ze świadczeń związanych z władaniem gruntami. W większości gmin znajdują się grunty podlegające opodatkowaniu poda...
€33,67 €28,62
€33,67 €28,62

Podatek rolny Komentarz

Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacy... Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacyjne z powodu jej licznych nowelizacji. Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów tej ustawy, któr...
€33,67 €28,62
€33,67 €28,62

Opłaty i inne należności ustalane lub po...

W książce przybliżono nieomawiane dotychczas w doktrynie ... W książce przybliżono nieomawiane dotychczas w doktrynie opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności. W publikacji przedstawiono m.in.: – pojęcia i ...
€31,10 €26,44
€31,10 €26,44

Sprawozdania z zakresu ochrony środowisk...

Opracowanie Zbiorowe
Przygotowanie raportu do KOBiZE w sposób nieprawidłowy mo... Przygotowanie raportu do KOBiZE w sposób nieprawidłowy może wiązać się z błędnym ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Za jego nieterminowe złożenie mogą być nałożone na przed...
Opracowanie Zbiorowe
€25,58
€25,58

Prawo rolne

Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego... Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (w...
€20,80
€20,80

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego K...

Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w... Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedst...
€41,07
€41,07

Ustawa o odpadach Komentarz

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizow... Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarując...
€51,71
€51,71

Gospodarka odpadami konsekwencje wprowad...

W książce "Gospodarka odpadami – konsekwencje wprowadzeni... W książce "Gospodarka odpadami – konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów" przeczytasz o najważniejszych modyfikacjach dotyczących gospodarki odpadami. Dowiesz się, które obowiązki powi...
€25,58
€25,58

Ochrona środowiska w firmie Kompendium ...

W niniejszej książce znajdziesz praktyczne omówienie pięc... W niniejszej książce znajdziesz praktyczne omówienie pięciu zagadnień, w których specjalista ds. ochrony środowiska powinien posiadać wiedzę i umiejętności. Są to: obowiązujące przedsiębiorców p...
€25,57
€25,57

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące... Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o systemie zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2...
€7,80
€7,80

Nielegalny obrót odpadami Studium prawno...

Książka dotyczy prawnokarnych i kryminologicznych aspektó... Książka dotyczy prawnokarnych i kryminologicznych aspektów nielegalnego obrotu odpadami. Opracowanie ma charakter teoretyczny, jak też praktyczny, co podnosi jej wartość i przydatność naukową. Po...
€17,01
€17,01

Finansowanie systemu gospodarowania odpa...

Publikacja stanowi jedyne na rynku wydawniczym kompleksow... Publikacja stanowi jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do...
€25,56
€25,56

EU Environmental Policy Its journey to c...

At a time when Europeans across the continent are focused... At a time when Europeans across the continent are focused on the EU's future direction, this book provides an important contribution to the current debate. Created for reasons quite unconnected w...
€42,02
€42,02

Prawo ochrony środowiska

W najnowszym, 8. wydaniu publikacji uwzględniono m.in. zm... W najnowszym, 8. wydaniu publikacji uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: – z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych ...
€3,72
€3,72

Prawo ochrony środowiska

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 14 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodz... Stan prawny: 14 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1527, poz. 2166). Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo ochrony środowiska, Ind...
Opracowanie Zbiorowe
€7,81
€7,81

Prawo łowieckie

Czytelnicy odnajdą tu omówienie wielu interesujących zaga... Czytelnicy odnajdą tu omówienie wielu interesujących zagadnień, dotyczących m.in.: pojęcia, zakresu i źródeł prawa łowieckiego, kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, zasad prow...
€14,31
€14,31

Prawo ochrony środowiska w kazusach i sc...

Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnie... Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska takie jak: - ochrona przez zanieczyszczeniami, gospodarowanie odpadami, ochrona i korzystanie z za...
€10,14
€10,14

Prawo odnawialnych źródeł energii w Pols...

Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jedny... Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najistotniejszych obszarów badań naukowych w zakresie prawa energetycznego. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach en...
€9,58
€9,58

Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem

Lektura tej książki pozwoli na zapoznanie się z podstawow... Lektura tej książki pozwoli na zapoznanie się z podstawowymi i współczesnymi aspektami prawa ochrony i zarządzania środowiskiem, które obejmują problematykę międzynarodową, europejską i polską. K...
€12,03
€12,03

Sprawozdania z zakresu ochrony środowisk...

Opracowanie Zbiorowe
Przedsiębiorcy, poza obowiązkami powiązanymi w sposób bez... Przedsiębiorcy, poza obowiązkami powiązanymi w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jeżeli firma korzysta ze środ...
Opracowanie Zbiorowe
€25,57
€25,57

Prawo łowieckie Komentarz

Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzednie... Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzedniego. Ustawa Prawo łowieckie była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dokonane ustawą o zmianie us...
€28,71
€28,71