Prawo rolne. Prawo o ochronie środowiska

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,42
€10,42

Utrzymanie czystości i porządku w gminac...

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porz... Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w syste...
€30,23
€30,23

Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony śro...

W książce omówiono jedno z najważniejszych zagadnień syst... W książce omówiono jedno z najważniejszych zagadnień systemowych prawa ochrony środowiska, jakim jest pozwolenie emisyjne. Przybliżono w szczególności instytucję pozwolenia emisyjnego jako podsta...
€32,90
€32,90

Opłaty i inne należności ustalane lub po...

W książce przybliżono nieomawiane dotychczas w doktrynie ... W książce przybliżono nieomawiane dotychczas w doktrynie opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności. W publikacji przedstawiono m.in.: – pojęcia i ...
€30,39
€30,39

Prawo rolne

Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego... Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (w...
€20,52
€20,52

Prawo odnawialnych źródeł energii w Pols...

Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jedny... Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najistotniejszych obszarów badań naukowych w zakresie prawa energetycznego. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach en...
€9,57
€9,57

Instytucje prawa rolnego

Zarządzanie rolnictwem, w szczególności ziemią rolniczą, ... Zarządzanie rolnictwem, w szczególności ziemią rolniczą, obszarem wiejskim, oraz organizowanie działalności rolniczej pozostają obecnie ośrodkiem uwagi zarówno w Polsce, jak i we wszystkich kraja...
€25,67
€25,67

Ochrona różnorodności biologicznej w sys...

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki o... Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody. Omówiono w niej zagadnienia związane z pojęciem różnorodności biolo...
€18,04
€18,04

EU Environmental Policy Its journey to c...

At a time when Europeans across the continent are focused... At a time when Europeans across the continent are focused on the EU's future direction, this book provides an important contribution to the current debate. Created for reasons quite unconnected w...
€41,27
€41,27

Przegląd Prawa Rolnego 1 (10) 2012

Spis treści: I. Artykuły II. Przegląd piśmiennictwa II... Spis treści: I. Artykuły II. Przegląd piśmiennictwa III. Przegląd orzecznictwa IV. Sprawozdania i informacje V. Bibliografia
€10,57
€10,57

Znakowanie prezentacja reklama żywności ...

Publikacja jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajm... Publikacja jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajmuje się znakowaniem, prezentacją i reklamą środków spożywczych. Komentuje przepisy podstawowego w tym zakresie aktu prawnego: rozporządzen...
€50,72
€50,72

Ustawa o udostępnianiu informacji o środ...

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.... Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ...
€45,48
€45,48

Prawo korzystania z zasobów środowiska w...

Zebrane w opracowaniu artykuły dotyczą różno­rodnych zaga... Zebrane w opracowaniu artykuły dotyczą różno­rodnych zagadnień związanych z zadaniami orga­nów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami środowiska. Problema­tyka ukaz...
€15,61
€15,61

Ustawa o odpadach Komentarz

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizow... Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarując...
€50,74
€50,74

Wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po roz...

Niniejsza publikacja obejmuje całość materiałów konferenc... Niniejsza publikacja obejmuje całość materiałów konferencji zorganizowanej przez France-Pologne pour l’Europe na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 24–26 września...
€7,80
€7,80

Ochrona prawna zasobów naturalnych

Nie ulega wątpliwości, że problematyka ochrony zasobów na... Nie ulega wątpliwości, że problematyka ochrony zasobów naturalnych, także w jej wymiarze prawnym, ma współcześnie szczególnie doniosłe znaczenie. Jest to spowodowane rosnącą świadomością ekologic...
€11,10
€11,10

Prawo ochrony środowiska 2019

Publikacja wyjaśni Ci m.in.: - definicja i zasady ogól... Publikacja wyjaśni Ci m.in.: - definicja i zasady ogólne prawa ochrony środowiska, - zasady ochrony zasobów środowiska, - sposób ustalania kar finansowych za naruszanie przepisów o chronię ś...
€7,96
€7,96

Prawo ochrony środowiska Komentarz

W publikacji omówiono zasady ogólne oraz definicje i pods... W publikacji omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozwiązań zawartych...
€63,48
€63,48

Przegląd prawa rolnego 2(13)/2013

Przegląd Prawa Rolnego jest nowym czasopismem (półrocznik... Przegląd Prawa Rolnego jest nowym czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służ...
€5,92
€5,92

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształt... W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z: wymogami...
€50,45
€50,45

Oceny oddziaływania na środowisko w prak...

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawow... Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administr...
€37,79
€37,79

Nowe Prawo wodne

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychc... Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie...
€25,39
€25,39

Budżetowanie w ochronie środowiska

Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z ... Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu budżetowania w ochronie środowiska. Zawiera cenne wskazówki do poszukiwania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej w obszarze bu...
€8,37
€8,37

Prawo ochrony środowiska

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 14 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodz... Stan prawny: 14 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1527, poz. 2166). Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo ochrony środowiska, Ind...
Opracowanie Zbiorowe
€7,84
€7,84