Prawo rodzinne i opiekuńcze

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze ...

Powtórka do egzaminu z KRO może być przyjemna Przekona... Powtórka do egzaminu z KRO może być przyjemna Przekonaj się, że z nasza książka z serii Last minute to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o pomoc w przygotowaniach do egzaminu z prawa rodzinne...
€8,67
€8,67

Prawo rodzinne w dobie przemian

Rodzina, małżeństwo to bardzo istotne elementy prawidłowe... Rodzina, małżeństwo to bardzo istotne elementy prawidłowego funkcjonowania każdego społeczeństwa, narodu czy grupy etnicznej, m.in. dlatego sprawy związane z rodziną zawsze były w kręgu zainteres...
€15,99
€15,99

Rodzina w prawie karnym wybranych państw...

Zamiarem autora było udzielenie odpowiedzi na następujące... Zamiarem autora było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy rodzina jako wspólnota w ogóle znajduje się w obszarze zainteresowania ustawodawcy karnego w wybranych państwach europejskic...
€12,08
€12,08

Prawnokarna ochrona dziecka przed seksua...

Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo cz... Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo częstych zmian przepisów polskie prawo karne nie zapewnia dzieciom wystarczającej ochrony przed ich wykorzystaniem seksualnym w cyberprzestr...
€19,77
€19,77

Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, ...

Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unorm... Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki – w ujęciu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego...
€33,89
€33,89

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Kom...

Przemoc w rodzinie jest ciężką formą naruszenia praw czło... Przemoc w rodzinie jest ciężką formą naruszenia praw człowieka. Ofiarami przemocy w rodzinie stają się przeważnie kobiety i dzieci. Coraz częściej jednak przemoc rodzinna dotyczy także osób stars...
€31,01
€31,01

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2016 Stan p...

Najnowszy kodeks – wygodny kieszonkowy format, artykuły o... Najnowszy kodeks – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Stan prawny na dzień 5 kwietnia 2016 roku, ...
€1,31
€1,31

Małżeńskie umowy majątkowe w świetle kra...

Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskic... Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych w Krakowie w omawianym okresie wnosi nowe treści do badań nad prawem małżeńskim majątkowym w Polsce przed unifikacją pr...
€8,02
€8,02

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Stan prawny...

Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dz... Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dzień 1 lutego 2012 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. Uwzględnia ostatnie zmian...
€1,31
€1,31

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnow... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€2,59
€2,59

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie p...

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparci... Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W książce poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących ...
€52,31
€52,31

Konstytucyjne prawo dziecka do szczególn...

Celem książki jest podnoszenie świadomości prawnej w zakr... Celem książki jest podnoszenie świadomości prawnej w zakresie przestrzegania praw dzieci, które są pacjentami lub świadczeniobiorcami, do świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia im prawa do szczeg...
€31,09
€31,09

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tek... Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi oraz tekst ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Artykuły u...
€3,40
€3,40

Alimenty Jak szybko dostać pieniądze na ...

Praktyczny poradnik dla rodziców lub opiekunów dotyczący ... Praktyczny poradnik dla rodziców lub opiekunów dotyczący rewolucyjnych zmian w alimentach, czyli:wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wprowadz...
€3,90
€3,90

Problematyka przemocy w rodzinie Podstaw...

Niniejsza publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego ... Niniejsza publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego wykorzystania zarówno w celach szkoleniowych, dydaktycznych, jak i praktycznych. Porusza ona niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną cz...
€11,33
€11,33

Uwarunkowania gotowości nieletnich do za...

Publikacja wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie.... Publikacja wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie. Rozprawa wzbogaca nie tylko literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki, lecz również wiktymologii oraz kryminologii. Podejmuje ważny t...
€9,61
€9,61

Postępowanie w sprawach nieletnich Komen...

W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu... W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich - także kwestie sporne - oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. W piątym wydaniu komentarza uw...
€41,39
€41,39

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stan prawny: 8 września 2016 r. Seria "Twoje Prawo" za... Stan prawny: 8 września 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€2,59
€2,59

Prawo rodzinne

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profes... Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie wydanie zaktualizowane przez samego Profesora - w 1996 r...
€20,00
€20,00

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w...

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęt... Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia o...
€33,74
€33,74

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty u... Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględniono najnowszą ...
€4,19
€4,19

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy – Kodeks rodzin... Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi, a także ustawę – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaletą książki jest jej praktyczny, po...
Opracowanie Zbiorowe
€3,15
€3,15

Ochrona rodziny w świetle przepisów praw...

Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na ... Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki. Autorka wyodrębnia tr...
€18,48
€18,48

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuń...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Kodeks postępowania cywilnego 5.1.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z d...
Opracowanie Zbiorowe
€10,38
€10,38