Prawo pracy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Społeczny charakter świadczeń w polskim ...

Książka ukazuje najważniejsze problemy związane z kontrow... Książka ukazuje najważniejsze problemy związane z kontrowersyjnym w teorii i praktyce zagadnieniem obciążania pracodawców różnymi świadczeniami o charakterze społecznym na rzecz pracowników i ich...
€33,94 €30,55
€33,94 €30,55

Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0 Szczególn...

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w ko... Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uw...
€41,66 €37,49
€41,66 €37,49

Obowiązki pracodawcy związane z przejści...

W publikacji w sposób kompleksowy omówiono obowiązki ciąż... W publikacji w sposób kompleksowy omówiono obowiązki ciążące na pracodawcy w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przedstawiono je nie tylko w sferze indywidualn...
€33,73 €30,36
€33,73 €30,36

Karta Nauczyciela

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratow... Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€5,40 €4,86
€5,40 €4,86

Kodeks Pracy 2020 Praktyczny komentarz z...

Opracowanie Zbiorowe
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy doty... Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy dotyczące postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Objaśnia również zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r....
Opracowanie Zbiorowe
€33,92 €30,53
€33,92 €30,53

Indywidualne konta emerytalne Aspekty po...

Monografia zawiera wyczerpującą i kompleksową analizę ora... Monografia zawiera wyczerpującą i kompleksową analizę oraz ocenę ustawodawstwa regulującego kwestie organizacyjne, funkcjonalne i podatkowoprawne dotyczące indywidualnych kont emerytalnych. Prawn...
€17,21 €15,49
€17,21 €15,49

Świadczenia pracownicze

Coraz bardziej rozbudowane systemy świadczeń pozapłacowyc... Coraz bardziej rozbudowane systemy świadczeń pozapłacowych jak samochód służbowy, telefon, laptop, dofinansowanie do szkoleń czy wypoczynku, opieka medyczna imprezy integracyjne, upominki świątec...
€23,29 €20,96
€23,29 €20,96

Polityka wynagrodzeń w Polsce Teroia i p...

Płace stanowią jedną z kategorii społeczno-ekonomicznych,... Płace stanowią jedną z kategorii społeczno-ekonomicznych, które są przedmiotem wielu dyskusji wśród polityków, ekonomistów, ekspertów. Autor w swojej pracy przedstawia teoretyczny i praktyczny wy...
€15,39 €13,85
€15,39 €13,85

Normy czasu pracy kierowcy według rozpor...

Opracowanie Zbiorowe
Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest prze... Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest przewozem po drogach publicznych samochodem podlegającym rozporządzeniu nr 561/2006, kierowca powinien przestrzegać przepisów tego rozporządze...
Opracowanie Zbiorowe
€21,00 €14,83
€21,00 €14,83

BHP w branży budowlanej Efekty kształcen...

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawod... Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej. W podręczniku wyczerpująco wyjaśniono zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie budowlanym oraz kwes...
€11,51 €10,36
€11,51 €10,36

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę funkcjonowaniu... Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce – przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe o...
€18,58 €16,72
€18,58 €16,72

Rodo w HR Od rekrutacji do rozwiązania u...

Poradnik dostarczy pracownikom działów personalnych wiedz... Poradnik dostarczy pracownikom działów personalnych wiedzy i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy, pozwalających sprostać nowym wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych. Omówione zostały...
€13,28 €11,95
€13,28 €11,95

Kodeks pracy 2019 Ujednolicone przepisy ...

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy... Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych nowelizacji. W zbiorze zostały wyszczególnione zostały zmiany kodeksowe wynikające m....
€18,15 €16,34
€18,15 €16,34

Weksel między stronami stosunku pracy

Praca zawiera rozważania na temat weksli między stronami ... Praca zawiera rozważania na temat weksli między stronami stosunku pracy. Atrakcyjność tematu wynika z faktu, iż jest to pierwsza od kilkunastu lat wyczerpująca publikacja dotycząca takiej tematyk...
€25,97 €23,37
€25,97 €23,37

Ergonomiczne warunki pracy Podręcznik do...

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa... Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji Z.13 (Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy). W publikac...
€11,49 €10,34
€11,49 €10,34

Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeń...

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa... Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu piątej części kwalifikacji Z.13 (Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług ...
€11,55 €10,40
€11,55 €10,40

Ubezpieczenia społeczne Repetytorium

W publikacji w zwięzły i przystępny sposób omówiono zagad... W publikacji w zwięzły i przystępny sposób omówiono zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń z niego przysługujących, a także świadczeń o charakterze zaopatrzeniowym wypł...
€13,16 €11,84
€13,16 €11,84

Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 ...

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych prz... Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia ba...
€68,34 €61,51
€68,34 €61,51

Zatrudnianie niepełnosprawnych,młodocian...

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych czy też... Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych czy też emerytów (rencistów) wiąże się nie tylko ze znajomością przepisów Kodeksu pracy ale także przepisów szczegółowych dedykowanych poszczegól...
€10,38 €9,34
€10,38 €9,34

Wynagrodzenia 2019 po 1 sierpnia 2019 r....

Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu element... Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej są to: stały składnik – określany jako wynagrodzenie zasadnicze – oraz zmienne lub stałe dodatki albo premie. Są one różne...
€15,51 €13,96
€15,51 €13,96

Współczesne problemy zatrudnienia Wykorz...

Publikacja oddawana do rąk Czytelników jest zbiorem oprac... Publikacja oddawana do rąk Czytelników jest zbiorem opracowań przygotowanych przez specjalistów w różnego rodzaju dziedzinach prawa, których łączy ten sam cel: zidentyfikowanie szkodliwego zjawis...
€23,25 €20,93
€23,25 €20,93

System prawa pracy Tom 6 Procesowe prawo...

Tom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki... Tom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego. Autorzy analizują funkcjonow...
€73,28 €65,95
€73,28 €65,95

Statut szkoły wyższej jako źródło prawa ...

Publikacja jest poświęcona rozważaniom dotyczącym statutu... Publikacja jest poświęcona rozważaniom dotyczącym statutu szkoły wyższej jako źródło prawa pracy. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia poprzedza kompleksowa analiza statutu w znaczeniu ogólnym....
€25,89 €23,30
€25,89 €23,30

Kwalifikacje nauczycieli

W niniejszym opracowaniu wskazano przede wszystkim przepi... W niniejszym opracowaniu wskazano przede wszystkim przepisy prawa regulujące kwalifikacje nauczycieli oraz przypadki, w których możliwe jest zatrudnianie nauczycieli oraz osób nie będących nauczy...
€2,84 €2,56
€2,84 €2,56