Prawo pracy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks pracy Komentarz dla praktyków PPK...

Wyjątkowy komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy prz... Wyjątkowy komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykają na wiele dylemató...
€62,39
€62,39

Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zab...

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i realizacji... W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i realizacji prawa do emerytury zagwarantowanego obywatelom przez art. 67 Konstytucji RP z 1997 r. W ujęciu Konstytucji to państwo ubezpiecza obywatel...
€63,77
€63,77

Wynagrodzenia 2019 po 1 sierpnia 2019 r....

Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu element... Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej są to: stały składnik – określany jako wynagrodzenie zasadnicze – oraz zmienne lub stałe dodatki albo premie. Są one różne...
€15,05
€15,05

Kodeks pracy w53 TP

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) Ksi...
Opracowanie Zbiorowe
€2,58
€2,58

Karta Nauczyciela komentarz do zmian obo...

Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerw... Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy ...
€40,03
€40,03

Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od...

Publikacja omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone... Publikacja omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą...
€15,07
€15,07

Ocena ryzyka zawodowego

Praktyczny informator Ocena ryzyka zawodowego to staranni... Praktyczny informator Ocena ryzyka zawodowego to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki oraz porady. Wszystko w jednym tomie, łatwo dostępne, całościowo obejmujące tematykę oc...
€20,22
€20,22

Reforma zbiorowego prawa pracy Próba kod...

Książka prezentuje zmiany dokonujące się w sferze zbiorow... Książka prezentuje zmiany dokonujące się w sferze zbiorowego prawa pracy. Ich źródłem są rozwój technologiczny, a także nowe zjawiska gospodarcze i społeczne, które w zasadniczy sposób wpływają n...
€33,06
€33,06

BHP w praktyce PGK1240

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat akt... Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm. To praktyczne wskazówki pomocn...
€51,57
€51,57

Niewykorzystane zasoby Nowa polityka ryn...

Nie ulega wątpliwości, iż współczesne rynki pracy państw ... Nie ulega wątpliwości, iż współczesne rynki pracy państw wysoko rozwiniętych stanęły wobec wyzwań, jakie nie miały jeszcze miejsca w przeszłości i wobec których sformułowane dotychczas teorie i p...
€11,70
€11,70

Prawo pracy

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest przede wszystkim ... Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa, a sposó...
€14,41
€14,41

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Zagadnienie dyskryminacji może być rozpatrywane na różnyc... Zagadnienie dyskryminacji może być rozpatrywane na różnych płaszczyznach, np. prawnej, ekonomicznej, socjologicznej, psychologicznej, a nawet statystycznej. Ocenę tego zjawiska dodatkowo utrudnia...
€11,68
€11,68

RODO dla księgowychi biur rachunkowych W...

Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dzia... Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dziale księgowości w firmie oraz w biurze rachunkowym nowych zasad ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego rozporządzenia 2016/679...
€25,28
€25,28

Prawo pracy 2018 Przewodnik po zmianach

Praktyczny przewodnik po zmianach w kodeksie pracy. Ksią... Praktyczny przewodnik po zmianach w kodeksie pracy. Książka zawiera najnowszą wersję ustawy z oznaczonymi zmianami oraz omówienie nowelizacji przepisów obowiązujących w 2018 roku. Autorzy-...
€30,31
€30,31

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w ...

Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to: szcze... Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to: szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy, ...
€25,34
€25,34

RODO Ochrona danych osobowych Przewodnik...

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której... Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z przepisami ustawy z 29 sierpnia 199...
€32,92
€32,92

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela...

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie ... Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela...
€15,28
€15,28

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w ...

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpow... Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach to publikacja poświęcona zagadnieniom prawa pracy (w przeważającej części) oraz ubezpieczeń społecznych (w części stosownie węższ...
€17,70
€17,70

Kodeks pracy Komentarz

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syn... Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W opracowaniu czytelnik znajdzie przystępne omówienie przepisów usta...
€66,95
€66,95

RODO Ochrona danych osobowych w stosunka...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony dan... Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. Czytelnik znajdzie tu nie tylko kompleksowe omówienie uregulowań rozporządzenia Parlamentu Europejskie...
€32,89
€32,89

Składki ZUS 2019

Wzrost płacy minimalnej oznacza dodatkową pracę dla dział... Wzrost płacy minimalnej oznacza dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramachstosunku pracy ora...
€17,67
€17,67

Bunt białych czepków Analiza działalnośc...

Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskie... Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, największej organizacji związkowej zrzeszającej tę grupę zawodową. To herstory („jej histo...
€9,27
€9,27

Dokumentacja pracownicza 2019 Przewodnik...

W publikacji omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pr... W publikacji omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pracy i przybliżono ich praktyczne zastosowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w wybranyc...
€20,12
€20,12

Społeczny charakter świadczeń w polskim ...

W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż ... W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacj...
€33,13
€33,13