Prawo pracy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks pracy

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ... Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i...
Opracowanie Zbiorowe
€3,13
€3,13

Prawo pracy Zbiór przepisów

tan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchod... tan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: - 4 maja 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem st...
€18,11
€18,11

Jak prowadzić PPK 50 porad dla pracodawców

Publikacja "Jak prowadzić PPK. 50 porad dla pracodawców" ... Publikacja "Jak prowadzić PPK. 50 porad dla pracodawców" skierowana jest do podmiotów zatrudniających, na których ciąży obowiązek wdrożenia oraz prawidłowej obsługi w zakresie pracowniczych planó...
€17,77
€17,77

Kodeks pracy 2019 Ujednolicone przepisy ...

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy... Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych nowelizacji. W zbiorze zostały wyszczególnione zostały zmiany kodeksowe wynikające m....
€17,80
€17,80

Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera: Kodeks pracy oraz przepisy wprowadza... Publikacja zawiera: Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Ustawę o dniach wolnych od pracy, Ustawę o organizacjach pracodawców, Ustawę o związ...
Opracowanie Zbiorowe
€10,32
€10,32

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów...

Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w... Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z p...
€51,26
€51,26

Legalność zatrudnienia cudzoziemców na t...

Monografia stanowi analizę problematyki dostępu do polski... Monografia stanowi analizę problematyki dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. W pierwszej części książki znajdują się ogólnoteoretyczne rozważania, w tym opis modelowych rozwiązań o...
€10,73
€10,73

Prawo pracy

Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy z ... Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także wynikających z przepisów unijnych, np. RODO, dotyczących m.in.: - przetwarzani...
€19,70
€19,70

Last Minute Prawo Pracy

Egzamin z prawa pracy i jak go zdać w pierwszym terminie ... Egzamin z prawa pracy i jak go zdać w pierwszym terminie Lubisz wyzwania, ale nie chcesz, aby egzamin z prawa pracy był dla Ciebie niczym skok na bungee? Wolisz sięgnąć po solidnie podaną dawk...
€9,14
€9,14

Zatrudnianie cudzoziemców w firmie 56 na...

W jaki sposób legalnie i bez błędu zatrudnić cudzoziemca ... W jaki sposób legalnie i bez błędu zatrudnić cudzoziemca ze „Wschodu”, z Azji. Czy z UE, albo z innych krajów? Jakie wymogi należy spełnić? Jak to zrobić sprawnie? Zawiłe procedury najlepiej wyja...
€17,80
€17,80

Substancje niebezpieczne BHP w pytaniach...

Pracownicy wykonujący prace z użyciem substancji i czynni... Pracownicy wykonujący prace z użyciem substancji i czynników chemicznych narażeni są na wiele zagrożeń. W celu zapewnienia im bezpieczeństwa konieczne jest zorganizowanie ich pracy w sposób okreś...
€17,74
€17,74

Twój urlop To Ci się należy! Poznaj swoj...

Przed nami sezon urlopowy. Osoby zatrudnione na podstawie... Przed nami sezon urlopowy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę będą korzystać z prawa do płatnego wypoczynku. To szczególne uprawnienie przysługuje tylko pracownikom. Nie mają go m.in. o...
€3,24
€3,24

Prawo pracy

W publikacji ,,Prawo pracy" przedstawiono systematyczny w... W publikacji ,,Prawo pracy" przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.; pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy; zasad...
€25,77
€25,77

Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomo...

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pi... Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnopraw...
€90,46
€90,46

Świadectwo pracy - 80 wzorów zapisów na ...

Sprawdź gotowe wzory zapisów w każdym z punktów świadectw... Sprawdź gotowe wzory zapisów w każdym z punktów świadectwa pracy (z komentarzem) na różne przypadki z praktyki. Poznaj zasady wydawania odpisów i korekt.
€12,60
€12,60

Skutki prawne śmierci pracodawcy

Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie in... Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, a także wynikłe z tego powodu następstwa prawne w obszarze stosunku pracy....
€33,28
€33,28

Dokumentacja kadrowa Prowadzenie i przec...

W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie weszły w życ... W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Z publikacji można się m.in. dowiedzieć: ...
€25,48
€25,48

Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu Pra...

Publikacja zawiera treść najważniejszych rozporządzeń wyk... Publikacja zawiera treść najważniejszych rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy wraz z praktycznym komentarzem do każdego z nich. Znajduje się w niej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. rozpor...
€15,22
€15,22

Kodeks pracy 2019

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy... Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych nowelizacji.W treści zbioru przepisów wyszczególnione zostały zmiany kodeksowe wynika...
€7,74
€7,74

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Ko...

Opracowanie Zbiorowe
Kompendium wiedzy o wypadkach przy pracy i chorobach zawo... Kompendium wiedzy o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych zawiera liczne tezy orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych i administracyjnych w zakresie wypadków przy pracy, wypad...
Opracowanie Zbiorowe
€22,93
€22,93

Ustawa zasiłkowa z komentarzem Kodeks Ka...

Publikacja zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny ... Publikacja zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego jej działu z uwzględnieniem najnowszych zmian. W publikacji omówione zostały m.in.: obowiązujące od 25 list...
€6,50
€6,50

Powszechne a szczególne prawo pracy

Książka zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powsz... Książka zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym prawem pracy (uregulowanym w przepisach pozakodeksowych). Autorzy poruszają najtrudniejsze i budzące największe wątpl...
€38,40
€38,40

Potrącenia 2016 Wynagrodzenia zasiłki um...

Najbardziej uprzywilejowanymi należnościami są alimenty i... Najbardziej uprzywilejowanymi należnościami są alimenty i to one są zawsze na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kolejność potrąceń. Pracodawca dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, powin...
€17,67
€17,67

Polityka wynagradzania kierownictwa bank...

Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z ... Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na wyniki instytucji finansowej, a w konsekwencji na cały sektor bankowy. W p...
€33,22
€33,22