Prawo podatkowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Podatki i opłaty lokalne Komentarz

W książce w przystępny sposób omówiono regulacje prawne d... W książce w przystępny sposób omówiono regulacje prawne dotyczące przede wszystkim: – podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, – opłat lokalnych: targowej, uzdrowiskowej i ...
€51,20
€51,20

Luka podatkowa jej przyczyny, problemy p...

Recenzowane opracowanie dotyczy niezwykle istotnego probl... Recenzowane opracowanie dotyczy niezwykle istotnego problemu, problemu luki podatkowej. Autorzy podjęli próbę zdefiniowania przyczyn zjawiska luki podatkowej, naszkicowali problemy wynikające z j...
€9,81
€9,81

Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych ...

Recenzowana publikacja składa się z dwunastu tekstów różn... Recenzowana publikacja składa się z dwunastu tekstów różnych autorów. Dobór tematów poszczególnych opracowań oraz treść kolejnych rozdziałów pozwalają uznać dzieło za monografię naukową z zakresu...
€9,83
€9,83

Dochody podatkowe samorządu terytorialne...

Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej... Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru finansów lokalnych, tj. zagadnień podatków samorządowych jako źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytor...
€9,81
€9,81

Ewolucja roli podatków i systemów podatk...

Monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyk... Monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru teorii opodatkowania oraz polityki podatkowej. Jej głównym celem jest ukazanie ewolucji w postrzeganiu roli podatków oraz syst...
€10,43
€10,43

Fiscus non erubescit O niektórych italsk...

[...] książka jest pierwszą w polskiej literaturze monogr... [...] książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią dotyczącą rzymskich podatków. To o tyle ważne, że w zakresie wiedzy o daninach publicznych rzymskiego cesarstwa panuje spore zamiesza...
€7,58
€7,58

Podatek leśny Komentarz

Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku ... Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, jedno ze świadczeń związanych z władaniem gruntami. W większości gmin znajdują się grunty podlegające opodatkowaniu poda...
€32,89
€32,89

Podatek rolny Komentarz

Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacy... Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacyjne z powodu jej licznych nowelizacji. Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów tej ustawy, któr...
€32,95
€32,95

Nowa matryca stawek VAT-Towary

Opracowanie Zbiorowe
1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zm... 1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zmiany. Według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować to...
Opracowanie Zbiorowe
€76,25
€76,25

Jak przygotować się do zmian 2020 Podatk...

Opracowanie Zbiorowe
Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sp... Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2020...
Opracowanie Zbiorowe
€15,09
€15,09

Instrukcje VAT w jednostkach sektora fin...

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanow... Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zal...
€35,55
€35,55

Jak przygotować się do zmian 2019 Podatk...

Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych n... Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością uł...
€15,07
€15,07

Ordynacja podatkowa w.25 St.pr.29.01.2019

Stan prawny na: 29.01.2019 r. W najnowszym 25. wydaniu... Stan prawny na: 29.01.2019 r. W najnowszym 25. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ...
€3,43
€3,43

Postępowania i kontrole podatkowe Prawa ...

W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców... W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowyc...
€30,32
€30,32

Pit Cit Ryczałt Podatki 3/2018

Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wpr... Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie ...
€8,00
€8,00

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydat...

ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OD 1 stycznia 2014 r. ... ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OD 1 stycznia 2014 r. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporz...
€48,15
€48,15

Tax avoidance and rationality of law

"Fiscal" and "moral termites" (in the words of Vito Tanzi... "Fiscal" and "moral termites" (in the words of Vito Tanzi and John Braithwaite) are eating away taxes due, not only by tax evasion but also by a more sophisticated conduct: tax avoidance. Tax Avo...
€71,13
€71,13

Kasy rejestrujące 2017

Praktyczny poradnik dla podatników stosujących w swojej d... Praktyczny poradnik dla podatników stosujących w swojej działalności kasy fiskalne. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży rodzaje i zakres zwolnień zasady używania ulga na za...
€20,16
€20,16

Angielsko-polski słownik podatkowy

Słownik zawiera 20 000 haseł i związków frazeologicznych ... Słownik zawiera 20 000 haseł i związków frazeologicznych z zakresu podatków u zywanych w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii. Słownik ...
€19,52
€19,52

Świadczenia złożone w VAT Zasady stosowa...

Jest to pierwsze opracowanie, które w sposób praktyczny i... Jest to pierwsze opracowanie, które w sposób praktyczny i kompleksowy odnosi się do przykładów z wielu branż, w których zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe powoływały się na koncepcję świad...
€35,50
€35,50

Opodatkowanie spółek osobowych

W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy odrębnoś... W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy odrębności opodatkowania spółek osobowych, poprzez analizę reguł określających skutki podatkowe zdarzeń charakterystycznych dla spółek na wszystki...
€30,45
€30,45

Rachunkowość podatkowa Analiza w zakresi...

Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względ... Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawcz...
€16,79
€16,79

Schematy podatkowe nowy obowiązek w jedn...

W ostatnich miesiącach bardzo popularnym tematem wśród pr... W ostatnich miesiącach bardzo popularnym tematem wśród praktyków prawa podatkowego jest problematyka raportowania schematów podatkowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. do działu III Ordynacji podatk...
€20,16
€20,16

MERITUM Podatki 2020

W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.... W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.in.: - zmiana skali podatkowej (progów podatkowych) – nowa 17% stawka podatkowa w PIT (ale uwaga na limit I progu podatkowego), konsekwen...
€66,66
€66,66