Prawo podatkowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Podatek dochodowy od osób prawnych

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Podatek od osób prawnych, ... Książka zawiera: Tekst ustawy Podatek od osób prawnych, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rz...
Opracowanie Zbiorowe
€5,23
€5,23

PIT 2020 Komentarz

PIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... PIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia rewolucyjne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., a także ogłoszo...
€52,01
€52,01

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). Książka zawiera: Tekst ustawy Podatek od osó...
Opracowanie Zbiorowe
€5,26
€5,26

PKPiR 2020 Podatki 1/2020

Opracowanie Zbiorowe
Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księ... Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono na przykładach: • rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zalicz...
Opracowanie Zbiorowe
€7,81
€7,81

Ryczałt ewidencjonowany Podatki 3/2020

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną prz... Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytua...
€7,79
€7,79

Ordynacja podatkowa

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). 1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). 1....
Opracowanie Zbiorowe
€3,45
€3,45

Vat

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). 1.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Ks...
Opracowanie Zbiorowe
€6,54
€6,54

Podatki w życiu gospodarczym i publicznym

Podręcznik w przystępny i ciekawy sposób umożliwi Czyteln... Podręcznik w przystępny i ciekawy sposób umożliwi Czytelnikowi nabycie wiedzy na temat podstawowych aspektów funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce i Unii Europejskiej. W opracowaniu ujęto: ...
€23,40
€23,40

Podatki 2020

Opracowanie Zbiorowe
Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Stan prawn... Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ...
Opracowanie Zbiorowe
€27,10
€27,10

Samochód w firmie Podatki 5/2020

Opracowanie Zbiorowe
Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wy... Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają z...
Opracowanie Zbiorowe
€7,78
€7,78

Split payment (MPP) i biała lista w jedn...

Rozliczanie VAT w sektorze prywatnym jest działaniem stan... Rozliczanie VAT w sektorze prywatnym jest działaniem standardowym i nie wymaga stosowania szczególnych rozwiązań ewidencyjnych. Natomiast w sektorze finansów publicznych operacje dotyczące VAT na...
€20,44
€20,44

Rozliczamy sprzedaż mieszkania Dziennik ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja jest przeznaczona dla każdego, kto sprzedaje s... Publikacja jest przeznaczona dla każdego, kto sprzedaje swoje mieszkanie, dom, garaż, lokal użytkowy, działki budowlane czy rolne. Omawiamy wszelkie problemy w zakresie ustalania przychodów i kos...
Opracowanie Zbiorowe
€4,39
€4,39

Biała lista podatników VAT Koszty w PIT ...

Publikacja zawiera komplet informacji o: • zasadach prow... Publikacja zawiera komplet informacji o: • zasadach prowadzenia przez Szefa KAS tzw. białej listy, czyli Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślony...
€15,24
€15,24

Nowa matryca stawek VAT-Towary

Opracowanie Zbiorowe
1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zm... 1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zmiany. Według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować to...
Opracowanie Zbiorowe
€77,17 €65,59
€77,17 €65,59

Świadczenia złożone w VAT Zasady stosowa...

Jest to pierwsze opracowanie, które w sposób praktyczny i... Jest to pierwsze opracowanie, które w sposób praktyczny i kompleksowy odnosi się do przykładów z wielu branż, w których zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe powoływały się na koncepcję świad...
€36,24 €30,80
€36,24 €30,80

Polityka rachunkowości 2020 z komentarze...

Publikacja przedstawia gotowy do zastosowania w jednostce... Publikacja przedstawia gotowy do zastosowania w jednostce NGO dokument – Polityka rachunkowości. Ponadto zawiera kompleksowy opis zakładowego planu kont, ze szczegółowymi opisami funkcjonowania p...
€25,96
€25,96

Polityka rachunkowości 2020 z komentarze...

Misją publikacji jest pomoc dla głównych księgowych jedno... Misją publikacji jest pomoc dla głównych księgowych jednostek budżetowych w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości na 2020 rok, jak również pom...
€38,10
€38,10

Międzynarodowe prawo podatkowe

Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste ujęcie aktua... Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste ujęcie aktualnych trendów i zmian legislacyjnych z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. W książce znajdziesz: - wyjaśnienie podstawowych poję...
€46,52 €39,54
€46,52 €39,54

Podatek leśny Komentarz

Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku ... Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, jedno ze świadczeń związanych z władaniem gruntami. W większości gmin znajdują się grunty podlegające opodatkowaniu poda...
€33,67 €28,62
€33,67 €28,62

Podatek rolny Komentarz

Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacy... Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacyjne z powodu jej licznych nowelizacji. Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów tej ustawy, któr...
€33,67 €28,62
€33,67 €28,62

Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VA...

-
Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna... Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie usta...
-
€107,72
€107,72

Podatek dochodowy jako instrument redyst...

Monografia jest poświęcona problematyce redystrybucji, kt... Monografia jest poświęcona problematyce redystrybucji, która odbywa się m.in. za pośrednictwem podatku od dochodów osobistych. Dochody uzyskiwane z podatków są głównym źródłem dochodów budżetowyc...
€16,95
€16,95

VAT w budżetówce Najważniejsze zmiany w ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera praktyczne zestawienie ostatnich zmian... Publikacja zawiera praktyczne zestawienie ostatnich zmian w VAT, a także tych, które wejdą w życie w trakcie 2020 roku. Zamieściliśmy też rozwiązania problematycznych kwestii z VAT, z jakimi spot...
Opracowanie Zbiorowe
€15,50
€15,50

Plan finansowy 2020 dla jednostek budżet...

Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednos... Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja prezentuje i tłumaczy...
€38,00
€38,00