Prawo podatkowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ordynacja podatkowa w39 TP

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 13.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Książka zawiera: Tekst ustawy Ordynację podatkową Indeks rzeczowy Seria "Twoje Pra...
Opracowanie Zbiorowe
€3,81
€3,81

Faktura na gruncie ustawy o podatku od t...

Faktura odgrywa szczególną rolę w odzwierciedlaniu transa... Faktura odgrywa szczególną rolę w odzwierciedlaniu transakcji pomiędzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzedaży oraz w księgowaniu. Jest to fundamentalny dokument umożliwiający nabywcy t...
€22,77
€22,77

Ceny transferowe Jak przygotować firmę d...

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych ora... Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakc...
€27,64
€27,64

Dowód z przesłuchania w procedurze podat...

Instytucja przesłuchania strony, świadka i biegłego w pra... Instytucja przesłuchania strony, świadka i biegłego w prawie podatkowym poddana dogłębnej i przejrzystej analizie. Publikacja stanowi swoisty zbiór wyroków poświęconych przesłuchaniu. Autor łą...
€35,64
€35,64

Podatkowe uwarunkowania decyzji przedsie...

Publikacja w sposób innowacyjny łączy zagadnienia podatko... Publikacja w sposób innowacyjny łączy zagadnienia podatkowe z ich finansowymi konsekwencjami dla przedsiębiorców i konsumentów. Znaczna liczba zawartych w książce przykładów prezentuje, jak w pra...
€11,60
€11,60

Kontrola Skarbowa ZUS i PIP Wskazówki dl...

Opracowanie Zbiorowe
Udział biura rachunkowego w kontroli polega przede wszyst... Udział biura rachunkowego w kontroli polega przede wszystkim na udostępnieniu dokumentów i złożeniu wyjaśnień w zakresie, w jakim biuro prowadzi sprawy podatnika. Warto jednak znać również prawa ...
Opracowanie Zbiorowe
€17,67
€17,67

Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni

Rozwój sieci komputerowych w skali globalnej znacząco wpł... Rozwój sieci komputerowych w skali globalnej znacząco wpływa na struktury przedsiębiorstw i tworzenie modeli biznesowych, charakteryzujących się „dematerializacją” oraz zmniejszającym się znaczen...
€33,16
€33,16

Zakład podatkowy Pytania i odpowiedzi

Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak... Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak i próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekaza...
€22,75
€22,75

PKPiR w praktyce 69 odpowiedzi na najczę...

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsze, aktualne na 2016 wydanie bestsellera! Książka ... Najnowsze, aktualne na 2016 wydanie bestsellera! Książka zawiera 69 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przy rozliczeniu PKPiR. Poruszane zagadnienia obejmują: przychodów, kosztów, samoch...
Opracowanie Zbiorowe
€12,05
€12,05

Rzetelny proces podatkowy

Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania ... Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, głównie pod kątem przestrzegania prawa do rzetelnego procesu w świetle standardów m...
€25,44
€25,44

Składki i podatek przy umowach cywilnopr...

W jednym miejscu zebrano i uporządkowano obecne zasady na... W jednym miejscu zebrano i uporządkowano obecne zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umowy zlecenia i umowy o dzieło, a także zasady opodatkowania tych umów w różn...
€7,42
€7,42

Opodatkowanie spółek osobowych

W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy odrębnoś... W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy odrębności opodatkowania spółek osobowych, poprzez analizę reguł określających skutki podatkowe zdarzeń charakterystycznych dla spółek na wszystki...
€30,52
€30,52

Dowody i postępowanie dowodowe w prawie ...

Opracowanie, choć ma charakter rozprawy naukowej, wskazuj... Opracowanie, choć ma charakter rozprawy naukowej, wskazuje konkretne problemy, które po latach obowiązywania ordynacji podatkowej ujawniły się w praktyce orzeczniczej, i przedstawia propozycje ic...
€40,94
€40,94

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz,... CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowe...
€74,83
€74,83

Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o poda...

W czwartym wydaniu książki znajdziesz wszystkie zmiany ko... W czwartym wydaniu książki znajdziesz wszystkie zmiany komentowanych ustaw, które nastąpiły po 1.01.2009 r., w tym dotyczące m.in.: - opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów o ...
€43,57
€43,57

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, kt... Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. In...
€38,19
€38,19

Mechanizm podzielonej płatności split pa...

Mechanizm podzielonej płatności stanowi niemałą rewolucję... Mechanizm podzielonej płatności stanowi niemałą rewolucję na gruncie polskiego prawa finansowego. I jak to z rewolucjami zazwyczaj bywa, może zburzyć zastany ład i porządek w różnych aspektach ży...
€35,53
€35,53

Zasady podatku i ewidencji VAT w 2011 zm...

Opracowanie w sposób praktyczny przedstawia podstawowe za... Opracowanie w sposób praktyczny przedstawia podstawowe zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług. Poradnik jest wprowadzeniem w podstawowe definicje i pojęcia podatku VAT - ...
€14,76
€14,76

Samochód a podatki Zmioany 2011

Samochód jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w każd... Samochód jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w każdym przedsiębiorstwie, jednak żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy jak samochód, w szczególności ...
€10,87
€10,87

Gotowe pisma do Urzędu Skarbowego

Książka stanowi praktyczny poradnik, w jaki sposób prowad... Książka stanowi praktyczny poradnik, w jaki sposób prowadzić skuteczną korespondencję z Urzędem Skarbowym. Zawiera ogólne zasady korespondencji z organami oraz - usystematyzowane według rodzaju ...
€7,74
€7,74

Ordynacja podatkowa Komentarz

Ordynacja podatkowa 2017 - poznaj najnowsze zmiany - pra... Ordynacja podatkowa 2017 - poznaj najnowsze zmiany - praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej, - spec...
€77,21
€77,21

Podatek VAT w instytucjach kultury 2017 ...

Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie... Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie elektronicznej, może mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania do ministra finansów tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Sprawdź, czy doty...
€17,68
€17,68

Określenia nieostre i klauzule generalne...

Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa ... Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa podatkowego, tj. używania w przepisach tego prawa określeń nieostrych i klauzul generalnych, a zatem takich środków techniki prawodawczej,...
€33,04
€33,04

Ordynacja Podatkowa

Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotni... Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z akta...
€4,18
€4,18