Prawo o nieruchomościach, mieszkaniowe. Księgi wieczyste

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€12,24
€12,24

Zarządzanie najmem Poradnik dla właścici...

Wszystkim właścicielom chodzi o to, aby osoba, która ma z... Wszystkim właścicielom chodzi o to, aby osoba, która ma zamieszkać w ich mieszkaniu czy domu dbała o nie, płaciła na czas, traktowała sąsiadów z respektem i nie absorbowała nadmiernie czasu. Marz...
€10,25
€10,25

Rynek usług zarządzania nieruchomościami

W książce przedstawione są praktyczne aspekty zawodowego ... W książce przedstawione są praktyczne aspekty zawodowego zarządzania nieruchomościami. Autorka opisuje korzyści płynące ze zlecenia usług zarządzania nieruchomościami profesjonalnym podmiotom. Pr...
€13,03 €9,70
€13,03 €9,70

Rozliczamy sprzedaż mieszkania Dziennik ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja jest przeznaczona dla każdego, kto sprzedaje s... Publikacja jest przeznaczona dla każdego, kto sprzedaje swoje mieszkanie, dom, garaż, lokal użytkowy, działki budowlane czy rolne. Omawiamy wszelkie problemy w zakresie ustalania przychodów i kos...
Opracowanie Zbiorowe
€4,39
€4,39

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Stan prawny 21 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny 21 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) 1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościam...
€6,51
€6,51

Elektroniczna licytacja ruchomości w sąd...

Publikacja stanowi jedyny na rynku wyczerpujący komentarz... Publikacja stanowi jedyny na rynku wyczerpujący komentarz do przepisów regulujących elektroniczną licytację ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Obejmuje analizę nie tylko art. 879(1)–...
€33,36
€33,36

Procedury geodezyjno-prawne ustalania gr...

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę dotyc... W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę dotyczącą zagadnień prawnych związanych z: - rozgraniczaniem nieruchomości, - wznawianiem znaków i wyznaczaniem punktów granicznych, - ustal...
€41,36
€41,36

Specustawa mieszkaniowa Przewodnik dla gmin

W publikacji zostały omówione nie tylko przepisy prawa, l... W publikacji zostały omówione nie tylko przepisy prawa, lecz także problemy, które mogą pojawić się przy ich stosowaniu. Specustawa mieszkaniowa umożliwia bowiem realizację inwestycji mieszkaniow...
€25,62
€25,62

Specustawa mieszkaniowa Przewodnik dla o...

Celem książki jest wyjaśnienie wszystkich problematycznyc... Celem książki jest wyjaśnienie wszystkich problematycznych kwestii, które mogą pojawić się w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, prowadzonym na podstawie specustawy mieszkanio...
€25,53
€25,53

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkani...

W książce przedstawiono m.in.: prawa i obowiązki właścici... W książce przedstawiono m.in.: prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, a także zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,...
€41,25
€41,25

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa...

W komentarzu omówiono zagadnienia związane z własnością l... W komentarzu omówiono zagadnienia związane z własnością lokali i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Dokonano analizy większości problemów występujących w praktyce na tle stosowania ustawy o...
€44,25
€44,25

Społeczne życie hipoteki

Społeczne życie hipoteki podejmuje problematykę ważną w d... Społeczne życie hipoteki podejmuje problematykę ważną w debacie dotyczącej uwarunkowań, przebiegu oraz następstw transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej (ze szczególnym uwzględn...
€11,64
€11,64

RODO w praktyce zarządcy nieruchomości

Książka w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia zwią... Książka w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach oraz biurach zarządców nieruchomości. Uwzględnia aktualny st...
€17,91
€17,91

Użytkowanie wieczyste Skutki prawne wyga...

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawia... Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności. Z dniem 1.01.2019...
€51,40
€51,40

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mi...

Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zaso... Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnos...
€46,67
€46,67

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Stan prawny na 25 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 25 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GR...
€12,90
€12,90

Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzys...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny 14 lutego 2019 r. Stan prawny 14 lutego 2019 r.
Opracowanie Zbiorowe
€12,85
€12,85

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nad...

Publikacja zawiera omówienie rzeczywistych problemów jaki... Publikacja zawiera omówienie rzeczywistych problemów jakie wyniknęły na tle stosowania ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz problemó...
€48,89
€48,89

Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mi...

„Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z p... „Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami” – to zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów.Czyt...
€25,63
€25,63

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki ... W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wyp...
€36,05
€36,05

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego ...

Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustaw... Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede ...
€33,33
€33,33

Upadłość i restrukturyzacja deweloperów ...

Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera s... Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera szczegółowe omówienie całości regulacji skutków niewypłacalności dewelopera. Przewiduje ona trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wyn...
€33,29
€33,29

Prawo mieszkaniowe

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy Stan prawny: lipiec 2019
Opracowanie Zbiorowe
€7,83
€7,83

Prawo nieruchomości

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera: Ustawę o gospodarce nieruchomościami... Publikacja zawiera: Ustawę o gospodarce nieruchomościami, Ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Usta...
Opracowanie Zbiorowe
€12,88
€12,88