Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Bezpieczeństwo imprez masowych Kom. w.2/...

Komentarz zawiera praktyczne omówienie m.in. następującyc... Komentarz zawiera praktyczne omówienie m.in. następujących zagadnień: - w jakich okolicznościach i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, - jakie prawa i obowiązki ...
€38,81
€38,81

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciel...

Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszyc... Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszych wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej z zakresu najważniejszych przepisów oświatowych. Skierowana jest przede ws...
€51,63
€51,63

Umowy w działalności muzeów. Prawo cywil...

Książka autorstwa Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoźdz... Książka autorstwa Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz-Matan i Wojciecha Kowalskiego „jest poświęcona analizie umów prawa prywatnego zawieranych przez muzea. Autorzy publikacji postawili...
€9,19
€9,19

System wynagradzania nauczycieli

W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu w... W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wą...
€17,97
€17,97

Fotograf fotografia prawo

Praca definiuje zarówno podstawowe pojęcia związane z och... Praca definiuje zarówno podstawowe pojęcia związane z ochroną prawną dzieł fotograficznych (np.: „twórca”, „wizerunek”, „prawo autorskie”), jak i rozszerza zagadnienia (m.in. o kryteria konieczne...
€13,64
€13,64

Prawo ochrony zabytków

Książka PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW jest uwieńczeniem szeroko ... Książka PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW jest uwieńczeniem szeroko zakrojonego projektu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 r., związanego z dziesięciol...
€21,98
€21,98

Ustawa o radiofonii i telewizji Komentarz

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i... W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i telewizji publicznej, obowiązków dostawców usług medialnych, koncesjonowania nadawców, audiowizualnych usług na żądanie, Krajowej Rady Ra...
€23,24
€23,24

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szk...

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym... Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wyd...
€23,08
€23,08

Decyzja administracyjna w indywidualnych...

Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełn... Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełnią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadni...
€25,72
€25,72

Zmiana w szkolnictwie wyższym Studium pr...

W badaniach nad szkolnictwem wyższym w Polsce brakuje pra... W badaniach nad szkolnictwem wyższym w Polsce brakuje prac eksplorujących proces zmiany, gdyż dominują publikacje będące diagnozą jego stanu. Dlatego ze względów poznawczych interesujące wydawało...
€10,56
€10,56

Być dyrektorem szkoły Poradnik dla tych,...

„Być dyrektorem szkoły” to książka przeznaczona przede ws... „Być dyrektorem szkoły” to książka przeznaczona przede wszystkim dla młodych dyrektorów szkół lub osób, które chcą nimi zostać. Autorka – dyrektor z 25-letnim stażem na stanowisku, dzieli się ...
€8,73
€8,73

Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury Ko...

Komentarz stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagran... Komentarz stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagranicznym rynku wydawniczym - kompleksowe omówienie wszystkich konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. Stanowi on tym samym kompendium wiedzy ...
€25,86
€25,86

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku

Brak godzin, zmniejszenie liczby oddziałów, zmiany planu ... Brak godzin, zmniejszenie liczby oddziałów, zmiany planu nauczania lub częściowa likwidacja szkoły - to najczęstsze przyczyny przeprowadzania zmian kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. ...
€18,11
€18,11

Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w...

Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt wa... Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt ważnych decyzji. Ich formalnym odzwierciedleniem są akty prawa wewnątrzszkolnego czyli zarządzenia dyrektora szkoły. Chociaż zarządzenie nie...
€19,65
€19,65

Zarządzanie w instytucjach kultury

Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i ma... Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi studiami przypa...
€12,54
€12,54

Implementacja prawa oświatowego w teorii...

Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i... Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i prawa, lokując się w obszarze szeroko zarysowanych zagadnień polityki oświatowej i reform edukacyjnych. Podjęta tematyka należy do kluczo...
€11,83
€11,83

Teatr w Polsce / Theatre in Poland 2013

Założeniem ukazującej się co roku publikacji Teatr w Pols... Założeniem ukazującej się co roku publikacji Teatr w Polsce jest zebranie jak największej ilości informacji związanych z miejscem funkcjonowania, strukturą i działalnością artystyczną wszelkich i...
€12,38
€12,38

Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014 Zada...

W publikacji zostały zebrane i omówione obowiązki dyrekto... W publikacji zostały zebrane i omówione obowiązki dyrektora szkoły, których musi dopełnić w czerwcu i lipcu. Na podstawie przykładów z praktyki szkolnej publikacja omawia między innymi sposoby un...
€10,34
€10,34

Krajowe Ramy Kwalifikacji biurokratyczna...

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (stoso... Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (stosowany skrót KRK) wprowadzone znowelizowana ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 18 marca 2012 roku i wdrażane od października 2011 roku n...
€5,38
€5,38

Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich Histo...

Opracowanie Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia ... Opracowanie Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia - Idea – Prawo stanowi jeden z rezultatów realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk projektu Elektroniczna baza z history...
€4,94
€4,94

Ochrona danych osobowych w jednostkach o...

Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowe... Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych dokonaną ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 r...
€33,40
€33,40

Prawo oświatowe

,,Zapotrzebowanie na kolejne wydanie książki ,,Prawo oświ... ,,Zapotrzebowanie na kolejne wydanie książki ,,Prawo oświatowe" pokazuje, jak ważną dziedziną jest system oświaty. Cieszy fakt, że Autorzy monitorują na bieżąco zmiany, które dokonują się w tym z...
€12,80
€12,80

Uprawnienia nauczycieli zwiążane z rodzi...

Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią ... Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią nic na temat ochrony stosunku pracy kobiety w ciąży, do nauczycielek ciężarnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
€1,31
€1,31

Wszystko o godzinach nauczycieli

Niniejsza publikacja ma na celu uporządkowanie wiedzy na ... Niniejsza publikacja ma na celu uporządkowanie wiedzy na temat godzin ponadwymiarowych, godzin doraźnych zastępstw nauczycieli oraz tzw. Godzin karcianych, czyli obowiązujących nauczycieli godzin...
€2,61
€2,61