Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Podatek VAT w kulturze

Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, główn... Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, głównych księgowych i pracowników księgowości przy rozliczeniach podatku VAT w instytucjach kultury.
€17,92
€17,92

Prawo ochrony zabytków

Książka PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW jest uwieńczeniem szeroko ... Książka PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW jest uwieńczeniem szeroko zakrojonego projektu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 r., związanego z dziesięciol...
€21,26
€21,26

Rachunkowość jednostek oświatowych 2017

Rachunkowość w jednostkach oświatowych 2017 to kompendium... Rachunkowość w jednostkach oświatowych 2017 to kompendium wiedzy każdego księgowego rozliczającego jednostki oświatowe. Publikacja zawiera gotowe wzory dokumentów oraz przykłady księgowań, dzięki...
€38,19
€38,19

Aspekty prawne działalności bibliotek

W niniejszej publikacji, podzielonej na trzy części, omów... W niniejszej publikacji, podzielonej na trzy części, omówione zostały podstawowe aspekty prawne, dotyczące działalności bibliotek. W części pierwszej autor skoncentrował się na przedstawieniu sys...
€9,23
€9,23

Implementacja prawa oświatowego w teorii...

Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i... Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i prawa, lokując się w obszarze szeroko zarysowanych zagadnień polityki oświatowej i reform edukacyjnych. Podjęta tematyka należy do kluczo...
€11,89
€11,89

Instytucje prawne umożliwijące skuteczne...

Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i dzi... Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zasad, na jakich z ww. uprawnień mogą korzystać oddziały Związku Nauc...
€2,49
€2,49

Uprawnienia nauczycieli zwiążane z rodzi...

Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią ... Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią nic na temat ochrony stosunku pracy kobiety w ciąży, do nauczycielek ciężarnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
€1,32
€1,32

Rada rodziców po reformie edukacji

Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesię... Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesięciu lat, odkąd w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych wystartowaliśmy z programem „Rodzice w szkole”. Przez ten czas przeprowadziliśmy wiel...
€4,22
€4,22

Udzielanie i dokumentowanie pomocy psych...

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organ... Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną r...
€18,18
€18,18

Ochrona danych osobowych w oświacie

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia... W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także pods...
€12,73
€12,73

System wynagradzania nauczycieli

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówieni... Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej k...
€10,22
€10,22

Statut branżowej szkoły I stopnia i szko...

Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżo... Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej. Sprawdź jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania i uchwalenia statutu. Dowiedz się jak p...
€20,49
€20,49

Jak skutecznie udzielać zamówień publicz...

W książce autorka dr Andrzela Gawrońska-Baran, były Wicep... W książce autorka dr Andrzela Gawrońska-Baran, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, zamieściła praktyczne wskazówki dotyczące udzielenia zamówień publicznych w instytucjach kultury, które...
€17,92
€17,92

Szkoła wyższa w toku zmian Diagnozy i ko...

Debata przedstawiona w niniejszym tomie koncentruje się n... Debata przedstawiona w niniejszym tomie koncentruje się na czterech kręgach zagadnień. Pierwszy z nich, wprowadzający, poświęcony jest ogólnym problemom zmiany społecznej i stanowi istotny kontek...
€10,62
€10,62

Plan kont z komentarzem dla instytucji k...

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla p... Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków. W publikacji: 1. Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont: - wykaz typowych operacji księgowanych na danym konc...
€46,30
€46,30

Własność zabytku a dyskrecjonalna władza...

Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznop... Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakte...
€10,70
€10,70

Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014 Zada...

W publikacji zostały zebrane i omówione obowiązki dyrekto... W publikacji zostały zebrane i omówione obowiązki dyrektora szkoły, których musi dopełnić w czerwcu i lipcu. Na podstawie przykładów z praktyki szkolnej publikacja omawia między innymi sposoby un...
€10,39
€10,39

Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczy...

Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych reg... Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów...
€15,49
€15,49

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora s...

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieni... Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: - sposoby, tryby i warunki na...
€18,10
€18,10

Szkoła wyższa w toku zmian Debata wokół ...

Niniejszy, tom pracy zbiorowej Szkoła wyższa w toku zmian... Niniejszy, tom pracy zbiorowej Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 roku zawiera prace Autorów, którzy w swej refleksji naukowej i badaniach kierowali się troską o...
€10,03
€10,03

Biblioteka szkolna dzisiaj

Książka autorstwa dr hab. Bogumiły Staniów prof. Uniwersy... Książka autorstwa dr hab. Bogumiły Staniów prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, jest swoistą encyklopedią bibliotekarstwa szkolnego. Zawiera najważniejsze kwestie związane z podstawami prawnymi i st...
€13,80
€13,80

Szkoły doktorskie Komentarz do art. 198-...

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ... Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) przewiduje utworzenie szkół doktorskich jako jedynej zorganizowanej formy kształcenia doktorantów. Prowadzenie szkół doktorski...
€9,93
€9,93

Finansowanie mediów publicznych w Polsce...

Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron osk... Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron oskarżeń, że media publiczne w Polsce niedostatecznie realizują swe obowiązki misyjne (i jest to zarzut kierowany przede wszystkim wobec TVP ...
€6,59
€6,59

Prawo dla filmowców

Nieważne, czy robisz filmy fabularne profesjonalnym sprzę... Nieważne, czy robisz filmy fabularne profesjonalnym sprzętem, czy robisz je telefonem, a może aparatem cyfrowym: prawo dla wszystkich jest takie samo! Jeśli: jesteś profesjonalistą w b...
€15,58
€15,58