Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zarządzanie zbiorami muzeum Podręcznik M...

Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w sło... Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w słowniku pojęć związanych z muzeologią i dziedzictwem kulturowym. Źródeł jego powstania należy upatrywać w rosnącej potrzebie kształtowania p...
€9,57 €8,61
€9,57 €8,61

Szkoła w kryzysie versus media

Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów p... Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową. Media są zainteres...
€7,77 €6,99
€7,77 €6,99

Sukces i autonomia w zarządzaniu organiz...

Publikacja Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją s... Publikacja Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną przedstawia organizację szkolną w kontekście procesów zwiększonej autonomii. Opracowanie wzbogaca naukę o zarządzaniu oświatą o kon...
€10,49 €9,44
€10,49 €9,44

Prawa dzieci w edukacji

"Dobrze ugruntowane prawa dziecka do nauki, prawa obowiąz... "Dobrze ugruntowane prawa dziecka do nauki, prawa obowiązujące w systemie edukacji i stworzone poprzez ten system lub dzięki niemu prawdopodobnie zapewniają najlepszą możliwą realizację krótko- i...
€15,77 €14,19
€15,77 €14,19

Rada Szkoły

Spis treści: - Demokracja a koncepcja demokratyzacji szk... Spis treści: - Demokracja a koncepcja demokratyzacji szkoły - demokratyzacja szkoły publicznej w kontekście przemian ustrojowych w Polsce...
€10,22 €7,58
€10,22 €7,58

Szkoła wyższa w toku zmian Debata wokół ...

Niniejszy, tom pracy zbiorowej Szkoła wyższa w toku zmian... Niniejszy, tom pracy zbiorowej Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 roku zawiera prace Autorów, którzy w swej refleksji naukowej i badaniach kierowali się troską o...
€10,24 €9,22
€10,24 €9,22

Szkoła wyższa w toku zmian Diagnozy i ko...

Debata przedstawiona w niniejszym tomie koncentruje się n... Debata przedstawiona w niniejszym tomie koncentruje się na czterech kręgach zagadnień. Pierwszy z nich, wprowadzający, poświęcony jest ogólnym problemom zmiany społecznej i stanowi istotny kontek...
€10,31 €9,28
€10,31 €9,28

Teatr w Polsce 2011 dokumentacja sezonu ...

Kolejna publikacja z cyklu Teatr w Polsce jest poszerzona... Kolejna publikacja z cyklu Teatr w Polsce jest poszerzona i rozbudowana, Do ubiegłorocznych zestawień dodaliśmy nowe elementy, które - mamy nadzieję - wiedze o polskim życiu teatralnym wzbogacą w...
€12,57 €11,31
€12,57 €11,31

Pozapłacowe świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli związane ze stosunkiem pracy ... Świadczenia dla nauczycieli związane ze stosunkiem pracy stanowią dużą grupę dodatków. Poza wynagrodzeniami nauczyciele otrzymują również inne świadczenia. W literaturze występują różne definicje...
€11,92 €10,73
€11,92 €10,73

Działalność kulturalna Opodatkowanie usł...

Praktyczny przewodnik dla instytucji kulturalnych, twórcó... Praktyczny przewodnik dla instytucji kulturalnych, twórców, impresariów, agencji artystycznych, producentów, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, organów podatkowych. Stan praw...
€46,49 €41,84
€46,49 €41,84

Dokumentacja dyrektora szkoły

Niniejsza książka to cenna pomoc dla zarządzających placó... Niniejsza książka to cenna pomoc dla zarządzających placówkami edukacyjnymi. Publikacja zawiera między innymi: omówienie kompetencji organów szkoły: dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodzi...
€7,44 €6,70
€7,44 €6,70

Finansowanie mediów publicznych w Polsce...

Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron osk... Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron oskarżeń, że media publiczne w Polsce niedostatecznie realizują swe obowiązki misyjne (i jest to zarzut kierowany przede wszystkim wobec TVP ...
€6,80 €6,12
€6,80 €6,12

Zmiana w szkolnictwie wyższym Studium pr...

W badaniach nad szkolnictwem wyższym w Polsce brakuje pra... W badaniach nad szkolnictwem wyższym w Polsce brakuje prac eksplorujących proces zmiany, gdyż dominują publikacje będące diagnozą jego stanu. Dlatego ze względów poznawczych interesujące wydawało...
€10,82 €9,74
€10,82 €9,74

Zmiana w szkolnictwie wyższym Studium pr...

W badaniach nad szkolnictwem wyższym w Polsce brakuje pra... W badaniach nad szkolnictwem wyższym w Polsce brakuje prac eksplorujących proces zmiany, gdyż dominują publikacje będące diagnozą jego stanu. Dlatego ze względów poznawczych interesujące wydawało...
€10,82 €9,74
€10,82 €9,74

Być dyrektorem szkoły Poradnik dla tych,...

„Być dyrektorem szkoły” to książka przeznaczona przede ws... „Być dyrektorem szkoły” to książka przeznaczona przede wszystkim dla młodych dyrektorów szkół lub osób, które chcą nimi zostać. Autorka – dyrektor z 25-letnim stażem na stanowisku, dzieli się ...
€8,98 €8,08
€8,98 €8,08

Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury Ko...

Komentarz stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagran... Komentarz stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagranicznym rynku wydawniczym - kompleksowe omówienie wszystkich konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. Stanowi on tym samym kompendium wiedzy ...
€26,18 €23,56
€26,18 €23,56

Implementacja prawa oświatowego w teorii...

Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i... Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i prawa, lokując się w obszarze szeroko zarysowanych zagadnień polityki oświatowej i reform edukacyjnych. Podjęta tematyka należy do kluczo...
€12,09 €10,88
€12,09 €10,88

Krajowe Ramy Kwalifikacji biurokratyczna...

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (stoso... Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (stosowany skrót KRK) wprowadzone znowelizowana ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 18 marca 2012 roku i wdrażane od października 2011 roku n...
€5,62 €5,06
€5,62 €5,06

Zarządzanie w instytucjach kultury

Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i ma... Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi studiami przypa...
€12,81 €11,53
€12,81 €11,53

Ustawa o radiofonii i telewizji Komentarz

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i... W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i telewizji publicznej, obowiązków dostawców usług medialnych, koncesjonowania nadawców, audiowizualnych usług na żądanie, Krajowej Rady Ra...
€23,55 €21,20
€23,55 €21,20

Fotograf fotografia prawo

Praca definiuje zarówno podstawowe pojęcia związane z och... Praca definiuje zarówno podstawowe pojęcia związane z ochroną prawną dzieł fotograficznych (np.: „twórca”, „wizerunek”, „prawo autorskie”), jak i rozszerza zagadnienia (m.in. o kryteria konieczne...
€13,91 €12,52
€13,91 €12,52

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szk...

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym... Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wyd...
€23,39 €21,05
€23,39 €21,05

Ochrona danych osobowych w jednostkach o...

Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowe... Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych dokonaną ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 r...
€33,75 €30,38
€33,75 €30,38

Teatr w Polsce / Theatre in Poland 2013

Założeniem ukazującej się co roku publikacji Teatr w Pols... Założeniem ukazującej się co roku publikacji Teatr w Polsce jest zebranie jak największej ilości informacji związanych z miejscem funkcjonowania, strukturą i działalnością artystyczną wszelkich i...
€12,63 €11,37
€12,63 €11,37