Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Karta Nauczyciela komentarz do zmian obo...

Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerw... Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy ...
€40,03
€40,03

Przychody i dochody oraz koszty i wydatk...

W książce omówione zostały szczególne zasady funkcjonowan... W książce omówione zostały szczególne zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym wyróżnieniem takich kateg...
€21,96
€21,96

Procedury oświatowe z wzorami dokum.Tom ...

Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w... Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z p...
€50,94 €43,30
€50,94 €43,30

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 r.

Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r... Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie ksz...
€15,20
€15,20

Bezpieczeństwo imprez masowych Leksykon

Wszystko, co o imprezach Masowych powinien wiedzieć: orga... Wszystko, co o imprezach Masowych powinien wiedzieć: organizator, ochroniarz, uczestnik, organ opiniujący i wydający zezwolenie. Z leksykonu dowiedzieć się można między innymi o tym: jak sąd p...
€16,33
€16,33

System informacji oświatowej Zagadnienia...

W poradniku zostały omówione zasady dostarczania przez dy... W poradniku zostały omówione zasady dostarczania przez dyrektorów placówek oświatowych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Są to dane obejmujące w szczególności informacje o uczniach i...
€17,65
€17,65

Awans zawodowy nauczyciela

Eksperci portalu ePedagogika.pl omówili każdy z 18 kroków... Eksperci portalu ePedagogika.pl omówili każdy z 18 kroków nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. Poszczególne zagadnienia ilustrowane są przykładami z praktyki oraz tabe...
€15,12
€15,12

Zarządzanie w sektorze kultury między te...

Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką ... Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką podejmuje kwestie teoretycznych i praktycznych analiz dotyczących zarządzania instytucjami i organizacjami sektora kultury. Celem książki ...
€10,34
€10,34

Egzekucja nadzoru konserwatorskiego

Egzekwowanie obowiązku ochrony zabytków i opieki nad zaby... Egzekwowanie obowiązku ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest niezwykle ważnym etapem realizowania obowiązku ochrony dziedzictwa, który dopełniany jest nie tylko w administracyjnym postępow...
€8,20
€8,20

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów...

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w ... Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z pr...
€50,79
€50,79

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Kom...

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - P... W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: - nowe zasady finansowania uczelni, - powoływ...
€38,44
€38,44

Zarządzanie szkołami i placówkami public...

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorow... Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: - powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbęd...
€30,40
€30,40

Zamknięcie roku 2018 w księgach instytuc...

W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rach... W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rachunkowości dotyczące przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych oraz rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych...
€17,69
€17,69

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela...

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie ... Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela...
€15,28
€15,28

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Sprawdź, jakie dokumenty musi wypełniać dyrektor w instyt... Sprawdź, jakie dokumenty musi wypełniać dyrektor w instytucji kultury, szczególnie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.
€17,71
€17,71

Rada rodziców po reformie edukacji

Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesię... Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesięciu lat, odkąd w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych wystartowaliśmy z programem „Rodzice w szkole”. Przez ten czas przeprowadziliśmy wiel...
€4,14
€4,14

Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa impre...

Książka podejmuje istotną dla wielu podmiotów kwestię odp... Książka podejmuje istotną dla wielu podmiotów kwestię odpowiedzialności karnej związanej z organizacją i przebiegiem imprez masowych. Imprezy masowe organizowane są niemal w każdej gminie, stąd p...
€14,15
€14,15

Prawo autorskie w muzeum Przewodnik ze w...

Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zaga... Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności muzealnej oraz wystawienniczej. Publikacja stanowi praktyczne narzędzie, na podstawie k...
€25,22
€25,22

Muzeum bezpieczne Tom 17

Zapewnienie bezpieczeństwa publiczności i pracownikom jes... Zapewnienie bezpieczeństwa publiczności i pracownikom jest priorytetem w działalności muzeów. Temu rodzajowi aktywności nadaje się znaczenie nadrzędne wobec bezpieczeństwa fizycznego i konserwato...
€10,30
€10,30

Wycieczki i imprezy szkolne według nowyc...

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organizują wy... W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organizują wycieczki oraz imprezy na nowych zasadach. Książka „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja, dokumentacja, terminy" to ...
€10,96
€10,96

Ochrona danych osobowych w oświacie

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia... W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także pods...
€12,50
€12,50

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentar... Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy n...
€12,56
€12,56

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standard...

W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wyp... W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony. Analizuje również relacje wolności wypowiedzi artystyczn...
€32,98
€32,98

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne ...

Książka "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompend... Książka "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego" to nowe wydanie bestsellerowej pozycji! Stan prawny: styczeń 2019. Zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegó...
€18,47
€18,47