Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zarządzanie szkołami i placówkami public...

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorow... Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: - powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbęd...
€31,02
€31,02

Prawa dzieci w edukacji

"Dobrze ugruntowane prawa dziecka do nauki, prawa obowiąz... "Dobrze ugruntowane prawa dziecka do nauki, prawa obowiązujące w systemie edukacji i stworzone poprzez ten system lub dzięki niemu prawdopodobnie zapewniają najlepszą możliwą realizację krótko- i...
€15,59
€15,59

Jak zorganizować współpracę szkoły z pol...

Bardzo często dyrektorzy zastanawiają się, czy w danej sy... Bardzo często dyrektorzy zastanawiają się, czy w danej sytuacji powinni powiadomić policję, czy nawet wezwać funkcjonariusza do szkoły. Często obawiają się, że interwencja okaże się bezzasadna lu...
€7,82
€7,82

Przekształcenia szkół w obliczu reformy ...

Publikacja dostarcza gotowe wzory dokumentów do wykorzyst... Publikacja dostarcza gotowe wzory dokumentów do wykorzystania przy tworzeniu nowej sieci szkół w gminie i powiecie. Przedstawia harmonogram czynności do wykonania przed 31 marca 2017 r. z punktu ...
€15,34
€15,34

Sukces i autonomia w zarządzaniu organiz...

Publikacja Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją s... Publikacja Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną przedstawia organizację szkolną w kontekście procesów zwiększonej autonomii. Opracowanie wzbogaca naukę o zarządzaniu oświatą o kon...
€10,30
€10,30

Decyzja administracyjna w indywidualnych...

Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełn... Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełnią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadni...
€25,89
€25,89

Organizacja wycieczek szkolnych oraz wyp...

W publikacji Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczy... W publikacji Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady zostały omówione najważniejsze problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych (krajowych i zagran...
€15,57
€15,57

Statut szkoły podstawowej po reformie oś...

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty prezentuje ... Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu szkoły. W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: - miejsce statutu...
€20,54
€20,54

Zarządzanie w instytucjach kultury

Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i ma... Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi studiami przypa...
€12,62
€12,62

Prawo wobec kultury i sztuki

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje... W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udost...
€36,24
€36,24

Finansowanie zadań oświatowych

W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansoweg... W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansowego oraz realizację budżetu w samorządowej jednostce oświatowej, jak również źródła finansowania zadań oświatowych (dotacje i pozyskiwanie ś...
€25,75
€25,75

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku

Brak godzin, zmniejszenie liczby oddziałów, zmiany planu ... Brak godzin, zmniejszenie liczby oddziałów, zmiany planu nauczania lub częściowa likwidacja szkoły - to najczęstsze przyczyny przeprowadzania zmian kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. ...
€18,23
€18,23

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kult...

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochr... Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturalnego ? zbiorów bibliotecznych, materiałów archiwalnych, muzealiów, dzieł osieroconych, fol...
€23,21
€23,21

Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w...

Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt wa... Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt ważnych decyzji. Ich formalnym odzwierciedleniem są akty prawa wewnątrzszkolnego czyli zarządzenia dyrektora szkoły. Chociaż zarządzenie nie...
€19,77
€19,77

Reorganizacja samorządowych szkół i plac...

Spis treści: Wykaz źródeł prawa wykorzystanych w tekście... Spis treści: Wykaz źródeł prawa wykorzystanych w tekście Wstęp I. Prawne formy reorganizacji jednostek oświatowych II. Skutki reorganizacji w sferze stosunków pracowniczych III. Orzecznictwo...
€4,08
€4,08

Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictw...

Niniejsza publikacja jest pierwszą pozycją wydawniczą prz... Niniejsza publikacja jest pierwszą pozycją wydawniczą przedstawiającą mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury i stanowi rezultat obszernych badań podstawowych. Analiza funkcjonowania i...
€12,30
€12,30

Szkoła w kryzysie versus media

Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów p... Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową. Media są zainteres...
€7,57
€7,57

Kultura w praktyce Zagadnienia prawne To...

„Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sz... „Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki” t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury. Opr...
€13,50
€13,50

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników n...

Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - ... Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wprowadzone zostały reguły określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Jednym z założeń reform...
€20,59
€20,59

Prewspółczynnik i preproporcja w instytu...

Opracowanie Zbiorowe
Aby odpowiedzieć na pytanie, czy instytucja artystyczna l... Aby odpowiedzieć na pytanie, czy instytucja artystyczna lub instytucja kultury powinna stosować prewspółczynnik, przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzi działalność ona mies...
Opracowanie Zbiorowe
€17,93
€17,93

Awans zawodowy w 18 krokach na starych i...

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże s... Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dy...
€14,88
€14,88

Instytucje prawne umożliwijące skuteczne...

Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i dzi... Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zasad, na jakich z ww. uprawnień mogą korzystać oddziały Związku Nauc...
€2,49
€2,49

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów...

Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w ... Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z pr...
€51,92
€51,92

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szko...

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części ... Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie sil...
€23,17
€23,17