Prawo o dostępie do informacji. Prawo prasowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Dane osobowe Polska UE USA Współczesne w...

Dane osobowe mają, wobec bezprecedensowego rozwoju środkó... Dane osobowe mają, wobec bezprecedensowego rozwoju środków gromadzenia i wykorzystywania informacji, wartość szczególną. Jednocześnie, międzynarodowe transfery danych są kluczowe m.in. dla transa...
€43,97
€43,97

Ochrona danych osobowych w sądach i prok...

Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane... Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z teg...
€30,92
€30,92

Chmura obliczeniowa Prawne aspekty zasto...

Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawny... Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w chmurze obliczeniowej ze wskazaniem postulatów de lege ferenda. Autor omawia: ...
€44,31
€44,31

RODO w podmiotach leczniczych i gabineta...

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetw... Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie o...
€33,47
€33,47

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych P...

Praktyczny poradnik z omówieniem zagadnień związanych z ... Praktyczny poradnik z omówieniem zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości pojawiających się przy okazji gospodarowania. środka...
€20,49
€20,49

Dostęp do informacji publicznej a kodeks...

Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do in... Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do in-formacji publicznej w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zamieszczone w nim zostały najważniejsze referaty wygłosz...
€9,46
€9,46

RODO Ochrona danych osobowych w zatrudni...

Książka jest pracą zbiorową autorów z kilku ośrodków nauk... Książka jest pracą zbiorową autorów z kilku ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzesz...
€33,58
€33,58

RODO dla kadrowych i HR Wzory dokumentów...

Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia w... Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia w kadrach i działach HR nowych zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz najnowszych polskich przepis...
€25,69
€25,69

RODO prawo unijne i krajowe PGK1266

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie ... Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznaj się z tekstami aktów prawnych! Publikacja zawiera pełny tekst: - Rozporządzenia Parlamentu Euro...
€35,39
€35,39

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentar... Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy n...
€12,79
€12,79

Rodo Przewodnik ze wzorami

W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, w... W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, wskazano wiele dokumentów i rozwiązań, dzięki którym czytelnik będzie mógł postępować zgodnie z tą regulacją unijną. Autorzy wykorzysta...
€31,01
€31,01

Ochrona Danych Osobowych w marketingu in...

Książka „Ochrona danych osobowych w marketingu internetow... Książka „Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym” to przydatny poradnik dla wszystkich tych, którzy prowadzą działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Trzeba pami...
€23,05
€23,05

Ochrona danych osobowych i wizerunku ofi...

Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwe... Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwersalnych praw człowieka, szczególnie ważnym w odniesieniu do danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. Jej standardy wyznaczają a...
€10,21
€10,21

Reforma ochrony danych osobowych - cel ...

Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle inte... Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle waż...
€13,93
€13,93

Prawne ekonomiczne i polityczne aspekty ...

Niniejszą pracę cechuje różnorodny dobór tematów, oscyluj... Niniejszą pracę cechuje różnorodny dobór tematów, oscylujących wokół kwestii funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, zaczerpniętych z subdyscyplin, tj.: ekonomika mediów i zarządzanie w...
€11,27
€11,27

Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochron...

Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszyc... Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i orzecznictwa z jednoczesnym poszanowaniem już ugruntowanego dorobku nauki. (...) Na uwagę zasługuje podejście z interd...
€12,80
€12,80

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO

Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawn... Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201...
€23,19
€23,19

RODO w e-commerce

Publikacja to praktyczny poradnik dla podmiotów z sektora... Publikacja to praktyczny poradnik dla podmiotów z sektora e-commerce zawierający omówienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które zacznie obowiązywać dnia 25 maja 2018 ...
€30,93
€30,93

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ...

W 2016 r. najważniejszym tematem w ochronie danych osobow... W 2016 r. najważniejszym tematem w ochronie danych osobowych jest przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku...
€20,53
€20,53

Ponowne wykorzystanie informacji sektora...

Prezentowany komentarz do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.... Prezentowany komentarz do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (re-use) jest publikacją pomocną zarówno samym organom dysponującym informacjami,...
€19,70
€19,70

RODO w 15 krokach Praktyczny poradnik dl...

Celem poradnika RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dl... Celem poradnika RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców jest spójne, przystępne przybliżenie Czytelnikom wymagań unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w s...
€7,60
€7,60

RODO w kadrach + CD Jak zmiany od 25 maj...

Już od 25 maja 2018 roku pracownicy działów kadrowo-płaco... Już od 25 maja 2018 roku pracownicy działów kadrowo-płacowych będą musieli przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy oraz pracowników w zupełnie nowy sposób. Już teraz warto się do tego odpowi...
€12,95
€12,95

Reform of Protection of Personal Data Sy...

Changing the nature of the regulatory enactment by replac... Changing the nature of the regulatory enactment by replacing the Directive with the Regulation means that the domain of personal data processing is placed under the legislative competence of EU a...
€15,38
€15,38

Zakaz publikacji w prasie danych osobowy...

Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska,... Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska, a obok tego informacja o zajmowanym stanowisku, wykonywanym zawodzie czy innych charakterystycznych dla osoby elementach – o powszechnie ...
€11,91
€11,91