Prawo o dostępie do informacji. Prawo prasowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Prawo prasowe

Podręcznik Prawo prasowe zawiera omówienie najważniejszyc... Podręcznik Prawo prasowe zawiera omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa prasowego, analizowanych łącznie z przykładami z orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw...
€18,35 €16,52
€18,35 €16,52

Niezbędnik inspektora ochrony danych Ksi...

W publikacji znajdziesz wiele przydatnych wzorów, które u... W publikacji znajdziesz wiele przydatnych wzorów, które ułatwią Ci wypełnianie obowiązków, które nakłada RODO. Od zgód, poprzez umowę powierzenia, aż po rejestr naruszeń – wszystkie ważne wzory w...
€25,92 €23,33
€25,92 €23,33

Poufne osobowe źródła informacji Aspekty...

Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacy... Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacyjno-rozpoznawczych jaką jest współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji. Prowadzona przez wszystkie służby policyjne, ukierunkowa...
€20,94 €18,85
€20,94 €18,85

Reforma ochrony danych osobowych - cel ...

Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle inte... Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle waż...
€14,14 €12,73
€14,14 €12,73

RODO dla kadrowych i HR Wzory dokumentów...

Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia w... Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia w kadrach i działach HR nowych zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz najnowszych polskich przepis...
€25,90 €23,31
€25,90 €23,31

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu inform...

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustaw... W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady udost...
€62,33 €56,10
€62,33 €56,10

Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochron...

Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszyc... Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i orzecznictwa z jednoczesnym poszanowaniem już ugruntowanego dorobku nauki. (...) Na uwagę zasługuje podejście z interd...
€13,02 €11,72
€13,02 €11,72

Ochrona danych osobowych Przewodnik po u...

Publikacja to praktyczny kompleksowy przewodnik po nowej ... Publikacja to praktyczny kompleksowy przewodnik po nowej polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Autorzy szczegółowo omawiaj...
€34,03 €30,63
€34,03 €30,63

Ocena ryzyka dla ochrony danych osobowyc...

Publikacja szczegółowo objaśnia, jak krok po kroku przepr... Publikacja szczegółowo objaśnia, jak krok po kroku przeprowadzić ocenę ryzyka da ochrony danych osobowych. Znajdują się w niej odpowiedzi na pytania co to jest ocena skutków dla ochrony danych i ...
€23,27 €20,94
€23,27 €20,94

Ochrona danych osobowych w sądach i prok...

Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane... Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z teg...
€31,12 €28,01
€31,12 €28,01

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowo...

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zapewnienia be... Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa informacji i usług. Autor zapoznaje Czytelnika z podstawowymi pojęciami, metodami i narzędziami dotyczącymi bezpieczeństwa te...
€26,24 €23,62
€26,24 €23,62

Ochrona danych pracowników Praktyczny po...

Niniejsza publikacja dotyczy nowelizacji ustawy o ochroni... Niniejsza publikacja dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu wprowadzenie pracodawców w nadchodzące zmiany. Rozporządzenie Rady UE w sprawie ...
€23,30 €20,97
€23,30 €20,97

Rodo Przewodnik ze wzorami

W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, w... W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, wskazano wiele dokumentów i rozwiązań, dzięki którym czytelnik będzie mógł postępować zgodnie z tą regulacją unijną. Autorzy wykorzysta...
€31,21 €28,09
€31,21 €28,09

Vademecum ABI Część II - Przygotowanie d...

Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowa... Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające im ramy działania. Fundament pracy, który wyjaśnia trudne zagadnienia na...
€33,69 €30,32
€33,69 €30,32

Informacje niejawne we współczesnym pańs...

Celem publikacji jest wyjaśnienie roli informacji niejawn... Celem publikacji jest wyjaśnienie roli informacji niejawnych we współczesnym państwie poprzez pryzmat zderzenia bezwzględnych, opartych na przepisach prawa, procedur ochronnych z samymi zasobami ...
€10,16 €9,14
€10,16 €9,14

Ponowne wykorzystanie informacji sektora...

W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzys... W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono defin...
€26,06 €23,45
€26,06 €23,45

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentar... Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy n...
€13,00 €11,70
€13,00 €11,70

Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z...

W publikacji w przystępny sposób przedstawiono najważniej... W publikacji w przystępny sposób przedstawiono najważniejsze regulacje dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych w odniesieniu do nowych form przetwarzania danych, takich jak cloud computi...
€33,90 €30,51
€33,90 €30,51

Dane osobowe w firmie instrukcja przetwa...

Instruktaż dla wszystkich! Nawet mała firma, jeśli przet... Instruktaż dla wszystkich! Nawet mała firma, jeśli przetwarza dane osobowe, musi w określonych przypadkach prowadzić złożoną dokumentację oraz wdrożyć skomplikowane zabezpieczenia. Poznaj un...
€30,16 €27,14
€30,16 €27,14

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane ... Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.: - bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie...
€13,00 €11,70
€13,00 €11,70

Ochrona danych osobowych w praktyce Ksią...

Z publikacji dowiesz się, jak zapewnić prawidłowe przestr... Z publikacji dowiesz się, jak zapewnić prawidłowe przestrzeganie RODO w Twojej organizacji. Upewnisz się, czy wykonujesz wszystkie wymagane obowiązki. Dzięki lekturze publikacji będziesz wiedział...
€25,89 €23,30
€25,89 €23,30

Prawo prasowe Komentarz

Komentarz zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z u... Komentarz zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.: – treści prawa do autoryzacji, – procedury jej dokonywania, – sankcji za naruszenie ...
€52,03 €46,83
€52,03 €46,83

RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych...

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmio... Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwa...
€23,30 €20,97
€23,30 €20,97

Dostęp do informacji publicznej w.3/2020

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych z... Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej – przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierc...
€26,05 €23,45
€26,05 €23,45