Prawo o dostępie do informacji. Prawo prasowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z...

W publikacji w przystępny sposób przedstawiono najważniej... W publikacji w przystępny sposób przedstawiono najważniejsze regulacje dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych w odniesieniu do nowych form przetwarzania danych, takich jak cloud computi...
€33,77
€33,77

Ochrona danych medycznych RODO w ochroni...

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzani... W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04...
€31,14
€31,14

Media a dobra osobiste

Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zaró... Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, stanowiącej przedmiot licznych procesów oraz orzeczeń sądowych. Ilustruje poszukiwanie komprom...
€27,57
€27,57

Jawność i jej ograniczenia Tom 12 Model ...

Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wycze... Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia t...
€25,81
€25,81

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych P...

Praktyczny poradnik z omówieniem zagadnień związanych z ... Praktyczny poradnik z omówieniem zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości pojawiających się przy okazji gospodarowania. środka...
€20,52
€20,52

RODO w podmiotach leczniczych i gabineta...

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetw... Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie o...
€33,52
€33,52

Ochrona danych osobowych w Unii Europejs...

Stan prawny: październik 2016 r. Jedyny praktyczny kom... Stan prawny: październik 2016 r. Jedyny praktyczny komentarz do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zawierający obszerne orzecznictwo, przykłady i najlepsze praktyki. Jakie...
€44,02
€44,02

Zakaz publikacji w prasie danych osobowy...

Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska,... Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska, a obok tego informacja o zajmowanym stanowisku, wykonywanym zawodzie czy innych charakterystycznych dla osoby elementach – o powszechnie ...
€11,93
€11,93

Ustawa o radiofonii i telewizji Komentarz

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i... W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i telewizji publicznej, obowiązków dostawców usług medialnych, koncesjonowania nadawców, audiowizualnych usług na żądanie, Krajowej Rady Ra...
€23,39
€23,39

Zasada jawności sądowego postępowania eg...

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotycząc... Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności. Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowan...
€41,61
€41,61

RODO w e-commerce

Publikacja to praktyczny poradnik dla podmiotów z sektora... Publikacja to praktyczny poradnik dla podmiotów z sektora e-commerce zawierający omówienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które zacznie obowiązywać dnia 25 maja 2018 ...
€30,98
€30,98

Ochrona danych osobowych Zbiór przepisów

Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodząc... Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH: - 24 maja 2016 r., 25 maja 2018 r. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego...
€15,45
€15,45

Ustawa o udostępnianiu informacji o środ...

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.... Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ...
€46,63
€46,63

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie da...

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się d... W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europej...
€65,19
€65,19

Ustawa o dostępie do informacji publiczn...

Publikacja stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o dost... Publikacja stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów ad...
€41,51
€41,51

Ochrona danych osobowych w oświacie

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia... W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także pods...
€12,75
€12,75

Prawne ekonomiczne i polityczne aspekty ...

Niniejszą pracę cechuje różnorodny dobór tematów, oscyluj... Niniejszą pracę cechuje różnorodny dobór tematów, oscylujących wokół kwestii funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, zaczerpniętych z subdyscyplin, tj.: ekonomika mediów i zarządzanie w...
€11,29
€11,29

Reform of Protection of Personal Data Sy...

Changing the nature of the regulatory enactment by replac... Changing the nature of the regulatory enactment by replacing the Directive with the Regulation means that the domain of personal data processing is placed under the legislative competence of EU a...
€15,41
€15,41

Ochrona Danych Osobowych w marketingu in...

Książka „Ochrona danych osobowych w marketingu internetow... Książka „Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym” to przydatny poradnik dla wszystkich tych, którzy prowadzą działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Trzeba pami...
€23,09
€23,09

Ochrona danych osobowych i wizerunku ofi...

Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwe... Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwersalnych praw człowieka, szczególnie ważnym w odniesieniu do danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. Jej standardy wyznaczają a...
€10,23
€10,23

Zasada jawności obrad organów stanowiący...

Książka syntetycznie omawia realizację konstytucyjnej zas... Książka syntetycznie omawia realizację konstytucyjnej zasady jawności obrad organów stanowiących w samorządzie. Dokonano kompleksowej analizy 619 jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie ra...
€41,34
€41,34

RODO w praktyce Poradnik Gazety Prawnej ...

Z badań wynika, że połowa polskich firm nie poradziła sob... Z badań wynika, że połowa polskich firm nie poradziła sobie z RODO, a liczba skarg wciąż rośnie. Przedsiębiorcy po wdrożeniu RODO oczekiwali zerojedynkowych rozwiązań, które raczej jeszcze długo ...
€10,22
€10,22

Ocena ryzyka dla ochrony danych osobowyc...

Publikacja szczegółowo objaśnia, jak krok po kroku przepr... Publikacja szczegółowo objaśnia, jak krok po kroku przeprowadzić ocenę ryzyka da ochrony danych osobowych. Znajdują się w niej odpowiedzi na pytania co to jest ocena skutków dla ochrony danych i ...
€23,10
€23,10

Audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepis...

Audyt zgodności z RODO pozwala dokładnie określić rodzaj ... Audyt zgodności z RODO pozwala dokładnie określić rodzaj i zakres przetwarzanych danych osobowych, zidentyfikować obszary wymagające zmiany lub poprawy oraz zaplanować działania wdrożeniowe, a w ...
€12,70
€12,70