Prawo o cudzoziemcach

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników...

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników pol... W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej....
€36,13
€36,13

Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochron...

Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ... Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne probl...
€12,58
€12,58

Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawi...

Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej waż... Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej ważkich zagadnień w obszarze prawa o cudzoziemcach - cudzoziemcom niepożądanym, czyli takich, do których władze państwowe mają negatywny stos...
€10,32
€10,32

Swoboda przepływu osób w krajach Unii Eu...

Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniej... Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzr...
€10,49
€10,49

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminal...

Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wied... Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali za...
€12,60
€12,60

Strangers in Our Midst The Political Phi...

It is not unusual for people in countries with limited jo... It is not unusual for people in countries with limited job opportunities and economic resources to want to seek a better life in different lands. This is especially so for those who come from cou...
€19,96
€19,96

Uchodźcy w Polsce i Europie Stan prawny ...

Prezentowane w niniejszym tomie artykuły dotykają tylko n... Prezentowane w niniejszym tomie artykuły dotykają tylko niektórych kwestii z bogatej palety problemów odnoszących się do zjawiska uchodźców. Zagadnienia te mieszczą się w ogólnym profilu badawczy...
€9,29
€9,29

Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdzies...

Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społe... Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem ...
€12,60 €10,61
€12,60 €10,61

Podatek od wyjścia

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - po... Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników mają...
€13,18
€13,18

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w ...

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się a... Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branż...
€18,02
€18,02

Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych pa...

Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zat... Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii. Omówiono tu m.in....
€40,81
€40,81

Polityka Unii Europejskiej w zakresie po...

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektó... Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektów polityki Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Autorka analizuje, czy ogół działań podejmowanych przez Unię Europejską sprzyja skuteczn...
€33,68
€33,68

Zatrudnianie cudzoziemców Zmiany 2018

Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrud... Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. W publikacji omówienie i wyjaśnienie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., dotyczących m.in.: formal...
€25,72
€25,72

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powra...

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagran... Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i zadań dyrektora szkoły. W publikacji podpowiadamy, jakie są zasady przyjmowania ucz...
€10,14
€10,14

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania ... Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania cudzoziemców, zarówno w trybie uproszczonym, jak i zwykłym, z uwzględnieniem legalizacji pobytu pracowników zagranicznych. Materiał zgroma...
€25,84
€25,84

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Koment... Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek sł...
€46,53
€46,53

Administracyjnoprawny status cudzoziemca...

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia... Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regul...
€25,94
€25,94

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez ...

Książka przedstawia najistotniejsze aspekty problematyki ... Książka przedstawia najistotniejsze aspekty problematyki nabywania nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców (zagadnienie statusu cudzoziemca, pojęcie nieruchomości, nabycie nieruchomo...
€14,15
€14,15

Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne ...

Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnie... Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe...
€7,86
€7,86

Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezo...

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać ważne dl... Z dniem 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać ważne dla wielu pracodawców zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znac...
€15,59
€15,59

Europeizacja polskiej polityki wobec cud...

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą ... Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą interdyscyplinarnej analizy polskiej polityki wobec cudzoziemców. Autorka, badając zarówno materiały źródłowe, jak i debaty parlamentarne,...
€9,48
€9,48

Status cudzoziemca w Polsce wobec współc...

Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktual... Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem duże...
€33,62
€33,62

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - m.i...

Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wie... Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wielu warunków. To nie tylko obowiązek uzyskania dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale...
€46,32
€46,32

Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o nabywani...

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń p... Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany...
€51,81
€51,81