Prawo o cudzoziemcach

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdzies...

Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społe... Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem ...
€12,40
€12,40

Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawi...

Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej waż... Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej ważkich zagadnień w obszarze prawa o cudzoziemcach - cudzoziemcom niepożądanym, czyli takich, do których władze państwowe mają negatywny stos...
€10,15
€10,15

Zatrudnianie cudzoziemców Zmiany 2018

Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrud... Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. W publikacji omówienie i wyjaśnienie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., dotyczących m.in.: formal...
€25,31
€25,31

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powra...

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagran... Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i zadań dyrektora szkoły. W publikacji podpowiadamy, jakie są zasady przyjmowania ucz...
€9,98
€9,98

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminal...

Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wied... Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali za...
€12,40
€12,40

Strangers in Our Midst The Political Phi...

It is not unusual for people in countries with limited jo... It is not unusual for people in countries with limited job opportunities and economic resources to want to seek a better life in different lands. This is especially so for those who come from cou...
€19,64
€19,64

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w ...

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się a... Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branż...
€17,73
€17,73

Polityka Unii Europejskiej w zakresie po...

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektó... Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektów polityki Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Autorka analizuje, czy ogół działań podejmowanych przez Unię Europejską sprzyja skuteczn...
€33,14
€33,14

Zatrudnianie cudzoziemców w firmie 56 na...

W jaki sposób legalnie i bez błędu zatrudnić cudzoziemca ... W jaki sposób legalnie i bez błędu zatrudnić cudzoziemca ze „Wschodu”, z Azji. Czy z UE, albo z innych krajów? Jakie wymogi należy spełnić? Jak to zrobić sprawnie? Zawiłe procedury najlepiej wyja...
€17,71
€17,71

Administracyjnoprawny status cudzoziemca...

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia... Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regul...
€25,52
€25,52

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania ... Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania cudzoziemców, zarówno w trybie uproszczonym, jak i zwykłym, z uwzględnieniem legalizacji pobytu pracowników zagranicznych. Materiał zgroma...
€25,42
€25,42

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników...

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników pol... W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej....
€35,55
€35,55

Uchodźcy w Polsce i Europie Stan prawny ...

Prezentowane w niniejszym tomie artykuły dotykają tylko n... Prezentowane w niniejszym tomie artykuły dotykają tylko niektórych kwestii z bogatej palety problemów odnoszących się do zjawiska uchodźców. Zagadnienia te mieszczą się w ogólnym profilu badawczy...
€9,14
€9,14

Podatek od wyjścia

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - po... Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników mają...
€12,96
€12,96

Europeizacja polskiej polityki wobec cud...

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą ... Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą interdyscyplinarnej analizy polskiej polityki wobec cudzoziemców. Autorka, badając zarówno materiały źródłowe, jak i debaty parlamentarne,...
€9,33
€9,33

Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochron...

Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ... Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne probl...
€12,38
€12,38

Swoboda przepływu osób w krajach Unii Eu...

Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniej... Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzr...
€10,32
€10,32

Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych pa...

Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zat... Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii. Omówiono tu m.in....
€40,15
€40,15

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemc...

Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienie dot... Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienie dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię p...
€30,37
€30,37

Status cudzoziemca w Polsce wobec współc...

Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktual... Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem duże...
€33,08
€33,08

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, zawiera omówienie prz... Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.12.2013 r. – o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.). Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich ...
€74,11
€74,11

Praca cudzoziemców w Polsce Aspekty praw...

Niniejsza publikacja traktuje o wszystkich najważniejszyc... Niniejsza publikacja traktuje o wszystkich najważniejszych aspektach wykonywania pracy przez cudzoziemców. Autorzy opisują kwestie legalizacji pracy, opodatkowania dochodów oraz ubezpieczeń społe...
€40,24
€40,24

Przestępczość cudzoziemców Aspekty prawn...

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migr... W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmi...
€20,46
€20,46

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemc...

Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dot... Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię p...
€32,93
€32,93