Prawo międzynarodowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kształtowanie się prawa międzynarodowego...

Autorzy i Redaktorzy monografii trafnie dobrali zagadnien... Autorzy i Redaktorzy monografii trafnie dobrali zagadnienia, dzięki czemu opracowanie odzwierciedla złożoność przedmiotowej problematyki i kierunki badań międzynarodowoprawnych. (…) Autorzy skupi...
€9,62 €8,66
€9,62 €8,66

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,62 €15,25
€19,62 €15,25

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organi...

Książka wydana w oprawie miękkiej, twardej oraz jako e-bo... Książka wydana w oprawie miękkiej, twardej oraz jako e-book Monografia poświęcona jest problematyce zdolności organizacji międzynarodowych do zawierania umów w kontekście ich prawnomiędzynarodow...
€11,25 €10,13
€11,25 €10,13

Fenomenologia regionalnej integracji pań...

Integracja regionalna ma współcześnie charakter globalny.... Integracja regionalna ma współcześnie charakter globalny. W Polsce, poza integracją europejską, jest wszakże rozeznana w bardzo ograniczonym zakresie. Tom I monografii zmierza do uzupełnienia tej...
€49,48 €44,53
€49,48 €44,53

Z problematyki prawa międzynarodowego eu...

Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów ... Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów dedykowanych pamięci Doktora Macieja Lisa. Problematyka podejmowana w opracowaniu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu ochrony pra...
€10,46 €9,41
€10,46 €9,41

Publicznoprawny status jednostki skrajni...

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jedne... Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić d...
€26,07 €23,46
€26,07 €23,46

International Law 2nd Edition

Written by one of the world's leading international lawye... Written by one of the world's leading international lawyers, this is the new and updated edition of Jan Klabber's landmark textbook. International law can be defined as 'the rules governing the l...
€45,80 €41,22
€45,80 €41,22

Konkordaty Polskie Historia i teraźniejs...

Przedmiot niniejszej publikacji dotyczy regulacji stosunk... Przedmiot niniejszej publikacji dotyczy regulacji stosunków między państwem polskim a Kościołem katolickim przy użyciu konkordatu, czyli umowy pomiędzy Stolicą Apostolską a najwyższymi organami p...
€26,16 €23,54
€26,16 €23,54

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,39 €32,75
€36,39 €32,75

The Case of Crimea’s Annexation Under In...

This book addresses issues connected with Russia’s 2014 a... This book addresses issues connected with Russia’s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international ...
€10,85 €9,77
€10,85 €9,77

Polskie sosiski i ruska benzyna Mały ruc...

Karol Kamiński – doktor nauk społecznych w zakresie socjo... Karol Kamiński – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent Studiów Wschodnich UW. Publikował m.in. w „Polish Sociological Review”, „Roczniku Polsko-Niemieckim” oraz w lokalnych pe...
€11,76 €10,58
€11,76 €10,58

Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Am...

Zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojęt... Zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętej problematyce latynoamerykańskiej (historia stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, polityka zagraniczna Kuby, historia Kolumbi...
€5,77 €5,19
€5,77 €5,19

Globalne zarządzanie zasobami ropy i gaz...

Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z za... Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej stron...
€51,91 €46,72
€51,91 €46,72

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, ...

Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie ... Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Traktat ten został ratyfikowany przez 168 państw ze wsz...
€77,86 €70,07
€77,86 €70,07

Międzynarodowe unikanie opodatkowania do...

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do n... Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje spo...
€35,59 €32,03
€35,59 €32,03

Perspektywa praw ofiar w prawie międzyna...

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawied... Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice ) w prawie międzynarodowym - niezwykle dynamicznie rozwijające j się dyscypliny wiedzy,...
€16,04 €14,44
€16,04 €14,44

Porządek wielkoobszarowy w prawie między...

Carl Schmitt (1888–1985) należał do grupy niemieckich int... Carl Schmitt (1888–1985) należał do grupy niemieckich intelektualistów, którzy mieli w swoich życiorysach mniej lub bardziej bliskie powiązania z nazizmem lat 1933–1945. Powiązania Schmitta były ...
€8,55 €7,70
€8,55 €7,70

Prawo prywatne międzynarodowe

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo p... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego , Rady WE...
Opracowanie Zbiorowe
€3,91 €3,52
€3,91 €3,52

Zapobieganie masowym naruszeniom praw cz...

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził so... W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b...
€10,23 €9,21
€10,23 €9,21

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zb...

Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w... Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarów...
€12,53 €11,28
€12,53 €11,28

Polish yearbook of international law XXX...

GENERAL ARTICLES • Christian Tomuschat: Individual an... GENERAL ARTICLES • Christian Tomuschat: Individual and Collective Identity: Factual Givens and Their Legal Reflection in International Law. Words in Commemoration of Krzysztof Skubiszewski, d...
€26,33 €23,70
€26,33 €23,70

Podatek od wyjścia

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - po... Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników mają...
€13,36 €12,02
€13,36 €12,02

Użycie siły zbrojnej między państwami w ...

Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomi... Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomiędzy zespołami norm dopuszczających użycie siły zbrojnej w prawie międzynarodowym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) i międzyn...
€12,54 €11,29
€12,54 €11,29

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wsz... Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się tylko do proble...
€23,65 €21,29
€23,65 €21,29