Prawo międzynarodowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,06 €14,78
€19,06 €14,78

Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie ś...

Wznowiona w Polsce w 2017 r. debata na temat reparacji od... Wznowiona w Polsce w 2017 r. debata na temat reparacji od Niemiec budzi zainteresowanie ze względu na zakres szkód i strat wynikających z drugiej wojny światowej, a także ze względu na powojenne ...
€11,02
€11,02

Polskie sosiski i ruska benzyna Mały ruc...

Karol Kamiński – doktor nauk społecznych w zakresie socjo... Karol Kamiński – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent Studiów Wschodnich UW. Publikował m.in. w „Polish Sociological Review”, „Roczniku Polsko-Niemieckim” oraz w lokalnych pe...
€11,33
€11,33

Z problematyki źródeł prawa międzynarodo...

Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źr... Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źródłom prawa międzynarodowego. W doktrynie kwestia ta nie była bowiem dotąd przedmiotem szczegółowych, kompleksowych badań. Prowadzone prac...
€10,08
€10,08

Prawo międzynarodowe publiczne w pytania...

Stan prawny na 15 maja 2012 roku. Prawo międzynarodowe... Stan prawny na 15 maja 2012 roku. Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach to publikacja dla studentów studiów prawniczych, politologicznych, dziennikarskich oraz poświęconyc...
€12,64
€12,64

Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji

Książka przedstawia zakres delegalizacji, kryminalizacji ... Książka przedstawia zakres delegalizacji, kryminalizacji i penalizacji agresji. Zawiera również uwagi dotyczące trudności i zagrożeń związanych z postępowaniami w sprawie agresji, co ma szczególn...
€10,75
€10,75

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatny...

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej ... Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkuren...
€50,76
€50,76

Wolność badań naukowych w świetle prawa ...

Monografia jest rezultatem realizacji projektu badawczego... Monografia jest rezultatem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS5/00900 i zawiera szeroką analizę norm prawa międzynar...
€11,99
€11,99

Paweł z Włodkowic i Polska szkoła prawa ...

Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, ide... Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, idei, filozofii i prawa – a więc przedstawicieli różnych środowisk i sposobów myślenia o przeszłości - koncentrujące się na dorobku polskiej ...
€10,21
€10,21

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977

Kolejny tom z serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W 19... Kolejny tom z serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W 1977 r. PRL stała się przedmiotem zachodniej krytyki z powodu nieprzestrzegania praw człowieka. Rosnące znaczenie tego problemu w stosunkach...
€40,55
€40,55

Rozprawy i studia z prawa prywatnego mię...

W publikacji zamieszczono wybrane teksty autorstwa profes... W publikacji zamieszczono wybrane teksty autorstwa profesora Andrzeja Mączyńskiego z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, nadal przydatne dla rozważań doktrynalnych i praktyki prawniczej or...
€76,60
€76,60

Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla U...

Niniejsze opracowanie dotyczy niezbyt romantycznego aspek... Niniejsze opracowanie dotyczy niezbyt romantycznego aspektu małżeństwa, a mianowicie jego skutków majątkowych, które obecnie nabierają wymiaru międzynarodowego. Zmiana miejsca zamieszkania kilka ...
€12,54
€12,54

Prawo prywatne międzynarodowe

Opracowanie Zbiorowe
„Prawo prywatne międzynarodowe” – cieszące się niesłabnąc... „Prawo prywatne międzynarodowe” – cieszące się niesłabnącą popularnością broszurowe wydanie najważniejszych ustaw i rozporządzeń z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego. Publikacja zawier...
Opracowanie Zbiorowe
€3,37
€3,37

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb z... Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawn...
€17,85
€17,85

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zb...

Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w... Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarów...
€12,10
€12,10

Prawo międzynarodowe

Treścią książki jest całokształt współczesnego prawa międ... Treścią książki jest całokształt współczesnego prawa międzynarodowego oraz zwięzły zarys jego historii. Podręcznik Malcolma N. Shawa może być wykorzystywany jako cenna pomoc naukowa. Przede wszy...
€26,02
€26,02

Na rozstaju dróg Kryzys w stosunkach nie...

NA ROZSTAJU DRÓG to pierwsza całościowa analiza stosunków... NA ROZSTAJU DRÓG to pierwsza całościowa analiza stosunków niemiecko-amerykańskich napisana od czasu inwazji na Irak — to nieodzowna lektura dla wszystkich pragnących przewidzieć przyszły kurs teg...
€9,04
€9,04

Swoboda przemieszczania się w prawie mię...

Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ... Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych w...
€11,35
€11,35

Stosunek pracy wynikający z umowy w praw...

Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterd... Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną ...
€30,47
€30,47

VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym

Publikacja ta jest skierowana zarówno do osób, które w pr... Publikacja ta jest skierowana zarówno do osób, które w praktyce zajmują się wspólnotowym i polskim prawem podatkowym, jak i do osób, które czynią to w teorii. Należą do nich zatem bez wątpienia z...
€34,71
€34,71

Problemy prawne w stosunkach polsko-niem...

Opracowanie Zbiorowe
W książce poddano analizie najważniejsze problemy w stosu... W książce poddano analizie najważniejsze problemy w stosunkach polsko-niemieckich niemal dwadzieścia lat po zawarciu traktatów: dwa plus cztery, o zjednoczeniu Niemiec, o potwierdzeniu granicy po...
Opracowanie Zbiorowe
€18,83
€18,83

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, ...

Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie ... Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Traktat ten został ratyfikowany przez 168 państw ze wsz...
€76,27
€76,27

Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa m...

Książka oparta na bogatym materiale źródłowym i literatur... Książka oparta na bogatym materiale źródłowym i literaturze światowej, zawiera nowatorską interpretację współczesnej problematyki morskiej (...) Jest to pierwsza w Polsce praca naukowa obejmująca...
€13,14
€13,14

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€35,54
€35,54