Prawo międzynarodowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Międzynarodowe prawo karne w.1/2020

Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmuj... Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmującym problematykę międzynarodowego prawa karnego. Autorzy analizują zagadnienia międzynarodowego prawa karnego w ścisłym tego słowa znacze...
€20,54
€20,54

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,33 €14,80
€19,33 €14,80

Wojna i nomos Carl Schmitt o problemie p...

Wojna, prawo międzynarodowe i porządek światowy ? w polsk... Wojna, prawo międzynarodowe i porządek światowy ? w polskiej recepcji intelektualnego dorobku Carla Schmitta (1888?1985) zbyt mało uwagi poświęcono dotychczas refleksji nad tymi zagadnieniami. Ni...
€10,19
€10,19

Autonomia woli w prawie prywatnym między...

Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spad... Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku – współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od obowi...
€19,70
€19,70

Żurawia Papers 11 Debates and Controvers...

This publication presents debates on the legality of the ... This publication presents debates on the legality of the use of force in Afghanistan and Iraq, international legal aspects of the right to preventive self-defense and "war on terror", including q...
€4,65
€4,65

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977

Kolejny tom z serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W 19... Kolejny tom z serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W 1977 r. PRL stała się przedmiotem zachodniej krytyki z powodu nieprzestrzegania praw człowieka. Rosnące znaczenie tego problemu w stosunkach...
€41,11
€41,11

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb z... Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawn...
€18,10
€18,10

Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Am...

Zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojęt... Zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętej problematyce latynoamerykańskiej (historia stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, polityka zagraniczna Kuby, historia Kolumbi...
€5,53
€5,53

Globalne zarządzanie zasobami ropy i gaz...

Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z za... Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej stron...
€56,08
€56,08

Polish Yearbook of International Law XXX...

The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scie... The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scientific journal published since 1966. The focus of the Yearbook is on public and private international law as well as European law. Each v...
€26,07
€26,07

Prawo międzynarodowe publiczne Repetytorium

Oddawane do rąk czytelnika Prawo międzynarodowe publiczne... Oddawane do rąk czytelnika Prawo międzynarodowe publiczne. Repetytorium jest wynikiem działalności Sekcji Prawa Międzynarodowego Publicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu J...
€7,61
€7,61

Status spółek osobowych w międzynarodowy...

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowyc... Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny dla czytel...
€27,86
€27,86

System Prawa Pracy Tom 9 Międzynarodowe ...

Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuj... Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy w międzynarodowym publicznym prawie pracy. Po raz pierwszy na rynku wydawniczym autorzy podjęli się określenia poziom...
€78,04
€78,04

Europejska polityka sąsiedztwa Unii Euro...

Publikacja stanowi udaną próbę wielostronnej analizy funk... Publikacja stanowi udaną próbę wielostronnej analizy funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej w odniesieniu do państw Europy Wschodniej w latach 2004-2009, z pewnymi odni...
€11,09
€11,09

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z z...

Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujący... Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w synte...
€17,93
€17,93

Prawo międzynarodowe publiczne

Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instyt... Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady...
€25,91
€25,91

Handel narządami ludzkimi w świetle praw...

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ... Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Wokół aksjologicznej wizji człowieka, ciała ludzkiego oraz jego części we współczesnym prawie międzynarodowym ...
€13,64
€13,64

Porządek wielkoobszarowy w prawie między...

Carl Schmitt (1888–1985) należał do grupy niemieckich int... Carl Schmitt (1888–1985) należał do grupy niemieckich intelektualistów, którzy mieli w swoich życiorysach mniej lub bardziej bliskie powiązania z nazizmem lat 1933–1945. Powiązania Schmitta były ...
€8,29
€8,29

Handel międzynarodowy

Podręcznik "Handel międzynarodowy" prezentuje podstawowe ... Podręcznik "Handel międzynarodowy" prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Książka koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalny...
€20,57
€20,57

Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie pra...

Zagadnienie zawarcia małżeństwa jest doniosłe pod względe... Zagadnienie zawarcia małżeństwa jest doniosłe pod względem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Systemy prawne poszczególnych państw różnią się niekiedy znacząco co do możności, przesłanek cz...
€10,65
€10,65

Prawo międzynarodowe publiczne

Oddawana do rąk Czytelniczek i Czytelników książka stanow... Oddawana do rąk Czytelniczek i Czytelników książka stanowi kolejne wydanie kompendium wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa oraz...
€18,01
€18,01

Zapobieganie masowym naruszeniom praw cz...

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził so... W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b...
€9,98
€9,98

Przekazywanie kompetencji państwa organi...

Dr Krzysztof Wojtyczek jest adiunktem na Uniwersytecie Ja... Dr Krzysztof Wojtyczek jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego, w tym wielu artykułów pu...
€11,17
€11,17

Problemy polskiego i europejskiego prawa...

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - jest adiunktem w Kat... Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze w Poznaniu. Przygotowując niniejszą...
€51,71
€51,71