Prawo międzynarodowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,43
€19,43

Od wojny sprawiedliwej do wojny z terror...

Nie jest to książka poświęcona historii prawa międzynarod... Nie jest to książka poświęcona historii prawa międzynarodowego. Nie przedstawiono w niej rozwoju regulacji prawnych dotyczących użycia siły zbrojnej, a analizy skoncentrowano na obowiązującym sta...
€13,12
€13,12

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzeczn...

Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydzi... Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakc...
€8,89
€8,89

Na rozstaju dróg Kryzys w stosunkach nie...

NA ROZSTAJU DRÓG to pierwsza całościowa analiza stosunków... NA ROZSTAJU DRÓG to pierwsza całościowa analiza stosunków niemiecko-amerykańskich napisana od czasu inwazji na Irak — to nieodzowna lektura dla wszystkich pragnących przewidzieć przyszły kurs teg...
€9,21
€9,21

Globalne zarządzanie zasobami ropy i gaz...

Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z za... Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej stron...
€51,75
€51,75

Stosowanie sankcji gospodarczych - anali...

Publikacja stanowi kompleksową prawnomiędzynarodową ocenę... Publikacja stanowi kompleksową prawnomiędzynarodową ocenę instrumentów i przypadków stosowania sankcji gospodarczych w stosunkach międzynarodowych. Potrzebę podjęcia badania uzasadniał brak w sys...
€11,14
€11,14

Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Eur...

Globalizacja stawia na porządku dziennym pytanie o to, ja... Globalizacja stawia na porządku dziennym pytanie o to, jakie prawo będzie podstawą sądowego rozstrzygnięcia danej sprawy. Odpowiedź na nie ma kluczowe znaczenie zarówno na etapie negocjowania kon...
€23,37
€23,37

Wolność badań naukowych w świetle prawa ...

Monografia jest rezultatem realizacji projektu badawczego... Monografia jest rezultatem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS5/00900 i zawiera szeroką analizę norm prawa międzynar...
€12,22
€12,22

Status spółek osobowych w międzynarodowy...

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowyc... Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny dla czytel...
€25,71
€25,71

Kierunki rozwoju współczesnego prawa mię...

„Publikacja ta odnosi się do aktualnych tendencji, które ... „Publikacja ta odnosi się do aktualnych tendencji, które obserwujemy w rozwoju prawa międzynarodowego. Jest to porządek bardzo dynamiczny. Swoim zakresem obejmuje coraz to nowe dziedziny. Książka...
€12,01
€12,01

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975

Opracowanie Zbiorowe
Kolejny tom serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomaty... Kolejny tom serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne ukazuje działania polskich dyplomatów w 1975 r. Do najistotniejszych wydarzeń w polskiej polityce zagranicznej tego roku należało ...
Opracowanie Zbiorowe
€41,38
€41,38

Główne problemy prawa do informacji w św...

W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporów... W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporównawczym kluczowe problemy, które zdaniem autorów w największym stopniu składają się na istotę prawa do informacji i pozostają niezbędne dl...
€33,74
€33,74

Międzynarodowe prawo podatkowe

Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, kt... Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, które podejmuje problematykę międzynarodowego prawa podatkowego z perspektywy traktatowej i krajowego prawa podatkowego. W książce przed...
€12,84
€12,84

Elementy międzynarodowego prawa publiczn...

W książce przedstawiono w sposób prosty i przystępny wybr... W książce przedstawiono w sposób prosty i przystępny wybrane elementy prawa międzynarodowego, które mogą okazać się pomocne w działalności turystycznej. Liczne tabele porządkują wiedzę i ułatwiaj...
€10,28
€10,28

Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie ś...

Wznowiona w Polsce w 2017 r. debata na temat reparacji od... Wznowiona w Polsce w 2017 r. debata na temat reparacji od Niemiec budzi zainteresowanie ze względu na zakres szkód i strat wynikających z drugiej wojny światowej, a także ze względu na powojenne ...
€11,23
€11,23

Publicznoprawny status jednostki skrajni...

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jedne... Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić d...
€25,89
€25,89

Przekazywanie kompetencji państwa organi...

Dr Krzysztof Wojtyczek jest adiunktem na Uniwersytecie Ja... Dr Krzysztof Wojtyczek jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego, w tym wielu artykułów pu...
€11,23
€11,23

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywi...

Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły... Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły się w umowach międzynarodowych i konwencjach, jak również konsekwencje procesu ciągłego dostosowywania polskich norm do prawa Unii Europe...
€62,80
€62,80

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z z...

Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujący... Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w synte...
€18,02
€18,02

Prawo karne międzynarodowe

Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompen... Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku...
€18,08
€18,08

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatny...

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej ... Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkuren...
€51,73
€51,73

Paweł z Włodkowic i Polska szkoła prawa ...

Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, ide... Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, idei, filozofii i prawa – a więc przedstawicieli różnych środowisk i sposobów myślenia o przeszłości - koncentrujące się na dorobku polskiej ...
€10,40
€10,40

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszern... Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawcó...
€91,24
€91,24

Prawo międzynarodowe publiczne Repetytorium

Oddawane do rąk czytelnika Prawo międzynarodowe publiczne... Oddawane do rąk czytelnika Prawo międzynarodowe publiczne. Repetytorium jest wynikiem działalności Sekcji Prawa Międzynarodowego Publicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu J...
€7,65
€7,65