Prawo konstytucyjne, państwowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€2,68
€2,68

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 20...

Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku – z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 5 kwietnia 2019 roku).
€1,05
€1,05

Samobójstwo w prawie polskim

Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobój... Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobójstwa na gruncie prawa polskiego, w szczególności prawa konstytucyjnego i karnego (sensu largo). W książce zostały zanalizowane wybrane prz...
€25,85
€25,85

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowy... Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego – konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany...
Opracowanie Zbiorowe
€1,59
€1,59

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej St...

Stan prawny na 7.08.2018 r. Książka zawiera tekst Konsty... Stan prawny na 7.08.2018 r. Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tyt...
€2,62
€2,62

Idea prawa w orzecznictwie polskiego Try...

Praca Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunatu Kons... Praca Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunatu Konstytucyjnego stanowi przykład umiejętnego połączenia teorii i praktyki. Ukazuje, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny w swej praktyce orzec...
€12,00
€12,00

Prawnoustrojowe atrybuty aktów normatywn...

Publikacja ta jest oryginalnym, bardzo interesującym i st... Publikacja ta jest oryginalnym, bardzo interesującym i starannie opracowanym dziełem naukowym, trafnie łączącym analizy prawno-dogmatyczne z refleksją politologiczną. Głównym przedmiotem badań pr...
€12,45
€12,45

Instytucja prezydenta w polskim i litews...

Prezentowana publikacja, posw1ęcona instytucji prezydenta... Prezentowana publikacja, posw1ęcona instytucji prezydenta w Polsce i na Litwie, jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracowni...
€14,54
€14,54

Państwo prawa to niezależne sądy

Rola i miejsce wymiaru sprawiedliwości w państwie i społe... Rola i miejsce wymiaru sprawiedliwości w państwie i społeczeństwie, szacunek dla Konstytucji i uznawanie trójpodziału władz, tworzenie dobrego prawa i rozumne jego stosowanie - to tematy rozmów z...
€10,32
€10,32

Najwyższa Izba Kontroli Komentarz do ust...

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokieg... Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli. NIK jako konstytucyjnie umocowany naczelny organ kontrol...
€23,45
€23,45

Historia państwa i prawa polskiego Tom 1...

Publikacja ukazuje ewolucję ustrojową państwa polskiego i... Publikacja ukazuje ewolucję ustrojową państwa polskiego i następujące kolejno przekształcenia jego instytucji politycznych i prawnych. Polska jako państwo powstała w X wieku. Pod koniec wieku XVI...
€15,73
€15,73

Świadczenia odszkodowania socjalnego w p...

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monog... Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym poświęconym świadczeniom odszkodowania socjalnego. Jest również pierwszą próbą koncepcyjnego wyodrębnienia instytucji odszkodowa...
€15,83
€15,83

Konstytucyjne umocowanie samorządu teryt...

W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie... W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie XI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się w dniach 19–20.10.2017 r. w...
€36,33
€36,33

Trybunał Konstytucyjny 1982-2018. Rola R...

Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią... Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów w toku postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle ustrojow...
€9,24
€9,24

Konstytucje współczesne

Wstęp Rozdział I. Geneza i ewolucja konstytucji 1. Porz... Wstęp Rozdział I. Geneza i ewolucja konstytucji 1. Porządkowanie prawa we wczesnych cywilizacjach 2. Prekonstytucyjne akty ustrojowe 3. Pierwsze pisane konstytucje europejskie 4. Konstytucje...
€11,90
€11,90

Problemy samorządu terytorialnego w deba...

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdzi... Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Teorie decyzji - zarys problematyki 1.1. Normatywna i opisowa teoria decyzji 1.2. Teoria decyzji politycznych 1.3. Polito...
€16,42
€16,42

Historia ustroju Polski Testy dla studentów

Niniejszy zbiór pytań pomoże Ci w opanowaniu, sprawdzeniu... Niniejszy zbiór pytań pomoże Ci w opanowaniu, sprawdzeniu i usystematyzowaniu wiedzy z historii ustroju Polski. Zawarte w nim liczne teksty źródłowe nie tylko umożliwią Ci zapoznanie się z ówczes...
€8,82
€8,82

Ograniczenia własności i gwarancje jej o...

Autor przedstawia najważniejsze poglądy teoretyków i prak... Autor przedstawia najważniejsze poglądy teoretyków i praktyków prawa konstytucyjnego w zakresie konstytucyjnych ograniczeń własności oraz gwarancji jej ochrony w Polsce, a także przytacza konstru...
€7,66
€7,66

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzys...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2015 r. Publikacja zawiera: ... Stan prawny: 1 września 2015 r. Publikacja zawiera: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o obywatelstwie polskim Ustawa o partiach politycznych Prawo o zgromadzen...
Opracowanie Zbiorowe
€12,92
€12,92

Problem delimitacji regulacji administra...

Problemy badawcze ujęte w książce wskazują stan prawny na... Problemy badawcze ujęte w książce wskazują stan prawny na dzień 20 listopada 2015 roku. Przedmiotem pracy jest refleksja nad prawem jako normą, a więc zwrotem językowym wyrażającym powinność okre...
€9,33
€9,33

O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach ...

O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych jest ... O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych jest najpełniejszym polskim tłumaczeniem podstawowych idei Benjamina Constanta, wykładem dotyczącym wielu aspektów nowoczesnego państwa, jego s...
€25,94
€25,94

Ordynacje większościowe i JOW-y Kompendi...

Celem niniejszej książki jest dostarczenie Czytelnikom ko... Celem niniejszej książki jest dostarczenie Czytelnikom kompendium wiedzy o jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW-ach) i ordynacjach większościowych, ze szczególnym uwzględnieniem realiów pols...
€7,79
€7,79

W kręgu zagadnień parlamentarnych Wybran...

Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu p... Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu problematyki parlamentarnej, zwłaszcza sejmowej. Nawet jeśli pewne jej fragmenty powstały na kanwie problematyki senackiej, to mają jednak ...
€6,63
€6,63

Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa ...

Przedmiotem publikacji są instytucje bezpieczeństwa państ... Przedmiotem publikacji są instytucje bezpieczeństwa państwa, ujmowane jako „organy i służby posiadające funkcje i uprawnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa”. Celem opracowania jes...
€6,15
€6,15