Prawo konstytucyjne, państwowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€3,24 €2,75
€3,24 €2,75

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej .

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€4,50 €3,83
€4,50 €3,83

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€2,82
€2,82

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze...

W 5 wydaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze sche... W 5 wydaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami uwzględniono wpływ nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz Prawa o prokuraturze na poszczeg...
€5,50
€5,50

Najwyższa Izba Kontroli Komentarz do ust...

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokieg... Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli. NIK jako konstytucyjnie umocowany naczelny organ kontrol...
€23,92
€23,92

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Opracowanie Zbiorowe
€1,14
€1,14

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzys...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskie... Publikacja zawiera: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, Ustawę o obywatelstwie polskim, Ustawę o ...
Opracowanie Zbiorowe
€11,79
€11,79

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia ... Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia 2019 Wygodny, podręczny format W środku tekst hymnu
€1,75
€1,75

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 20...

Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku – z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 5 kwietnia 2019 roku).
€1,29
€1,29

Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 96

Prezentujemy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. Za... Prezentujemy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. Zawiera analizę dwóch przepisów otwierających rozdział IV, a poświęconych istocie dwuizbowości i podstawowych funkcji Sejmu, a także składow...
€11,91
€11,91

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa zasadnicza – podstawa wiedzy o polskim prawodawstw... Ustawa zasadnicza – podstawa wiedzy o polskim prawodawstwie W każdym cywilizowanym państwie ustawa zasadnicza zajmuje czołowe miejsce w systematyce aktów prawnych. Nie inaczej jest w naszym kr...
€2,57
€2,57

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

Opracowanie Zbiorowe
W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji... W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji postanowiliśmy przypomnieć i treść, i formę tego wyjątkowego dokumentu. My, Polacy, szczycimy się tą konstytucją, prawie każdy z nas p...
Opracowanie Zbiorowe
€5,43
€5,43

Historia ustroju i prawa polskiego

Historia ustroju i prawa polskiego Juliusza Bardacha, Bog... Historia ustroju i prawa polskiego Juliusza Bardacha, Bogusława Leśnodorskiego, Michała Pietrzaka to sprawdzony podręcznik, który od ponad 30 lat służy studentom wydziałów prawa, historii oraz po...
€20,55
€20,55

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowy... Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego – konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany...
Opracowanie Zbiorowe
€1,76
€1,76

Leksykon prawa wyborczego i referendalne...

Leksykon w sposób słownikowo-encyklopedyczny omawia wszys... Leksykon w sposób słownikowo-encyklopedyczny omawia wszystkie podstawowe terminy z zakresu prawa wyborczego i referendalnego oraz teorii systemów wyborczych - tak ważne w funkcjonowaniu współczes...
€32,34
€32,34

Ustawa o partiach politycznych Komentarz

Działalność partii politycznych jako dobrowolnych organiz... Działalność partii politycznych jako dobrowolnych organizacji społecznych o określonym programie politycznym ma na celu zdobycie i sprawowanie władzy albo wywieranie na nią wpływu. Partie są nieo...
€15,93
€15,93

External voting w wybranych państwach eu...

Współcześnie coraz więcej osób na stałe bądź czasowo prze... Współcześnie coraz więcej osób na stałe bądź czasowo przebywa poza terytorium kraju swojego obywatelstwa. Wśród wielu problemów, jakie to rodzi, jest i taki, w jaki sposób zapewnić im w przypadku...
€9,35
€9,35

Prawo pracy w świetle konstytucji RP Tom 2

Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotycząc... Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotyczących wybranych instytucji prawa pracy z perspektywy konstytucyjnej. Książka podejmuje próbę analizy podstawowych instytucji prawa pracy, po...
€26,71
€26,71

Prawo konstytucyjne Zbiór aktów prawnych

Edycja Sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami, k... Edycja Sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, najważniejsze akty z zakresu szeroko po...
€16,29
€16,29

Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczy...

Prezentowana monografia stanowi politologiczne studium in... Prezentowana monografia stanowi politologiczne studium instytucjonalno–porównawcze, w którym w szerokim zakresie wykorzystano dorobek politologii, polskiego i europejskiego konstytucjonalizmu ora...
€19,36
€19,36

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ko...

Książka stanowi uaktualnione, siódme juz wydanie komentar... Książka stanowi uaktualnione, siódme juz wydanie komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje wnikliwe omówienie przepisów ustawy zasadniczej z uwzględnieniem bogatego orzecznict...
€26,69
€26,69

Prawo pracy w świetle Konstytucji RP Tom...

Pierwszy tom monografii podejmuje próbę wyjaśnienia aksjo... Pierwszy tom monografii podejmuje próbę wyjaśnienia aksjologii prawa pracy. Czyni to przede wszystkim z perspektywy praw człowieka. Kluczem do analizy jest poszukiwanie podstawy do konstytucyjn...
€26,73
€26,73

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej ...

Intencją zespołu wydającego tę serię jest prezentacja ory... Intencją zespołu wydającego tę serię jest prezentacja oryginalnych prac o dużych walorach poznawczych i praktycznych. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnicy znajdą w niej inspirację do dalszych studiów...
€5,33
€5,33

Prawo łaski Prezydenta RP Historia Regul...

Przekazywana do rąk Czytelnika publikacja stanowi podsumo... Przekazywana do rąk Czytelnika publikacja stanowi podsumowanie kilku lat badań nad prezydenckim uprawnieniem do dokonywania ułaskawień. Badania te były związane nie tylko z przeprowadzeniem typow...
€34,70
€34,70