Prawo konstytucyjne, państwowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€2,67
€2,67

Idea prawa w orzecznictwie polskiego Try...

Praca Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunatu Kons... Praca Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunatu Konstytucyjnego stanowi przykład umiejętnego połączenia teorii i praktyki. Ukazuje, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny w swej praktyce orzec...
€11,98
€11,98

Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna

Praca wzbogaca dotychczasowy dorobek nauk o bezpieczeństw... Praca wzbogaca dotychczasowy dorobek nauk o bezpieczeństwie. Przede wszystkim czyni z tematu bezpieczeństwa jako wartości konstytucyjnej pełnoprawny obszar badań, łącząc w całość szereg kontekstó...
€12,31
€12,31

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,47
€36,47

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowy... Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego – konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany...
Opracowanie Zbiorowe
€1,59
€1,59

Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu

W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe ... W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny eta...
€19,78
€19,78

Systemy konstytucyjne wybranych państw A...

W polskiej nauce prawa konstytucyjnego ustroje krajów Azj... W polskiej nauce prawa konstytucyjnego ustroje krajów Azji Południowo-Wschodniej były dotychczas pomijane. W monografii przedstawiono zarys funkcjonowania systemów konstytucyjnych wybranych demok...
€11,77
€11,77

Konstytucja Praworządność Władza sądowni...

Problematyka władzy sądowniczej, której poświęcono książk... Problematyka władzy sądowniczej, której poświęcono książkę, jest omawiana z kilku perspektyw: konstytucyjnej, w tym podstawowych zasad ustroju politycznego państwa, unijnej oraz ustawowej. W opra...
€20,83
€20,83

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako...

Autor publikacji podjął się zadania polegającego na przed... Autor publikacji podjął się zadania polegającego na przedstawieniu genezy, analizy rozwiązań prawnych, praktyki oraz wniosków de lege ferenda polskiej instytucji inicjatywy ustawodawczej obywatel...
€8,98
€8,98

Samobójstwo w prawie polskim

Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobój... Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobójstwa na gruncie prawa polskiego, w szczególności prawa konstytucyjnego i karnego (sensu largo). W książce zostały zanalizowane wybrane prz...
€26,13 €22,21
€26,13 €22,21

Konstytucyjne umocowanie samorządu teryt...

W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie... W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie XI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się w dniach 19–20.10.2017 r. w...
€36,27
€36,27

Instytucja referendum w wybranych państw...

Monografia Małgorzaty Podolak jest poświęcona analizie st... Monografia Małgorzaty Podolak jest poświęcona analizie stosowania referendum wśród młodych demokracji Europy Środkowej i Wschodniej, tj. w Polsce, na Węgrzech, w Republice Czeskiej, na Słowacji, ...
€11,30
€11,30

Problemy teorii kryminalizacji Studium z...

Książka zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie... Książka zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie monograficzne poświęcone teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania kontekstu konstytucyjnego stanowienia norm...
€17,10
€17,10

Zasada monarchiczna i jej przejawy we ws...

Książka stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej ... Książka stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej monografię z dziedziny prawa konstytucyjnego, poświęconą zagadnieniu współczesnych monarchii mieszanych (królewskich i republikańskich) ni...
€20,70
€20,70

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Publikacja zawiera pełną treść Konstytucji Rzeczpospolite... Publikacja zawiera pełną treść Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej uchwalonej dnia 2 kwietnia 1997 r.
€1,66
€1,66

W kręgu zagadnień parlamentarnych Wybran...

Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu p... Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu problematyki parlamentarnej, zwłaszcza sejmowej. Nawet jeśli pewne jej fragmenty powstały na kanwie problematyki senackiej, to mają jednak ...
€6,62
€6,62

Wybór aktów prawnych do nauki prawa kons...

Stan prawny 1 września 2009r. Zbiór aktów prawnych będ... Stan prawny 1 września 2009r. Zbiór aktów prawnych będący kontynuacją poprzedniego wydania został zaktualizowany, wprowadzone zostały do niego zmiany, które w tym czasie dokonały się w polskim...
€14,47
€14,47

Kontrola publiczna. Ciągłość i zmiana

Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola p... Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola publiczna, której wyniki powinny ułatwiać ocenę sposobu planowania, realizacji i finansowania zadań publicznych. Bez rzetelnych informacji ...
€13,13
€13,13

Prawne aspekty publicznego finansowania ...

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, ws... Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, wszechstronne i pogłębione opracowanie naukowe dotyczące prawnych aspektów publicznego finansowania partii politycznych działających w Polsc...
€3,70
€3,70

Prawo konstytucyjne Kazusy i ćwiczenia

W opracowaniu Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia w s... W opracowaniu Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia w sposób praktyczny omówiono wybrane problemy konstytucyjne. Książka pozwala wiązać wiedzę teoretyczną z problemami praktyki, widzianymi na t...
€12,81
€12,81

System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Uaktualnione, piąte wydanie podręcznika obejmuje szczegół... Uaktualnione, piąte wydanie podręcznika obejmuje szczegółowe i przystępne omówienie: - zasad polskiego prawa wyborczego, - przepisów wspólnych kodeksu wyborczego (odnoszących się m.in. do finan...
€12,88
€12,88

Zakaz publikacji w prasie danych osobowy...

Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska,... Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska, a obok tego informacja o zajmowanym stanowisku, wykonywanym zawodzie czy innych charakterystycznych dla osoby elementach – o powszechnie ...
€11,93
€11,93

Ograniczenia własności i gwarancje jej o...

Autor przedstawia najważniejsze poglądy teoretyków i prak... Autor przedstawia najważniejsze poglądy teoretyków i praktyków prawa konstytucyjnego w zakresie konstytucyjnych ograniczeń własności oraz gwarancji jej ochrony w Polsce, a także przytacza konstru...
€7,64
€7,64

Historia ustroju Polski

Nowa seria podstawowych podręczników akademickich PWN! ... Nowa seria podstawowych podręczników akademickich PWN! Książka prezentuje: zwięzły wykład historii ustroju Polski od czasów najdawniejszych do współczesności; wykład oparty na wyni...
€20,93
€20,93