Prawo konstytucyjne, państwowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€2,66
€2,66

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowy... Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego – konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany...
Opracowanie Zbiorowe
€1,58
€1,58

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe z dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich se...
€2,60
€2,60

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia ... Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia 2019 Wygodny, podręczny format W środku tekst hymnu
€1,56
€1,56

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Opracowanie Zbiorowe
€0,94
€0,94

Warta na obrzeżach Konstytucji Dekonstru...

Zadanie dekonstrukcji mitu założycielskiego amerykańskieg... Zadanie dekonstrukcji mitu założycielskiego amerykańskiego judicial review, którego podjął się autor, było wielkim wyzwaniem. Za sam wybór tematu należą mu się więc słowa uznania. Mógł przecież z...
€13,92
€13,92

Ustawa o Trybunale Stanu Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono aspekty konstytucyjne o... W komentarzu szczegółowo omówiono aspekty konstytucyjne oraz karnoprocesowe odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce. Wyczerpująco zaprezentowano w nim zasady i procedury związane z egzekwowanie...
€41,45 €35,23
€41,45 €35,23

Poradnik samorządowca 2/2010 Wynagrodzen...

Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we ws... Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we współpracy z Autorami Gazety Samorządu i Administracji, który jako jedyny na rynku porusza w sposób kompleksowy zagadnienia ważne dla samorz...
€12,25
€12,25

Zakaz publikacji w prasie danych osobowy...

Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska,... Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska, a obok tego informacja o zajmowanym stanowisku, wykonywanym zawodzie czy innych charakterystycznych dla osoby elementach – o powszechnie ...
€11,88
€11,88

Prawo konstytucyjne w pigułce

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i pow... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego. Szybkie zapamiętywanie inf...
Opracowanie Zbiorowe
€6,95 €5,91
€6,95 €5,91

Dyskusje konstytucyjne Od przeszłości ku...

(…) inicjatywa wydania tomu autorstwa młodych naukowców, ... (…) inicjatywa wydania tomu autorstwa młodych naukowców, poświęconego dyskusjom konstytucyjnym jest ważnym i bardzo wartościowym przedsięwzięciem. Na szczególne uznanie zasługuje rozmach, z jakim...
€11,87
€11,87

Mienie zabużańskie Prawne podstawy reali...

Niniejsza praca powstała w oparciu o rozprawę doktorską K... Niniejsza praca powstała w oparciu o rozprawę doktorską Krystyny Michniewicz-Wanik. Zagadnienie prawnych podstaw realizacji roszczeń zabużańskich, zostało ukazane w szerokim kontekście historyczn...
€9,58
€9,58

Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytuc...

Dr Anna Rataj, LL.M., LL.M. – radca prawny; ­absolwentka ... Dr Anna Rataj, LL.M., LL.M. – radca prawny; ­absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (mgr, 2009; dr, 2015), Ruprecht-Karls- Universität Heidelberg (LL.M., 2010) i Harvard L...
€15,99
€15,99

Wykładnia konstytucji Aktualne problemy ...

Problematyka wykładni konstytucji stanowi źródło niezlicz... Problematyka wykładni konstytucji stanowi źródło niezliczonych komentarzy politycznych i publicystycznych dotyczących granic władzy sądowniczej czy legitymizacji ustrojowej Trybunału Konstytucyjn...
€33,41
€33,41

W kręgu zagadnień parlamentarnych Z dośw...

Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu p... Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu problematyki parlamentarnej, głównie krajowej, ale także europejskiej (unijnej). Szczególną cechą opracowań, różnorodnych tematycznie, jest...
€5,72
€5,72

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie...

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce rządu w... Prezentowana książka poświęcona jest problematyce rządu w Polsce i na Litwie. We współczesnej polskiej literaturze prawnokonstytucyjnej badania porównawcze dotyczące tej tematyki w obu państwach ...
€14,51
€14,51

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych

Prezentowany podręcznik obejmuje analizę ustrojów sześciu... Prezentowany podręcznik obejmuje analizę ustrojów sześciu państw współczesnych - Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Francji i Szwajcarii - których ustawy zasadnicze zawieraj...
€12,91
€12,91

Prawo Rady Europy W stronę ogólnoeuropej...

Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny... Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny wspólny dla państw europejskich, oparty na demokracji, praworządności i prawach człowieka. Jej dorobek normatywny pomógł członkom w pokon...
€11,62
€11,62

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ko...

Prezentowany komentarz przedstawia przede wszystkim prakt... Prezentowany komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Publikacja jest przeznaczona głównie dla prawników praktykó...
€64,78
€64,78

Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiając...

Elżbieta Kużelewska poddaje analizie problemy najbardziej... Elżbieta Kużelewska poddaje analizie problemy najbardziej aktualne; nie tylko dlatego, że mają swe źródła w wydarzeniach sprzed zaledwie kilku lat, lecz przede wszystkim dlatego, że ciągle aktual...
€9,44
€9,44

Kodeks wyborczy

Stan prawny 14 września 2018 r. – zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny 14 września 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie: 25.5.2018 r. – zmiana z ustawy o ochronie danych osobowychz dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), 20.7.20...
€3,95
€3,95

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,09
€36,09

Studia z teorii konstytucyjnego państwa ...

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytuc... Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytucjonalizmowi oraz jego wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawo konstytucyjne. Antologia ma charakter wyjątkowy z kilku powodów. Po pier...
€8,66
€8,66

Wybory do Sejmu i Senatu Komentarz do Us...

Profesor Stanisław Gebethner, znany prawnik konstytucjona... Profesor Stanisław Gebethner, znany prawnik konstytucjonalista i politolog, szczegółowo wyjaśnia wszystkie nowe rozwiązania uchwalonej 12 kwietnia 2001 roku ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu R...
€13,02
€13,02