Prawo karne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks karny

Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzgl... Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządze...
€2,63
€2,63

Kodeks postępowania karnego Komentarz Re...

„Z wielkim uznaniem dla wydawnictwa, które podjęło się te... „Z wielkim uznaniem dla wydawnictwa, które podjęło się tego trudu, przyjąłem wiadomość, że w formie reprintu przypomniane zostanie kolejne dzieło wielkiego prawnika okresu pierwszej połowy ubiegł...
€25,73
€25,73

Zbrodnia prawie doskonała

· Czy zbrodnia jest wpisana w naturę człowieka? ... · Czy zbrodnia jest wpisana w naturę człowieka? Czy praca na miejscu zbrodni choć trochę przypomina to, co widzimy w popularnych serialach kryminalnych? Jak zabezpieczyć rozebrane cia...
€12,63
€12,63

Kodeks postępowania karnego

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" za... Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,94
€3,94

Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady...

Książka Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynen... Książka Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego składa się z ośmiu opracowań, które „stanowią podsumowanie dorobku dwuletnich studiów pracowników Katedry Prawa Karn...
€14,19
€14,19

Kodeks karny ze schematami

Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tek... Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających ten Kodeks oraz przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatn...
€5,23
€5,23

Przyszłość prokuratury po zmianach w 201...

Przyszłość prokuratury po zmianach w 2015 r. to publikacj... Przyszłość prokuratury po zmianach w 2015 r. to publikacja obejmująca wystąpienia prokuratorów i przedstawicieli świata nauki podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stow...
€6,44
€6,44

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzeczn...

Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydzi... Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakc...
€8,76
€8,76

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzin...

Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedm... Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedmiotowego i charakteru kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, uwzględniającą aspekty prawa kon...
€12,86
€12,86

Polskie postępowanie karne

Polskie postępowanie karne B5 w9 1044680 Polskie postęp... Polskie postępowanie karne B5 w9 1044680 Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 c...
€31,18
€31,18

Kodeks postępowania karnego ze schematami

Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tek... Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów wykonujących i zmieniających. W książce znajduje się także skorowidz przedmi...
€6,77
€6,77

Prawo karne wykonawcze Zagadnienia proce...

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważni... Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, stan...
€15,21
€15,21

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej ...

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie ... Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym znakomicie wypełnia lukę istniejącą zarówno w doktrynie, jak i na rynku wydawniczym. Podkreślić trzeba, że temat pracy je...
€12,02
€12,02

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocn...

Opracowanie przybliża najważniejsze zagadnienia związane ... Opracowanie przybliża najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz z wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor szczegół...
€43,50
€43,50

Przewodnik po prawie karnym Tablice, orz...

Podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karne... Podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego, a nowoczesny sposób prezentacji wiedzy - w postaci m.in. tabel i schematów - ułatwia usystematyzowanie informacji i skute...
€15,43
€15,43

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbow... Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ...
€71,61
€71,61

Kodeks karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja zawie...
Opracowanie Zbiorowe
€2,60
€2,60

Prawo wykroczeń

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy Stan prawny: czerwiec 2017
€3,34
€3,34

Prawo karne materialne. Część ogólna i s...

W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szcz... W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny – od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze...
€20,70
€20,70

Kodeks karny wykonawczy Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje... W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innyc...
€84,75
€84,75

Funkcjonariusz publiczny i funkcja publi...

Książka porusza tematykę definicji pojęć zawartych w art.... Książka porusza tematykę definicji pojęć zawartych w art. 115 § 13 i 19 k.k. - funkcjonariusz publiczny oraz osoba pełniąca funkcję publiczną. Autor porusza również problematykę ochrony prawnej t...
€9,83
€9,83

Akta karne dla aplikantów

Publikacja stanowi zbiór materiałów do ćwiczeń wyselekcjo... Publikacja stanowi zbiór materiałów do ćwiczeń wyselekcjonowanych przez autorów z akt spraw karnych, które pomogą każdemu aplikantowi przygotować się do egzaminu. Znajdują się w niej zarówno proj...
€33,49
€33,49

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w s...

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwz... Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, - z 10 maja 2018 r. o zmianie ustaw...
€4,15
€4,15

Kodeks postępowania karnego Komentarz

Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego... Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiąza...
€77,43
€77,43