Prawo karne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks karny styczeń 2020

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€3,15
€3,15

Kodeks wykroczeń

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykrocze... Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzglę...
Opracowanie Zbiorowe
€3,38
€3,38

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego...

Zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 19.7.2019 r. o ... Zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – KPK oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących. Seria Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa ...
€18,34
€18,34

Kodeks karny skarbowy

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy Ind... Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,89
€3,89

Zbiór karny PLUS 2020

Stan prawny na 1.01.2020 r. KODEKS KARNY - od 6 wrześni... Stan prawny na 1.01.2020 r. KODEKS KARNY - od 6 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz...
€23,77
€23,77

Międzynarodowe prawo karne w.1/2020

Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmuj... Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmującym problematykę międzynarodowego prawa karnego. Autorzy analizują zagadnienia międzynarodowego prawa karnego w ścisłym tego słowa znacze...
€20,58
€20,58

Kodeks postępowania karnego Komentarz pr...

Opracowanie zbiorowe
Publikacja stanowi praktyczny przewodnik w formie komenta... Publikacja stanowi praktyczny przewodnik w formie komentarza do najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej, uchwalonej przez Sejm 19 lipca 2019 r. Nowela ta przewiduje m.in.: - odformal...
Opracowanie zbiorowe
€25,65
€25,65

Prawo karne Zbiór przepisów

Stan prawny na 5 października 2019 r. Uwzględnia zmiany ... Stan prawny na 5 października 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 6 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porz...
€18,31
€18,31

Kodeks karny wykonawczy

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy I... Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,92
€3,92

Kodeks karny wykonawczy 2017

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 24 stycznia 2017 ... Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 24 stycznia 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 marca 2017 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 905 i 19...
€1,88
€1,88

Polskie prawo karne Część ogólna

Reprint jednego z nasłynniejszych dzieł przedwojennej myś... Reprint jednego z nasłynniejszych dzieł przedwojennej myśli prawniczej - podręcznika do części ogólnej prawa karnego, autorstwa prof. Juliusza Makarewicza - jednego z najznakomitszych polskich pr...
€18,02
€18,02

Zbiór karny Plus 2019

Stan prawny na 25.04.2019 r. Zmiany do Zbioru karnego PL... Stan prawny na 25.04.2019 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 14) KODEKS KARNY - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym o...
€21,05
€21,05

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w s...

Stan prawny na: 5.09.2019 r. W 20. wydaniu zbioru uwzg... Stan prawny na: 5.09.2019 r. W 20. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności public...
€4,20
€4,20

Artes serviunt vitae, sapientia imperat ...

"Profesor Tomasz Grzegorczyk to niewątpliwie jeden z najw... "Profesor Tomasz Grzegorczyk to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych przedstawicieli doktryny prawa karnego procesowego sensu largo. Trzeba podkreślić, że zainteresowania badawcze Jubilata są b...
€69,96
€69,96

Prawo karne Minirepetytorium

Publikacja stanowi syntetyczną prezentację zagadnień praw... Publikacja stanowi syntetyczną prezentację zagadnień prawa karnego materialnego, w szczególności części ogólnej Kodeksu karnego. Najważniejsze zmiany legislacyjne uwzględnione w obecnym wydaniu d...
€6,09
€6,09

Kodeks karny skarbowy

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy Ind... Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,89
€3,89

Last Minute Prawo karne

Jak zdać egzamin z Kodeksu karnego i się nie przemęczyć ... Jak zdać egzamin z Kodeksu karnego i się nie przemęczyć Lubisz przygotowywać się do egzaminów z jednej książki, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje? Masz pamięć wzrokową i efekt...
€7,85
€7,85

Przesłuchanie w polskiej rozprawie karne...

Przedstawiona publikacja stanowi pierwsze w Polsce opraco... Przedstawiona publikacja stanowi pierwsze w Polsce opracowanie poruszające problematykę przeprowadzania dowodu osobowego przed sądem w ujęciu pragmalingwistycznym. Bogaty materiał egzemplifikacyj...
€10,26 €8,45
€10,26 €8,45

System Prawa Karnego Procesowego Tom 8 c...

Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęc... Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrower...
€105,07
€105,07

Kodeks postępowania karnego Komentarz do...

Publikacja stanowi praktyczne omówienie w formie komentar... Publikacja stanowi praktyczne omówienie w formie komentarza najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej z 19 lipca 2019 r. Autorka uwzględnia dotychczas obowiązujące przepisy Kodeksu, k...
€33,73 €28,67
€33,73 €28,67

Sporządzanie środków odwoławczych i inny...

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporz... Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Niniejsza publikacja uwzględnia wszys...
€50,59
€50,59

System Prawa Karnego Procesowego Tom 5 S...

Przekazywany do rąk Czytelników tom V Systemu Prawa Karne... Przekazywany do rąk Czytelników tom V Systemu Prawa Karnego Procesowego dotyczy sądów i innych organów postępowania karnego. Nazwa ?sąd? jest używana w znaczeniu procesowym, obejmującym ?skład or...
€93,49
€93,49

Polskie prawo karne Część ogólna

Polskie prawo karne to obowiązkowa lektura dla wszystkich... Polskie prawo karne to obowiązkowa lektura dla wszystkich studentów, którzy chcą opanować teoretyczne podstawy prawa karnego. Publikacja ta powinna stać się również niezbędną pomocą dla aplikantó...
€10,79 €10,25
€10,79 €10,25

Odpowiedzialność karna za wykonanie zabi...

Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgo... Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego i odpowiedzialności karnej za jej naruszenie. Przedstawiono w niej liczne zagadnienia ujawnia...
€31,01
€31,01