Prawo karne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i...

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji bie... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji biegłego w cywilnym i karnym postępowaniu sądowym. Poza analizą teoretyczną uwzględnia także tematycznie uporządkowane orzecznictwo sądów pow...
€41,57
€41,57

Ochrona małoletnich przed alkoholem w po...

Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie... Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alkoholu w wystarczający sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształt...
€13,73
€13,73

Kodeks wykroczeń Komentarz

W komentarzu wyczerpująco omówiono m.in. zasady odpowiedz... W komentarzu wyczerpująco omówiono m.in. zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania. Ponadto w opracowaniu znajdują się odniesienia do tych ustaw,...
€65,26
€65,26

Kodeks karny wykonawczy Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje... W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innyc...
€86,29
€86,29

Samobójstwo w prawie polskim

Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobój... Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobójstwa na gruncie prawa polskiego, w szczególności prawa konstytucyjnego i karnego (sensu largo). W książce zostały zanalizowane wybrane prz...
€25,85
€25,85

Kodeks Karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€2,64
€2,64

Prawo karne Wykład części ogólnej

Podręcznik w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedst... Podręcznik w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawia i objaśnia najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego. W opracowaniu omówiono: – zagad...
€19,87
€19,87

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,32
€36,32

Kodeks karny

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzg... Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, - z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu ...
€3,17
€3,17

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzg... Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej, - z 22 marca...
€4,34
€4,34

Prawo karne Część ogólna szczególna i wo...

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publi... Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało ...
€19,87
€19,87

Dowody zagraniczne Gromadzenie i dopuszc...

W książce przedstawiono najważniejsze instrumenty współpr... W książce przedstawiono najważniejsze instrumenty współpracy dotyczącej postępowania dowodowego, wypracowane w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i współpracy z USA. Najszerzej omówiono e...
€18,02
€18,02

Kodeks karny wykonawczy 2016 Stan prawny...

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 12 czerwca 2016 r... Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 12 czerwca 2016 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2016 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 i 2184). Wygodny kieszonkowy format, ...
€1,89 €1,27
€1,89 €1,27

Prawo karne Część ogólna szczególna i wo...

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podrę... Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne - część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie ...
€19,84
€19,84

Prawo karne wykonawcze z elementami poli...

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy praw... W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego...
€18,32
€18,32

Kodeks karny skarbowy

Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zaw... Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,91
€3,91

Proces karny

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu pra... Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwa...
€26,35
€26,35

System Prawa Karnego Tom 3 Nauka o przes...

System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w j... System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – n...
€104,43
€104,43

Kodeks karny

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych ... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€2,63
€2,63

Kodeks karny wykonawczy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 18 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" z... Stan prawny: 18 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,94
€3,94

Kodeks postępowania karnego Krótki komen...

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiuj... Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany do studentów prawa uczących się na temat postępowania karnego na poziomie podstawowym (jednolite studia magisterskie...
€18,26
€18,26

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i...

Prezentowana publikacja jest efektem realizacji projektu ... Prezentowana publikacja jest efektem realizacji projektu badawczego „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych w ramach Unii Europejski”, prowadzonego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w lata...
€20,91
€20,91

Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa...

Książka stanowi pierwszą w literaturze karnoprocesowej op... Książka stanowi pierwszą w literaturze karnoprocesowej opublikowaną monografię poświęconą ochronie prawa do prywatności w polskim postępowaniu karnym. Z uwagi na złożony charakter tego zagadnieni...
€27,31
€27,31

Procedury prawne ochrony praw kobiet ora...

W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega pr... W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega przemoc domowa, jak się rozwija, jakie formy może przybierać, a także kogo można uznać za ofiarę przemocy, a kogo za sprawcę. Pozycja ta to ...
€13,64
€13,64