Prawo gospodarcze i handlowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Pozacenowe kryteria oceny ofert książka ...

Oferta z najniższą ceną nie zawsze gwarantuje najtańszą r... Oferta z najniższą ceną nie zawsze gwarantuje najtańszą realizację zamówienia. Z pomocą tej książki dowiesz się, jak wybrać wykonawcę na podstawie innych ważnych kryteriów.
€12,95
€12,95

Jak założyć i prowadzić własną firmę. Pr...

Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" pełni rol... Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku ws...
€9,98
€9,98

Zmiany w prawie budowlanym 2019 Praktycz...

„Zmiany w prawie budowlanym 2019” to omówienie nowych prz... „Zmiany w prawie budowlanym 2019” to omówienie nowych przepisów wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do...
€7,76
€7,76

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględnio... Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady ...
Opracowanie Zbiorowe
€7,84
€7,84

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wsp...

W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasa... W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administrac...
€43,98
€43,98

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: - 15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 2020 r. - ustawa z 26 stycznia ...
€18,24
€18,24

Kodeks spółek handlowych Tom 4 Komentarz...

W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek hand... W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy ka...
€51,97
€51,97

Zamówienia publiczne placówek oświatowych

Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. De... Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. Definicje, interpretacje, podstawy prawne. Planowanie zamówień. Tryby, procedury, etapy postępowania. Sprawozdawczość. Praktyczne przykłady”...
€23,24
€23,24

Podatki i składki w działalności przedsi...

Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą... Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, z jednej strony, jako podatnicy, są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań ...
€17,12
€17,12

Prowadzenie i wypełnianie Książki obiekt...

Książka obiektu budowlanego jest formularzem służącym do ... Książka obiektu budowlanego jest formularzem służącym do rejestrowania historii zdarzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym. W publikacji skoncentrowaliśmy się na praktycznych aspektach...
€20,49
€20,49

Mienie komunalne a działalność gospodarc...

Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w ... Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorka analizuje tę problematykę w oparciu o t...
€43,97
€43,97

BIM w praktyce Standardy Wdrożenie Case ...

Doświadczenie zawodowe autorów, ich doskonała znajomość l... Doświadczenie zawodowe autorów, ich doskonała znajomość literatury zagadnień BIM, świetnie dobrane przykłady pomagają w przekazie szczególnie ważnych i trudnych pojęć oraz takich, które mogą stan...
€25,93
€25,93

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach ...

W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-p... W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowan...
€46,66
€46,66

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren...

W komentarzu omówiono m.in. najnowsze zmiany do ustawy do... W komentarzu omówiono m.in. najnowsze zmiany do ustawy dotyczące: - nowego czynu nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gos...
€90,59
€90,59

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

W zbiorze zamieszczono ustawy tworzące tzw. Konstytucję b... W zbiorze zamieszczono ustawy tworzące tzw. Konstytucję biznesu: - Prawo przedsiębiorców - reguluje ogólne zasady w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej n...
€12,90
€12,90

Prawo budowlane Komentarz

W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdzi... W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdziesz m.in. omówienie zmian, które weszły w życie w 2017 i 2018 r. m.in. w wyniku uchwalenia ustaw: - z 11.01.2018 r. o elektromobilności i...
€62,37
€62,37

Prawo zamówień publicznych Interpretacje...

Opracowanie Zbiorowe
Prawo zamówień publicznych – interpretacje, porady, komen... Prawo zamówień publicznych – interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje to zbiór tekstów, które odpowiadają na pytania, jak w praktyce przygotować i przeprowadzić postępowanie i udzielić zam...
Opracowanie Zbiorowe
€38,98
€38,98

Kodeks spółek handlowych Łączenie, podzi...

Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentr... Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w codzi...
€52,00
€52,00

Kodeks spółek handlowych Tom II A. Spółk...

Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną o... Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowied...
€91,26 €77,75
€91,26 €77,75

Kodeks spółek handlowych

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu spółek handlowych. Publika... Najnowsza aktualizacja kodeksu spółek handlowych. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą ...
Opracowanie Zbiorowe
€2,66
€2,66

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr...

Publikacja zawiera kompletny zbiór podstawowych aktów nor... Publikacja zawiera kompletny zbiór podstawowych aktów normatywnych dotyczących spółek handlowych oraz ich otoczenia prawnego, a także spółek europejskich. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie...
€15,76
€15,76

Prawo budowlane Construction Law

Uwzględnia nowelizację ustawy z dnia 1 stycznia 2015. ... Uwzględnia nowelizację ustawy z dnia 1 stycznia 2015. Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz j...
€38,61
€38,61

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami uk... Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami układu w postępowaniu upadłościowym na gruncie ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Przeprowadzona w pracy analiza nad sk...
€25,72
€25,72

7 kroków do własnej firmy

Własna firma to wyzwanie, ale i wygodna forma rozwoju zaw... Własna firma to wyzwanie, ale i wygodna forma rozwoju zawodowego, która daje możliwość realizacji indywidualnej wizji prowadzenia biznesu. Zaplanuj własny biznes, załóż firmę i zacznij na niej z...
€9,20
€9,20