Prawo gospodarcze i handlowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą ... Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym. Omówiono w...
€38,88
€38,88

Grupa wykonawców w prawie zamówień publi...

W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:... W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: - dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, - umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji,...
€41,88
€41,88

Partnerstwo publiczno-prywatne i projekt...

Od wielu lat toczy się międzynarodowa debata publiczna na... Od wielu lat toczy się międzynarodowa debata publiczna na temat współpracy międzysektorowej w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-...
€13,13
€13,13

Prawo upadłościowe

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo upadłościowe, Indek... Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo upadłościowe, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy.
Opracowanie Zbiorowe
€3,96
€3,96

Kodeks spółek handlowych Komentarz w.1/2020

Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spó... Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, osadzone w szerokim kontekście bogatego dorobku orzecznictwa wypracowanego przez prawie dwadzieścia lat obowiązywania kode...
€78,63
€78,63

Jak założyć i prowadzić działalność gosp...

Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych zał... Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo prz...
€12,19
€12,19

Jak założyć i prowadzić własną firmę Pra...

Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" (stan pra... Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" (stan prawny na 1 stycznia 2020 r.) pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzen...
€10,38
€10,38

Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transp...

Publikacja dotyczy tematyki wykonywania umowy przewozu na... Publikacja dotyczy tematyki wykonywania umowy przewozu na tle regulacji krajowych oraz międzynarodowych, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe, a także trzech konwencji międzyn...
€33,66
€33,66

Kontrakty budowlane Ryzyka, waloryzacja,...

Kontrakty budowlane opisane w niniejszej książce, głównie... Kontrakty budowlane opisane w niniejszej książce, głównie z ekonomicznego punktu widzenia, to niezwykle złożone i wielopłaszczyznowe porozumienia między stronami dotyczące przygotowania i realiza...
€14,42
€14,42

Fałszowanie produktów leczniczych Zagadn...

Publikacja stanowi kompleksową analizę problematyki stoso... Publikacja stanowi kompleksową analizę problematyki stosowania przepisów prawa dotyczących fałszowania produktów leczniczych oraz przepisów regulujących inne czyny zabronione z dziedziny przestęp...
€33,67
€33,67

Ustawa o odpadach Komentarz

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizow... Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarując...
€52,11
€52,11

To twoja firma 12 kroków do sukcesu

Opracowanie Zbiorowe
Wiedza niezbędna mikroprzedsiębiorcy Masz pomysł na włas... Wiedza niezbędna mikroprzedsiębiorcy Masz pomysł na własną firmę, ale brakuje Ci wiedzy na temat formalności? A może przekroczyłeś już Rubikon i dołączyłeś do grona prywatnych przedsiębiorców? Z...
Opracowanie Zbiorowe
€10,60
€10,60

Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach

Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach to publikacja,... Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w przystępny sposób przedstawia kilkanaście rodzajów umów handlowych mających zastosowanie w obrocie prawnym, w tym szczególnie prz...
€14,41
€14,41

Prawo restrukturyzacyjne

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,93
€3,93

Prawo upadłościowe w32 TP

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,95
€3,95

Fundusz Dróg Samorządowych Komentarz

Komentarz zawiera systematyczną i kompleksową analizę prz... Komentarz zawiera systematyczną i kompleksową analizę przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zastąpił dotychczas realizowane wieloletnie programy rządowe w zakresie budowy, przebud...
€33,68
€33,68

Prawo zamówień publicznych

Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stanem pra... Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo zamów...
€3,96
€3,96

Oświadczenie żywieniowe i zdrowotne w oz...

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym op... Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem na temat zasad stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych odnoszących się do żywności, tj. wszelkich komunikatów informuj...
€31,12
€31,12

VAT w branży budowlanej Wyjaśnienia prak...

Opracowanie Zbiorowe
Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Jednak niektóre... Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Jednak niektóre czynności objęte są stawkami obniżonymi. Dotyczy to m.in.: dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub...
Opracowanie Zbiorowe
€15,37
€15,37

Prawo energetyczne Komentarz

Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych ins... Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy p...
€116,20
€116,20

MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejski...

W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu ... W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komi...
€36,36
€36,36

Korzystanie z zasobów osób trzecich w za...

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wyk... Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres konieczne...
€25,83
€25,83

Creation and enforcement of financial ma...

This book raises some topical issues around the creation ... This book raises some topical issues around the creation and enforcement of financial market law through the prism of the economisation of law. Its topicality arises from the fact that today when...
€12,89
€12,89

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren...

W komentarzu omówiono m.in. najnowsze zmiany do ustawy do... W komentarzu omówiono m.in. najnowsze zmiany do ustawy dotyczące: - nowego czynu nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gos...
€90,86
€90,86