Prawo gospodarcze i handlowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks spółek handlowych

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ... Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i...
Opracowanie Zbiorowe
€3,70
€3,70

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompl... Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego....
€7,85
€7,85

Realizacja przedsięwzięć infrastruktural...

Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się... Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dot...
€38,49
€38,49

Konstytucja biznesu 2019

Broszura Konstytucja biznesu zawiera jednolite teksty 6 u... Broszura Konstytucja biznesu zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawn...
€3,88
€3,88

Istota prokury i zasady odpowiedzialnośc...

Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulow... Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulowań przepisów o prokurze oraz ukazania różnych aspektów sporów, jakie na tle prokury pojawiają się w piśmiennictwie i judykaturze. Zawiera ...
€33,34
€33,34

Prawo handlowe w pigułce

Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompl... Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. ...
€7,93
€7,93

Prawo handlowe w21

Książka w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyk... Książka w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnopo...
€25,93
€25,93

Prawo restrukturyzacyjne

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,89
€3,89

Prawo upadłościowe w32 TP

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,91
€3,91

Podatki i składki w działalności przedsi...

Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą... Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, z jednej strony, jako podatnicy, są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań ...
€16,99
€16,99

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Stan prawny na 22 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 22 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW: - 18 sierpnia 2018 r. – ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Śr...
€12,78
€12,78

Finansujący jako strona umowy leasingu

Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o cha... Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będące...
€33,32
€33,32

Prawo zamówień publicznych Komentarz do ...

Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ... Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych! (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz...
€40,54
€40,54

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr...

Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu prawa hand... Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu prawa handlowego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.
€10,24
€10,24

Skuteczna oferta w zamówieniach publiczn...

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja... Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja skierowana do osób związanych ze sporządzaniem i oceną ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej, firm zajmujących się wykon...
€30,64
€30,64

Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako i...

Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w proc... Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym Poruszone i omówione w książce zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań, zarówno zamawiających jak i w...
€38,52
€38,52

Przewodnik stosowania Międzynarodowych S...

Przewodnik pomaga biegłym rewidentom w przeprowadzeniu ba... Przewodnik pomaga biegłym rewidentom w przeprowadzeniu badań o wysokiej jakości i efektywności kosztowej.
€64,50
€64,50

ABC small business'u

A - jak założyć i prowadzić własną firmę. B - księgowość... A - jak założyć i prowadzić własną firmę. B - księgowość Twojej firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT) C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy. Stan prawny na dzień 1.02.2014 r.
€18,20
€18,20

Prawo upadłościowe

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsze wydanie broszury Prawo upadłościowe i naprawcze... Najnowsze wydanie broszury Prawo upadłościowe i naprawcze. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejr...
Opracowanie Zbiorowe
€2,63
€2,63

Energetyka wyzwania prawno instytucjonalne

... Jak w każdym państwie na świecie, tak i w Polsce kon... ... Jak w każdym państwie na świecie, tak i w Polsce kondycja i przyszłość sektora energetycznego determinowana jest przez czynnik polityczny. Wpływ, jaki wywiera on na branżę, zdaje się być nie...
€10,50
€10,50

Zamówienia publiczne Nowe zasady

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w ży... Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia spowodowała duże zmiany praktyczne w prowadzen...
€25,54
€25,54

Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporzą...

Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komenta... Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem Dzięki publikacji: dowiesz się, jak w praktyce intepretować zapisy rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych poznasz ...
€38,86
€38,86

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatny...

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej ... Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkuren...
€51,34
€51,34

Leasing w ujęciu podatkowym bilansowym o...

Informacje zawarte w publikacji pozwolą uniknąć błędów zw... Informacje zawarte w publikacji pozwolą uniknąć błędów związanych z rozliczaniem umów leasingu. W książce w sposób przystępny omówiono zawiłą tematykę leasingu. Autorzy przedstawiają liczne przy...
€51,33
€51,33