Prawo gospodarcze i handlowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Prawo przedsiębiorców

Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zaga... Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona n...
€32,98
€32,98

Kodeks spółek handlowych w.9/2020

Opracowanie zbiorowe
Stan prawny na: luty 2020 r. W opracowaniu zamieszczon... Stan prawny na: luty 2020 r. W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami Kode...
Opracowanie zbiorowe
€2,66
€2,66

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...

Publikacja zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wn... Publikacja zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wniosków, a także pozwów związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy wzór opatrzony jest ...
€38,02
€38,02

Last minute Prawo spółek handlowych

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed eg... Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: • przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; • z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów...
€10,39
€10,39

Rada nadzorcza spółki komunalnej z udzia...

Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem... Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono m.in. problematykę: – statusu i...
€32,90
€32,90

Licencje przymusowe w systemie ochrony p...

Licencja przymusowa to usankcjonowane reżimem państwowym ... Licencja przymusowa to usankcjonowane reżimem państwowym zezwolenie na korzystanie przez osoby trzecie z praw własności intelektualnej pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia, niezależnie od sprzeciw...
€25,43
€25,43

Ochrona interesu prawnego uczestników po...

Publikacja ma charakter naukowy, uwzględnia analizy teore... Publikacja ma charakter naukowy, uwzględnia analizy teoretyczne i praktyczne. Jest bardzo interesującym i w pewnym zakresie nowatorskim opracowaniem, obejmuje bowiem różne i wieloaspektowe ujęcia...
€12,72
€12,72

Prawo handlowe Zbiór przepisów w.33/2020

Opracowanie zbiorowe
Stan prawny na 17 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wcho... Stan prawny na 17 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: - 30 listopada 2019 r., 3 września 2020 r. – ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie...
Opracowanie zbiorowe
€18,02
€18,02

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i u...

W publikacji omówiono przesłanki, tryby i skutki oddłużen... W publikacji omówiono przesłanki, tryby i skutki oddłużenia niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym także byłych przedsiębiorców. Wyjaśniono, jakie znacze...
€20,20
€20,20

To twoja firma 12 kroków do sukcesu

Opracowanie Zbiorowe
Wiedza niezbędna mikroprzedsiębiorcy Masz pomysł na włas... Wiedza niezbędna mikroprzedsiębiorcy Masz pomysł na własną firmę, ale brakuje Ci wiedzy na temat formalności? A może przekroczyłeś już Rubikon i dołączyłeś do grona prywatnych przedsiębiorców? Z...
Opracowanie Zbiorowe
€10,39
€10,39

Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie i...

W książce autorzy rozważają czynniki, które determinują d... W książce autorzy rozważają czynniki, które determinują długookresowe sukcesy firmy uczestniczącej w wymianie międzynarodowej, a więc w procesach internacjonalizacji. W związku z tym autorzy skup...
€12,32
€12,32

Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji...

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie k... Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między posz...
€11,88
€11,88

Oświadczenie żywieniowe i zdrowotne w oz...

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym op... Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem na temat zasad stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych odnoszących się do żywności, tj. wszelkich komunikatów informuj...
€30,50
€30,50

Zakupy po polsku Ochrona praw i formy pł...

Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bod... Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśm...
€10,05
€10,05

Umowy w handlu krajowym i zagranicznym N...

Dr Wojciech Budzyński od 28 lat zajmuje się praktycznie i... Dr Wojciech Budzyński od 28 lat zajmuje się praktycznie i naukowo problematyką negocjowania i zawierania umów handlowych, prowadzi z tego zakresu wykłady w SGH oraz szkolenia dla biznesu, jest ak...
€11,56
€11,56

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr...

KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. Edycja Sądowa zawiera: K... KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks spółek handlowych Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowy...
€15,55
€15,55

Creation and enforcement of financial ma...

This book raises some topical issues around the creation ... This book raises some topical issues around the creation and enforcement of financial market law through the prism of the economisation of law. Its topicality arises from the fact that today when...
€12,51
€12,51

Wybrane problemy prawa geologicznego i g...

Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące p... Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część system...
€32,95
€32,95

Prawo energetyczne Komentarz

Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych ins... Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy p...
€113,84
€113,84

Korzystanie z zasobów osób trzecich w za...

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wyk... Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres konieczne...
€25,32
€25,32

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren...

W komentarzu omówiono m.in. najnowsze zmiany do ustawy do... W komentarzu omówiono m.in. najnowsze zmiany do ustawy dotyczące: - nowego czynu nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gos...
€89,07
€89,07

Ustawa o umowie koncesji na roboty budow...

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy ... Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest imple...
€68,65
€68,65

Mienie komunalne a działalność gospodarc...

Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w ... Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorka analizuje tę problematykę w oparciu o t...
€43,23
€43,23

Prawo zamówień publicznych

Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące... Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 22...
€3,87
€3,87