Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Wzory pism dla biur rachunkowych 2020

Zbiór "Wzory dokumentów dla biur rachunkowych 2020" zawie... Zbiór "Wzory dokumentów dla biur rachunkowych 2020" zawiera najpotrzebniejsze wzory pism i umów stosowane przez biura rachunkowe w kontaktach z organami podatkowymi oraz klientem. Są one tematycz...
€32,97
€32,97

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowo...

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF” t... Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF” to wyjątkowy przewodnik w pigułce, który dostarcza niezbędnej wiedzy w zakresie polskich i międzynarodowych przepisów rachunkowych. Wykaz o...
€32,93
€32,93

Prawo finansowe w pigułce

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i pow... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa finansowego. Szybkie zapamiętywanie informac...
Opracowanie Zbiorowe
€7,81
€7,81

Rola księgowych i biegłych rewidentów w ...

Wraz ze zmianami zachodzącymi w obrębie sprawozdawczości ... Wraz ze zmianami zachodzącymi w obrębie sprawozdawczości finansowej, rośnie rola osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe przygotowanie oraz prezentację wobec interesariuszy. Celem monografii jest...
€12,35
€12,35

Podatki i opłaty lokalne Komentarz

W książce w przystępny sposób omówiono regulacje prawne d... W książce w przystępny sposób omówiono regulacje prawne dotyczące przede wszystkim: – podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, – opłat lokalnych: targowej, uzdrowiskowej i ...
€51,20
€51,20

Prawo rynku kapitałowego

Stan prawny: 10 luty 2020 r. Książka zawiera: Tekst us... Stan prawny: 10 luty 2020 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Tekst ustawy Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowyc...
€9,10
€9,10

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa ...

Książka Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgodnie z... Książka Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowi kontynuację wydanej w 2017 r. Rachunkowości finansowej: podstawy i ewidencje szczegółowe. Publikacja ta...
€15,43
€15,43

Luka podatkowa jej przyczyny, problemy p...

Recenzowane opracowanie dotyczy niezwykle istotnego probl... Recenzowane opracowanie dotyczy niezwykle istotnego problemu, problemu luki podatkowej. Autorzy podjęli próbę zdefiniowania przyczyn zjawiska luki podatkowej, naszkicowali problemy wynikające z j...
€9,81
€9,81

Dochody podatkowe samorządu terytorialne...

Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej... Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru finansów lokalnych, tj. zagadnień podatków samorządowych jako źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytor...
€9,81
€9,81

Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych ...

Recenzowana publikacja składa się z dwunastu tekstów różn... Recenzowana publikacja składa się z dwunastu tekstów różnych autorów. Dobór tematów poszczególnych opracowań oraz treść kolejnych rozdziałów pozwalają uznać dzieło za monografię naukową z zakresu...
€9,83
€9,83

Fiscus non erubescit O niektórych italsk...

[...] książka jest pierwszą w polskiej literaturze monogr... [...] książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią dotyczącą rzymskich podatków. To o tyle ważne, że w zakresie wiedzy o daninach publicznych rzymskiego cesarstwa panuje spore zamiesza...
€7,58
€7,58

Ewolucja roli podatków i systemów podatk...

Monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyk... Monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru teorii opodatkowania oraz polityki podatkowej. Jej głównym celem jest ukazanie ewolucji w postrzeganiu roli podatków oraz syst...
€10,43
€10,43

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i u...

W publikacji omówiono przesłanki, tryby i skutki oddłużen... W publikacji omówiono przesłanki, tryby i skutki oddłużenia niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym także byłych przedsiębiorców. Wyjaśniono, jakie znacze...
€20,20
€20,20

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą an... W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również przepisów uchylonych w poszczególnych latach. Obecne wydanie uwzględnia regulacje wchodzą...
€74,55
€74,55

Podatek leśny Komentarz

Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku ... Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, jedno ze świadczeń związanych z władaniem gruntami. W większości gmin znajdują się grunty podlegające opodatkowaniu poda...
€32,89
€32,89

Podatek rolny Komentarz

Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacy... Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacyjne z powodu jej licznych nowelizacji. Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów tej ustawy, któr...
€32,95
€32,95

Finansowanie zadań oświatowych Komentarz

W komentarzu autorzy omówili istotne zagadnienia dotycząc... W komentarzu autorzy omówili istotne zagadnienia dotyczące dotowania polskiej oświaty – zarówno publicznej, jak i niepublicznej, w tym: - utrzymanie przedszkoli, innych form wychowania przedszko...
€38,15
€38,15

Klasyfikacja Budżetowa 2020

W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanym... W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektóry...
€33,13
€33,13

Jak przygotować się do zmian 2020 Podatk...

Opracowanie Zbiorowe
Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sp... Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2020...
Opracowanie Zbiorowe
€15,09
€15,09

Bankowe terminowe umowy walutowe

Jest to pierwsza publikacja dotycząca ryzyka walutowego u... Jest to pierwsza publikacja dotycząca ryzyka walutowego ujętego od strony cywilnoprawnej. W książce omówiono przyczyny, zakres i metody ochrony klienta, który zawiera z bankiem terminową umowę w...
€38,19
€38,19

Nowa matryca stawek VAT-Towary

Opracowanie Zbiorowe
1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zm... 1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zmiany. Według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować to...
Opracowanie Zbiorowe
€76,25
€76,25

Świadczenia złożone w VAT Zasady stosowa...

Jest to pierwsze opracowanie, które w sposób praktyczny i... Jest to pierwsze opracowanie, które w sposób praktyczny i kompleksowy odnosi się do przykładów z wielu branż, w których zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe powoływały się na koncepcję świad...
€35,50
€35,50

Nadzór administracji państwowej nad obro...

Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiając... Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą problematykę prowadzenia oferty publicznej (w tym IPO), zasad sporządzania i zatwierdzania prospektów emisyjnych oraz dopuszczania i wpr...
€48,30
€48,30

Zasada pewności w prawie podatkowym

Niniejsza monografia zawiera rozważania dotyczące istoty ... Niniejsza monografia zawiera rozważania dotyczące istoty oraz realizacji zasady pewności prawa podatkowego. Analizy przedstawione w pierwszej części książki dotyczą stanowienia i stosowania przep...
€33,05
€33,05