Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Obowiązki dokumentacyjne i formalne w pr...

Monografia omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące pro... Monografia omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym. W szczególności w publikacji zwrócono uwagę ...
€36,16
€36,16

Podatek VAT w kulturze

Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, główn... Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, głównych księgowych i pracowników księgowości przy rozliczeniach podatku VAT w instytucjach kultury.
€17,89
€17,89

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz,... CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowe...
€75,84
€75,84

Leksykon cen transferowych

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi z... Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o...
€52,00
€52,00

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki ... W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wyp...
€36,37
€36,37

Finansowanie nieruchomości w teorii i pr...

„Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pioni... „Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pionierska monografia przygotowana przez doświadczonych naukowców i praktyka, którzy od lat związani są z rynkiem nieruchomości. Zawarta w mono...
€15,66
€15,66

Zakład podatkowy Pytania i odpowiedzi

Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak... Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak i próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekaza...
€23,05
€23,05

Polityka rachunkowości 2019 z komentarze...

"Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont ... "Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych" w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej organizacji pozarządowych. Zawiera wzór poli...
€25,82
€25,82

Podatki w obrocie nieruchomościami w pra...

Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania... Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładami skomplikowane zagadnienia związane z rozstrzygnięc...
€51,68
€51,68

Konsolidacja sprawozdań finansowych wedł...

Wyjątkowa publikacja, która krok po kroku wyjaśnia zagadn... Wyjątkowa publikacja, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o ...
€46,55
€46,55

Wierzytelności w firmie Poradnik Gazety ...

Podmioty gospodarcze prowadząc działalność wstępują w róż... Podmioty gospodarcze prowadząc działalność wstępują w róże zobowiązania umowne w wyniku czego powstają wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W niektórych przypadkach wierzytelności...
€10,18
€10,18

VAT w sektorze usług finansowych i ubezp...

W publikacji omówiono sposób opodatkowania oraz zakres zw... W publikacji omówiono sposób opodatkowania oraz zakres zwolnień usług finansowych i ubezpieczeniowych z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę świad...
€51,52
€51,52

Ustawa o podatku od towarów i usług Kome...

W książce omówiono bieżące problemy wynikające z najnowsz... W książce omówiono bieżące problemy wynikające z najnowszego orzecznictwa i interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach z zakresu VAT. Odniesiono się także wraz ze szczegółową oceną do rew...
€57,70
€57,70

Ustawa o finansach publicznych

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
€3,93
€3,93

Split Payment 2018 Konsekwencje stosowan...

Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie... Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na...
€15,26
€15,26

Vat 2019 Podatki-Przewodnik po zmianach ...

Opracowanie Zbiorowe
W 2019 r. w podatku od towarów i usług nastąpi wiele zmia... W 2019 r. w podatku od towarów i usług nastąpi wiele zmian. Ich celem jest m.in. implementacja nowych regulacji zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, które dotyczą VAT i mają zastosowanie do...
Opracowanie Zbiorowe
€7,97
€7,97

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państ...

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić wedłu... Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości ora...
€48,93
€48,93

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ...

Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do us... Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Autorzy, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecznictw...
€57,29
€57,29

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje...

Opracowanie Zbiorowe
Przepisy podatkowe budzą tyle wątpliwości podatników, że ... Przepisy podatkowe budzą tyle wątpliwości podatników, że warto znać aktualne stanowisko sądów i organów podatkowych, aby nie narazić się na przykre konsekwencje nieprawidłowego stosowania przepis...
Opracowanie Zbiorowe
€15,35
€15,35

Dotacje oświatowe po zmianach Zeszyt 16

Stan prawny na 1 lutego 2018 r. Nowa ustawa o finansow... Stan prawny na 1 lutego 2018 r. Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza szereg zmian m.in. w sposobie finansowania zadań z zakresu oświaty. Publikacja Dotacje oświatowe po zmi...
€12,79
€12,79

VAT 2018 komentarz

VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakc...
€103,81
€103,81

Prawny model opodatkowania nieruchomości...

Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i ... Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i zarazem dla Polski, prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Obecnie panujący system jest nieefektywny (takż...
€43,88
€43,88

Przedawnienie w prawie podatkowym

Prezentowana publikacja to kompleksowe omówienie zagadnie... Prezentowana publikacja to kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przedawnieniem w prawie podatkowym. Dla dogłębnego zrozumienia omawianej instytucji w publikacji przedstawiono także jak ro...
€43,79
€43,79

Prawo podatkowe w Polsce Podręcznik akad...

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i a... Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z z...
€18,19
€18,19