Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ceny transferowe Wybrane zagadnienia

Książka wyjaśnia najważniejsze problemy dotyczące cen tra... Książka wyjaśnia najważniejsze problemy dotyczące cen transferowych. Autorzy omawiają ceny transferowe, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, lecz także prawno-podatkowego. W książce przeds...
€40,73
€40,73

Ordynacja podatkowa

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 13.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Książka zawiera: Tekst ustawy Ordynację podatkową Indeks rzeczowy Seria "Twoje Pra...
Opracowanie Zbiorowe
€3,42
€3,42

Ustawa o grach hazardowych Komentarz

Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno prze... Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. W książce szczególną uwagę zwr...
€61,04
€61,04

Faktura na gruncie ustawy o podatku od t...

Faktura odgrywa szczególną rolę w odzwierciedlaniu transa... Faktura odgrywa szczególną rolę w odzwierciedlaniu transakcji pomiędzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzedaży oraz w księgowaniu. Jest to fundamentalny dokument umożliwiający nabywcy t...
€22,71
€22,71

Społeczne życie hipoteki

Społeczne życie hipoteki podejmuje problematykę ważną w d... Społeczne życie hipoteki podejmuje problematykę ważną w debacie dotyczącej uwarunkowań, przebiegu oraz następstw transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej (ze szczególnym uwzględn...
€11,49
€11,49

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o ...

Stan prawny na: 29.08.2019 r. W 17. wydaniu zbioru uwz... Stan prawny na: 29.08.2019 r. W 17. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych in...
€4,59
€4,59

Ceny transferowe Jak przygotować firmę d...

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych ora... Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakc...
€27,57
€27,57

Ceny transferowe 2019 Mechanizmy, dokume...

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach trans... Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak: - analiza cen transferowych,...
€43,30
€43,30

Dowód z przesłuchania w procedurze podat...

Instytucja przesłuchania strony, świadka i biegłego w pra... Instytucja przesłuchania strony, świadka i biegłego w prawie podatkowym poddana dogłębnej i przejrzystej analizie. Publikacja stanowi swoisty zbiór wyroków poświęconych przesłuchaniu. Autor łą...
€35,54
€35,54

Finansowanie nieruchomości w teorii i pr...

„Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pioni... „Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pionierska monografia przygotowana przez doświadczonych naukowców i praktyka, którzy od lat związani są z rynkiem nieruchomości. Zawarta w mono...
€15,42
€15,42

Nadzór makroostrożnościowy w Polsce

Przedmiotem monografii jest kompleksowa analiza polskiego... Przedmiotem monografii jest kompleksowa analiza polskiego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w ujęciu normatywnym, prowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o na...
€10,49
€10,49

Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w ...

Problem regulacji i nadzoru rynków finansowych należy do ... Problem regulacji i nadzoru rynków finansowych należy do istotnych zagadnień ekonomicznych, którymi zajmowano się na międzynarodowym szczeblu po kryzysie finansowym lat 2007–2009. Podjęte działan...
€10,43
€10,43

Ordynacja Podatkowa 2019

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotni... Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z akta...
Opracowanie Zbiorowe
€5,14
€5,14

Ustawa o finansach publicznych broszura ...

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
Opracowanie Zbiorowe
€3,87
€3,87

Kredyt konsumencki Komentarz

W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regul... W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o u...
€61,31
€61,31

Rynek CATALYST w finansowaniu inwestycji...

Kompendium wiedzy systematyzujące definicje, regulacje i ... Kompendium wiedzy systematyzujące definicje, regulacje i wiedzę na temat rynku kapitałowego dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym opracowań dotyczących oceny czynników wpływających na roz...
€18,04
€18,04

Świadczenia pozapłacowe 2018

Opracowanie Zbiorowe
Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w o... Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia p...
Opracowanie Zbiorowe
€17,88
€17,88

Podatki 2018

Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz.... Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz. 180). Treść artykułów, które wchodzą w życie: 30.3.2018 r. i 30.4.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491); 31.3.2018 r. (Dz.U....
€26,44
€26,44

Komisja Nadzoru Finansowego w systemie f...

Praca Pana Profesora UJK dr. hab. Ireneusza Krasia łączy ... Praca Pana Profesora UJK dr. hab. Ireneusza Krasia łączy w sobie refleksje politologiczne, prawne i ekonomiczne, co jest zadaniem trudnym, wymagającym istotnego przygotowania w zakresie każdej ze...
€12,79
€12,79

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników...

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników pol... W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej....
€35,45
€35,45

Rozliczanie wartości firmy w świetle mię...

Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość ... Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa. Do szczególnych ...
€12,39
€12,39

Poradnik Ryczałtowca 2011 przykłady, sta...

W poradniku w sposób jasny i przejrzysty opisane zostały ... W poradniku w sposób jasny i przejrzysty opisane zostały sytuacje i warunki, na jakich można wybrać ryczałt ewidencjonowany oraz wskazano kto nie może skorzystać z tej formy opodatkowania. Poz...
€8,54
€8,54

Opodatkowanie usług budowlanych 2011

Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących dzia... Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działal...
€13,62
€13,62

Ordynacja podatkowa Komentarz 2014

Stan prawny: 1 lutego 2014 r. Ordynacja podatkowa. Kom... Stan prawny: 1 lutego 2014 r. Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówione zagadnienia w zakresie: ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli ...
€77,03
€77,03