Prawo cywilne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Nie podejmujcie pochopnej adopcji

Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakt... Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakterze przewodnika przeznaczona dla potencjalnych rodziców zmagających się z problemem niepłodności i bezpłodności, ale również dla tych któ...
€6,54 €5,77
€6,54 €5,77

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustaw...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 8...
Opracowanie Zbiorowe
€11,93
€11,93

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuń...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 7.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 i po...
Opracowanie Zbiorowe
€10,41
€10,41

Wypadek drogowy a zadośćuczynienie Jak u...

Z wieloletniego doświadczenia jako biegły sądowy do spraw... Z wieloletniego doświadczenia jako biegły sądowy do spraw wypadków komunikacyjnych wiem, jak wiele osób w momencie zaistnienia wypadku lub kolizji drogowej jest zdezorientowanych. Skłoniło mnie t...
€5,16
€5,16

Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie n...

Książka omawia jedno z podstawowych zagadnień prawa wywła... Książka omawia jedno z podstawowych zagadnień prawa wywłaszczeniowego, czyli odszkodowanie. Celem pracy jest wykazanie nietrafności powszechnie stawianej tezy, że słuszne odszkodowanie w przypadk...
€33,21
€33,21

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny na: 15.08.2019 r. W najnowszym 8. wydaniu ... Stan prawny na: 15.08.2019 r. W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóryc...
€5,07
€5,07

Prawo cywilne Kazusy z rozwiązaniami

Publikacja obejmuje kazusy o zróżnicowanym stopniu trudno... Publikacja obejmuje kazusy o zróżnicowanym stopniu trudności z rozwiązaniami, łączące zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. W każdym rozwiązaniu punkt ciężkości stanowi prawid...
€17,71
€17,71

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dor...

Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie probl... Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w prawie polskim. Obowiązujące przepisy regulujące tę instytucję zostały zilustro...
€40,66
€40,66

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Stan prawny na: 15.08.2019 r. W najnowszym 9. wydaniu ... Stan prawny na: 15.08.2019 r. W najnowszym 9. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany wynikające z: - ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, - ustawy z 16...
€2,59
€2,59

Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (a...

Monografia omawia problematykę dotyczącą zgłaszania zarzu... Monografia omawia problematykę dotyczącą zgłaszania zarzutu potrącenia w procesie cywilnym. Jest to pierwsze opracowanie, które w tak obszerny sposób analizuje zarzut potrącenia w kontekście środ...
€40,56
€40,56

Kodeks cywilny w.48 TP

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny Indeks rzeczowy Seria "T...
Opracowanie Zbiorowe
€2,61
€2,61

Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja s...

W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji ... W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spół...
€66,04
€66,04

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,92
€3,92

Kodeks cywilny

Stan prawny na: 15.08.2019 r. W najnowszym 8. wydaniu ... Stan prawny na: 15.08.2019 r. W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyj...
€2,67
€2,67

Prawo rzeczowe

Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystki... Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego i zawiera informacje na temat: własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz użytkowania wiecz...
€15,24
€15,24

Nowacja

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji now... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji nowacji. Opracowanie podzielono na sześć rozdziałów, które w wyczerpujący sposób omawiają prezentowaną tematykę. Celem niniejszego dzieła ...
€48,33
€48,33

Postępowania reprywatyzacyjne

Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii War... Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz p...
€40,63
€40,63

Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji e...

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks ... Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku eg...
€22,64
€22,64

Last Minute Prawo Cywilne

Opracowanie Zbiorowe
Prawo cywilne cz. I Część ogólna. Własność i inne prawa ... Prawo cywilne cz. I Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe Publikacja obejmuje: • Część ogólną (art. 1–125 k.c.); • Własność i inne prawa rzeczowe (art. 140–231 k.c.). Książka u...
Opracowanie Zbiorowe
€6,45
€6,45

Ewidencja ludności Dowody osobiste

„Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera... „Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zale...
€2,54
€2,54

Kodeks cywilny Komentarz Tom III. Zobowi...

Tom III nowego komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje r... Tom III nowego komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.: nowatorskie pode...
€61,68
€61,68

Kodeks cywilny 2018 Stan prawny na dzień...

Najnowszy kodeks (stan prawny na dzień 9 stycznia 2018 ro... Najnowszy kodeks (stan prawny na dzień 9 stycznia 2018 roku) – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.
€2,38
€2,38

Obrót dobrami wirtualnymi w grach komput...

Prezentowana publikacja to wybitna praca doktorska dotycz... Prezentowana publikacja to wybitna praca doktorska dotycząca tematyki obrotu dobrami wirtualnymi w grach komputerowych, która wygrała II Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego....
€48,34
€48,34

Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o poda...

W czwartym wydaniu książki znajdziesz wszystkie zmiany ko... W czwartym wydaniu książki znajdziesz wszystkie zmiany komentowanych ustaw, które nastąpiły po 1.01.2009 r., w tym dotyczące m.in.: - opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów o ...
€43,40
€43,40