Prawo cywilne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks postępowania cywilnego nowelizacj...

Opracowanie Zbiorowe
Reforma KPC 2019 – trzymaj rękę na pulsie! Wejdź w now... Reforma KPC 2019 – trzymaj rękę na pulsie! Wejdź w nowy rok akademicki z najświeższymi materiałami do nauki! Publikacja Wydawnictwa Od.Nowa prezentuje treść Kodeksu Postępowania Cywilnego z uw...
Opracowanie Zbiorowe
€5,34
€5,34

Zbiór cywilny PLUS 2019

K.C. – zmiany polegają m.in. na rozszerzeniu ochrony kons... K.C. – zmiany polegają m.in. na rozszerzeniu ochrony konsumenckiej w niektórych czynnościach prawnych z udziałem przedsiębiorców. K.P.C. – ostatnie zmiany mają na celu usprawnienie postępowań są...
€23,53
€23,53

Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie ni...

W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważ... W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności i rozwiązania małżeństwa oraz ich procedury. Publikacja zawiera przykładowe wzory pism procesowych, w tym: - wzór skargi o stwierd...
€25,41
€25,41

Prawo cywilne Spadki Kazusy

Publikacja stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z ... Publikacja stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego. Zawiera opisy stanów faktycznych wraz z proponowanymi rozwiązaniami i wyczerpującym komentarzem. Książka zawiera...
€22,94
€22,94

Nie podejmujcie pochopnej adopcji

Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakt... Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakterze przewodnika przeznaczona dla potencjalnych rodziców zmagających się z problemem niepłodności i bezpłodności, ale również dla tych któ...
€6,60 €5,82
€6,60 €5,82

Zobowiązania Część ogólna

Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony spos... Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiają zagadnienia części ogólnej zobowiązań: – ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia, – tre...
€17,98
€17,98

Istota prokury i zasady odpowiedzialnośc...

Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulow... Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulowań przepisów o prokurze oraz ukazania różnych aspektów sporów, jakie na tle prokury pojawiają się w piśmiennictwie i judykaturze. Zawiera ...
€33,25
€33,25

Kodeks postępowania cywilnego Zestawieni...

W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzys... W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z ...
€13,18
€13,18

Kodeks cywilny Komentarz

Syntetyczne i zarazem wyczerpujące opracowanie, przydatne... Syntetyczne i zarazem wyczerpujące opracowanie, przydatne NIE TYLKO dla osób, które zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa cywilnego, a także dla aplikantów. Dlaczego warto? Wykorz...
€90,84
€90,84

Prawo cywilne - część ogólna

W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opi... W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Źródła prawa cywil...
€15,39
€15,39

Kodeks cywilny

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje... Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,16
€3,16

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustaw...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 8...
Opracowanie Zbiorowe
€11,92
€11,92

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z z...

Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujący... Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w synte...
€17,83
€17,83

Komentarz do ustawy o komornikach sądowy...

Opracowanie nowej wersji komentarza stało się konieczne z... Opracowanie nowej wersji komentarza stało się konieczne z powodu pojawienia się w praktyce stosowania ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nowych problemów, jak również z potrzeby uwzględnie...
€25,97
€25,97

Ku lepszemu prawu - dyskurs nauki i prak...

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. odbyła się w Toruniu konfere... W dniach 4-5 grudnia 2014 r. odbyła się w Toruniu konferencja naukowa poświęcona najważniejszym w ostatnim czasie projektom ustaw dotyczącym zmian prawa cywilnego materialnego i procedury cywiln...
€15,48
€15,48

Status prawny komornika sądowego Wyzwani...

„Recenzowana książka stanowi wartościowe opracowanie, waż... „Recenzowana książka stanowi wartościowe opracowanie, ważne zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków, w tym komorników sądowych i asesorów komorniczych, którzy mają wątpliwości, również natury...
€22,87
€22,87

Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Szóste wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to ... Szóste wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawne...
€15,58
€15,58

Czynności procesowe zawodowego pełnomocn...

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cy... Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników p...
€43,87
€43,87

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. K...

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Kodeks postępowania cy... KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217 zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego ora...
€77,59
€77,59

Postępowanie w sprawach nieletnich Komen...

W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu... W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich - także kwestie sporne - oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. W piątym wydaniu komentarza uw...
€40,92
€40,92

Egzekucja z majątku spadkowego Ograniczo...

Książka zawiera kompleksowe omówienie nowych zagadnień do... Książka zawiera kompleksowe omówienie nowych zagadnień dotyczących zarówno przepisów, które w istotny sposób zmieniają zasady przyjęcia spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe, jak i inny...
€33,24
€33,24

Prawo cywilne Zarys wykładu

Publikacja zawiera zwięzłe omówienie najważniejszych inst... Publikacja zawiera zwięzłe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, które stanowią materię jego podstawowych działów: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadko...
€15,46
€15,46

Kodeks postępowania cywilnego

Seria BIAŁE KODEKSY składa się z następujących elementów:... Seria BIAŁE KODEKSY składa się z następujących elementów: Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy, Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy, Kodeks postępowania administracyjnego, K...
€9,79
€9,79

Kodeks postępowania cywilnego

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja zawiera: ... Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja zawiera: Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komornicy sądowi i egzekucja Koszty sądowe w s...
Opracowanie Zbiorowe
€11,84
€11,84