Prawo budowlane

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Nowy poradnik majstra budowlanego

W nowej edycji poradnika podano aktualną wiedzę techniczn... W nowej edycji poradnika podano aktualną wiedzę techniczną niezbędą majstrom budowlanym. Uwzględniono najnowsze uregulowania prawne i normalizacyjne związane m.in. z dostosowywaniem budownictwa d...
€27,24
€27,24

Prawne podstawy działalności w budownictwie

W książce zaprezentowano regulacje prawne związane z dzia... W książce zaprezentowano regulacje prawne związane z działalnością w budownictwie. Podano wiadomości wstępne o prawie oraz podstawy prawa cywilnego i administracyjnego. Bardziej szczegółowo omówi...
€5,03
€5,03

Gospodarka przestrzenna Uwarunkowania s...

Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospo... Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospodarka przestrzenna" oraz kierunków ekonomicznych, stanowiąca również cenną lekturę dla praktyków gospodarczych, pragnących dokładniej pozn...
€13,40
€13,40

Prawo budowlane

Seria „Twoje Prawo” zawiera: – hasła w nawiasach kwadra... Seria „Twoje Prawo” zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian.
€3,69
€3,69

Prawo budowlane

Stan prawny: 26 września 2012 Seria Twoje Prawo zawier... Stan prawny: 26 września 2012 Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian
€2,89
€2,89

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewel...

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towar... Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towarzystwa budownictwa społecznego stanowi komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących...
€31,87
€31,87

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu p...

Prezentowany komentarz do ustawy z 27.3.2003 roku o plano... Prezentowany komentarz do ustawy z 27.3.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera charakterystykę najważniejszych praktycznych problemów związanych z szeroko rozumianym proc...
€26,56
€26,56

Prawo budowlane Warunki techniczne budyn...

Seria "żółtych broszur" pogrupowana jest tematycznie wedł... Seria "żółtych broszur" pogrupowana jest tematycznie według poszczególnych gałęzi prawa. Adfresowana jest do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, stude...
€9,47
€9,47

Prawo budowlane

Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państw... Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek ...
€9,48
€9,48

Prawo budowlane

Seria „Twoje Prawo” zawiera: – hasła w nawiasach kwadra... Seria „Twoje Prawo” zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian.
€2,89
€2,89

Umowa o roboty budowlane Nowe regulacje ...

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szero... Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych...
€13,30
€13,30

Prawo umów budowlanych

Prezentowana pozycja stanowi syntetyczne opracowanie cało... Prezentowana pozycja stanowi syntetyczne opracowanie całości problematyki prawa umów budowlanych, która stanowi kompleks zagadnień cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, wzajemnie się uzupełn...
€50,87
€50,87

Prawo zamówień publicznych Ustawa o konc...

Drugie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego prawa z... Drugie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego prawa zamówień publicznych, uwzględnia nowelizację obowiązującą od 16.09.2010 r. Wydanie to rozszerzono o tłumaczenie ustawy o koncesji na robot...
€39,90
€39,90

Ustawa o szczególnych zasadach przygotow...

Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania... Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych służy przedstawieniu prawnego mechanizmu tworzenia dróg publicznych oraz skutki ustaw...
€18,68
€18,68

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lu...

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na... Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. W sposób przejrzysty i możliwie elastyczny reguluje, przy równoczesnym zachowani...
€53,25
€53,25

Świadectwa energetyczne w budownictwie Z...

Stan prawny na 8 lipca 2009 roku Stan prawny na 8 lipca 2009 roku
€10,18
€10,18

Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-bud...

Umowa o usługi projektowe Partnerstwo publiczno-prywatne... Umowa o usługi projektowe Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesja na roboty budowlane Nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Zmiana planu miejscowego
€18,81
€18,81

Prawo budowlane z komentarzem Biblioteka...

Stan prawny na 15 kwietnia 2010 roku To przystępne ujęci... Stan prawny na 15 kwietnia 2010 roku To przystępne ujęcie problematyki prawa budowlanego, niezbędne dla inwestorów, ich klientów, a także osób pracujących w branży budowlanej. Zawiera wykładnię ...
€29,43
€29,43

Uprawnienia do sporządzania certyfikatów...

Niniejsza książka jest adresowana do osób ubiegających si... Niniejsza książka jest adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Opracowane w książce pytania i zadania, zostały opublikowane prz...
€53,32
€53,32

Koncesja na roboty budowlane lub usługi ...

Fenomen partnerskich inicjatyw nawiązywanych pomiędzy sek... Fenomen partnerskich inicjatyw nawiązywanych pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym odzwierciedla przede wszystkim bardzo ważną potrzebę rozwoju prawa w tych obszarach. Partnerstwo publiczno-pr...
€24,00
€24,00

Opodatkowanie usług budowlanych 2013

Książka „Opodatkowanie usług budowlanych” adresowana jest... Książka „Opodatkowanie usług budowlanych” adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się n...
€16,01
€16,01

Eksploatacja obiektów budowlanych Podręc...

Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły p... Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły policealnej, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, oraz do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się remontami, ad...
€10,26
€10,26

Organizacja budowy Podręcznik Technikum,...

Podręcznik przeznaczony dla ucznia technikum i szkoły pol... Podręcznik przeznaczony dla ucznia technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. W podręczniku podano najnowsze informacje i rozwiązania dotyczące organizacji i kierowania budową. ...
€9,32
€9,32

Prawo budowlane Komentarz

Niniejsza publikacja, Komentarz do ustawy – Prawo budowla... Niniejsza publikacja, Komentarz do ustawy – Prawo budowlane prezentuje dogłębną interpretację przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na każdym z jego et...
€66,63
€66,63