Prawo administracyjne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury adminis... Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerok...
€63,00
€63,00

Integrity of administrative law

This is the first book on the market which concerns integ... This is the first book on the market which concerns integrity of administrative law. The issue is topical both in theory and in practice of this field, however, it has not been the subject of dis...
€33,64
€33,64

Prawo administracyjne Pojęcia, instytucj...

Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady... Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.: – pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy...
€18,35
€18,35

Rejestr należności publicznoprawnych Zas...

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego ... Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego został wprowadzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samo...
€25,69
€25,69

Równość w prawie administracyjnym

Monografia dokumentuje dorobek siódmych Krakowsko-Wrocław... Monografia dokumentuje dorobek siódmych Krakowsko-Wrocławskich Spotkań Naukowych Administratywistów. Wzięli w nich udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersy...
€38,89
€38,89

Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz...

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 g... Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwi...
€14,39
€14,39

System Prawa Administracyjnego Procesowe...

W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjneg... W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono najważniejszą dla prawa administracyjnego procesowego problematykę jego zasad ogólnych. Szczegółowo wyjaśniono...
€85,64
€85,64

Jednostka w postępowaniach w sprawach na...

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jedno... W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych...
€13,16
€13,16

Prawo Administracyjne Przepisy 2019

Opracowanie Zbiorowe
Przepisy 2019 Prawo administracyjne IV wydanie Prawa adm... Przepisy 2019 Prawo administracyjne IV wydanie Prawa administracyjnego to zbiór przepisów dotyczących materialnego i formalnego prawa administracyjnego. Zawiera m. in. Konstytucję RP, ustawy do...
Opracowanie Zbiorowe
€12,07
€12,07

Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemi...

Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych... Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych założeń, zasad i instytucji materialnoprawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólnym znaczeniu tego pojęcia, a także udzielenia odpo...
€19,68
€19,68

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,64
€2,64

Prawo samorządu terytorialnego broszura ...

Opracowanie Zbiorowe
Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór ... Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i wo...
Opracowanie Zbiorowe
€3,66
€3,66

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wcho... Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 11 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usłu...
€18,22
€18,22

Administracyjnoprawne zagadnienia imion ...

Monografia jest kompleksowym opracowaniem w doktrynie pol... Monografia jest kompleksowym opracowaniem w doktrynie polskiego prawa administracyjnego tego interesującego i złożonego zagadnienia badawczego. W opracowaniu tym autor poddaje ocenie prawnej nie ...
€4,56
€4,56

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisó... Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzy...
€78,38
€78,38

Ustrój miasta stołecznego Warszawy

Publikacja jest wartościową monografią naukową przedstawi... Publikacja jest wartościową monografią naukową przedstawiającą istotne rozważania na temat ustroju m. st. Warszawy. Analizy zawarte w poszczególnych częściach książki dotyczą nie tylko aktualnyc...
€14,79
€14,79

Pomoc społeczna Komentarz do ustawy

omoc społeczna. Komentarz do ustawy jest kompleksową i pr... omoc społeczna. Komentarz do ustawy jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pom...
€51,71
€51,71

Republicyzacja zadań publicznych

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona a... Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następn...
€7,98
€7,98

Przedawnienie w polskim prawie administr...

Publikacja omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przeda... Publikacja omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przedawnienia w prawie administracyjnym, m.in. takie jak: - terminy i skutki prawne ich upływu w prawie administracyjnym; - konstrukcje przeda...
€31,07
€31,07

Last Minute Postępowanie administracyjne...

Stan prawny: luty 2019 r. Zawiera zmiany wchodzące w życ... Stan prawny: luty 2019 r. Zawiera zmiany wchodzące w życie z dniem 4 marca 2019 roku
€9,28
€9,28

Decentralizacja i centralizacja administ...

W monografii omówiono problematykę decentralizacji i cent... W monografii omówiono problematykę decentralizacji i centralizacji administracji publicznej zarówno w wymiarze normatywnym, jak i teoretyczno-prawnym. Wyeksponowano pozycję samorządu terytorialne...
€39,02
€39,02

Postępowanie administracyjne Postępowani...

Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowan... Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach sk...
€15,61
€15,61

Partnerstwo publiczno-społeczne jako zas...

SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Partnerstwo publiczno-spo... SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Partnerstwo publiczno-społeczne – pojęcie, zakres i istota 1. Uwagi wprowadzające 2. Pojęcie partnerstwa 2.1. Pojęcie partnerstwa w naukach prawnych 2.2. Pojęc...
€12,12
€12,12

Postępowanie administracyjne i sądowoadm...

Powtórka do egzaminu z KPA i PPSA (nie)tylko dla wzrokowc... Powtórka do egzaminu z KPA i PPSA (nie)tylko dla wzrokowców Lubisz konkretne informacje podane w przystępnej formie? Łatwiej zapamiętujesz wiadomości, jeżeli są przekazane przy pomocy graficzn...
€16,23
€16,23