Prawo administracyjne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ochrona danych osobowych w postępowaniac...

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych... Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej ka...
€30,92
€30,92

Integralność prawa administracyjnego Per...

Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności... Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności prawa administracyjnego. Zagadnienie to jest aktualne zarówno w teorii, jak i w praktyce tej dziedziny, jednak do tej pory nie było przed...
€33,66
€33,66

Administracyjnoprawne aspekty opłaty pla...

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego... Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub z...
€8,56
€8,56

Prawo administracyjne

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne ... W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego o...
€18,42
€18,42

Administracja publiczna Wyzwania w dobie...

Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagro... Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z funkcjonowaniem państwa i administracji publicznej w dobie integracji europejskiej. Część druga prezentuje problematykę ...
€18,30
€18,30

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wcho... Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 11 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usłu...
€18,23
€18,23

Zbiór kazusów z prawa socjalnego

Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem z... Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kier...
€10,56
€10,56

Administracja publiczna poprzez proces d...

Książka dotyczy problematyki funkcjonowania administracji... Książka dotyczy problematyki funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Przedstawia wyniki badań nad usprawnieniami rozwiązań strukturalnych administracji katastralnej i...
€15,70
€15,70

Usługa Bancassurance dla jednostek samor...

"Polecam tę książkę Czytelnikom żądnym najnowszej i podan... "Polecam tę książkę Czytelnikom żądnym najnowszej i podanej w sposób intrygujący, trudno dostępnej w Polsce wiedzy o bancassurance dla samorzadu terytorialnego. Bankowcy i samorządowcy mogą znale...
€11,59
€11,59

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast...

Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy – ... Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy – urzędu miasta. Gotowy wzorzec instrukcji przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013...
€38,14
€38,14

Metodyka pracy sędziego sądu administrac...

Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administra... Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. W ksi...
€70,25
€70,25

Równość w prawie administracyjnym

Monografia dokumentuje dorobek siódmych Krakowsko-Wrocław... Monografia dokumentuje dorobek siódmych Krakowsko-Wrocławskich Spotkań Naukowych Administratywistów. Wzięli w nich udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersy...
€38,91
€38,91

Kodeks postępowania administracyjnego. P...

Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania a... Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) 2 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o zmia...
€17,26
€17,26

Świadczenia z pomocy społecznej Postępow...

Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjn... Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministers...
€17,99
€17,99

Kodeks postępowania administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Ponad 600-stronicowy zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczący... Ponad 600-stronicowy zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania administracyjnego. Oprócz najbardziej istotnego dla tej tematyki, kodeksu postępowania administracyjnego, w zbiorze zawart...
Opracowanie Zbiorowe
€9,93
€9,93

Oceny oddziaływania na środowisko w praw...

Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływan... Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfikacji obranych kier...
€38,84
€38,84

System Prawa Administracyjnego Procesowe...

W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjneg... W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono najważniejszą dla prawa administracyjnego procesowego problematykę jego zasad ogólnych. Szczegółowo wyjaśniono...
€85,68
€85,68

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywat...

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do pr... Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do prawa polskiego rozwiązania ułatwiające zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych, co jest bardzo istotne zwłaszcza w...
€16,22
€16,22

Akta administracyjne dla aplikantów

Akta administracyjne dla aplikantów to opracowanie zawier... Akta administracyjne dla aplikantów to opracowanie zawierające propozycje rozwiązań dotychczasowych zadań egzaminacyjnych, państwowych egzaminów zawodowych na aplikacji adwokackiej oraz radcowski...
€23,38
€23,38

Prawo miejscowe

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień doty... Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących źródeł oraz pozycji prawa miejscowego w polskim systemie prawnym. W publikacji omówiono m.in.: – cechy aktów prawa miejscowego o...
€15,56
€15,56

Podmiotowość administracyjnoprawna

W prawie administracyjnym nieustannie muszą być prowadzon... W prawie administracyjnym nieustannie muszą być prowadzone badania podstawowe, które przyspieszą rozwój tej najmłodszej gałęzi prawa. Z pewnością dotyczy to podmiotowości administracyjnoprawnej, ...
€9,97
€9,97

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczn...

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane... W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, pow...
€40,93
€40,93

Antywartości w prawie administracyjnym

W prawie administracyjnym, opartym wszakże na określonych... W prawie administracyjnym, opartym wszakże na określonych wartościach, można znaleźć niekiedy także antywartości, rozumiane jako zróżnicowane formy osłabiania sytuacji jednostki wobec władzy admi...
€38,89
€38,89

Wartości w prawie administracyjnym

Aksjologia prawa jest dziedziną niezbędną do lepszego poz... Aksjologia prawa jest dziedziną niezbędną do lepszego poznania prawa, lepszej jego interpretacji, doskonalenia jego stosowania, a także do ulepszania procesu dydaktycznego na studiach prawniczych...
€25,99
€25,99