Prawo administracyjne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Dostęp do informacji publicznej w.3/2020

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych z... Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej – przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierc...
€25,72
€25,72

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teorety... Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądam...
€30,85
€30,85

Kodeks postępowania administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€3,14
€3,14

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny na: 8.01.2020 r. Najnowsze, 34. wydanie ksią... Stan prawny na: 8.01.2020 r. Najnowsze, 34. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. zmianę wynikającą z ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo...
€2,60
€2,60

Prawo administracyjne dziś i jutro

„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jub... „Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii ...
€49,27
€49,27

Postępowanie sądowoadministracyjne Zarys...

Podręcznik stanowi opracowanie dotyczące problematyki pol... Podręcznik stanowi opracowanie dotyczące problematyki polskiego postępowania sądowoadministracyjnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono zagadnienia: - sądowej kontroli działalności administr...
€15,40
€15,40

Cel w administracji publicznej i prawie ...

Prezentowana książka stanowi znaczący wkład Autora w rozw... Prezentowana książka stanowi znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny prawa, a także nauki administracji. Charakteryzuje ją oryginalność podjętej problematyki, zastosowanych metod badawczych i p...
€14,47
€14,47

Ogólne postępowanie administracyjne

W podręczniku „Ogólne postępowanie administracyjne" omówi... W podręczniku „Ogólne postępowanie administracyjne" omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowan...
€18,24
€18,24

Kodeks postępowania administracyjnego. O...

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania administracy... Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego. Cały zbiór składa się z p...
€33,66
€33,66

Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej ...

Książka niniejsza składa się z: CZĘŚCI I. poświęconej ska... Książka niniejsza składa się z: CZĘŚCI I. poświęconej skargom sądowym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych) oraz CZĘŚCI II. poświęconej skargom kasacyjnym...
€47,83
€47,83

Postępowanie odwoławcze w ogólnym postęp...

Przedmiotem książki jest postępowanie odwoławcze w ogólny... Przedmiotem książki jest postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Wagę odwołania i – będącego jego wynikiem – postępowania odwoławczego trudno przecenić. Wszak to odwołani...
€6,93
€6,93

Poradnik skutecznego przygotowania się d...

Poradnik został opracowany dla absolwentów szkół policeal... Poradnik został opracowany dla absolwentów szkół policealnych przygotowujących się do egzaminu zawodowego na technika administracji. Książka składa się z czterech części. W pierwszej Autorka zawa...
€7,91
€7,91

Obszary specjalne w polskim materialnym ...

Niniejsza monografia ukazuje pojęcie obszaru specjalnego ... Niniejsza monografia ukazuje pojęcie obszaru specjalnego i jego charakterystykę, miejsce obszarów specjalnych w systemie prawa administracyjnego, tworzenie, funkcjonowanie i klasyfikacje obszarów...
€42,29
€42,29

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Jan... Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieo...
€77,97
€77,97

Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu...

Książka kompleksowo przedstawia złożoną problematykę egze... Książka kompleksowo przedstawia złożoną problematykę egzekucji z nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ukazano w niej procedurę stosowania egzekucji z nieruchomości przez ad...
€35,90
€35,90

Zasady w prawie administracyjnym Teoria ...

W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa adminis... W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa. Monografia uwzględnia dokonane ostatnio zmiany dotyczące m.in....
€51,95
€51,95

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Grono wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki stworzył... Grono wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki stworzyło komentarz przeznaczony w szczególny sposób dla praktyków. W sposób jasny i obrazowy wyjaśniają arkana postępowania administracyjnego, p...
€62,81
€62,81

Gospodarka komunalna Problematyka realiz...

W poradniku przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania p... W poradniku przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, transportu miejskiego, utrzymania czystości, gospodarki od...
€33,31
€33,31

Decyzja administracyjna w indywidualnych...

Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełn... Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełnią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadni...
€25,72
€25,72

Kodeks postępowania administracyjnego Po...

Stan prawny: 7 czerwca 2016 r. (do Dz.U. z 2016 r. po... Stan prawny: 7 czerwca 2016 r. (do Dz.U. z 2016 r. poz. 784). Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Zbiór wydawany jest w twardej oprawie...
€15,60
€15,60

Prawo miejscowe

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień doty... Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących źródeł oraz pozycji prawa miejscowego w polskim systemie prawnym. W publikacji omówiono m.in.: – cechy aktów prawa miejscowego o...
€15,46
€15,46

Procedura zlecania zadań publicznych jed...

Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowani... Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie or...
€45,05
€45,05

Franciszek Longchamps de Bérier Pisma wy...

Księga zawiera przekrój prac jednego z największych polsk... Księga zawiera przekrój prac jednego z największych polskich profesorów prawa administracyjnego i komparatystyki prawniczej. Dzieła wyróżniają się niezwykle oryginalną treścią i formą oraz unikal...
€25,86
€25,86

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Stan prawny na 24 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 24 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 4 marca 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodac...
€18,12
€18,12