Prawo administracyjne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks postępowania administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Książka zawiera: Tekst ... Stan prawny: 1 września 2019 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Red...
Opracowanie Zbiorowe
€2,55
€2,55

System Prawa Administracyjnego Procesowe...

W tomie II w części piątej Sytemu Prawa Administracyjnego... W tomie II w części piątej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono regulację podstaw i trybów weryfikacji, rozpoznania i rozstrzygnięcia wydanej decyzji administracyjnej. Autorzy przy...
€76,32
€76,32

Pogranicze prawa administracyjnego

Publikacja dokumentuje dorobek dziewiątego Krakowsko-Wroc... Publikacja dokumentuje dorobek dziewiątego Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniw...
€35,62
€35,62

Prawo o postępowaniu przed sądami admini...

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 ... Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform u...
€43,08
€43,08

Prawne aspekty norm technicznych Normali...

Regulacje z wykorzystaniem norm technicznych, wspierane p... Regulacje z wykorzystaniem norm technicznych, wspierane przez Unię Europejską, stają się niezbędne już nie tylko w sferze techniki. Obecnie nie ma w zasadzie dziedziny, w której normy techniczne ...
€40,41
€40,41

Ustawa o drogach publicznych

Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i... Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i zarazem najważniejsze dla wykładni tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych do poszczególnych artykułów ustawy o drogach publicz...
€25,36
€25,36

Ustawa o orderach i odznaczeniach Komentarz

Niniejsza monografia publikacja zawiera tekst jednolity U... Niniejsza monografia publikacja zawiera tekst jednolity Ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach wraz z uwagami niezbędnymi do jej pełniejszego zrozumienia. Zamieszczono także ...
€9,24
€9,24

Zmiana imienia i nazwiska Geneza, koment...

Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą ... Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami. Zasady, zgodnie z którymi ...
€37,94
€37,94

Przegląd Prawa Publicznego 2008/04

Miesięcznik z dziedziny szeroko pojętego prawa administra... Miesięcznik z dziedziny szeroko pojętego prawa administracyjnego skierowany do praktyków i teoretyków. Przegląd Prawa Publicznego to: artykuły, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają c...
€16,02
€16,02

Aksjologia prawa administracyjnego Tom 1

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadni... W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na...
€51,41
€51,41

Świadczenia z pomocy społecznej Postępow...

Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjn... Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministers...
€17,57
€17,57

Usługa Bancassurance dla jednostek samor...

"Polecam tę książkę Czytelnikom żądnym najnowszej i podan... "Polecam tę książkę Czytelnikom żądnym najnowszej i podanej w sposób intrygujący, trudno dostępnej w Polsce wiedzy o bancassurance dla samorzadu terytorialnego. Bankowcy i samorządowcy mogą znale...
€11,32
€11,32

Prawo administracyjne dziś i jutro

„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jub... „Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii ...
€48,43
€48,43

Ponowne wykorzystanie informacji sektora...

W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzys... W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono defin...
€25,30
€25,30

Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz...

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 g... Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwi...
€14,06
€14,06

System Prawa Administracyjnego Procesowe...

W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjneg... W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono najważniejszą dla prawa administracyjnego procesowego problematykę jego zasad ogólnych. Szczegółowo wyjaśniono...
€83,67
€83,67

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administrac...

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódz... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych Opis: Czasopismo poświęcone publikowaniu orzeczeń i uchwał składu siedmiu sędziów NSA, uchwał składu pięciu...
€14,20
€14,20

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracy...

Celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictw... Celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz, a także...
€12,12
€12,12

Oceny oddziaływania na środowisko w praw...

Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływan... Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfikacji obranych kier...
€37,93
€37,93

Zasada budzenia zaufania w ogólnym postę...

Publikacja stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zauf... Publikacja stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucję, jak również sposoby r...
€30,42
€30,42

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,58
€2,58

Postępowanie administracyjne Pytania Kaz...

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! ... Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy,...
€15,34
€15,34

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywat...

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do pr... Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do prawa polskiego rozwiązania ułatwiające zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych, co jest bardzo istotne zwłaszcza w...
€15,84
€15,84

Niepewność sytuacji prawnej jednostki w ...

W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakows... W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego U...
€25,28
€25,28