Prawa człowieka

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Higieniści Z dziejów eugeniki

W sierpniu 1997 roku uwaga światowych mediów skupiła się ... W sierpniu 1997 roku uwaga światowych mediów skupiła się na Sztokholmie. Czy to prawda, że demokratyczne państwo dobrobytu w imię „higieny rasy” aż do lat 70. XX wieku zmuszało tysiące obywateli ...
€10,65
€10,65

Prawa dziecka Perspektywa publicznoprawna

Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzec... Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań pań...
€14,58
€14,58

Bluźnierstwo

Śmierć za kubek wody. Upalny dzień. 40-letnia mieszkan... Śmierć za kubek wody. Upalny dzień. 40-letnia mieszkanka pakistańskiej wioski od wielu godzin zbiera na cudzym polu owoce. Praca jest wyczerpująca, lecz Asia i jej mąż muszą utrzymać pięcioro ...
€7,89
€7,89

Okrucieństwo w majestacie prawa Prześlad...

Autorka urodziła się i przeżyła w muzułmańskim kraju trzy... Autorka urodziła się i przeżyła w muzułmańskim kraju trzydzieści lat. Wszystkie aspekty jej życia, takie jak rodzina, seksualność, higiena, praca zawodowa, bankowość, zawieranie umów, ekonomia, p...
€9,08
€9,08

Ochrona praw człowieka w Afryce Aksjolog...

W tomie Ochrona praw człowieka w Afryce Aksjologia - inst... W tomie Ochrona praw człowieka w Afryce Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania -praktyka znalazły się liczne opracowania dotyczące aksjologii ochrony praw człowieka a Afryce, zwłaszcza w kontekś...
€15,76
€15,76

Historyczne mniejszości językowe we włos...

Szeroko zakrojona i realizowana zgodnie z zasadami badań ... Szeroko zakrojona i realizowana zgodnie z zasadami badań o charakterze interdyscyplinarnym analiza autorstwa Witolda Rewery prowadzi do trafnych wniosków. Według niego można mówić o "językowym uj...
€9,57
€9,57

Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechny...

W prezentowanym tomie została ukazana aksjologia powszech... W prezentowanym tomie została ukazana aksjologia powszechnego systemu ochrony praw człowieka. Wiele uwagi poświęcono Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innym instrumentom systemu Narodów ...
€16,78
€16,78

Nowe wyzwania i rozwiązania w europejski...

W prezentowanym tomie została zaprezentowana aksjologia e... W prezentowanym tomie została zaprezentowana aksjologia europejskiego systemu ochrony praw człowieka (m.in. prawo do dziedzictwa kulturowego, prawo do dobrej administracji, stosunek do uchodźców)...
€20,56
€20,56

Prawo a medycyna

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest zbiorem teks... Oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest zbiorem tekstów poświęconych różnym aspektom prawa medycznego. Z natury rzeczy, z uwagi na zainteresowania autora, odnoszą się one z jednej strony do ...
€12,71
€12,71

RODO dla księgowychi biur rachunkowych W...

Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dzia... Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dziale księgowości w firmie oraz w biurze rachunkowym nowych zasad ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego rozporządzenia 2016/679...
€25,84
€25,84

Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce Anal...

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi jest uniwersytecką placówką n... Ośrodek Badań Handlu Ludźmi jest uniwersytecką placówką naukowo-badawczą, która została utworzona w 2006 roku przez profesora Zbigniewa Lasocika. Powstanie Ośrodka było bezpośrednim następstwem ...
€11,08
€11,08

Uniwersalny system ochrony praw człowiek...

Oddawane do rąk Czytelników dzieło stanowi dorobek VI Mię... Oddawane do rąk Czytelników dzieło stanowi dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia - instytucje — efektywność”, kt...
€16,52
€16,52

Bezpieczeństwo jednostki

Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństw... Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w 3 podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako: warunek przetrwania ludzk...
€24,99
€24,99

Europejski system ochrony praw człowieka...

W tomie Europejski system ochrony praw człowieka. Inspira... W tomie Europejski system ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne zaprezentowana została nie tylko aksjologia europejskiego systemu ochrony...
€26,18
€26,18

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu...

W monografii przedstawiono w sposób kompleksowy problemat... W monografii przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieni...
€33,68
€33,68

Postępowanie przed wojewódzką komisją do...

„Problematyka podjęta przez Autorkę jest na tle polskiego... „Problematyka podjęta przez Autorkę jest na tle polskiego systemu prawnego nowa, w dodatku regulacja jest pełna sprzeczności kontrowersyjna i nieznana, nie tylko uczestnikom obrotu cywilnoprawneg...
€20,90
€20,90

Przekonać do życia Jak rozmawiać o aborcji

Naucz się, jak przekonać zwolenników dopuszczalności abor... Naucz się, jak przekonać zwolenników dopuszczalności aborcji, by opowiedzieli się za życiem. Aborcja jest zbyt ważnym problemem, by milczeć na jej temat. Zabójstwo niewinnego, nienarodzonego dzi...
€11,33
€11,33

Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwer...

Tom zawiera wiele ważnych opracowań konfrontujących aksjo... Tom zawiera wiele ważnych opracowań konfrontujących aksjologię uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka w warunkach rewolucji i konfliktów wojennych, a także znaczenie konstytucyjnej pewności...
€14,94
€14,94

Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze... Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, w sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i poznawczo, co w konsekwenc...
€5,34
€5,34

RODO Ochrona danych osobowych w zatrudni...

Książka jest pracą zbiorową autorów z kilku ośrodków nauk... Książka jest pracą zbiorową autorów z kilku ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzesz...
€33,69
€33,69

RODO w firmie Jak działać zgodnie z prze...

Publikacja adresowana jest każdego czynnego podatnika VAT... Publikacja adresowana jest każdego czynnego podatnika VAT i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi. Celem książki jest przybliżenie i oswojenie się z podzieloną płatnością. W książce prez...
€5,20
€5,20

RODO Ochrona danych osobowych w stosunka...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony dan... Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. Czytelnik znajdzie tu nie tylko kompleksowe omówienie uregulowań rozporządzenia Parlamentu Europejskie...
€33,62
€33,62

RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatru...

Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do... Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, wywodzące się z konstytucyjnej ochrony prywatności i przysługujące każdemu pracownikowi na gruncie roz...
€25,83
€25,83

Krytyka w stosunkach pracy

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Po... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4. ...
€16,63
€16,63