Prawa człowieka

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zmyl trop Na barykadach prywatności w si...

W czasach permanentnej inwigilacji w sieci, próby ogranic... W czasach permanentnej inwigilacji w sieci, próby ograniczania ilości prywatnych danych, które umieszczamy w internecie, czy domaganie się od rządzących wprowadzenia praw mających na celu ich och...
€10,12
€10,12

Higieniści Z dziejów eugeniki

W sierpniu 1997 roku uwaga światowych mediów skupiła się ... W sierpniu 1997 roku uwaga światowych mediów skupiła się na Sztokholmie. Czy to prawda, że demokratyczne państwo dobrobytu w imię „higieny rasy” aż do lat 70. XX wieku zmuszało tysiące obywateli ...
€10,51
€10,51

Bluźnierstwo

Śmierć za kubek wody. Upalny dzień. 40-letnia mieszkan... Śmierć za kubek wody. Upalny dzień. 40-letnia mieszkanka pakistańskiej wioski od wielu godzin zbiera na cudzym polu owoce. Praca jest wyczerpująca, lecz Asia i jej mąż muszą utrzymać pięcioro ...
€7,78
€7,78

Prawa człowieka

Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o pra... Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki ora...
€17,88
€17,88

Polityka równości płci w Unii Europejskiej

Polityka równości płci odgrywa coraz większą rolę w proce... Polityka równości płci odgrywa coraz większą rolę w procesie podejmowania decyzji i działaniach na poziomie unijnym i krajowym. Regulacje Unii Europejskiej wpływają na rozwiązania przyjmowane zar...
€12,76
€12,76

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa ...

Monografia zawiera kompleksowe omówienie czterech systemó... Monografia zawiera kompleksowe omówienie czterech systemów ochrony praw człowieka: dwóch chroniących prawa polityczne i obywatelskie oraz ich bliźniaczych systemów ochrony praw gospodarczych, spo...
€33,37
€33,37

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów ...

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sfer... Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa książka dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę...
€15,69
€15,69

Chmura obliczeniowa Prawne aspekty zasto...

Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawny... Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w chmurze obliczeniowej ze wskazaniem postulatów de lege ferenda. Autor omawia: ...
€43,88
€43,88

Rodo Przewodnik ze wzorami

W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, w... W książce w praktyczny sposób wyjaśniono przepisy RODO, wskazano wiele dokumentów i rozwiązań, dzięki którym czytelnik będzie mógł postępować zgodnie z tą regulacją unijną. Autorzy wykorzysta...
€30,71
€30,71

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentar... Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy n...
€12,66
€12,66

Wdrożenie RODO w małych i średnich organ...

Jak chronić dane osobowe według nowych zasad obowiązujący... Jak chronić dane osobowe według nowych zasad obowiązujących od 25 maja 2018 r.? Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję; każda organizacja musi zmienić sposób postępowa...
€45,74
€45,74

Europejska Konwencja o ochronie praw czł...

Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria"Twoje Prawo"... Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria"Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostat...
€5,15
€5,15

Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochron...

Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszyc... Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i orzecznictwa z jednoczesnym poszanowaniem już ugruntowanego dorobku nauki. (...) Na uwagę zasługuje podejście z interd...
€12,68
€12,68

RODO w praktyce Poradnik Gazety Prawnej ...

Z badań wynika, że połowa polskich firm nie poradziła sob... Z badań wynika, że połowa polskich firm nie poradziła sobie z RODO, a liczba skarg wciąż rośnie. Przedsiębiorcy po wdrożeniu RODO oczekiwali zerojedynkowych rozwiązań, które raczej jeszcze długo ...
€10,11
€10,11

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standard...

W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wyp... W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony. Analizuje również relacje wolności wypowiedzi artystyczn...
€33,26
€33,26

Prawnokarne aspekty ochrony początków ży...

Zapowiedzi możliwych zmian w przepisach regulujących dopu... Zapowiedzi możliwych zmian w przepisach regulujących dopuszczalność aborcji w Polsce, w tym przepisów karnych dotyczących przerywania ciąży wbrew przepisom ustawy, wywołały bardzo duże poruszenie...
€8,41
€8,41

Prawa człowieka

Książka przedstawia problematyką międzynarodowej ochrony ... Książka przedstawia problematyką międzynarodowej ochrony praw człowieka. Autor nie ogranicza się do aspektów prawnych, lecz podejmuje także zagadnienia praktyki ochrony praw człowieka w ramach na...
€12,74
€12,74

Ochrona danych medycznych w 2015 r. Praw...

Opracowanie Zbiorowe
Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożen... Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożenia nowych systemów umożliwiających elektroniczną wymianę dokumentów medycznych, co niesie ze sobą wiele zagrożeń dla placówki, w tym to na...
Opracowanie Zbiorowe
€17,75
€17,75

Patentowanie genów ludzkich

Książka przedstawia wieloaspektową analizę problemu paten... Książka przedstawia wieloaspektową analizę problemu patentów udzielanych na sekwencje nukleotydów pochodzące z genomu ludzkiego. Zagadnienia poruszane w monografii są obecnie przedmiotem dyskusji...
€25,56
€25,56

Sądy i trybunały wobec problemu horyzont...

Dotychczas w polskiej literaturze prawniczej w ograniczon... Dotychczas w polskiej literaturze prawniczej w ograniczonym zakresie podejmowano próby kompleksowego opracowania problematyki horyzontalnego działania norm konstytucyjnych i międzynarodowych. Za ...
€10,35
€10,35

Prawa pacjenta

Książka stanowi rzetelne opracowanie kilkunastu zagadnień... Książka stanowi rzetelne opracowanie kilkunastu zagadnień prawnych dotyczących sytuacji pacjenta jako podmiotu, któremu w relacji z lekarzem, czy przedstawicielami innych zawodów medycznych, oraz...
€14,27
€14,27

Transformation of Law Systems in Central...

Opracowania zebrane w tomie poruszają problematykę wolnoś... Opracowania zebrane w tomie poruszają problematykę wolności i praw jednostki oraz standardu ich ochrony w systemie prawnym Rady Europy, w prawie wspólnotowym (unijnym) i oddziaływania tych standa...
€16,70
€16,70

Międzynarodowe standardy ochrony praw cz...

W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a... W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polskizostał uwzględniona nie tylko aksjologia polskiego systemu ochrony praw i wolności (m.in. analiza zmian tego systemu ...
€22,12
€22,12

Ochrona praw człowieka w Polsce Tom 4 Ak...

W tomie znalazły się opracowania dotyczące aksjologii pra... W tomie znalazły się opracowania dotyczące aksjologii praw człowieka w Polsce, m. in. analiza wysuwanych projektów ograniczenia praw człowieka.
€15,46
€15,46