Pozostałe działy prawa

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ustawa o grach hazardowych Komentarz

Opracowanie zbiorowe
Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno prze... Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. W książce szczególną uwagę zwr...
Opracowanie zbiorowe
€61,08
€61,08

Przeciwdziałanie uzależnieniom Regulacje...

Książka charakteryzuje i porównuje prawne modele regulacj... Książka charakteryzuje i porównuje prawne modele regulacji przeciwdziałania uzależnieniom. Autor przedstawia zasadnicze instytucje oraz instrumenty prawne mające na celu przeciwdziałanie alkohol...
€33,01
€33,01

Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza den...

Książka porusza problemy związane z wykonywaniem zawodu l... Książka porusza problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza, w szczególności wskazuje na wadliwe konstrukcje prawne oraz niekonstytucyjne regulacje w obszarze prawa medycznego. Omówiono w ni...
€23,08
€23,08

Prawo medyczne

Książka Rafała Kubiaka pt. "Prawo medyczne" spełnia oczek... Książka Rafała Kubiaka pt. "Prawo medyczne" spełnia oczekiwania zarówno prawników, jak i lekarzy, a w pewnym zakresie także innych pracowników medycznych. Może być ona polecana również pacjentom ...
€17,95
€17,95

Regulacje prawne w systemie ochrony zdro...

Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania,... Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego, w tym m.in.: - przymus w psychiatrii: podjęcie działań terapeutycznych, użycie w...
€25,21
€25,21

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dent...

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie ... W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą ...
€38,38
€38,38

Narodowy zasób archiwalny i archiwa Kome...

Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie u... Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów. Autorzy analizują funda...
€56,00
€56,00

Ustawa o grach hazardowych Komentarz

"Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie inst... "Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie instytucje prawne właściwe prawu administracyjnemu, prawu finansowemu, publicznemu prawu gospodarczemu czy prawu karnemu. W wielu przypadkach ...
€63,57
€63,57

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Kom...

W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.: - penaliz... W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.: - penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, - postępowanie z osob...
€45,93
€45,93

Prawo turystyczne

Książka zawiera omówienie najważniejszych problemów związ... Książka zawiera omówienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa turystycznego, w tym m.in.: - prawnych aspektów działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadz...
€20,25
€20,25

Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz...

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 g... Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwi...
€14,11
€14,11

Medical Law

The publications presents several dozen judgements of Eur... The publications presents several dozen judgements of European and constitutional tribunals and of Polish as well as foreign courts which relate to the main issues of the debate conducted In Pola...
€38,29
€38,29

Badania kliniczne produktów leczniczych ...

Warunkiem dopuszczenia na polski rynek medyczny nowych pr... Warunkiem dopuszczenia na polski rynek medyczny nowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest uprzednie przeprowadzenie licznych badań, testów oraz dokonanie oceny ich działania i bezpie...
€32,89
€32,89

Prawo dla lekarzy psychiatrów

Praktyczny poradnik prawny dla lekarzy psychiatrów. Ks... Praktyczny poradnik prawny dla lekarzy psychiatrów. Książka stanowi kompleksowe opracowanie prawnych aspektów wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Omawia w szczególności: - Nowe regulacje p...
€14,13
€14,13

Zagadnienia prawa medycznego

Książka porusza najbardziej aktualne i sporne zagadnienia... Książka porusza najbardziej aktualne i sporne zagadnienia styku prawa i medycyny, które wywołują kontrowersje w piśmiennictwie oraz praktyce zarówno medycznej jak i prawniczej. Tematyka rozdziałó...
€15,46
€15,46

Prawo medyczne Komentarze i glosy do orz...

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń są... W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tem...
€43,28
€43,28

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważni... W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i pokrewnych gałęzi prawa oraz terminy ściśle z nimi związane. Hasła omówione w leksykonie dotycz...
€37,98
€37,98

Młodzież pogranicza "świnki" czyli o pro...

... Tym razem wyzwaniem dla mnie stało się rozszerzające ... ... Tym razem wyzwaniem dla mnie stało się rozszerzające się zjawisko prostytucji nieletnich. Docierając do rozmaitych środowisk, stosując wielorakie metody badawcze, próbowałem dokonać nie tylko...
€7,82
€7,82

Partnerstwo publiczno-prywatne Nowoczesn...

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefini... Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarcz...
€7,63
€7,63

Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo...

Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla le... Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów” stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzysk...
€15,10
€15,10

Kształtowanie się regulacji prawnej zrze...

Jest to kompleksowa analiza kształtowania się administrac... Jest to kompleksowa analiza kształtowania się administracyjnoprawnej regulacji sportu, w szczególności w kontekście zasad funkcjonowania, realizowanych zasad i uprawnień historycznie podstawowej ...
€9,42
€9,42

Prawo farmaceutyczne Komentarz

W komentarzu kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze... W komentarzu kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia prawa farmaceutycznego dotyczące m.in.: - pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i procedur ich otrzymywan...
€76,90
€76,90

Odpowiedzialność karna lekarza w związku...

Książka stanowi gruntowne omówienie problematyki prawno-m... Książka stanowi gruntowne omówienie problematyki prawno-medycznej dotyczącej odpowiedzialności karnej lekarzy. Zaprezentowane zostały w niej zasady i przesłanki odpowiedzialności za nieudzielenie...
€21,35
€21,35

Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawy...

W książce znajdziesz aktualne i ujednolicone przepisy: u... W książce znajdziesz aktualne i ujednolicone przepisy: ustawę – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o infrastrukturze informacji prz...
€12,82
€12,82