Pozostałe działy prawa

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Bezpieczeństwo imprez masowych Leksykon

Wszystko, co o imprezach Masowych powinien wiedzieć: orga... Wszystko, co o imprezach Masowych powinien wiedzieć: organizator, ochroniarz, uczestnik, organ opiniujący i wydający zezwolenie. Z leksykonu dowiedzieć się można między innymi o tym: jak sąd p...
€16,47
€16,47

Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz

Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stos... Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyk...
€43,46
€43,46

Elektroniczna dokumentacja medyczna po z...

Elektroniczna dokumentacja medyczna po zmianach to siódme... Elektroniczna dokumentacja medyczna po zmianach to siódme uaktualnione wydanie praktycznego poradnika, który krok po korku wyjaśnia, jak bezproblemowo wdrożyć e-dokumentację medyczną.
€33,15
€33,15

Badania naukowe z udziałem ludzi w biome...

Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omaw... Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omawia etyczne i prawne warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych na człowieku w biomedycynie, w tym na ludzkim materiale biologiczn...
€15,32
€15,32

Ochrona osób i mienia Broń palna i środk...

W książce zebrano i usystematyzowano podstawowe wiadomośc... W książce zebrano i usystematyzowano podstawowe wiadomości wymagane od osób ubiegających się o uprawnienia do pracy w ochronie osób i mienia. Książka może też być cenną pomocą dla osób już posia...
€7,16
€7,16

Regulacje prawne w systemie ochrony zdro...

Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania,... Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego, w tym m.in.: - przymus w psychiatrii: podjęcie działań terapeutycznych, użycie w...
€25,43
€25,43

Przeciwdziałanie uzależnieniom Regulacje...

Książka charakteryzuje i porównuje prawne modele regulacj... Książka charakteryzuje i porównuje prawne modele regulacji przeciwdziałania uzależnieniom. Autor przedstawia zasadnicze instytucje oraz instrumenty prawne mające na celu przeciwdziałanie alkohol...
€33,29
€33,29

Ustawa o grach hazardowych Komentarz

Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno prze... Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. W książce szczególną uwagę zwr...
€61,49
€61,49

Prawo samorządu radcowskiego

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych ... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€7,74
€7,74

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do...

Celem publikacji jest prezentacja procedury dochodzenia r... Celem publikacji jest prezentacja procedury dochodzenia roszczeń o ustalenie zdarzenia medycznego przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Tryb dochodzenia roszczeń p...
€20,41
€20,41

Instytucje rynku farmaceutycznego

W książce szczegółowo omówiono całość zagadnień systemu p... W książce szczegółowo omówiono całość zagadnień systemu prawa farmaceutycznego w Polsce i w Unii Europejskiej, uwzględniając znowelizowane przepisy prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej or...
€41,03
€41,03

LEK last minute Prawo medyczne Bioetyka

Publikacja Prawo medyczne i bioetyka z serii „Last minute... Publikacja Prawo medyczne i bioetyka z serii „Last minute” jest skierowana do lekarzy przygotowujących się do Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Została ona przygotowan...
€11,99
€11,99

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Kom...

W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.: - penaliz... W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.: - penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, - postępowanie z osob...
€46,33
€46,33

Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawy...

W książce znajdziesz aktualne i ujednolicone przepisy: u... W książce znajdziesz aktualne i ujednolicone przepisy: ustawę – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o infrastrukturze informacji prz...
€12,93
€12,93

Partnerstwo publiczno prywatne Podmioty ...

Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby ocen... Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby oceny inwestycji publicznych Woda w wymiarze społeczno-politycznym Organizacja i efektywność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce ...
€12,23
€12,23

Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo...

Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla le... Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów” stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzysk...
€15,23
€15,23

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów... W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także probl...
€48,79
€48,79

Wykonywanie i organizowanie sportu w Pol...

Indeks 978-83-66220-66-9/Bogusław Ulijasz/2019/281 Indeks 978-83-66220-66-9/Bogusław Ulijasz/2019/281
€9,14
€9,14

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dent...

Prezentowana książka jest pierwszym na rynku komentarzem ... Prezentowana książka jest pierwszym na rynku komentarzem do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przedstawia analizę przepisów według stanu prawnego na dzień 30 września 2008 r., z uwzgl...
€46,01
€46,01

Odpowiedzialność karna lekarza w związku...

Książka stanowi gruntowne omówienie problematyki prawno-m... Książka stanowi gruntowne omówienie problematyki prawno-medycznej dotyczącej odpowiedzialności karnej lekarzy. Zaprezentowane zostały w niej zasady i przesłanki odpowiedzialności za nieudzielenie...
€21,53
€21,53

Nowe zasady kontroli NFZ Praktyczny kom...

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019 r., mo... Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019 r., mogą przyczynić się do stworzenia systemu bardziej profesjonalnej, bezstronnej i wnikliwej kontroli sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych...
€22,08
€22,08

Prawo w medycynie

Podręcznik ,,Prawo w medycynie" zawiera omówienie reg... Podręcznik ,,Prawo w medycynie" zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto m.in.: ...
€16,88
€16,88

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczn...

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane... W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, pow...
€40,46
€40,46

Wykonuję zawód lekarz Lekarz dentysta Ko...

Zmiany przepisów w systemie prawa polskiego wiążą się ści... Zmiany przepisów w systemie prawa polskiego wiążą się ściśle z procesem przystosowawczym tego prawa do prawa Unii Europejskiej, który trwa nadal. Zmiany te rodzą uzasadnione trudności w stosowani...
€39,14
€39,14