Polityka społeczna. Bezrobocie

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Jacek

Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być ... Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964–1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednok...
€16,87
€16,87

Jacek

Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział ... Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział w zbudowaniu niepodległej Polski co okupił ponad dziewięcioma latami więzienia. Czekała na niego Gaja, jego żona, jego wielka miłość. W mł...
€14,29
€14,29

Osobowościowe i społeczne wyznaczniki fu...

Bezdomność - zjawisko społeczne o charakterze globalnym, ... Bezdomność - zjawisko społeczne o charakterze globalnym, a zarazem dramat przeżywany przez pojedynczego człowieka i całe rodziny dotknięte tą sytuacją - najczęściej jest rozpatrywana w kategoriac...
€9,82
€9,82

O polskiej biedzie w latach 1990-2015 De...

Lata 1990–2015 były okresem szczególnym, czasem budowania... Lata 1990–2015 były okresem szczególnym, czasem budowania, a nie walki. Tworzenie rynkowego systemu gospodarczego i demokracji liberalnej, mimo ekonomicznego sukcesu i społecznego poparcia, gener...
€7,11
€7,11

T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści Wskazów...

Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu Bieda i ... Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu Bieda i bezdomność to jedne z najbardziej palących problemów współczesnego świata. Gigantyczne nierówności społeczne oraz brak widoków na przyszło...
€15,25
€15,25

Na dnie Niepoprawna politycznie charakte...

Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak... Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak dotąd charakterystyka postawy życiowej współczesnej klasy niższej, pozwalająca zrozumieć, na czym tak naprawdę polega „pułapka biedy”. W ...
€11,40
€11,40

Homes of the Homeless A Study of Life in...

The book presents the image of home as experienced and ex... The book presents the image of home as experienced and expressed by the men and women who are affected by the crisis of homelessness and live in specialized institutions. The author presents her ...
€11,55
€11,55

Wymiary życia społecznego

Prezentowany tom to książka o charakterze interdyscyplina... Prezentowany tom to książka o charakterze interdyscyplinarnym, podejmująca zagadnienia zaliczane tradycyjnie do socjologii, psychologii, psychologii społecznej, ekonomii społecznej, historii społ...
€14,58
€14,58

Polacy pracujący a kryzys fordyzmu

Książka jest bardzo wartościowym, wielowymiarowym, teoret... Książka jest bardzo wartościowym, wielowymiarowym, teoretycznym i empirycznym studium położenia i postaw Polaków pracujących. (...) Ma trudne do przecenienia znaczenie dla wszystkich, którzy zajm...
€15,40
€15,40

Socjoekonomika starzenia się współczesny...

Publikacja łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, socjologiczn... Publikacja łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, socjologiczną i marketingową z uwypukleniem gospodarczych dylematów związanych z procesem starzenia się populacji. Opracowanie kierowane jest do pra...
€11,53
€11,53

Karawana kryzysu Za kulisami przemysłu p...

Ze wstępem Janiny Ochojskiej-Okońskiej Nigdy wcześniej n... Ze wstępem Janiny Ochojskiej-Okońskiej Nigdy wcześniej nie istniało tak wiele instytucji niosących pomoc. Karawana organizacji humanitarnych wraz z podążającymi ich śladem gwiazdami muzyki pop, ...
€10,27
€10,27

PFRON Rewolucja we wplatach Zmiany od 1 ...

Praktyczny przewodnik po zmianach. Przedstawia sposoby ob... Praktyczny przewodnik po zmianach. Przedstawia sposoby obliczania stanów zatrudnienia oraz dokumentowania niepełnosprawności i szczególnych schorzeń pracowników w przedsiębiorstwach, urzędach, je...
€22,62
€22,62

Praca w XXI wieku Wymiary formalne i nie...

„W książce tej podejmowane są niezmiernie ważne, a zaraz... „W książce tej podejmowane są niezmiernie ważne, a zarazem bardzo aktualne dwa wiodące zagadnienia dotyczące współczesnej pracy i jej kontekstu, formalnego i nieformalnego. Pierwsze z tych zagad...
€8,99
€8,99

Wsparcie prawne osób starszych

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspekte... Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz ...
€35,34
€35,34

Reintegracja społeczna i zawodowa podopi...

Książka prezentuje problematykę reintegracji społecznej i... Książka prezentuje problematykę reintegracji społecznej i zawodowej osób narażonych na lub marginalizowanych i/lub wykluczonych społecznie. Jest to studium teoretyczno-metodyczne odwołujące się d...
€10,85
€10,85

Z dziejów opieki społecznej w Polsce mię...

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania ... W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy ...
€10,36
€10,36

Programy i strategie polityki społecznej...

Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej... Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”). Opracowanie zawiera ...
€17,47
€17,47

Przywileje w zabezpieczeniu na starość w...

„Praca […] podejmuje trudną z uwagi na ograniczone dane p... „Praca […] podejmuje trudną z uwagi na ograniczone dane próbę ustalenia zakresu implikacji istnienia i funkcjonowania przywilejów w zabezpieczeniu na starość w sferze finansów publicznych i osobi...
€9,87
€9,87

Publicznoprawny status jednostki skrajni...

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jedne... Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić d...
€25,31
€25,31

Praca socjalna Teorie i metody

Podręcznik prezentuje: przystępnie wyjaśnione teor... Podręcznik prezentuje: przystępnie wyjaśnione teoretyczne podstawy pracy socjalnej, odniesienia dziedziny do myśli m.in. Habermasa, Giddensa, Bourdieu, Foucaulta, Buttler oraz do kierunków...
€15,17
€15,17

Ryzyko elastyczności czy elastyczność ry...

Książka przedstawia socjologiczną analizę kontraktu zatru... Książka przedstawia socjologiczną analizę kontraktu zatrudnienia jakim stała się umowa o pracę w modelu państwa określanego jako welfare state. Przedstawia proces instytucjonalizacji umowy o prac...
€10,15
€10,15

Determinanty bezrobocia w Polsce w latac...

"Lapidarnym wyrazem mojej oceny niech będzie stwierdzenie... "Lapidarnym wyrazem mojej oceny niech będzie stwierdzenie, że przedłożoną dysertację uważam za najlepszą pracę, z jaką w ogóle miałem do czynienia w swojej dotychczasowej karierze recenzenckiej, ...
€14,41
€14,41

Innowacje społeczne w teorii i praktyce

Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdraża... Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem...
€15,36
€15,36

Bieda jako wyzwanie

Według raportu Rady Praw Człowieka ONZ z pierwszej dekady... Według raportu Rady Praw Człowieka ONZ z pierwszej dekady naszego wieku, pomimo tego, że świat jest coraz bogatszy, liczba głodujących wzrosła o ponad 11 milionów. Co 5 sekund z powodu niedożywie...
€10,27
€10,27