Polityka społeczna. Bezrobocie

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Jacek

Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być ... Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964–1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednok...
€17,25
€17,25

Jacek

Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział ... Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział w zbudowaniu niepodległej Polski co okupił ponad dziewięcioma latami więzienia. Czekała na niego Gaja, jego żona, jego wielka miłość. W mł...
€14,61
€14,61

Bezład warszawski O erozji i odnowie prz...

Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do... Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do gentryfikacji i napięć tożsamościowych? Analogicznie, czy ogólnokrajowym i lokalnym projektom modernizacyjnym musi nieuchronnie towarzysz...
€8,94
€8,94

Na dnie Niepoprawna politycznie charakte...

Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak... Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak dotąd charakterystyka postawy życiowej współczesnej klasy niższej, pozwalająca zrozumieć, na czym tak naprawdę polega „pułapka biedy”. W ...
€11,66
€11,66

Bezpieczeństwo społeczne Pojęcia, uwarun...

Książka adresowana do każdego Czytelnika, jego rodziny or... Książka adresowana do każdego Czytelnika, jego rodziny oraz bliskich, porusza bowiem problematykę bezpieczeństwa, które jest jedną z podstawowych, egzystencjalnych i fundamentalnych wartości i po...
€10,06
€10,06

Starzenie się ludności a solidarność mię...

Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało s... Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało się już obecnie do świadomości społecznej i świadomości decydentów. Wzrastająca znajomość zachodzących, a zwłaszcza nadchodzących przemian ...
€10,24
€10,24

Nierówności społeczne we współczesnym św...

Praca zbiorowa będąca analizą wybranych problemów dotyczą... Praca zbiorowa będąca analizą wybranych problemów dotyczących sfery wykluczenia społecznego i nierówności społecznej. Artykuły zostały podzielone na III części: 1) Uwarunkowania nierówności społe...
€10,74
€10,74

Nierówności społeczne na drodze do zrówn...

Analizowane w pracy nierówności społeczne stanowią zarówn... Analizowane w pracy nierówności społeczne stanowią zarówno przyczynę, jak i skutek polityki niezrównoważonego rozwoju, mamy tu bowiem do czynienia z samonapędzającym się procesem. Monografia zbud...
€9,60
€9,60

Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jeg...

Problematyka zapotrzebowania na mieszkania dla niezamożny... Problematyka zapotrzebowania na mieszkania dla niezamożnych grup ludności staje się w ostatnich latach ważnym elementem refleksji na temat polityki mieszkaniowej państwa. Wynika ona z postępujące...
€12,55
€12,55

Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1...

Unikatowość prezentowanej książki na polskim rynku wydawn... Unikatowość prezentowanej książki na polskim rynku wydawniczym może stanowić zachętę i zaproszenie do lektury dla tych, którym bliska jest problematyka opieki i pomocy społecznej, pracy socjalnej...
€8,87
€8,87

Participatory Social Work: Research, Pra...

Participatory social work raises anew the issues of credi... Participatory social work raises anew the issues of credibility of knowledge, processes of its creation and use, the purpose of social work, and its relationship to politics. It has given the imp...
€11,97
€11,97

Meritum Pomoc społeczna Wsparcie socjalne

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczeni... Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy u...
€59,49
€59,49

Domy pomocy społecznej Organizacja i fun...

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funk... Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do p...
€12,06
€12,06

Prywatyzując Polskę O bobofrutach, wielk...

Prywatyzując Polskę Elizabeth Dunn to książka o tym, jak ... Prywatyzując Polskę Elizabeth Dunn to książka o tym, jak zmieniał się współczesny kapitalizm. Autorka zatrudniła w się w fabryce Alima-Gerber, gdzie z bliska obserwowała pracowników sprywatyzowa...
€10,53
€10,53

Kształtowanie się pielęgniarstwa społecz...

„Stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w okresie międzyw... „Stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym budził ogromny niepokój. Szerzyły się choroby społeczne i zakaźne, odnotowywano duży odsetek zgonów oraz śmiertelność wśród niemow...
€11,92
€11,92

Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimn...

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia aspiracji, jaki... Niniejsza praca jest próbą przedstawienia aspiracji, jakie przejawiała pochodząca z rodzin objętych pomocą socjalną młodzież po ukończeniu gimnazjum w momencie startu na kolejny etap swojej ścież...
€10,01
€10,01

Bezrobocie Bezrobotny Praca socjalna Bib...

Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ... Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ – dotyczy zagadnień związanych z polityką społeczną, jak również z pracą socjalną. Seria adresowana jest nie tylko do pracowników socjaln...
€10,47
€10,47

Niesamodzielność jako ryzyko socjalne

Autor podejmuje próbę zdefiniowania niesamodzielności jak... Autor podejmuje próbę zdefiniowania niesamodzielności jako nowego ryzyka socjalnego, opierając się na badaniach dotyczących zróżnicowanych a zindywidualizowanych sytuacji faktycznych skutkujących...
€8,47
€8,47

Krewni znajomi obywatele Kapitał społecz...

Praca stanowi kompetentną i rzetelną dyskusję pojęcia „ka... Praca stanowi kompetentną i rzetelną dyskusję pojęcia „kapitał społeczny" i związanych z tym pojęciem szerszych koncepcji teoretycznych. Warto też wskazać na to, że - dla polityków społecznych - ...
€10,02
€10,02

Ani bezrobocie, ani opieka społeczna Od ...

Jeżeli bezrobocie jest postrzegane jako stan nieunikniony... Jeżeli bezrobocie jest postrzegane jako stan nieunikniony, to postulowanie istnienia społeczeństwa bez bezrobocia może być wyrazem naiwności i skłonności do utopii, o ile oczywiście nie wykaże si...
€12,86
€12,86

Kultura praktyki przedstawicieli profesj...

Materiał tu publikowany z całą pewnością składa się na ni... Materiał tu publikowany z całą pewnością składa się na niezwykłą książkę, która stanowi kompendium o szerokich walorach dydaktycznych dla kształcenia pracowników socjalnych, czy mediatorów (zwłas...
€10,89
€10,89

Bezpieczeństwo społeczne Studium z zakre...

Monografia jest dojrzałą próbą odpowiedzi na pytania doty... Monografia jest dojrzałą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i cennym uzupełnieniem literatury naukowej nauk o bezpieczeństwie.
€17,97
€17,97

Przymus bezczynności Studium pedagogiczn...

Pionierska praca na temat jakości czasu wolnego bezrobotn... Pionierska praca na temat jakości czasu wolnego bezrobotnych osadzona w tradycji badań z pedagogiki społecznej. Autorka, uwzględniając kontekst przemian społecznych, wyczerpująco omawia zachowani...
€12,88
€12,88

Państwo demokratyczne prawne i socjalne ...

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi An... Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi z okazji 70 urodzin i 45-lecia działalności naukowo-dydaktycznej. Tradycje demokracji a historia instytucji ustroju pa...
€31,70
€31,70