Polityka społeczna. Bezrobocie

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Dzieci Norwegii O państwie (nad)opiekuńczym

Choć pięciomilionowa Norwegia przyciąga Polaków wysokimi ... Choć pięciomilionowa Norwegia przyciąga Polaków wysokimi zarobkami i poziomem życia, na idealnym obrazie tego kraju jest rysa. Barnevernet – instytucja siejąca postrach, przed którą imigranci z E...
€9,01
€9,01

Dzieci Norwegii O państwie (nad)opiekuńczym

Choć pięciomilionowa Norwegia przyciąga Polaków wysokimi ... Choć pięciomilionowa Norwegia przyciąga Polaków wysokimi zarobkami i poziomem życia, na idealnym obrazie tego kraju jest rysa. Barnevernet – instytucja siejąca postrach, przed którą imigranci z E...
€10,35
€10,35

T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści Wskazów...

Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu Bieda i ... Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu Bieda i bezdomność to jedne z najbardziej palących problemów współczesnego świata. Gigantyczne nierówności społeczne oraz brak widoków na przyszło...
€15,31 €8,87
€15,31 €8,87

Praca socjalna w środowisku lokalnym

Poradnik dedykowany jest adeptom pracy socjalnej i pracow... Poradnik dedykowany jest adeptom pracy socjalnej i pracownikom socjalnym, na co dzień wspierającym osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych. Czytelnik znajdzie tu wskazania, w jaki sposób szukać ...
€11,32
€11,32

Jacek

Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział ... Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział w zbudowaniu niepodległej Polski co okupił ponad dziewięcioma latami więzienia. Czekała na niego Gaja, jego żona, jego wielka miłość. W mł...
€14,35
€14,35

Jacek

Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być ... Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964–1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednok...
€16,94
€16,94

Kryzys psychiczny Odzyskiwanie zdrowia, ...

Książka w przystępny sposób przedstawia: 1) podstawowe... Książka w przystępny sposób przedstawia: 1) podstawowe zagadnienia definiujące zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne oraz choroby psychiczne (w tym charakterystykę wybranych jednostek chor...
€11,56
€11,56

Zjawisko przemocy w rodzinie Studium pra...

W niniejszej publikacji Autor ukazuje położenie osób pokr... W niniejszej publikacji Autor ukazuje położenie osób pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie również po to, aby walczyć ze stereotypami, aby poruszyć tych najbardziej obojętnych, aby zmobilizować...
€12,89
€12,89

Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimn...

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia aspiracji, jaki... Niniejsza praca jest próbą przedstawienia aspiracji, jakie przejawiała pochodząca z rodzin objętych pomocą socjalną młodzież po ukończeniu gimnazjum w momencie startu na kolejny etap swojej ścież...
€9,83
€9,83

Czas przełomu Polska polityka społeczna ...

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I „Nowa” polityka społe... Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I „Nowa” polityka społeczna 1. Założenia programowe okresu wojny i okupacji 2. Wymuszona afirmacja przedwojennych rozwiązań 3. Ewolucja koncepcji polityki spo...
€19,05
€19,05

Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem...

Duża liczba dzieci wychowywanych poza rodziną stanowi akt... Duża liczba dzieci wychowywanych poza rodziną stanowi aktualne wyzwanie dla polityki państwa w kierunku stałej i konstruktywnej troski o dobrą organizację systemu opieki zastępczej. Autorka w o...
€11,06
€11,06

Upolitycznienie problemu starzenia się s...

Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom d... Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom demograficznym w Polsce z perspektywy podejmowanych działań politycznych. Szczególną uwagę poświęcają procesowi upolitycznienia problemu st...
€9,07
€9,07

Participatory Social Work: Research, Pra...

Participatory social work raises anew the issues of credi... Participatory social work raises anew the issues of credibility of knowledge, processes of its creation and use, the purpose of social work, and its relationship to politics. It has given the imp...
€11,75
€11,75

The Road to Wigan Pier

A searing account of George Orwell's observations of work... A searing account of George Orwell's observations of working-class life in the bleak industrial heartlands of Yorkshire and Lancashire in the 1930s, The Road to Wigan Pier is a brilliant and bitt...
€11,81
€11,81

Meritum Pomoc społeczna Wsparcie socjalne

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczeni... Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy u...
€58,46
€58,46

Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu ...

... monografia obejmuje tematykę aktualną tak w wymiarze ... ... monografia obejmuje tematykę aktualną tak w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, wypełniając lukę tematyczną na rynku wydawniczym. Praca jest istotnym wkładem w badania dialogu społeczneg...
€9,06
€9,06

Rekonstrukcja działań pracowników socjal...

Autorka publikacji, posługując się metodą badawczą bazują... Autorka publikacji, posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej i wywiadach informacyjnych, rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychiczni...
€10,35
€10,35

Niczyj Prawdziwe oblicza bezdomności

Siedzą na ławkach w parku, pod mostem, w pustostanach… Są... Siedzą na ławkach w parku, pod mostem, w pustostanach… Są zaniedbani, brudni, cuchnący… Bezdomni. Ludzie, którzy z jakiegoś powodu stracili dobytek i znaleźli się na ulicy. Mijajmy ich niemal cod...
€10,32
€10,32

Pomoc kobietom z nizin społecznych na te...

Książka podejmuje problem, który dotyczy sytuacji kobiet ... Książka podejmuje problem, który dotyczy sytuacji kobiet wykluczonych społecznie, żyjących na obszarach Krakowa w latach 1918-1939, wśród których znaczny procent stanowiły kobiety ubogie - areszt...
€5,17
€5,17

Utrzymać się na powierzchni O walce z bi...

Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i o... Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych uznaje, iż wskutek realizacji polityk warunkowego dochodu minimalnego i aktywnej integracji społecznej „z tru...
€9,85
€9,85

Polityki kultury

"Książka Karoliny Golinowskiej stawia sobie za cel wprowa... "Książka Karoliny Golinowskiej stawia sobie za cel wprowadzenie czytelnika w gąszcz zagadnień teoretycznych powiązanych z zagadnieniem polityki kulturalnej i kulturowej. [...] Od strony merytoryc...
€10,31
€10,31

Praca socjalna Kształcenie działanie kon...

Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybr... Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demogra?cznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współcze...
€10,46
€10,46

Diagnozowanie w polityce społecznej Mate...

Diagnozowanie w polityce społecznej zawiera przegląd spos... Diagnozowanie w polityce społecznej zawiera przegląd sposobów diagnozowania najczęściej stosowanych w polskiej polityce społecznej oraz przykłady narzędzi badawczych wykorzystywanych w badaniach ...
€10,26
€10,26

Kultura praktyki przedstawicieli profesj...

Materiał tu publikowany z całą pewnością składa się na ni... Materiał tu publikowany z całą pewnością składa się na niezwykłą książkę, która stanowi kompendium o szerokich walorach dydaktycznych dla kształcenia pracowników socjalnych, czy mediatorów (zwłas...
€10,70
€10,70