Polityka społeczna. Bezrobocie

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Jacek

Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być ... Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964–1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednok...
€17,27
€17,27

Jacek

Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział ... Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział w zbudowaniu niepodległej Polski co okupił ponad dziewięcioma latami więzienia. Czekała na niego Gaja, jego żona, jego wielka miłość. W mł...
€14,62
€14,62

Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacj...

Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współ... Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współcześnie polityk miejskich, szczególnie w odniesieniu do tzw. koszmaru partycypacji. Wpisuje się w debatę dotyczącą zjawisk takich jak miej...
€9,59
€9,59

Bezład warszawski O erozji i odnowie prz...

Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do... Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do gentryfikacji i napięć tożsamościowych? Analogicznie, czy ogólnokrajowym i lokalnym projektom modernizacyjnym musi nieuchronnie towarzysz...
€8,94
€8,94

Na dnie Niepoprawna politycznie charakte...

Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak... Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak dotąd charakterystyka postawy życiowej współczesnej klasy niższej, pozwalająca zrozumieć, na czym tak naprawdę polega „pułapka biedy”. W ...
€11,67
€11,67

Etykiety współczesnych ideologii. Wykluc...

Oddając w ręce czytelników książkę ,,Etykiety współczesny... Oddając w ręce czytelników książkę ,,Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne” spełniam pragnienie upublicznienia owoców moich dwudziestoletnich badań naukowych problematyki margin...
€9,17
€9,17

Innowacyjna polityka senioralna XXI wiek...

Jest to bardzo dobrze napisana merytorycznie i metodologi... Jest to bardzo dobrze napisana merytorycznie i metodologicznie monografia, zawierająca interdyscyplinarne kompendium wiedzy na temat aktualnych wyzwań demograficznych i skutków procesu starzenia ...
€11,86
€11,86

Bieda jako wyzwanie

Według raportu Rady Praw Człowieka ONZ z pierwszej dekady... Według raportu Rady Praw Człowieka ONZ z pierwszej dekady naszego wieku, pomimo tego, że świat jest coraz bogatszy, liczba głodujących wzrosła o ponad 11 milionów. Co 5 sekund z powodu niedożywie...
€10,51
€10,51

Meritum Pomoc społeczna Wsparcie socjalne

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczeni... Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy u...
€59,54
€59,54

Projekt socjalny w kształceniu i działan...

Pojęcie projektowania, czy też projektu, używane jest od ... Pojęcie projektowania, czy też projektu, używane jest od kilku lat niezwykle często i w najróżniejszych sytuacjach społecznych. Bywa synonimem takich określeń jak: idea, plan, program, zamysł, za...
€8,15
€8,15

PFRON Rewolucja we wplatach Zmiany od 1 ...

Praktyczny przewodnik po zmianach. Przedstawia sposoby ob... Praktyczny przewodnik po zmianach. Przedstawia sposoby obliczania stanów zatrudnienia oraz dokumentowania niepełnosprawności i szczególnych schorzeń pracowników w przedsiębiorstwach, urzędach, je...
€23,15
€23,15

Polska polityka społeczna wobec starzeni...

Wyzwaniem o charakterze wręcz cywilizacyjnym jest dla Pol... Wyzwaniem o charakterze wręcz cywilizacyjnym jest dla Polski, podobnie jak dla wielu innych krajów, proces starzenia się ludności i jego konsekwencje. Autorka przedstawia w pracy dane liczbowe uk...
€13,50
€13,50

Polityka zdrowotna

Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywn... Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywności ludzkiej, której celem jest tworzenie, zachowanie oraz poprawa ogólnych zasad życia. Siatka pojęciowa związana ze zdrowiem i polityką...
€10,77
€10,77

Poradnictwo zawodowe Rozwój zawodowy w u...

W publikacji przedstawiono tematykę poradnictwa zawodoweg... W publikacji przedstawiono tematykę poradnictwa zawodowego i rozwoju zawodowego, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Zakres przedstawionych refleksji dotyczy aspektów wzajemnych relacji pom...
€25,01
€25,01

Nierówności społeczne na drodze do zrówn...

Analizowane w pracy nierówności społeczne stanowią zarówn... Analizowane w pracy nierówności społeczne stanowią zarówno przyczynę, jak i skutek polityki niezrównoważonego rozwoju, mamy tu bowiem do czynienia z samonapędzającym się procesem. Monografia zbud...
€9,61
€9,61

Społeczna odpowiedzialność banków w kont...

Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych.... Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych. Często zwraca się uwagę, że są one jednocześnie przedsiębiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Rodzi to większe oczekiwania - od...
€14,38
€14,38

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków

Przekazujemy czytelnikom pierwszą na polskim rynku książk... Przekazujemy czytelnikom pierwszą na polskim rynku książkę ułatwiającą kształcenie osób, które zamierzają podjąć pracę w roli superwizorów. Superwizja pracy socjalnej jest obecnie ważnym narzędzi...
€12,92
€12,92

Polityka rynku pracy Teoria i praktyka

Działania państwa odnoszące się do rynku pracy należą obe... Działania państwa odnoszące się do rynku pracy należą obecnie do najważniejszych polityk publicznych. Działania te wpływają na sytuację poszczególnych osób, przedsiębiorstw, ale także na społecze...
€14,41
€14,41

Instrumenty polityki społecznej

W ramach polityki społecznej realizuje się nie tylko zada... W ramach polityki społecznej realizuje się nie tylko zadania rządowe, lecz także przedsięwzięcia służące konwergencji makrostruktur, regionów czy poszczególnych jednostek. Przedsięwzięcia te, fin...
€17,08
€17,08

Praca socjalna z rodziną problemową Pers...

Publikacja zawiera charakterystykę systemu wspierania rod... Publikacja zawiera charakterystykę systemu wspierania rodziny oraz opis roli ośrodka pomocy społecznej w systemie wspierania rodziny, przedstawia zakres zadań ośrodka w kontekście pracy z rodziną...
€7,87
€7,87

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zas...

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest nie tylko wartością... Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest nie tylko wartością dla każdego człowieka, lecz także zapewnia ciągłość biologiczną i społeczną oraz wpływa w kluczowy sposób na jakość życia dzieci. Jej zna...
€11,87
€11,87

Karawana kryzysu Za kulisami przemysłu p...

Ze wstępem Janiny Ochojskiej-Okońskiej Nigdy wcześniej n... Ze wstępem Janiny Ochojskiej-Okońskiej Nigdy wcześniej nie istniało tak wiele instytucji niosących pomoc. Karawana organizacji humanitarnych wraz z podążającymi ich śladem gwiazdami muzyki pop, ...
€10,51
€10,51

Domy pomocy społecznej Organizacja i fun...

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funk... Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do p...
€12,07
€12,07

Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu ...

... monografia obejmuje tematykę aktualną tak w wymiarze ... ... monografia obejmuje tematykę aktualną tak w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, wypełniając lukę tematyczną na rynku wydawniczym. Praca jest istotnym wkładem w badania dialogu społeczneg...
€9,24
€9,24