Oświata. Szkoły. Organizacje wychowawcze

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

I nigdy nie chodziłem do szkoły Historia...

Książka "…I nigdy nie chodziłem do szkoły" André Sterna o... Książka "…I nigdy nie chodziłem do szkoły" André Sterna opowiada o szczęśliwym dzieciństwie, przepełnionym zaufaniem, wolnym od rywalizacji i ocen. To opowieść o dziecku, dla którego entuzjazm i ...
€8,52
€8,52

Kryzys szkoły Co możemy zrobić dla uczni...

Czy szkoła może sprawiać uczniom radość? Czy może dawać s... Czy szkoła może sprawiać uczniom radość? Czy może dawać satysfakcję nauczycielom? Jak wspierać dziecko w obliczu presji szkolnej? Jak rozwiązywać problemy, które rodzą się w klasie? JESPER JUU...
€7,69
€7,69

Przychody i dochody oraz koszty i wydatk...

W książce omówione zostały szczególne zasady funkcjonowan... W książce omówione zostały szczególne zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym wyróżnieniem takich kateg...
€21,96
€21,96

Jak modelować zachowania uczniów i zarzą...

Praktyczne wskazówki, jak nawiązać dobry kontakt z ucznia... Praktyczne wskazówki, jak nawiązać dobry kontakt z uczniami i stworzyć dobry klimat do pracy. Paul Dix, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia z metod pracy z uczniami, ob...
€12,63
€12,63

Kreatywne szkoły Oddolna rewolucja, któr...

W książce "Kreatywne szkoły" Ken Robinson rozwija myśli z... W książce "Kreatywne szkoły" Ken Robinson rozwija myśli zawarte w swojej słynnej prelekcji „Czy szkoły zabijają kreatywność” i prezentuje przełomowe, praktyczne rozwiązania dotyczące kluczowej kw...
€9,91
€9,91

Niech nas uczy historia Felietony harcer...

Jakie to dziwne, jakie tajemnicze, jakie straszne w swej ... Jakie to dziwne, jakie tajemnicze, jakie straszne w swej tajemniczości... Jeszcze sześćset pięćdziesiąt lat temu na części ziem dzisiejszego państwa polskiego, tam gdzie przepływają Narew i Bi...
€8,73
€8,73

Wstępuję do harcerstwa (Felietony harcer...

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współc... Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Reprint z 192...
€9,76
€9,76

Skauting i harcerstwo Wybór pism charakt...

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współc... Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Reprint wydan...
€7,76
€7,76

Genialni Lwowska szkoła matematyczna

Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław ... Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną. Współpracując ze sobą, ...
€10,45
€10,45

Zamówienia publiczne placówek oświatowych

Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. De... Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. Definicje, interpretacje, podstawy prawne. Planowanie zamówień. Tryby, procedury, etapy postępowania. Sprawozdawczość. Praktyczne przykłady”...
€22,82
€22,82

Wydawcy gorszego Boga Harcerska Oficyna ...

W 2011 roku mija dwadzieścia lat od likwidacji z woli wła... W 2011 roku mija dwadzieścia lat od likwidacji z woli władz ZHP Harcerskiej Oficyny Wydawniczej (HOW) w Krakowie. Upływ czasu i przemiany społeczno-gospodarcze kraju sprawiły, że przywykliśmy do ...
€11,78
€11,78

Sukces i autonomia w zarządzaniu organiz...

Publikacja Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją s... Publikacja Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną przedstawia organizację szkolną w kontekście procesów zwiększonej autonomii. Opracowanie wzbogaca naukę o zarządzaniu oświatą o kon...
€10,09
€10,09

Szkoła w zreformowanym systemie edukacji...

Książka prezentuje najważniejsze aspekty związane z wprow... Książka prezentuje najważniejsze aspekty związane z wprowadzeniem i wdrażaniem nowego ustroju szkolnego, w szczególności zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących. W pracy ukazano nie t...
€22,73
€22,73

Szkolne wyzwania Jak mądrze wspierać dzi...

Jak pomóc dziecku w adaptacji do rzeczywistości szkolnej ... Jak pomóc dziecku w adaptacji do rzeczywistości szkolnej oraz przezwyciężeniu tremy i nieśmiałości? Jak chwalić je i motywować do nauki, nauczyć radzenia sobie z agresją rówieśników oraz konstruk...
€9,09
€9,09

Dokumentowanie terapii logopedycznej

Monografia ta jest pozycją zasługującą na baczną uwagę pr... Monografia ta jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków logopedii oraz osób związanych zależnościami formalno-administracyjnymi z logopedami: dyrektorów placówek służby zdro...
€5,99
€5,99

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela...

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie ... Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela...
€15,28
€15,28

Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb s...

Publikacja ma charakter empirycznego studium porównawczeg... Publikacja ma charakter empirycznego studium porównawczego różnych typów niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego (badanie pełne). Przeanalizowano id...
€11,42
€11,42

Rada Szkoły

Spis treści: - Demokracja a koncepcja demokratyzacji szk... Spis treści: - Demokracja a koncepcja demokratyzacji szkoły - demokratyzacja szkoły publicznej w kontekście przemian ustrojowych w Polsce...
€9,83
€9,83

Harcerze w Bieszczadach Harcerska operac...

Operacja ,,Bieszczady ’40” – to największa i najbardziej ... Operacja ,,Bieszczady ’40” – to największa i najbardziej znana akcja harcerska lat powojennych, która rozpoczęła się w 1974 roku i miała trwać 10 lat – do czterdziestolecia Polski Ludowej. Miała ...
€10,33
€10,33

Współczesne wyzwania szkolnictwa muzyczn...

Przedłożona Czytelnikowi monografia wieloautorska jest ko... Przedłożona Czytelnikowi monografia wieloautorska jest kolejną pozycją z cyklu Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Poprzednia nosiła podtytuł Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopn...
€9,77
€9,77

Orientacje życiowe młodzieży Na przykład...

Książka jest napisana w sposób bardzo dobrze odzwierciedl... Książka jest napisana w sposób bardzo dobrze odzwierciedlający stan badań w naukach humanistycznych i społecznych w zakresie orientacji życiowych młodzieży, eliminuje istniejące wciąż jeszcze ste...
€5,18
€5,18

Wybór źródeł do dziejów ZHP Tom 1 Utworz...

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego: „Ten w... Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego: „Ten wybór jest znakomity. Przede wszystkim dlatego, że ma rzetelną strukturę, zgodną z me- todologią badań historycznych oraz po znakomitej kwe...
€10,06
€10,06

Ze zlotu skautów w Anglii Zbiórka

Birmingham, dnia 4. lipca 1913. (Międzynarodowy zlot ska... Birmingham, dnia 4. lipca 1913. (Międzynarodowy zlot skautów w Birmingham). Twórca skautu może być dumny ze swego dzieła! To, co go tu otacza, to, co go niezawodnie napawa głębokiem zadowolenie...
€6,14
€6,14

Dokąd zdążamy

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współc... Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 193...
€6,16
€6,16