Kontrola finansowa. Audyt

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad ...

W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związa... W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdz...
€33,52 €30,17
€33,52 €30,17

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień p...

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w ... W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnosz...
€25,79 €23,21
€25,79 €23,21

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o bie...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1680). Ser...
Opracowanie Zbiorowe
€4,19 €3,77
€4,19 €3,77

Ustawa o kontroli w administracji rządow...

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania: K... Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania: Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia? Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli? ...
€51,65 €46,49
€51,65 €46,49

Kontrola celno-skarbowa Komentarz Wzory,...

Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na ry... Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-sk...
€38,73 €34,86
€38,73 €34,86

Kontrola controlling czy audyt. Istota i...

W monografii zaprezentowano rozważania dotyczące trzech k... W monografii zaprezentowano rozważania dotyczące trzech kategorii: kontroli, controllingu i audytu. Są one niekiedy traktowane jako substytuty lub odrębne spojrzenia wspomagające zarządzanie, dla...
€11,22 €10,10
€11,22 €10,10

Audyt wewnętrzny w sektorze finansów pub...

Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego ... Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych zaszło szereg zmian dotyczących za-równo jego pojęcia, jak i zakresu działania. Zmieniło się rozumienie fu...
€14,53 €13,08
€14,53 €13,08

Komentarz do ustawy o biegłych rewidenta...

Szczegółowy komentarz do Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o b... Szczegółowy komentarz do Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, ...
€49,08 €44,17
€49,08 €44,17

Antropolog jako audytor wewnętrzny

Książka przybliża zarówno obszar zainteresowań antropolog... Książka przybliża zarówno obszar zainteresowań antropologii kulturowej, jak i zakres działania audytu wewnętrznego. Autorka, były audytor wewnętrzny, a obecny antropolog kultury, zauważa podobień...
€10,63 €9,57
€10,63 €9,57

Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa

Książka jest monografią poświęconą analizie i kontroli ko... Książka jest monografią poświęconą analizie i kontroli kosztów oraz jej wykorzystaniu w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Po jej przestudiowaniu czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: • jaka j...
€15,60 €14,04
€15,60 €14,04

Dokumentacja biegłego rewidenta z badani...

Książka, przeznaczona dla osób zajmujących się audytem ze... Książka, przeznaczona dla osób zajmujących się audytem zewnętrznym, szczegółowo wyjaśnia, jak przygotowywać dokumentację badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązuj...
€18,22 €16,40
€18,22 €16,40

Mechanizmy ładu korporacyjnego a system ...

System kontroli nad sprawozdawczością finansową, będący p... System kontroli nad sprawozdawczością finansową, będący przedmiotem prezentowanej publikacji, stanowi jeden z przejawów konwergencji standardów ładu korporacyjnego polegający na implementacji teg...
€13,31 €11,98
€13,31 €11,98

Kontrola przedsiębiorcy

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie kontroli... Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie kontroli w polskim systemie prawnym. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza poświęcona jest regulacji postępowania kontrolnego na poziom...
€25,92 €23,33
€25,92 €23,33

Kontrola publiczna. Ciągłość i zmiana

Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola p... Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola publiczna, której wyniki powinny ułatwiać ocenę sposobu planowania, realizacji i finansowania zadań publicznych. Bez rzetelnych informacji ...
€13,27 €11,94
€13,27 €11,94

Audyt marketingowy

Zarówno w teorii, jak i w praktyce funkcjonuje przekonani... Zarówno w teorii, jak i w praktyce funkcjonuje przekonanie, iż marketing jest tą dziedziną działalności, której efekty najtrudniej zmierzyć, a co za tym idzie, niezwykle trudno udowodnić jest zys...
€12,25 €11,03
€12,25 €11,03

Modele badania sprawozdań finansowych pr...

Praca stanowi obszerne, interesujące studium poświęcone b... Praca stanowi obszerne, interesujące studium poświęcone badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Jest użyteczna zarówno dla biegłych rewidentów, jak i dla osób studiujących tę dziedzinę wi...
€25,97 €23,37
€25,97 €23,37

Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentam...

W książce zaprezentowano regulacje prawne audytu wewnętrz... W książce zaprezentowano regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, co może stanowić podstawę do dyskusji nad zakresem obowiązujących uregulowań. Ogranicz...
€6,72 €6,05
€6,72 €6,05

Audyt wewnętrzny programu „500+” wzory l...

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi... Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r...
€43,64 €39,28
€43,64 €39,28

Ustawa o rachunkowości Ustawa o biegłych...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny 10 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny 10 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Ustawa o rachunkowości- nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych us...
Opracowanie Zbiorowe
€5,50 €4,95
€5,50 €4,95

Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz pr...

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny jest op... Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny jest opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym. Komentarz zawiera omówieni...
€44,09 €39,68
€44,09 €39,68

Zasady rachunkowości sprawozdawczości i ...

W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu organizacj... W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Omówiono ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególn...
€12,71 €11,44
€12,71 €11,44

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicz...

Czytelnik dowie się, co oznacza nadzór korporacyjny w sze... Czytelnik dowie się, co oznacza nadzór korporacyjny w szerokim rozumieniu, jakie rodzaje konfliktów interesów są charakterystyczne dla publicznych spółek akcyjnych oraz w jaki sposób ustawodawca ...
€12,93 €11,64
€12,93 €11,64

Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse ...

Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypa... Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypadków sektora publicznego i prywatnego, prezentujących praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi finansów, rachunkowości, audytu i kontroli...
€13,80 €12,42
€13,80 €12,42

Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w sy...

Książka koncentruje się na problematyce kontroli wewnętrz... Książka koncentruje się na problematyce kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, w tym na określeniu jednostek gospodarczych, w których powinna być wdrażana, jej znaczenie w organizacji, funkcje ja...
€10,35 €9,32
€10,35 €9,32