Komentarze i opracowania prawne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€11,30
€11,30

Odwołania od decyzji w sprawach dotycząc...

Książka prezentuje najbardziej aktualne problemy pojawiaj... Książka prezentuje najbardziej aktualne problemy pojawiające się w związku z realizacją przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz o pomocy osobom up...
€14,04
€14,04

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogó...

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydaw... Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od ponad ćwierćwiecza. Jest klasycznym komentarzem nawiązującym do bogatych, sięgających okresu międzywojennego, tradycji polskiej my...
Opracowanie Zbiorowe
€71,57
€71,57

Opłata skarbowa Komentarz

Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej omawia wszystkie ... Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej omawia wszystkie istotne nowelizacje dotyczące ustawy i załącznika do niej. Wyjaśnia szczególnie problematyczne zagadnienia na gruncie przepisów i orzeczni...
€42,09
€42,09

Badanie due diligence w transakcjach fuz...

Badanie due diligence to kluczowy element transakcji fuzj... Badanie due diligence to kluczowy element transakcji fuzji i przejęć. Odpowiednie przeprowadzenie badania może przesądzić o powodzeniu transakcji. W książce zdeniowano pojęcia funkcjonujące dotyc...
€30,42
€30,42

Ustawa o usługach płatniczych Komentarz

Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotycząc... Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą warunków świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicz...
€82,02
€82,02

Prawo rodzinne

Publikacja stanowi syntetyczną prezentację norm regulując... Publikacja stanowi syntetyczną prezentację norm regulujących problematykę prawa rodzinnego. Wzbogacają ją liczne objaśnienia graficzne: wykresy, schematy blokowe, tabele, a także wzory akt stanu ...
€14,35
€14,35

Obrona konieczna w polskim i amerykański...

Książka zawiera gruntowną analizę funkcjonujących w Polsc... Książka zawiera gruntowną analizę funkcjonujących w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych rozwiązań prawnych dotyczących obrony koniecznej. Autor w oparciu o poglądy doktryny oraz orzecznictwo prze...
€9,88
€9,88

Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny P...

Publikacja jest najaktualniejszym na rynku komentarzem do... Publikacja jest najaktualniejszym na rynku komentarzem do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia najnowszy stan prawny na 2021 r. ...
€35,09
€35,09

Egzamin kwalifikacyjny elektryka 2018

Książka jest przenaczona dla osób ubiegających się o uzy... Książka jest przenaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na sta...
€19,30
€19,30

Profilowanie kryminalistyczne

Publikacja jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym mon... Publikacja jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią dotyczącą profilowania kryminalistycznego oraz jego rozwoju w Polsce i na świecie. Autor ujawnia w niej tajniki swojego warszt...
€23,54
€23,54

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych P...

Kompleksowe i praktyczne omówienie działania zakładowego ... Kompleksowe i praktyczne omówienie działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – komentarze, wskazówki, podpowiedzi, wzory dokumentów. Decyzja o tworzeniu zakładowego funduszu świadcz...
€49,73
€49,73

Kryminalistyka czyli o współczesnych met...

Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie or... Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś przed...
€19,20
€19,20

Gomułka Władzy nie oddamy

Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich ... Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich czystek uniknął dzięki temu, że siedział w więzieniu. Nie po raz ostatni. Po wojnie znowu trafił za kratki. Tym razem posadzili go towarzy...
€10,94
€10,94

Prawo podatkowe w Polsce Podręcznik akad...

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i a... Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z z...
€16,63
€16,63

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz ...

Opracowanie Zbiorowe
Tom III komentarza pod redakcją naukową prof. dr. hab. Ta... Tom III komentarza pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje art. 506–729 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, dotyczące postępowania nieprocesowego oraz postępowania...
Opracowanie Zbiorowe
€47,16
€47,16

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze...

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€2,61
€2,61

Zarządzanie najmem Poradnik dla właścici...

Wszystkim właścicielom chodzi o to, aby osoba, która ma z... Wszystkim właścicielom chodzi o to, aby osoba, która ma zamieszkać w ich mieszkaniu czy domu dbała o nie, płaciła na czas, traktowała sąsiadów z respektem i nie absorbowała nadmiernie czasu. Marz...
€9,50
€9,50

Postępowanie cywilne MERITUM Tom 1/2 Tom...

MERITUM Postępowanie cywilne to systemowe ujęcie dotycząc... MERITUM Postępowanie cywilne to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Celem publikacji jest p...
€87,80
€87,80

Przestępstwa współukarane w polskim praw...

Podejmując się całościowej oceny recenzowanej książki, na... Podejmując się całościowej oceny recenzowanej książki, należy stwierdzić, że jest to dzieło naukowe wysokiej próby. Dokonano w nim świeżego, a zarazem bardzo kompetentnego spojrzenia na przestęps...
€9,33
€9,33

Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 11...

W prezentowanym tomie zawarto komentarz do trzech ważnych... W prezentowanym tomie zawarto komentarz do trzech ważnych przepisów zawartych w rozdziale IV „Sejm i Senat”. W art. 112 została gruntownie omówiona zasada autonomii regulaminowej obu izb, zaś w a...
€11,47
€11,47

Vademecum Zarządcy Nieruchomości Wzory d...

Potrzebujesz gotowy wzór umowy, uchwały, regulaminu, czy ... Potrzebujesz gotowy wzór umowy, uchwały, regulaminu, czy innych pism, dzięki którym Twoja praca w spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej będzie łatwiejsza? Znajdziesz je w niniejszej publikacji.
€23,51 €18,23
€23,51 €18,23

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Pod...

Obecne wydanie uwzględnia bieżące kwestie związane z Unią... Obecne wydanie uwzględnia bieżące kwestie związane z Unią Europejską, m.in. odnosi się do nowych wyzwań, z jakim skonfrontowana została Unia Europejska. Uwzględniono więc, zwłaszcza w rozdziałach...
€16,65
€16,65

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do ...

W książce przedstawiono najnowsze zmiany dotyczące prowad... W książce przedstawiono najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, trybu składania e-sprawozdań finansowych, zamykania roku obrotowego oraz warunków usługowego prowadzenia ksiąg r...
€28,05
€28,05