Komentarze i opracowania prawne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€12,26
€12,26

Koszty 2020 po zmianach

oszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elemen... oszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względ...
€10,18 €9,08
€10,18 €9,08

Rachunkowość w zarządzaniu projektami fi...

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachun... Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.: - dostosowania polityki rachunk...
€33,41
€33,41

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą ... Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym. Omówiono w...
€38,65
€38,65

RODO Rozproszona władza publiczna

Bardzo wielu praktyków i teoretyków nie dostrzega, że ROD... Bardzo wielu praktyków i teoretyków nie dostrzega, że RODO to akt prawa administracyjnego. Rozporządzenie to reguluje materię wykonywania władzy publicznej uzupełnioną o towarzyszące jej zadania ...
€26,00
€26,00

Grupa wykonawców w prawie zamówień publi...

W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:... W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: - dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, - umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji,...
€41,63
€41,63

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciel...

Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszyc... Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszych wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej z zakresu najważniejszych przepisów oświatowych. Skierowana jest przede ws...
€51,72
€51,72

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Orze...

Tom I zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–20... Tom I zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2019 oraz piśmiennictwo z lat 1830–2019, dotyczące art. 1–124 Kodeksu postępowania cywilnego lub zachowujące ścisły związek z tymi przepisam...
€41,84
€41,84

Spółka z o.o. Dokumentacja wewnętrzna z ...

Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. ... Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. Wspólnicy i członkowie organów spółki często nie wiedzą, jak formułować różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, kto i jak powinien podpisywa...
€53,86
€53,86

Dostęp do informacji publicznej w.3/2020

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych z... Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej – przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierc...
€25,77
€25,77

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teorety... Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądam...
€30,90
€30,90

Nowoczesny audyt wewnętrzny

Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i ... Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarz...
€41,69
€41,69

PIT 2020 Komentarz

PIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... PIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia rewolucyjne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., a także ogłoszo...
€52,10
€52,10

Czas Pracy 2020 Planowanie,rozliczanie i...

Problematyka czasu pracy jest jedną z najtrudniejszych dl... Problematyka czasu pracy jest jedną z najtrudniejszych dla działów kadr, a najwięcej trudności stwarza prawidłowe jego rozliczanie. Zagadnienia te są szczególnie istotne dla każdego pracodawcy, p...
€15,29
€15,29

Ryczałt ewidencjonowany Podatki 3/2020

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną prz... Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytua...
€7,81
€7,81

Sprawozdanie finansowe 2019 Poradnik Gaz...

Opracowanie Zbiorowe
Zakończenie roku w firmie, to okres bardzo wytężonej i in... Zakończenie roku w firmie, to okres bardzo wytężonej i intensywnej pracy dla księgowych. Nie ułatwiają jej ciągle zmieniające się przepisy. Tegoroczne zmiany dotyczą m.in.: nowego formatu...
Opracowanie Zbiorowe
€10,18
€10,18

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r....

statni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał roku ko... statni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał roku kolejnego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności dotyczących przygotowania...
€20,48
€20,48

Rozrachunki z kontrahentami-stanowisko K...

Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Stanow... Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Stanowisk nie jest obligatoryjne. Jednostki sektora finansów publicznych mogą je stosować, ale nie mają takiego obowiązku. Od 2019 r. po aktuali...
€20,45
€20,45

Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe

W publikacji przedstawiono około 60 przykładowych stanów ... W publikacji przedstawiono około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej i prawa rzeczowego. Kazusy obejmują m.in. problematykę: - czynności związanych z ...
€23,21
€23,21

System wynagradzania nauczycieli

W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu w... W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wą...
€18,00
€18,00

ABC sprawozdań finansowych Jak je czytać...

Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez p... Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowofinansowej oraz rentowności podmiotu gospodarc...
€13,39
€13,39

Związek przyczynowy jako przesłanka odpo...

W książce omówiono problematykę związku przyczynowego jak... W książce omówiono problematykę związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności cywilnej. Zagadnienia ujęte są w możliwie jak najbardziej praktyczny sposób, tzw. problem solution, czyli p...
€33,67
€33,67

Ekoprawo Prawo środowiskowe

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie... Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych i aktualnych zagadnień prawa ochrony środowiska opartych na kryterium ekologicznym. Kryterium to wymaga zintegrowanego po...
€7,51
€7,51

Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości...

Książka kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne probl... Książka kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne problemy związane z badaniem systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Publikacja sta...
€24,82
€24,82