Komentarze i opracowania prawne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ulga na złe długi w VAT i podatkach doch...

Autor w praktyczny sposób objaśnia, jak zastosować przepi... Autor w praktyczny sposób objaśnia, jak zastosować przepisy dotyczące ulgi na złe długi – zarówno w kontekście ustaw podatkowych (CIT, PIT, ryczałt ewidencjonowany), jak i w świetle ustawy o VAT....
€15,22
€15,22

Samozatrudnienie Musisz to wiedzieć! Pra...

Samozatrudnienie to jedna z form wykonywania zatrudnienia... Samozatrudnienie to jedna z form wykonywania zatrudnienia, która w ostatnich latach zyskuje na popularności. Główną przyczyną atrakcyjności takiego rozwiązania dla aktywnych zawodowo jest korzyst...
€3,42
€3,42

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do ...

Publikacja przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów dok... Publikacja przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów dokonane w 2019 r. i 2020 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątkowego jednostki. Szc...
€30,48
€30,48

Należności cywilnoprawne - ustalanie,pob...

Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalani... Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu...
€19,76
€19,76

Korygowanie transakcji handlowych Poradn...

Przedsiębiorcy niejednokrotnie zmuszeni są do wystawienia... Przedsiębiorcy niejednokrotnie zmuszeni są do wystawienia faktury korygującej. Kwestią sprawiającą problem jest moment jej rozliczenia. Ponadto z punktu widzenia podatku VAT decydujące znaczenia ...
€9,92
€9,92

Instrukcje Księgowego 74 praktyczne proc...

Książka zawiera zestaw 74 praktycznych instrukcji objaśni... Książka zawiera zestaw 74 praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Trudne i skomplikowane zagadnieni...
€25,52
€25,52

Upadłość konsumencka

Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w u... Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r. Opracowanie przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępow...
€33,33
€33,33

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym ...

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związa... Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: p...
€41,22
€41,22

Zatrudnianie pracowników samorządowych

W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników sam... W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.: • powierzen...
€33,05
€33,05

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu Zesz...

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywan... Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji ...
€15,43
€15,43

Prawo karne procesowe Kazusy dla aplikantów

Trzecie wydanie zbioru kazusów z prawa karnego procesoweg... Trzecie wydanie zbioru kazusów z prawa karnego procesowego zawiera stany faktyczne, przy ocenie których uwzględniono ostatnią dużą nowelizację procedury karnej obowiązującą od 5 października 2019...
€23,08
€23,08

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowo...

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF” t... Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF” to wyjątkowy przewodnik w pigułce, który dostarcza niezbędnej wiedzy w zakresie polskich i międzynarodowych przepisów rachunkowych. Wykaz o...
€33,02
€33,02

Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem i...

Książka jest kompendium wiedzy o zasadach wyznaczania str... Książka jest kompendium wiedzy o zasadach wyznaczania stref potencjalnie zagrożonych wybuchem w zakładach przemysłowych i usługowych. Zawiera też obszerną wiedzę o urządzeniach elektrycznych w wy...
€30,46
€30,46

Vademecum dokumentacji kadrowej 2020 Czę...

Czytelnik dowie się m.in.: jaki dokument pomoże pracodawc... Czytelnik dowie się m.in.: jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i  nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym ...
€20,68
€20,68

Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowi...

Książka „Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020... Książka „Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki” zawiera najważniejsze porady ekspertów związane z kontrolami inspekcji pracy, ZUS i US, a także wskazów...
€20,56
€20,56

Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2...

Z książki „Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2020 r.... Z książki „Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wytyczne do procedur” dowiesz się m.in., jakie uprawnienia ma sanepid, jak sprawnie wdrożyć nowe przepisy/regulacje d...
€23,10
€23,10

Wzory pism dla biur rachunkowych 2020

Zbiór "Wzory dokumentów dla biur rachunkowych 2020" zawie... Zbiór "Wzory dokumentów dla biur rachunkowych 2020" zawiera najpotrzebniejsze wzory pism i umów stosowane przez biura rachunkowe w kontaktach z organami podatkowymi oraz klientem. Są one tematycz...
€33,06
€33,06

Vademecum dokumentacji w instytucjach ku...

Utworzenie statutu instytucji kultury jest dopiero pierws... Utworzenie statutu instytucji kultury jest dopiero pierwszym krokiem na drodze właściwego dokumentowania zarówno czasu pracy, jak wynagrodzenia pracowników, a także obowiązków sprawozdawczych wo...
€18,90
€18,90

Zatrudnianie kierowców 2020 - Umowy, bad...

Osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy stanowią szczegó... Osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy stanowią szczególną grupę pracowników – podlegają m.in. odrębnym przepisom związanym z czasem pracy, a także regulacjom zawartym w ustawie o transporcie d...
€23,11
€23,11

Czas pracy kierowców 2020 - najnowsze zm...

Rok 2020 stoi pod znakiem wielkich zmian w czasie pracy k... Rok 2020 stoi pod znakiem wielkich zmian w czasie pracy kierowców. Zmiany te obejmują ustawę o czasie pracy kierowców, przepisy o czasie jazdy, przerw i odpoczynków (rozporządzenie 561/2006) ...
€23,04
€23,04

40 wskazówek ważnych dla kierownika reje...

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi nie... Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera prak...
€22,89
€22,89

Odpowiedzialność pracownika oświaty. Jak...

Wezwanie do zapłaty odszkodowania, kara porządkowa, zawia... Wezwanie do zapłaty odszkodowania, kara porządkowa, zawiadomienie organów ścigania, zgłoszenie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego a może uruchomienie procedury oceny pracy? Niestety z takimi nie...
€18,08
€18,08

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€12,26
€12,26

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...

Publikacja zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wn... Publikacja zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wniosków, a także pozwów związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy wzór opatrzony jest ...
€38,08
€38,08