Komentarze i opracowania prawne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€11,58 €10,42
€11,58 €10,42

Prawo jazdy dla każdego Kategoria C

Wszystkie wiadomości niezbędne do egzaminu na prawo jazdy... Wszystkie wiadomości niezbędne do egzaminu na prawo jazdy kategorii C i C+E. Przepisy dotyczące samochodów ciężarowych oraz przewożenia osób i ładunków. Podstawowe wiadomości z zakresu techniki...
€7,96 €7,16
€7,96 €7,16

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze...

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€2,67 €2,40
€2,67 €2,40

Kodeks spółek handlowych Tom 3 Komentarz...

Opracowanie Zbiorowe
W tomie trzecim dużego komentarza do kodeksu spółek handl... W tomie trzecim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały unormowania dotyczące spółki akcyjnej. Oprócz analizy przepisów ustawy - Kode...
Opracowanie Zbiorowe
€48,56 €43,70
€48,56 €43,70

Tłumaczenie w prawie autorskim

W publikacji zaprezentowano autorską koncepcję nowego pod... W publikacji zaprezentowano autorską koncepcję nowego podgatunku dzieła inspirowanego, tzw. utworu autonomicznego. Problematykę oryginalności i zależności tłumaczenia w stosunku do utworu macierz...
€31,24 €28,12
€31,24 €28,12

System rachunkowości finansowej Zasady p...

Książka opisuje i objaśnia system rachunkowości finansowe... Książka opisuje i objaśnia system rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa w sposób całościowy i zintegrowany. Ujęcie całościowe oznacza prezentację wszystkich elementów systemu, począwszy od je...
€24,36 €21,92
€24,36 €21,92

Czas pracy 2021 r. Przepisy z praktyczny...

Komentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publik... Komentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publikacja, polecana osobom zajmującym się prawem pracy w praktyce. W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia: wliczanie różny...
€18,29 €16,46
€18,29 €16,46

Zamknięcie roku 2020 w jfsp

W publikacji znajduje się opis czynności przygotowawczych... W publikacji znajduje się opis czynności przygotowawczych niezbędnych do zamknięcia ksiąg rachunkowych 2020 roku w jednostkach sektora publicznego, a także wskazówki, jak poprawnie wypełnić obowi...
€36,03 €32,43
€36,03 €32,43

Pakiet Pracownicze plany kapitałowe w JSFP

Pakiet składa się z trzech książek: - Pracownicze plany ... Pakiet składa się z trzech książek: - Pracownicze plany kapitałowe – kompendium dla skarbników jednostek sektora finansów publicznych, - Pracownicze plany kapitałowe w jednostce sektora finansó...
€21,62 €19,46
€21,62 €19,46

Kredyty pożyczki i gwarancje bankowe

W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począw... W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie. Autorzy omawi...
€46,10 €41,49
€46,10 €41,49

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszko...

Publikacja szczegółowo omawia obowiązujące regulacje doty... Publikacja szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, w tym m.in. jego formy, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadań dyrektora przedszkola, szkoły lub...
€14,44 €13,00
€14,44 €13,00

Zamknięcie roku 2020 w księgach instytuc...

Sprawdź wszystkie zmiany wprowadzone w 2020 roku. Dzięki ... Sprawdź wszystkie zmiany wprowadzone w 2020 roku. Dzięki wskazówkom zawartym w książce „Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja” poprawnie zamkniesz księgi rachu...
€17,84 €16,06
€17,84 €16,06

Jak inwestować w nieruchomości. Kompendi...

Kompendium inwestora to najobszerniejsze wprowadzenie do ... Kompendium inwestora to najobszerniejsze wprowadzenie do tematyki inwestowania w nieruchomości, jakie dotychczas ukazało się na polskim rynku. Damian Kleczewski, członkowie jego zespołu inwestycy...
€16,13 €14,52
€16,13 €14,52

Awans zawodowy od września 2020 Poradnik...

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże s... Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dy...
€13,95 €12,56
€13,95 €12,56

Zapewnienie interoperacyjności urządzeń ...

W książce poruszono problematykę interoperacyjności, czyl... W książce poruszono problematykę interoperacyjności, czyli właściwości urządzeń i systemów do automatycznego współdziałania z innymi urządzeniami i systemami. Podkreślono znaczenie roli człowieka...
€20,83 €18,75
€20,83 €18,75

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cy...

Książka stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu u... Książka stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków z doświadczeniem orzeczniczym w rozstrzyganiu o kosztach sądowych ...
€41,28 €37,15
€41,28 €37,15

Zezwolenia i pozwolenia w gospodarce odp...

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierani... Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wymaga uzyskania decyzji. Tak samo, jeśli ktoś wytwarza odpady powyżej pewnych ilości - powinien uzyskać pozwole...
€23,92 €21,53
€23,92 €21,53

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów um... Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wa...
€43,59 €39,23
€43,59 €39,23

Kryminalistyka czyli o współczesnych met...

Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie or... Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś przed...
€19,68 €17,71
€19,68 €17,71

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w ...

Opracowanie Zbiorowe
Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakre... Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu: Prawa pracy: podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy, nadzór i kontrola przestrzegania prawa prac...
Opracowanie Zbiorowe
€83,48 €75,13
€83,48 €75,13

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruch...

W poradniku pokazano praktyczne i użyteczne wskazówki jak... W poradniku pokazano praktyczne i użyteczne wskazówki jak poradzić sobie z wieloma problemami początkujących inwestorów. Po przeczytaniu poradnika można zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, a dod...
€12,04 €10,84
€12,04 €10,84

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze...

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€3,89 €3,50
€3,89 €3,50

Gomułka Władzy nie oddamy

Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich ... Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich czystek uniknął dzięki temu, że siedział w więzieniu. Nie po raz ostatni. Po wojnie znowu trafił za kratki. Tym razem posadzili go towarzy...
€11,22 €10,10
€11,22 €10,10

Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w ...

Książka mówi o ważnych sprawach, takich jak wolność finan... Książka mówi o ważnych sprawach, takich jak wolność finansowa i zabezpieczenie przyszłości w prosty, przystępny sposób.
€8,50 €7,65
€8,50 €7,65