Historia Unii Europejskiej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Niebezpieczne związki Donalda Tuska

Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz ... Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz śledczy w Polsce, i Tomasz Budzyński, major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w swojej najmocniejszej książce odsłaniają nam niebezpiec...
€11,83
€11,83

Kiedy opadły maski

Książka Philippe de Villiers to śledztwo historyczno-poli... Książka Philippe de Villiers to śledztwo historyczno-polityczne na temat prawdziwych fundamentów Unii Europejskiej, które czyta się jak thriller. Pewnego dnia były minister spraw zagranicznych F...
€12,03 €9,70
€12,03 €9,70

Oblicza Wielkiej Brytanii Skąd wziął się...

Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego gdy jeden Angli... Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego gdy jeden Anglik otwiera usta, drugi już nim pogardza albo go nienawidzi? Czy brexit jest przejawem racjonalności Brytyjczyków, czy największym aktem kol...
€10,52
€10,52

Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej

Oddawana w ręce czytelnika publikacja pozwala spojrzeć na... Oddawana w ręce czytelnika publikacja pozwala spojrzeć na dzisiejszą dyplomację europejską z różnych perspektyw: od analizy procesu decyzyjnego Unii Europejskiej, przez ukazanie poszczególnych dz...
€10,06
€10,06

Misje cywilne i operacje wojskowe Unii E...

„Autor z dużymi kompetencjami poznawczymi, opierając się ... „Autor z dużymi kompetencjami poznawczymi, opierając się na bogatej literaturze, przedstawia zastosowanie paradygmatów realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu oraz ich poszczególnych nurtów i kon...
€4,98
€4,98

Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii...

Monografia jest przygotowana z właściwym kunsztem badawcz... Monografia jest przygotowana z właściwym kunsztem badawczym. Jej cennym walorem jest ujęcie interdyscyplinarne prowadzonych badań, co prowadzi do uzyskania nowych wyników badań istotnych w obrębi...
€19,91
€19,91

Polityka kulturalna Unii Europejskiej

Monografia Bożeny Gierat-Bieroń stanowi niezwykle rzeteln... Monografia Bożeny Gierat-Bieroń stanowi niezwykle rzetelne i całościowe opracowanie analizujące genezę włączenia polityki kulturalnej do działań Wspólnot/Unii Europejskiej, debatę nad tą kwestią ...
€10,86
€10,86

Odpowiedzialność władz publicznych w pań...

Oddawany do rąk Czytelnika tom drugi jest kontynuacją pod... Oddawany do rąk Czytelnika tom drugi jest kontynuacją podjętej już wcześniej problematyki z zakresu odpowiedzialności władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii...
€11,12
€11,12

Lizbońska Unia Europejska Zagadnienia wy...

Lektura Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie j... Lektura Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie jest najprzyjemniejszym zadaniem. Jeśli wziąć bowiem do ręki Traktat z Lizbony, to można się przekonać, jak trudne jest ogarnięcie całości ...
€10,54
€10,54

Wpływ Rady Europy na realizację koncepcj...

Monografia dr. Jakuba Robla jest jedną z pierwszych pozyc... Monografia dr. Jakuba Robla jest jedną z pierwszych pozycji poświęconych bezpieczeństwu demokratycznemu. Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, jak Rada Europy postrzega kwestię bezpieczeństwa...
€13,04
€13,04

Kształtowanie regionalnych systemów inno...

Rola sektora publicznego w gospodarce jest przedmiotem sp... Rola sektora publicznego w gospodarce jest przedmiotem sporów już od czasów ekonomii klasycznej, kiedy to jej przedstawiciele krytycznie odnieśli się do merkantylistycznego interwencjonizmu państ...
€14,78
€14,78

Strategia lizbońska a zarządzanie wartością

Uwarunkowania konkurencyjności systemowej krajów Unii Eur... Uwarunkowania konkurencyjności systemowej krajów Unii Europejskiej Ekologiczno-społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej Procesy integracji rynku finansowego w Unii Europejsk...
€15,76
€15,76

Bezpieczeństwo europejskie Systemy, inst...

Powstanie i ewolucja systemu bezpieczeństwa państw zachod... Powstanie i ewolucja systemu bezpieczeństwa państw zachodnich Przezwyciężanie "zimnej wojny" i nowa sytuacja Europy Zachodniej Budowa euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa Współczesny kszta...
€11,88
€11,88

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski ...

Rozwój polskiej gospodarki na tle innych krajów należącyc... Rozwój polskiej gospodarki na tle innych krajów należących do Unii Europejskiej Zróżnicowanie rozwojowe regionów Polski Konsumpcja społeczeństwa Polityka innowacyjna w okresie transformacji P...
€12,92
€12,92

Asystentka na europejskim rynku pracy

Książka ukazuje ewolucję zawodu sekretarki i asystentki w... Książka ukazuje ewolucję zawodu sekretarki i asystentki w Polsce, w Europie i niektórych krajach pozaeuropejskich. W wyniku tej ewolucji zawód sekretarki stał się ważny w wspieraniu procesu zarzą...
€10,56
€10,56

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa eur...

Książka, której Autorzy wywodzą się z różnych środowisk a... Książka, której Autorzy wywodzą się z różnych środowisk akademickich zajmujących się nauczaniem pielęgniarstwa europejskiego, jest zbiorem nowoczesnej wiedzy łączącej wieloośrodkowe spojrzenie na...
€15,47
€15,47

Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i spr...

W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie,... W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich. Książka omawi...
€14,54
€14,54

Swobodny przepływ pracowników w negocjac...

Publikacja dr. Macieja Duszczyka jest pierwszą, która w k... Publikacja dr. Macieja Duszczyka jest pierwszą, która w kompleksowy sposób prezentuje proces negocjacyjny w jednym z najbardziej istotnych działów. Jej dodatkowym walorem jest fakt, że autor jako...
€9,05
€9,05

System oceny zgodności w Unii Europejski...

Dr inż. Wojciech Henrykowski - uczestnik negocjacji Wspól... Dr inż. Wojciech Henrykowski - uczestnik negocjacji Wspólnoty Europejskie - Polska. Brał udział w opracowaniu ustawy o badaniach i certyfikacji (1993) i ustawy o systemie oceny zgodności (1999-2...
€10,57
€10,57

Europejska wojna domowa

Prawicowy populizm dzieli narody Europy. Wielka Brytania,... Prawicowy populizm dzieli narody Europy. Wielka Brytania, Austria, Holandia, Polska, Węgry i Francja to społeczeństwa głęboko rozdarte. Naprzeciw siebie stoją zwolennicy i przeciwnicy partii popu...
€7,83
€7,83

Publicznoprawny i prywatnoprawny konflik...

Monografia dr. Adama Niewiadomskiego jest dziełem wartośc... Monografia dr. Adama Niewiadomskiego jest dziełem wartościowym nie tylko poprzez oryginalność tematu i precyzję podnoszonych zagadnień, ale przede wszystkim dzięki interdyscyplinarnemu podejściu ...
€20,73
€20,73

Hybrydowy model funkcjonowania grup inte...

„Autor podjął istotny problem badawczy o dużym znaczeniu ... „Autor podjął istotny problem badawczy o dużym znaczeniu politycznym i gospodarczym, któ- rego waga jest w Polsce nadal słabo rozumiana pomimo wieloletniego członkostwa w UE. Podejmuje próbę wype...
€10,32
€10,32

Historia świadomości europejskiej

Żyjemy w Europie. Problemy Unii Europejskiej dotyczą nas ... Żyjemy w Europie. Problemy Unii Europejskiej dotyczą nas wszystkich. „Historia świadomości europejskiej” to wybór esejów badaczy i intelektualistów, którzy opisują kształtowanie się (i rozpad) w...
€13,34
€13,34

Porozmawiajmy jak dorośli Jak walczyłem ...

Niektórzy wchodzą w politykę w garniturze. Warufakis wjec... Niektórzy wchodzą w politykę w garniturze. Warufakis wjechał w nią na motorze w czarnej ramonesce. Polityczna gra na przetrzymanie, ciosy w plecy i zakulisowe gierki. Salonowe gry, których nie p...
€18,50
€18,50