Historia Unii Europejskiej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Niebezpieczne związki Donalda Tuska

Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz ... Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz śledczy w Polsce, i Tomasz Budzyński, major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w swojej najmocniejszej książce odsłaniają nam niebezpiec...
€11,56 €8,72
€11,56 €8,72

Kiedy opadły maski

Książka Philippe de Villiers to śledztwo historyczno-poli... Książka Philippe de Villiers to śledztwo historyczno-polityczne na temat prawdziwych fundamentów Unii Europejskiej, które czyta się jak thriller. Pewnego dnia były minister spraw zagranicznych F...
€11,75
€11,75

Oblicza Wielkiej Brytanii Skąd wziął się...

Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego gdy jeden Angli... Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego gdy jeden Anglik otwiera usta, drugi już nim pogardza albo go nienawidzi? Czy brexit jest przejawem racjonalności Brytyjczyków, czy największym aktem kol...
€10,27
€10,27

Analiza konwergencji gospodarczej region...

Przedmowa do ósmego tomu serii / 9 Wstęp / 11 ROZDZIA... Przedmowa do ósmego tomu serii / 9 Wstęp / 11 ROZDZIAŁ I . Konwergencja gospodarcza – aspekty teoretyczne oraz przegląd analiz Empirycznych / 15 1.1. Istota konwergencji gospodarczej – wielo...
€8,32
€8,32

Socjalizm według Unii

Mateusz Benedyk, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwi... Mateusz Benedyk, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa: Wskazywanie głupot wyczynianych przez rządzących Polską jest na szczęście w naszym kraju popularne i dzięki temu wielu nasz...
€10,80
€10,80

Infrastruktura społeczna i jej znaczenie...

Zmiany w ustroju terytorialno-administracyjnym Polski, kt... Zmiany w ustroju terytorialno-administracyjnym Polski, które zaszły na przełomie XX i XXI wieku, przyczyniły się do decentralizacji władzy i realizacji zasady subsydiarności. Województwa samorząd...
€10,79
€10,79

Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Eu...

„W pracy uwagę zwraca przede wszystkim aktualność porusza... „W pracy uwagę zwraca przede wszystkim aktualność poruszanej tematyki związanej z istotnymi aspektami funkcjonowania Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Jedynie dla przykładu wymienić można w...
€10,12
€10,12

Unia Europejska Słownik polsko-angielsko...

Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminol... Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również ...
€33,09
€33,09

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa eur...

Książka, której Autorzy wywodzą się z różnych środowisk a... Książka, której Autorzy wywodzą się z różnych środowisk akademickich zajmujących się nauczaniem pielęgniarstwa europejskiego, jest zbiorem nowoczesnej wiedzy łączącej wieloośrodkowe spojrzenie na...
€15,11
€15,11

Priorytety prezydencji Polski w Radzie U...

Przewodnictwo w Radzie UE stanowi dla państwa duże wyzwan... Przewodnictwo w Radzie UE stanowi dla państwa duże wyzwanie, a równocześnie ogromną szansę. Stopień sprawności i efektywności realizacji zadań umożliwia pełne sprawdzenie zdolności kraju do wypeł...
€12,65
€12,65

Lobbing i grupy interesu w Unii Europejs...

Wraz z rozwojem procesów integracyjnych i nowych obszarów... Wraz z rozwojem procesów integracyjnych i nowych obszarów współpracy wzrosło znaczenie grup interesu w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Działalność lobbystów stała się integraln...
€15,31
€15,31

Konkurencyjność strukturalna polskiej go...

Prezentowane opracowanie koncentruje się na analizie stru... Prezentowane opracowanie koncentruje się na analizie strukturalnej konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Nawiązuje ono do bieżącej sytuacji na progu członkostwa Polski ...
€4,87
€4,87

Konwergencja realna i synchronizacja cyk...

Spójność Unii Europejskiej i jej trwałość jako projektu p... Spójność Unii Europejskiej i jej trwałość jako projektu politycznego i ekonomicznego wymaga konwergencji poziomu rozwoju państw członkowskich. Ponadto dla zapewnienia stabilnego rozwoju Unii Euro...
€8,73
€8,73

Polityka Unii Europejskiej wobec krajów ...

Niniejsza monografia poświęcona jest polityce na rzecz ro... Niniejsza monografia poświęcona jest polityce na rzecz rozwoju prowadzonej przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą (następnie Wspólnotę Europejską) od 1958 r. Naturalną kontynuatorką tego procesu ...
€11,67
€11,67

Poland in the European Union Ambitions a...

The main purpose of the publication is to present the maj... The main purpose of the publication is to present the major achievements and challenges in the process of European integration and show what influence membership in the European Union has on Pola...
€10,05
€10,05

Wpływ Rady Europy na realizację koncepcj...

Monografia dr. Jakuba Robla jest jedną z pierwszych pozyc... Monografia dr. Jakuba Robla jest jedną z pierwszych pozycji poświęconych bezpieczeństwu demokratycznemu. Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, jak Rada Europy postrzega kwestię bezpieczeństwa...
€12,74
€12,74

Kształtowanie regionalnych systemów inno...

Rola sektora publicznego w gospodarce jest przedmiotem sp... Rola sektora publicznego w gospodarce jest przedmiotem sporów już od czasów ekonomii klasycznej, kiedy to jej przedstawiciele krytycznie odnieśli się do merkantylistycznego interwencjonizmu państ...
€14,43
€14,43

Jak negocjować w Brukseli? Proces podejm...

Mamy do czynienia z wartościową, twórczą rozprawą naukową... Mamy do czynienia z wartościową, twórczą rozprawą naukową, która wypełnia lukę w literaturze przedmiotu i poważnie wzbogaca dorobek polskich nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce, prawa i n...
€11,03
€11,03

Europolis czyli diabeł mieszka w Brukseli

Marek Orzechowski, dziennikarz, publicysta i pisarz, ma w... Marek Orzechowski, dziennikarz, publicysta i pisarz, ma w swoim dorobku wywiady z czołowymi politykami Europy, setki komentarzy, artykułów i reportaży, w tym z wojny na Bałkanach. W Europolis prz...
€11,62
€11,62

Procedura budżetowa we współczesnym praw...

Głównym celem podjętych w publikacji analiz jest odpowied... Głównym celem podjętych w publikacji analiz jest odpowiedź na pytanie, czy zakres i sposób unormowania procedury budżetowej w konstytucjach państw UE zapewnia w wystarczającym stopniu optymalne w...
€50,64
€50,64

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej...

W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w s... W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w struktury Unii Europejskiej i stała się pełnoprawnym członkiem tego ugrupowania. Z dniem 1 maja 2004 r. stała się zarówno przedmiotem, jak ...
€14,35
€14,35

Hybrydowy model funkcjonowania grup inte...

„Autor podjął istotny problem badawczy o dużym znaczeniu ... „Autor podjął istotny problem badawczy o dużym znaczeniu politycznym i gospodarczym, któ- rego waga jest w Polsce nadal słabo rozumiana pomimo wieloletniego członkostwa w UE. Podejmuje próbę wype...
€10,08
€10,08

Historia świadomości europejskiej

Żyjemy w Europie. Problemy Unii Europejskiej dotyczą nas ... Żyjemy w Europie. Problemy Unii Europejskiej dotyczą nas wszystkich. „Historia świadomości europejskiej” to wybór esejów badaczy i intelektualistów, którzy opisują kształtowanie się (i rozpad) w...
€13,03
€13,03

Porozmawiajmy jak dorośli Jak walczyłem ...

Niektórzy wchodzą w politykę w garniturze. Warufakis wjec... Niektórzy wchodzą w politykę w garniturze. Warufakis wjechał w nią na motorze w czarnej ramonesce. Polityczna gra na przetrzymanie, ciosy w plecy i zakulisowe gierki. Salonowe gry, których nie p...
€18,07
€18,07