Historia Litwy, Łotwy, Estonii

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wiek...

Zainteresowanie własną przeszłością wśród szlachty było z... Zainteresowanie własną przeszłością wśród szlachty było zawsze duże, określało bowiem tożsamość grupy, wyróżniało ją spośród innych warstw społecznych. Bardzo ważnym przejawem celebrowania histor...
€23,93
€23,93

Nasi Podróżując z wrogiem

Autorzy, Efraim Zuroff i Rūta Vanagaitė, opisują swoją po... Autorzy, Efraim Zuroff i Rūta Vanagaitė, opisują swoją podróż po Litwie w poszukiwaniu żyjących świadków masowych egzekucji na ludności żydowskiej w latach 1941–1944. W żadnym innym kraju zbrodni...
€9,14 €7,09
€9,14 €7,09

Skrwawione ziemie

BESTSELLEROWA KSIĄŻKA TIMOTHY’EGO SNYDERA HISTORIA NAJWI... BESTSELLEROWA KSIĄŻKA TIMOTHY’EGO SNYDERA HISTORIA NAJWIĘKSZEGO LUDOBÓJSTWA W DZIEJACH ŚWIATA Polska, Ukraina, Białoruś, kraje bałtyckie i zachodnia część Rosji to obszar, który stał się teatre...
€15,87
€15,87

Polskie ślady na Litwie i Łotwie

„Polskie ślady na Litwie i Łotwie” to bogato ilustrowany ... „Polskie ślady na Litwie i Łotwie” to bogato ilustrowany autorski przewodnik, zapraszający czytelnika do podróży po terenach dawnych Inflant, Żmudzi, Litwy i Suwalszczyzny. Autorzy „Polskich ślad...
€12,06
€12,06

Rok 1410

Historyk Caro, omawiając powody orężnego starcia Polski z... Historyk Caro, omawiając powody orężnego starcia Polski z Zakonem Krzyżackim w 1410 r., zwraca uwagę na wielką prawidłowość w następstwie wypadków, poprzedzających to słynne w dziejach zdarzenie....
€16,97
€16,97

Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskie...

Po upływie ponad dwudziestu lat trzecie wydanie tej książ... Po upływie ponad dwudziestu lat trzecie wydanie tej książki uwzględniać musi postęp badań dawnej kartografii obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jej dorobek, zachowany i znany tylko fragmenta...
€20,84
€20,84

Praca przymusowa w czasie I wojny świato...

Badania nad historią gospodarczą ziem polskich podczas pi... Badania nad historią gospodarczą ziem polskich podczas pierwszej wojny światowej wciąż należą do rzadkości. Christian Westerhoff, niemiecki historyk, obecnie szef biblioteki historii najnowszej w...
€14,23
€14,23

Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Lite...

Książka obejmuje bardzo rozległą tematykę - od dominujący... Książka obejmuje bardzo rozległą tematykę - od dominujących zagadnień polityczno-wojskowych i parlamentarnych, poprzez kwestie wyznaniowe, społeczne i prawnoustrojowe, aż po wątki odnoszące się d...
€13,91
€13,91

Różnice w druku Studium z dziejów wieloj...

Początkiem tekstu literackiego jest z reguły jego tytuł; ... Początkiem tekstu literackiego jest z reguły jego tytuł; to właśnie od formuły tytułowej zaczyna się kształtować znaczenie utworu. Ale nie w XIX-wiecznej literaturze litewskiej. Tamte teksty zacz...
€10,19
€10,19

Mendog Król litewski (ok.. 1203-12 sierp...

Spośród najdawniejszych władców Litwy, poprzedników Jagie... Spośród najdawniejszych władców Litwy, poprzedników Jagiełły i Witolda, największą uwagę historiografii od dawna przyciąga pierwszy z nich – Mendog. Wynika to głównie z wybitnej roli tego monarch...
€10,97
€10,97

Życie Janusza Radziwiłła

"Dom Radziwiłłów należał do najznakomitszych i najsilniej... "Dom Radziwiłłów należał do najznakomitszych i najsilniejszych na Litwie. Jego początki sięgają czasów pogańskich i według podań familijnych i narodowych wypływa ze szczepu wielkich książąt litew...
€17,06
€17,06

Powstanie sejneńskie 1919

O niepodległość i granice odrodzonej w 1918 roku Rzeczypo... O niepodległość i granice odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej Polacy musieli walczyć nie tylko z Rosjanami, Ukraińcami czy Niemcami, ale także z Litwinami. Armia niemiecka ewakuująca się z Po...
€8,02
€8,02

Uwaga na Wschód

Bohdan Skaradziński, to publicysta i pisarz historyczny, ... Bohdan Skaradziński, to publicysta i pisarz historyczny, autor m.in. książki "Białorusini, Litwini, Ukraińcy" wydanej po raz pierwszy w podziemiu (1985), oraz monografii "Polskie lata 1919 i 1920...
€7,56
€7,56

Urbi et Gorbi Jak chrześcijanie wpłynęli...

Jednoczesne pojawienie się na światowej scenie Michaiła G... Jednoczesne pojawienie się na światowej scenie Michaiła Gorbaczowa i Karola Wojtyły nawet z perspektywy tylu lat wydaje się swego rodzaju cudem. Polski papież przyczynił się do obalenia komunizmu...
€11,87
€11,87

Okińczyc Wileński autorytet Opowieść o w...

„To reportaż biograficzny, który nie tylko opisuje polity... „To reportaż biograficzny, który nie tylko opisuje polityczne losy bohatera, ale też stara się popularnie i z sympatią przedstawić Litwę walczącą od blisko stu lat o swoją niepodległość i tożsamo...
€10,59
€10,59

Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego...

Spis urzędników żmudzkich ułożony został zgodnie z zasadą... Spis urzędników żmudzkich ułożony został zgodnie z zasadą dotychczas stosowaną w Spisach, tzn. topograficzno-chronologiczną, gdyż tym samym jest to porównywalne ze spisami koronnymi. Urzędy prez...
€14,44
€14,44

Zygmunt Korybutowicz Litewski książę w h...

Bohaterem niniejszej książki jest książę Zygmunt Korybuto... Bohaterem niniejszej książki jest książę Zygmunt Korybutowicz, bratanek króla Władysława Jagiełły i namiestnik kandydata na tron czeski wielkiego księcia Witolda. Działalność polityczną i wojskow...
€10,15
€10,15

Wracajac do Wilna

Tadeusz Tomaszewski od wielu lat śledzi losy dawnych wiln... Tadeusz Tomaszewski od wielu lat śledzi losy dawnych wilnian – głównie Polaków, którzy albo urodzili się w Wilnie w okresie Dwudziestolecia międzywojennego, albo spędzili w mieście nad Wilią ważn...
€12,08
€12,08

Antemurale Schyłek Wielkiego Księstwa Li...

Co łączy współczesnych Polaków, Litwinów, Białorusinów or... Co łączy współczesnych Polaków, Litwinów, Białorusinów oraz innych mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwłaszcza najmłodsze pokolenia? Najłatwiej odpowiedzieć, że wspólna wielowiek...
€9,23
€9,23

Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Lite...

W tej książce autor przedstawił nie tylko zasady formowan... W tej książce autor przedstawił nie tylko zasady formowania się wojsk zaciężnych, ich skład oraz zadania (obsadzanie zamków pogranicza litewsko-moskiewskiego, działania w polu), ale także źródła ...
€12,99
€12,99

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w syste...

Kresowe sentymenty sprzyjają traktowaniu litewskich Polak... Kresowe sentymenty sprzyjają traktowaniu litewskich Polaków trochę jak wymagającego szczególnej opieki skansenu. Wielką zasługą pracy Pawła Sobika jest uświadomienie czytelnikowi, że współcześni ...
€12,05
€12,05

Ród książąt Glińskich Bunt Michała Glińs...

Spis treści: Część I Bunt ks. Michała Glińskiego I Kari... Spis treści: Część I Bunt ks. Michała Glińskiego I Kariera ks. Michała Lwowicza Glińskiego II Konflikt Glińskiego z członkami rady wielkoksiążęcej III U szczytu sławy – Kleck i upadek IV Bu...
€14,35
€14,35

Rodzinne drogi

Rodzinne drogi to książka o charakterze popularno-naukowy... Rodzinne drogi to książka o charakterze popularno-naukowym. Jest rezultatem wieloletnich poszukiwań, kwerend i badań autora z zakresu historii życia Polaków, głównie ziemiaństwa, na Żmudzi. Badan...
€10,22
€10,22

Wizje stosunków polsko-litewskich w środ...

Giedre Mileryte-Japertiene, Wizje stosunków polsko-litews... Giedre Mileryte-Japertiene, Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990 Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990 to pierwsze przekrojowe, o...
€9,32
€9,32