Historia Litwy, Łotwy, Estonii

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Skrwawione ziemie

BESTSELLEROWA KSIĄŻKA TIMOTHY’EGO SNYDERA HISTORIA NAJWI... BESTSELLEROWA KSIĄŻKA TIMOTHY’EGO SNYDERA HISTORIA NAJWIĘKSZEGO LUDOBÓJSTWA W DZIEJACH ŚWIATA Polska, Ukraina, Białoruś, kraje bałtyckie i zachodnia część Rosji to obszar, który stał się teatre...
€15,95 €15,15
€15,95 €15,15

Oksfordzka historia unii polsko-litewski...

Historia jednego z najdłużej trwających związków politycz... Historia jednego z najdłużej trwających związków politycznych w historii Europy. Historię Europy Wschodniej zdominowała opowieść o ekspansji Imperium Rosyjskiego, lecz Rosja stała się mocarstwem...
€18,43
€18,43

Antemurale Schyłek Wielkiego Księstwa Li...

Co łączy współczesnych Polaków, Litwinów, Białorusinów or... Co łączy współczesnych Polaków, Litwinów, Białorusinów oraz innych mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwłaszcza najmłodsze pokolenia? Najłatwiej odpowiedzieć, że wspólna wielowiek...
€9,27
€9,27

Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004

Małgorzata Stefanowicz, Polityka etniczna Litwy w latach ... Małgorzata Stefanowicz, Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004 „Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004 charakteryzowała się pewnym dualizmem. Z jednej strony jej celem było umocnienie...
€9,65
€9,65

Wszyscy ludzie króla

Prezentowana książka wpisuje się w nurt badań nad wczesno... Prezentowana książka wpisuje się w nurt badań nad wczesnonowożytnymi stronnictwami dworskimi oraz stosunkami klientalnymi, stanowiąc przy tym interesującą i opartą na pokaźnym materiale źródłowym...
€15,50
€15,50

Litewski spleen

Zbiór esejów Piotra Kępińskiego o współczesnej kulturze l... Zbiór esejów Piotra Kępińskiego o współczesnej kulturze litewskiej i Litwie. Wśród bohaterów książki są między innymi historyk Alfredas Bumblauskas, powieściopisarki Kristina Sabaliauskaite i Ren...
€7,90
€7,90

Rok 1410

Historyk Caro, omawiając powody orężnego starcia Polski z... Historyk Caro, omawiając powody orężnego starcia Polski z Zakonem Krzyżackim w 1410 r., zwraca uwagę na wielką prawidłowość w następstwie wypadków, poprzedzających to słynne w dziejach zdarzenie....
€17,06
€17,06

Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wiek...

Zainteresowanie własną przeszłością wśród szlachty było z... Zainteresowanie własną przeszłością wśród szlachty było zawsze duże, określało bowiem tożsamość grupy, wyróżniało ją spośród innych warstw społecznych. Bardzo ważnym przejawem celebrowania histor...
€24,06
€24,06

Leśni bracia Podziemie antykomunistyczne...

Nie tylko Polacy mają swoich „żołnierzy wyklętych”– party... Nie tylko Polacy mają swoich „żołnierzy wyklętych”– partyzantów i konspiratorów, którzy po drugiej wojnie światowej walczyli ze Związkiem Radzieckim i rodzimymi komunistami. Mają ich także Litwin...
€13,34
€13,34

Różnice w druku Studium z dziejów wieloj...

Początkiem tekstu literackiego jest z reguły jego tytuł; ... Początkiem tekstu literackiego jest z reguły jego tytuł; to właśnie od formuły tytułowej zaczyna się kształtować znaczenie utworu. Ale nie w XIX-wiecznej literaturze litewskiej. Tamte teksty zacz...
€10,24
€10,24

O ziemię naszą nie waszą Ideowe aspekty ...

Dzieje Europy Środkowej i Wschodniej to poniekąd historia... Dzieje Europy Środkowej i Wschodniej to poniekąd historia polsko-rosyjskiej rywalizacji o rząd dusz nad mieszkańcami Litwy i Rusi – dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Artykuły zgromadzone w ...
€11,55
€11,55

W walce o hegemonię Rywalizacja politycz...

W książce tej poddano analizie litewską scenę polityczną ... W książce tej poddano analizie litewską scenę polityczną w okresie od śmierci królowej Ludwiki Marii aż po początek panowania Jana III Sobieskiego. Autor przedstawił mechanizmy funkcjonowania str...
€13,79
€13,79

Bałtyckie dusze

Oto 27 niezwykłych postaci, które łączy jedna wspólna cec... Oto 27 niezwykłych postaci, które łączy jedna wspólna cecha: urodziły się nad Bałtykiem. Później wiele z nich wyruszyło w świat rozsiewając wszędzie nieco swej bałtyckiej duszy. To ta melancholia...
€10,46
€10,46

Sowiecki aparat represji wobec podziemia...

Publikacja zawiera 76 dokumentów NKGB-NKWD dotyczących zw... Publikacja zawiera 76 dokumentów NKGB-NKWD dotyczących zwalczania podziemia polskiego i litewskiego (przetłumaczonych z jęz. rosyjskiego na jęz. litewski i polski), w aneksie znajduje się 10 doku...
€14,00
€14,00

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w syste...

Kresowe sentymenty sprzyjają traktowaniu litewskich Polak... Kresowe sentymenty sprzyjają traktowaniu litewskich Polaków trochę jak wymagającego szczególnej opieki skansenu. Wielką zasługą pracy Pawła Sobika jest uświadomienie czytelnikowi, że współcześni ...
€12,11
€12,11

Pogańskie Imperium Litewska dominacja w ...

W latach 1250-1795 Litwa zajmowała rozległy obszar wschod... W latach 1250-1795 Litwa zajmowała rozległy obszar wschodniej i środkowej Europy. Do 1387 roku był to kraj pogański. Głównym tematem niniejszej książki jest sposób, w jaki to wielkie państwo prow...
€18,46
€18,46

Polska w polityce zagranicznej Litwy w l...

Audrius A. Žulys (ur. 1968 r. w Kownie), litewski history... Audrius A. Žulys (ur. 1968 r. w Kownie), litewski historyk, doktor nauk humanistycznych, dyplomata, współautor monografii zespołowej Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce (20...
€13,26
€13,26

Litwa Sienkiewicza Piłsudskiego Miłosza

Książkę tę tworzą trzy przenikające się wzajemnie eseje, ... Książkę tę tworzą trzy przenikające się wzajemnie eseje, których motywem przewodnim, łączącym je w harmonijną całość, jest Litwa – ojczyzna wielkich Polaków, gniazdo rodzinne Piłsudskiego i Miłos...
€5,83 €5,09
€5,83 €5,09

Nowa Zimna Wojna Rosja Putina. Zagrożeni...

„Nowa zimna wojna” to portret współczesnej Rosji – celny,... „Nowa zimna wojna” to portret współczesnej Rosji – celny, wnikliwy, straszny, boleśnie prawdziwy. Autor stawia tezę, że dawne imperium sowieckie znów zagraża stabilizacji Europy i świata, tyle że...
€10,48
€10,48

Zygmunt Korybutowicz Litewski książę w h...

Bohaterem niniejszej książki jest książę Zygmunt Korybuto... Bohaterem niniejszej książki jest książę Zygmunt Korybutowicz, bratanek króla Władysława Jagiełły i namiestnik kandydata na tron czeski wielkiego księcia Witolda. Działalność polityczną i wojskow...
€10,20
€10,20

Wilno Dzieje i obraz miasta

O ile większość miast, świecących jak drogie kamienie w k... O ile większość miast, świecących jak drogie kamienie w koronie dawnej Rzeczypospolitej, poszczycić się może jedną jedyną legendą założycielską, o tyle Wilno ma ich nadmiar. Nawiązując do początk...
€24,02
€24,02

Polskie ślady na Litwie i Łotwie

„Polskie ślady na Litwie i Łotwie” to bogato ilustrowany ... „Polskie ślady na Litwie i Łotwie” to bogato ilustrowany autorski przewodnik, zapraszający czytelnika do podróży po terenach dawnych Inflant, Żmudzi, Litwy i Suwalszczyzny. Autorzy „Polskich ślad...
€12,12
€12,12

The Council of Lithuanian Jews 1623-1764

The Council of Lithuanian Jews (Lithuanian Vaad) was the ... The Council of Lithuanian Jews (Lithuanian Vaad) was the central representative organ of the Jews in the Grand Duchy of Lithua¬nia. It operated for nearly one and a half centuries (1623-1764), to...
€14,66
€14,66

Polska i jej wschodni sąsiedzi

Od schyłku średniowiecza stosunki między Polską a jej wsc... Od schyłku średniowiecza stosunki między Polską a jej wschodnimi sąsiadami nabierały coraz większego znaczenia. Szczególnie po Unii Lubelskiej (1569r.) widać coraz większy wpływ języka i kultury ...
€10,59
€10,59