Historia języka, językoznawstwa. Językoznawcy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Czas nieprzewidziany Długa rozprawa bez ...

Niezwykła opowieść humanisty, naukowca, pisarza i świadka... Niezwykła opowieść humanisty, naukowca, pisarza i świadka epoki. Czas nieprzewidziany to skarbnica wiedzy o polskiej kulturze ostatnich dekad, katalog kluczowych dla polskiej humanistyki nazwisk...
€11,76
€11,76

Wosk i złoto Studia etiopistyczne

Zebrane w niniejszym tomie teksty powstały na bazie prac ... Zebrane w niniejszym tomie teksty powstały na bazie prac licencjackich lub magisterskich obronionych w Katedrze Języków i Kultur Afryki (zaś w wypadku tekstu Adama Nieuważnego – Katedry Arabistyk...
€5,52
€5,52

Scripta manent Bio - bibliografia profes...

Oddajemy do rąk Czytelnika publikację przygotowaną z okaz... Oddajemy do rąk Czytelnika publikację przygotowaną z okazji osiemdziesięciolecia urodzin wybitnego językoznawcy Profesora Michała Łesiowa, od ponad pół wieku związanego z lubelskim środowiskiem a...
€6,86
€6,86

Czytam i rozumiem Lingwistyczna teoria n...

Znaczenie czytania we współczesnej kulturze Czytanie a a... Znaczenie czytania we współczesnej kulturze Czytanie a akt porozumiewania się językowego Nauka czytania a kształcenie sprawności językowej
€6,87
€6,87

Historia języka polskiego

Historia języka polskiego Zenona Klemensiewicza jest - ja... Historia języka polskiego Zenona Klemensiewicza jest - jak dotąd - najobszerniejszym i najwszechstronniej opracowanym dziełem prezentującym dzieje języka polskiego od czasów kształtowania się jeg...
€21,09
€21,09

W świecie Słowian Szkice z dziejów leksy...

Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w o... Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin.
€9,12
€9,12

W cieniu cokołów Część 3

Publikacja „W cieniu cokołów” Aleksandra Janowskiego to u... Publikacja „W cieniu cokołów” Aleksandra Janowskiego to unikalne doświadczenia „statysty na arenie międzynarodowej” opisane przez świadka wydarzeń przełomu lat 80 – tych w Polsce i Europie Wschod...
€8,60
€8,60

Polszczyzno moja... Studia poświęcone pr...

Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dy... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
€11,55
€11,55

Dosięgnąć przedmiotu Rzecz o Ferdynandzi...

Książka omawia twórczość wybitnego językoznawcy Ferdynand... Książka omawia twórczość wybitnego językoznawcy Ferdynanda de Saussure’a, poświęcona została zwłaszcza Saussure’owskiemu dokonaniu dotyczącemu językoznawstwa ogólnego. Czytelnik znajdzie tu ponad...
€10,19
€10,19

Dzieje słownictwa z zakresu stosunków sp...

Książka jest pierwszą częścią obszernej monografii rozpat... Książka jest pierwszą częścią obszernej monografii rozpatrującej historię serbskiego słownictwa i stanowi cenny wkład w polską historycznojęzykową slawistykę i serbokroatystykę. To doskonałe opra...
€10,39
€10,39

Jak powstaje socjolekt Studium słownictw...

Praca jest opisem nowo powstałego na gruncie polskim socj... Praca jest opisem nowo powstałego na gruncie polskim socjolektu paralotniarzy. Autorka wykorzystała w niej pozyskany przez siebie, obszerny, właściwie dobrany, a dotąd nieopisany materiał językow...
€8,40
€8,40

Słowo - działanie - kontekst O etnografi...

Książka poświęcona stworzonej przez polskiego badacza ant... Książka poświęcona stworzonej przez polskiego badacza antropologicznej koncepcji języka oraz inspiracji, jaką może ona dziś wnosić do badania kultury. Koncentrując się na sprawczym wymiarze prakt...
€7,60
€7,60

Slavia Occidentalis 64/2007

Komentarz Zawiera m. in.: J. Widajewicz, Ujemne opini... Komentarz Zawiera m. in.: J. Widajewicz, Ujemne opinie o Bolesławie Chrobrym J. OTRĘBSKI, Imiona pierwszej chrześcijańskiej pary książęcej w Polsce T. Milewski, Stosunki językowe polsko-...
€9,23
€9,23

Regionalizmy leksykalne w słownikach dob...

Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicow... Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicowaniem regionalnym języka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji słownictwa w dobie nowopolskiej i wyj...
€20,66
€20,66

Jak to działa Języki świata

Czym jest język? Czy istnieje tylko jeden alfabet? Jak po... Czym jest język? Czy istnieje tylko jeden alfabet? Jak powstał język polski? Książka Jak to działa? Języki świata zawiera odpowiedzi na piętnaście pytań dotyczących języka i sposobów porozumiewan...
€2,78
€2,78

Grupy apozycyjne w staropolszczyźnie

Przedstawiona monografia stanowi dowód wysokiej jakości o... Przedstawiona monografia stanowi dowód wysokiej jakości opracowania, poświęconego budowie i składni grup apozycyjnych w okresie, co do którego wciąż nie było wyczerpującego opisu - systematyczneg...
€12,79
€12,79

Dzieje słownictwa z zakresu stosunków sp...

Niniejszy tom to doskonałe opracowanie określonego fragme... Niniejszy tom to doskonałe opracowanie określonego fragmentu serbskiej leksyki i historii, jedna z nielicznych tego rodzaju publikacji w serbistycznej literaturze lingwistycznej. Przynosi ona kol...
€10,48
€10,48

Profesor Przemysław Mroczkowski polski a...

W roku 2015 przypada stulecie urodzin profesora Przemysła... W roku 2015 przypada stulecie urodzin profesora Przemysława Mroczkowskiego, uczonego humanisty, anglisty, związanego głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim, ale też z Katolickim Uniwersytetem Lube...
€10,28
€10,28

Miscellanea Novograeca Posnaniensia Mono...

Monografia zbiorowa pracowników Zakładu Filologii Nowogre... Monografia zbiorowa pracowników Zakładu Filologii Nowogreckiej UAM zawiera historię Zakładu, przegląd sylwetek pracowników, ich publikacji oraz obszarów badań naukowych. Każdy z pracowników preze...
€3,96
€3,96

Leksykografia polsko-francuska XVIII wie...

Głównym celem pracy jest przybliżenie pięciu mniej znanyc... Głównym celem pracy jest przybliżenie pięciu mniej znanych XVIII-wiecznych dwujęzycznych słowników francusko-polskich i polsko-francuskich. Oprócz nich omówiono także publikowane od II połowy XVI...
€10,45
€10,45

Język polski na Kresach

Język polski na Kresach rozwijał się w ciągu wieków. Rewo... Język polski na Kresach rozwijał się w ciągu wieków. Rewolucja 1917 r. zdziesiątkowała ludność polską na Ukrainie i na Białorusi, a po 1944 r. represje objęły także Polaków na Kresach bliższych, ...
€16,73
€16,73

Słowotwórstwo czasownika w gwarze

Monografia Anny Fadeckiej wpisuje się w nurt badań poświę... Monografia Anny Fadeckiej wpisuje się w nurt badań poświęconych słowotwórstwu części mowy (tu czasownika) w gwarach. Poza bardzo bogatym materiałem egzemplifikacyjnym (ok. 4500 derywatów) monogra...
€9,70
€9,70

Losy elity akademickiej Rosyjska slawist...

W monografii „Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyk... W monografii „Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyka od 1917 roku do początku lat 30.” Michaił Robinson przedstawia środowisko rosyjskich slawistów i skomplikowane dzieje uprawianej przez n...
€13,02
€13,02

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego...

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przy... Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich (tom 1. mieści utwory do połowy XIX w., tom 2. -od połowy XIX w....
€15,26
€15,26