Historia i teoria prawa. Prawo rzymskie. Prawnicy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Powiesić wybebeszyć i poćwiartować czyli...

Największa rozrywka w średniowieczu? Oczywiście – publicz... Największa rozrywka w średniowieczu? Oczywiście – publiczna egzekucja! Miażdżenie, palenie, ćwiartowanie, topienie, gotowanie żywcem i nabijanie na pal. Średniowieczny mieszczanin byłby zawie...
€13,30
€13,30

Uwikłany

Nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry. Kulisy wielki... Nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry. Kulisy wielkiej kariery jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityków.
€10,45
€10,45

Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego.

Znany i ceniony, a także nowoczesny i przystępny podręczn... Znany i ceniony, a także nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki do prawa rzymskiego, podstawowa lektura dla studentów prawa, europeistyki, historii, kulturoznawstwa, administracji i dla ap...
€23,76
€23,76

Krwawa Luna

Idąca za Julią Brystiger ponura legenda głosi, że lubował... Idąca za Julią Brystiger ponura legenda głosi, że lubowała się w zadawaniu okrutnych tortur, szczególnie młodym mężczyznom. Ile jest w tym prawdy? Dlaczego tylko ona do dziś nazywana jest krwawą,...
€10,59
€10,59

Władca i prawo 1200-1600 Suwerenność mon...

Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiec... Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiecznych prawników oraz teoretyków prawa i myśli politycznej na temat pojęcia oraz zakresu uprawnień władzy publicznej ¦ Księcia, tj. suweren...
€12,94 €7,75
€12,94 €7,75

Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego

Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu p... Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.: wart...
€23,61
€23,61

Czysta teoria prawa

Hans Kelsen (1881–1973) jest najbardziej znanym dwudziest... Hans Kelsen (1881–1973) jest najbardziej znanym dwudziestowiecznym prawnikiem na świecie. Do historii przeszedł jako twórca – określanej tak przez siebie – czystej teorii prawa, a przez przeciwni...
€18,20
€18,20

O przestępstwach i karach

Zakończone sukcesem starania o ponowne opublikowanie wyda... Zakończone sukcesem starania o ponowne opublikowanie wydanego w 1959 r. przez Wydawnictwo Prawnicze, przetłumaczonego przez Profesora Emila Stanisława Rappaporta traktatu Cesare Beccarii O przest...
€11,92
€11,92

Powszechna historia państwa i prawa w pi...

Opracowanie Zbiorowe
Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wer... Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z powszechnej historii państwa i praw...
Opracowanie Zbiorowe
€7,87
€7,87

Konstytucja 3 Maja 1791

Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z ni... Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z nią wybranych ustaw Sejmu Wielkiego, a także statutu Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - pierwszego w Polsce nowoczesnego stronn...
€10,16
€10,16

Procesy starościńskie w województwie pom...

Procesy „starościńskie” w województwie pomorskim w latach... Procesy „starościńskie” w województwie pomorskim w latach 1936–1937. Polityka obozu rządzącego i niejawne mechanizmy władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie lat trzydziestych w świetle kil...
€13,88
€13,88

Machiny do tortur kat, narzędzia, egzekucje

„Łacińskie powiedzenie „człowiek człowiekowi wilkiem” prz... „Łacińskie powiedzenie „człowiek człowiekowi wilkiem” przez długie stulecia zachowuje prawdziwość. Rozwojowi cywilizacji człowieka stale towarzyszyły tortury i egzekucje. Przemoc wobec drugiego c...
€24,24
€24,24

Zarys teorii postępowania administracyjnego

W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania... W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania administracyjnego w kontekście zmian zachodzących w rodzimym systemie prawnym, uwarunkowanych przede wszystkim członkostwem Polski w Unii...
€31,07
€31,07

Leon Petrażycki

Profesor Leon Petrażycki (1867-1931) był wybitnym polskim... Profesor Leon Petrażycki (1867-1931) był wybitnym polskim uczonym, humanistą o rozległym spektrum zainteresowań. Pozostawił po sobie bogatą i wszechstronną spuściznę z zakresu dziedzin takich jak...
€3,93
€3,93

Z dziejów afektu penalnego

Opracowanie Z dziejów afektu penalnego stanowi trzeci tom... Opracowanie Z dziejów afektu penalnego stanowi trzeci tom serii Kultury Penalne. Tom ten, jak to anonsowaliśmy z Marianem Filarem, ma wprowadzić, mówiąc metaforycznie „głębię” strategiczną do zar...
€11,48
€11,48

Historia myśli ustrojowej i społecznej

Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcz... Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcznik do historii myśli ustrojowej i społecznej - przedmiotu należącego do kanonu programowego studiów drugiego stopnia na kierunku administ...
€15,48
€15,48

De iure publico Z dziejów prawa publicznego

Niniejszy tom jest już szóstym z serii „Z dziejów prawa”.... Niniejszy tom jest już szóstym z serii „Z dziejów prawa”. Młodzi badacze tym razem skupiają się na dziedzinie obecnej w życiu każdego człowieka i ingerującej w niemal każdy aspekt ludzkiego bytu....
€10,47
€10,47

Historia ustroju Polski

Nowa seria podstawowych podręczników akademickich PWN! ... Nowa seria podstawowych podręczników akademickich PWN! Książka prezentuje: zwięzły wykład historii ustroju Polski od czasów najdawniejszych do współczesności; wykład oparty na wyni...
€20,92
€20,92

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antyczn...

"Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to pr... "Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem rzymskim. Autorzy poruszyli w niej problematykę historii prawa rzymskiego i jego źr...
€5,32
€5,32

Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolsk...

Monografia dr. Macieja Mikuły przedstawia królewskie i se... Monografia dr. Macieja Mikuły przedstawia królewskie i sejmowe ustawodawstwo regulujące życie miast i mieszczaństwa w dawnej Polsce. Zadanie badawcze polegało na dotarciu do zachowanych źródeł or...
€10,66
€10,66

Sprawiedliwość Sens prawa

Oto, Szanowny Czytelniku, spotkały się nasze myśli. Chcia... Oto, Szanowny Czytelniku, spotkały się nasze myśli. Chciałbym, abyśmy wspólnie prześledzili zakres słów dotyczących prawa, sensu i sprawiedliwości. Pojęcia te zawierają w sobie nie tylko szeroki ...
€13,17
€13,17

Prokuratura w Polsce (1918-2014)

W monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od... W monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: - międzynarodowe standar...
€25,81
€25,81

Historia doktryn politycznych i prawnych

Dziesiąte wydanie podręcznika stawia sobie za cel przybli... Dziesiąte wydanie podręcznika stawia sobie za cel przybliżenie studentom przesłanek doktrynalnych leżących u podstaw niekiedy żywych dyskusji dotyczących takich aktualnych zagadnień, jak: in vitr...
€17,14
€17,14

Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego...

Spis urzędników żmudzkich ułożony został zgodnie z zasadą... Spis urzędników żmudzkich ułożony został zgodnie z zasadą dotychczas stosowaną w Spisach, tzn. topograficzno-chronologiczną, gdyż tym samym jest to porównywalne ze spisami koronnymi. Urzędy prez...
€14,60
€14,60