Historia i teoria prawa. Prawo rzymskie. Prawnicy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Barbara Piwnik w rozmowie z Dorotą Kowalską

Konsekwentna, zasadnicza, uparta, bezkompromisowa. Zawsze... Konsekwentna, zasadnicza, uparta, bezkompromisowa. Zawsze mówi, co myśli, nawet jeśli przeczy to trendom czy politycznemu zapotrzebowaniu. Na sali sądowej prowadzi rozprawy twardą ręką – wytyka b...
€10,54
€10,54

Od ius vendendi do emancipatio Prawne i ...

W książce omówiono powstanie emancipatio – podstawowego s... W książce omówiono powstanie emancipatio – podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej,...
€7,93
€7,93

O ustroju, prawie i polityce II Rzeczypo...

Publikacja stanowi zbiór 21 artykułów autorstwa Pana Prof... Publikacja stanowi zbiór 21 artykułów autorstwa Pana Profesora Michała Pietrzaka na temat historii ustroju i prawa polskiego, włącznie z pierwszą publikacją naukową Profesora z 1956 r. Prace p...
€33,72
€33,72

Pod wezwaniem Boga czy Narodu? Religia a...

W niniejszej publikacji autor analizuje polską tradycję k... W niniejszej publikacji autor analizuje polską tradycję konstytucyjną, szczególnie zaś interesuje go rozwój i ewolucja treści pojęcia "suweren" oraz rola suwerena w kolejnych polskich ustawach za...
€9,28
€9,28

Księga sądowa miasta Kamionki w Ziemi Lu...

...Uzupełnieniem edycji jest opracowany w języku źródła i... ...Uzupełnieniem edycji jest opracowany w języku źródła indeks osób i nazw miejscowych. W zaokrąglonych nawiasach uwzględniono rzadsze ich odmiany. Przy każdej osobie podajemy, o ile uprawnia to ...
€17,29
€17,29

Myśl liberalno-demokratyczna w amerykańs...

W niniejszej monografii omówiono proces formowania się or... W niniejszej monografii omówiono proces formowania się oraz kształtowania amerykańskiej kultury prawnej, a także funkcjonującej w niej myśli politycznej i prawnej w okresie od założenia kolonii b...
€6,64
€6,64

Od szkoły do Senatu Wykształcenie senato...

Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI w... Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI wieku, ukazując możliwości ówczesnego kształcenia i jego dostępność. Szczególnym nacisk położono na zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie ...
€11,70
€11,70

Deputaci Trybunału Głównego Księstwa Lit...

Niniejsze opracowanie jest pierwszym naukowym zestawienie... Niniejsze opracowanie jest pierwszym naukowym zestawieniem deputatów do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zawierającym ponadto informacje o sejmikach deputackich i ich datach ora...
€13,93
€13,93

Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza

Jest to wznowienie klasycznej pracy prof. Ludwika Ehrlich... Jest to wznowienie klasycznej pracy prof. Ludwika Ehrlicha poświęconej obu wyżej wymienionym myślicielom, ich dziełu oraz okolicznościom historycznym, w których tworzyli: sporom polsko-krzyżackim...
€9,87
€9,87

Historia doktryn politycznych i prawnych

Dziesiąte wydanie podręcznika stawia sobie za cel przybli... Dziesiąte wydanie podręcznika stawia sobie za cel przybliżenie studentom przesłanek doktrynalnych leżących u podstaw niekiedy żywych dyskusji dotyczących takich aktualnych zagadnień, jak: in vitr...
€17,11
€17,11

Małżeńskie umowy majątkowe w świetle kra...

Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskic... Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych w Krakowie w omawianym okresie wnosi nowe treści do badań nad prawem małżeńskim majątkowym w Polsce przed unifikacją pr...
€8,00
€8,00

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antyczn...

"Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to pr... "Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem rzymskim. Autorzy poruszyli w niej problematykę historii prawa rzymskiego i jego źr...
€8,40
€8,40

Nieznana ofiara Katynia Zygmunt Bugajski...

Książka opowiada o losach zamordowanego w Katyniu Zygmunt... Książka opowiada o losach zamordowanego w Katyniu Zygmunta Bugajskiego (1887-1940) polskiego międzywojennego prawnika, społecznika i pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości. Miał on niesamowicie ...
€10,54
€10,54

Kulturowe uwarunkowania polityki krymina...

W tomie drugim „Kultur Penalnych” staramy się przedstawić... W tomie drugim „Kultur Penalnych” staramy się przedstawić szersze podstawy teoretyczne reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Podstawą koncepcji tego tomu, pod...
€9,89
€9,89

Powszechna historia prawa

Historia prawa od V wieku po współczesne systemy prawne ... Historia prawa od V wieku po współczesne systemy prawne Pierwsze podręcznikowe ujęcie ewolucji prawa w Europie Zachodniej i w państwach byłego bloku wschodniego Nowatorska prezentacja historii ...
€18,30
€18,30

Azymut wspólna Europa Jastrzębowski

Częścią tej książki jest pierwsza w historii „Konstytucja... Częścią tej książki jest pierwsza w historii „Konstytucja dla Europy”. Napisana blisko 200 lat temu przez Jastrzębowskiego, a przypomniana przed wyborami do parlamentu europejskiego oraz w 15. ro...
€10,51
€10,51

Polityka i sprawiedliwość w Grecji przed...

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisują... Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisującą idee polityki i sprawiedliwości w Grecji przedsokratejskiej. Autorka przedstawia genezę i ewolucję pojęć związanych z państwem i prawem...
€25,81
€25,81

Między tradycją a nowoczesnością Prawo p...

Książka zawiera zbór tekstów ukazujących różne aspekty ro... Książka zawiera zbór tekstów ukazujących różne aspekty rozwoju prawa polskiego z perspektywy 100-lecia odzyskania niepodległości. Podstawę opracowań stanowią referaty wygłoszone na XIX Konferencj...
€26,00
€26,00

Czysta teoria prawa

Hans Kelsen (1881–1973) jest najbardziej znanym dwudziest... Hans Kelsen (1881–1973) jest najbardziej znanym dwudziestowiecznym prawnikiem na świecie. Do historii przeszedł jako twórca – określanej tak przez siebie – czystej teorii prawa, a przez przeciwni...
€18,17
€18,17

Instytucja egzekucji świadczeń niepienię...

W publikacji przedstawiono analizę instytucji egzekucji ś... W publikacji przedstawiono analizę instytucji egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP z uwzględnieniem austriackich implikacji prawnych. Autor wykazał wpływy regulacji pozaborczych na kształt ...
€15,58
€15,58

W kręgu historii i współczesności polski...

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Arturowi Korob... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Arturowi Korobowiczowi zawiera liczne prace naukowe świadczące o uznaniu środowiska historycznoprawnego dla twórczego dorobku Profesora. Artykuły zgrupo...
€23,37
€23,37

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opie...

Powstałe z okazji setnej rocznicy wydania „Dekretu Rady R... Powstałe z okazji setnej rocznicy wydania „Dekretu Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury” opracowanie stanowi zbiór esejów uznanych badaczy w zakresie prawa ochrony...
€10,51
€10,51

Prawo rzymskie a współczesność

Polskiej nauce prawa wciąż brak siły, gwarantowanej przez... Polskiej nauce prawa wciąż brak siły, gwarantowanej przez tradycję. Z dobrze znanych powodów w naszym prawoznawstwie więcej jest przerw niż ciągłości. Socjalizm realny celowo umniejszał osiągnięc...
€7,94
€7,94

Testator i formy testamentu w rzymskim p...

Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytuło... Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytułowej tematyki, przybliża także zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa spadkowego i rodzinnego mające znaczenie dla europejskiej kultury pra...
€33,58
€33,58