Historia i teoria prawa. Prawo rzymskie. Prawnicy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Powiesić wybebeszyć i poćwiartować czyli...

Największa rozrywka w średniowieczu? Oczywiście – publicz... Największa rozrywka w średniowieczu? Oczywiście – publiczna egzekucja! Miażdżenie, palenie, ćwiartowanie, topienie, gotowanie żywcem i nabijanie na pal. Średniowieczny mieszczanin byłby zawie...
€13,15
€13,15

Młot na czarownice

Młot na czarownice : Postępek zwierzchowny w czarach, a t... Młot na czarownice : Postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich, i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający : księga wiadomości ludzkiej nie tylko godna i porzebna a...
€7,30
€7,30

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji... W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji postanowiliśmy przypomnieć i treść, i formę tego wyjątkowego dokumentu. My, Polacy, szczycimy się tą konstytucją, prawie każdy z nas p...
€3,42
€3,42

Prawo rzymskie Instytucje

Podręcznik Prawo rzysmkie. Instytucje obejmuje pełny prog... Podręcznik Prawo rzysmkie. Instytucje obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do sytematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. S...
€14,38
€14,38

Hiberna Studium z dziejów skarbowości w...

Nowy podatek miał w systemie skarbowości dawnej Rzeczypos... Nowy podatek miał w systemie skarbowości dawnej Rzeczypospolitej doniosłe znaczenie, gdyż był jednym z nielicznych stałych dochodów państwowych a przeznaczony na potrzeby wojska przyczyniał się d...
€7,84
€7,84

Leksykon współczesnej teorii i filozofii...

Drugie wydanie leksykonu bardzo popularnego Leksykonu róż... Drugie wydanie leksykonu bardzo popularnego Leksykonu różni się w istotny sposób od pierwszej edycji i to z kilku względów. Po pierwsze, Autorzy uwzględnili uwagi studentów jako głównych odbiorcó...
€15,37
€15,37

O nabywaniu i przekazywaniu dóbr

Omawiając zagadnienie zysku kupieckiego Mateusz z Kra­ko­... Omawiając zagadnienie zysku kupieckiego Mateusz z Kra­ko­wa nawiązuje do kwestii o zysku kupieckim w Summie teologii Tomasza z Akwinu (rozdz. 2). Broniąc kupców cytuje argument Akwinaty, że zysk ...
€6,77
€6,77

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Opracowanie Zbiorowe
Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wer... Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z historii ustroju i prawa Polski? J...
Opracowanie Zbiorowe
€7,77
€7,77

Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolsk...

Monografia dr. Macieja Mikuły przedstawia królewskie i se... Monografia dr. Macieja Mikuły przedstawia królewskie i sejmowe ustawodawstwo regulujące życie miast i mieszczaństwa w dawnej Polsce. Zadanie badawcze polegało na dotarciu do zachowanych źródeł or...
€10,55
€10,55

Historia prawa

Podręcznik przedstawia - w ujęciu porównawczym - historię... Podręcznik przedstawia - w ujęciu porównawczym - historię prawa prywatnego, prawa karnego oraz procedury sądowej, czyli dziedzin tzw. Prawa sądowego. Dzięki opracowaniu Czytelnik może pogłębić w...
€17,91
€17,91

Od szkoły do Senatu Wykształcenie senato...

Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI w... Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI wieku, ukazując możliwości ówczesnego kształcenia i jego dostępność. Szczególnym nacisk położono na zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie ...
€11,59
€11,59

Skandalu nie będzie

Krzysztof Piesiewicz w zajmującej rozmowie z Michałem Kom... Krzysztof Piesiewicz w zajmującej rozmowie z Michałem Komarem opowiada o swoim życiu. Był uczestnikiem niezwykłych wydarzeń: narodziny demokratycznej opozycji, udział w procesie zabójców księdza ...
€10,38
€10,38

O prawie i o mitach

"Autorzy nie zanudzają czytelników szczegółowymi wywodami... "Autorzy nie zanudzają czytelników szczegółowymi wywodami, obracającymi się wokół jakiegoś skrupulatnie interpretowanego przepisu prawa. Zwracają ich uwagę na problemy, bardziej lub mniej kluczow...
€10,15
€10,15

Polski proces ziemski do końca XV wieku ...

Kodeks Dzikowski z racji daty jego sporządzenia (początek... Kodeks Dzikowski z racji daty jego sporządzenia (początek wieku XVI) daje najpełniejszy obraz polskiego prawa, w tym procesowego epoki średniowiecza. Dotychczas w nauce nie podjęto prób jego prze...
€58,35
€58,35

Klasztory mnisi mniszki Obraz życia mona...

Początki monastycyzmu na Zachodzie owiane są nimbem niepr... Początki monastycyzmu na Zachodzie owiane są nimbem nieprzenikliwym. Brak wystarczająco wczesnych źródeł, które pozwalałyby przeniknąć poza tę zasłonę, jest dotkliwy dla kogoś, kto chciałby się z...
€11,02
€11,02

Ewolucja instytucji małżeństwa w świetle...

Książka dotyczy dzieł prawnych, które powstały od początk... Książka dotyczy dzieł prawnych, które powstały od początków państwa do upadku Cesarstwa Etiopskiego w 1974 roku. Publikacja jest próbą przedstawienia procesów, które doprowadziły do zmian w prawn...
€7,72
€7,72

Historia ustroju w Polsce

Znany i ceniony podręcznik jest przeznaczony dla studentó... Znany i ceniony podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków społecznych i humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych historią ustroju Polski. Podręcznik w przystępny sposób p...
€23,46
€23,46

Historia prawa w Polsce

Zwięzły wykład historii prawa w Polsce od czasów najdawni... Zwięzły wykład historii prawa w Polsce od czasów najdawniejszych do współczesności. Charakterystyka instytucji prawnych w ich rozwoju. Ilustracje i mapy uzupełniające tekst. Nowoczesny podrę...
€23,39
€23,39

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Pols... Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Książka opiera się na kryterium chronologicznym. Obok doktryny i prawa administracyjnego autor...
€18,11
€18,11

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Najobszerniejsza publikacja źródeł w naukach historycznop... Najobszerniejsza publikacja źródeł w naukach historycznoprawnych. Ułatwia zrozumienie procesu zmian administracyjnych, ich przyczyn i okoliczności. Obszerne zestawienie najważniejszych aktów ...
€15,53
€15,53

Otwarcie testamentu w prawie rzymskim

Otwarcie testamentu jest jednym z mniej zbadanych zagadni... Otwarcie testamentu jest jednym z mniej zbadanych zagadnień rzymskiego prawa prywatnego, co uzasadnia podjęcie badań w tym obszarze. Nie ma osobnej monografii (zwłaszcza w języku polskim), która ...
€10,36
€10,36

Fiscus non erubescit O niektórych italsk...

[...] książka jest pierwszą w polskiej literaturze monogr... [...] książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią dotyczącą rzymskich podatków. To o tyle ważne, że w zakresie wiedzy o daninach publicznych rzymskiego cesarstwa panuje spore zamiesza...
€7,64
€7,64

Projekt Kodeksu pracy z 1949 r.

W niniejszej książce zawarte są dzieje prac legislacyjnyc... W niniejszej książce zawarte są dzieje prac legislacyjnych nad projektem kodeksu pracy w latach 1947-50 oraz oryginalny tekst źródłowy. Okres po zakończeniu II wojny światowej stanowił istotny ...
€13,13
€13,13

Prawo konstytucyjne, doktryny ustrojowe,...

Właściwe odczytanie idei Marka Sobolewskiego, tym bardzie... Właściwe odczytanie idei Marka Sobolewskiego, tym bardziej nawiązanie do nich czy też polemika z nimi, wymaga szczególnej wiedzy pozaksiążkowej, zaczerpniętej z osobistego kontaktu z samym Mistrz...
€10,47
€10,47