Historia i teoria pedagogiki, wychowania i oświaty. Nauczyciele

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zrozumieć Montessori Czyli Maria Montess...

Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgo... Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgorzaty Mikszy pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori...
€10,38
€10,38

Pedagogika Podręcznik akademicki

Po 16 latach od pierwszej edycji podręcznika Pedagogika o... Po 16 latach od pierwszej edycji podręcznika Pedagogika oddajemy do rąk Czytelników jego poprawione i rozszerzone wydanie. W pięćdziesięciu rozdziałach przedstawiono elementy wiedzy kanonicznej d...
€41,66
€41,66

Dzieciństwo w cieniu rózgi Historia i ob...

Od kary chłosty do karnego jeżyka - czyli długa historia ... Od kary chłosty do karnego jeżyka - czyli długa historia przysłowiowego klapsa "Historia dzieciństwa jest koszmarem, z którego jako ludzkość dopiero zaczynamy się budzić", uważa amerykański bada...
€10,50
€10,50

Wychowanie mądrość kultura Problemy wspó...

W przedłożonej do recenzji pracy zbiorowej dominuje probl... W przedłożonej do recenzji pracy zbiorowej dominuje problematyka wychowania i kultury jako dwóch nieodłącznych rzeczywistości. Zestawienie tych zagadnień nie byłoby niczym szczególnym, gdyby nie ...
€10,45
€10,45

Kształcenie człowieka 27 kamyczków jedne...

W książce autor pragnie przybliżyć podstawowe idee i myśl... W książce autor pragnie przybliżyć podstawowe idee i myśli Jana Henryka Pestalozziego oraz wskazać możliwości ich praktycznego wdrożenia. Nie uda się nam bowiem ulepszyć edukacji tylko organizacy...
€9,55
€9,55

Dzieje oświaty w regionie - województwo ...

Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Wyznacznikami podz... Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Wyznacznikami podziału materiału były zarówno przemiany polityczne, jak i odpowiadające im, wyraźnie uchwytne, zmiany w kierunkach polityki oświatowej. W pi...
€11,80
€11,80

Konstruowanie historii Prezentacja i per...

Stosunek do własnej historii i roli dziejowej często różn... Stosunek do własnej historii i roli dziejowej często różni się od sposobu jej postrzegania przez innych. Zjawisko kreowania wizji i interpretacji historycznych stanowi nieodłączny element procesu...
€9,09
€9,09

Wychowanie do wolności wyboru Ponadczaso...

Książka jest próbą rekonstrukcji ponadczasowej warstwy pe... Książka jest próbą rekonstrukcji ponadczasowej warstwy pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera jaką jest zawarta w niej koncepcja wychowania do wolności wyboru. Sam Foerster nie sformułował tego ...
€10,49
€10,49

Portrety Uczonych Profesorowie Uniwersyt...

Część trzecia (S-Ż) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" z... Część trzecia (S-Ż) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne poświęcone wybitnym postaciom, których najbardziej znacząca działalność naukowa i dydaktyczna przypadła po 1945 ...
€26,19
€26,19

Proces destalinizacji polskiej nauki his...

Chcąc zachować w pamięci przesłanie krakowskiego 17. Pows... Chcąc zachować w pamięci przesłanie krakowskiego 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Kolegium Redakcyjne Historyki i Krakowski Oddział PTH ustanowiły nagrodę im. Marcelego Handelsmana dl...
€10,11
€10,11

Starania o Polski Uniwersytet w Poznaniu...

Niniejsza pozycja przedstawia wnioski Augusta Cieszkowski... Niniejsza pozycja przedstawia wnioski Augusta Cieszkowskiego o utworzenie uniwersytetu w Poznaniu, składane w drugiej izbie sejmu pruskiego w Berlinie w latach 1851-1855. Teksty zaprezentowano w ...
€8,23
€8,23

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 Szk...

Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacj... Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego ...
€12,81
€12,81

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. To...

Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacj... Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego ...
€15,33
€15,33

Jaka jest szkoła od A do Ż? Szkolne abec...

Szkolne abecadło rozpoczyna się od Absurdalnej szkoły, a ... Szkolne abecadło rozpoczyna się od Absurdalnej szkoły, a kończy życzeniowo-postulatywnym wezwaniem uczniów i nauczycieli: Żeby szkoła... (była szkołą?). Niektóre hasła abecadła (jest ich 77) zost...
€5,32
€5,32

W kręgu problemów edukacji i dydaktyki p...

Miesięcznik „Nowe Tory” był jednym z ogniw szybkiego rozk... Miesięcznik „Nowe Tory” był jednym z ogniw szybkiego rozkwitu polskiej myśli pedagogicznej w Królestwie Polskim oraz dynamicznego rozwoju prądów w nauczaniu literatury ojczystej i języka narodowe...
€11,61
€11,61

Community college w XXI wieku Kreatywnoś...

W swojej najnowszej publikacji pt. „Community College” An... W swojej najnowszej publikacji pt. „Community College” Andrzej Murzyn podejmuje się badawczego opracowania jednych z najpopularniejszych instytucji edukacyjnych w USA. Community Collages to ważne...
€7,35
€7,35

Kształcenie nauczycieli dla szkół elemen...

Jednym z podstawowych elementów systemu oświaty i wychowa... Jednym z podstawowych elementów systemu oświaty i wychowania jest szkolnictwo pedagogiczne pozostające w ścisłym związku z rzeczywistością społeczną zmieniającą się na przestrzeni wieków. Pełni o...
€11,70
€11,70

Paideia starożytnej Grecji i Rzymu Filoz...

Celem serii naukowej „Filozofia i Pedagogika” jest przede... Celem serii naukowej „Filozofia i Pedagogika” jest przede wszystkim ukazanie wkładu wniesionego przez rożne osoby do historii myśli edukacyjnej. Nie chodzi tutaj jedynie o filozofów, chociaż ci o...
€7,38
€7,38

Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle E...

Publikacja Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle. Edukac... Publikacja Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle. Edukacja w USA pozwala na zapoznanie się z rozwiązaniami amerykańskimi w zakresie systemu edukacji, które w okresie reform mogą być inspiracją d...
€12,77
€12,77

Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej...

Publikacja dotyczy prapoczątków Uniwersytetu Warszawskieg... Publikacja dotyczy prapoczątków Uniwersytetu Warszawskiego, czyli historii Szkoły Rycerskiej (1765–1794). Przedmiotem badań są problemy życia codziennego kadetów i profesorów Korpusu Kadetów, zag...
€15,63
€15,63

Pedagogika autorytarna Geneza modele prz...

Książka jest próbą interpretacji teorii wychowania autory... Książka jest próbą interpretacji teorii wychowania autorytarnego w Polsce na przestrzeni lat 1948-1989. Stanowi opracowanie łączące przegląd literatury z elementami autorskiej analizy wybranych t...
€10,54
€10,54

Edukacja małego dziecka Tom 5 Nauczyciel...

Podstawowym warunkiem edukacji małego dziecka – tworzonej... Podstawowym warunkiem edukacji małego dziecka – tworzonej zgodnie z humanistyczną, poznawczą i transgresyjną koncepcją rozumienia człowieka – jest jak najlepsze przygotowanie do pracy pedagogicz...
€10,57
€10,57

Między myśleniem a działaniem O ewolucji...

Rozprawa poświęcona współczesnej filozofii edukacji - zwł... Rozprawa poświęcona współczesnej filozofii edukacji - zwłaszcza w jej odmianie anglosaskiej - w której centralne miejsce zajmuje znaczenie relacji między namysłem filozoficznym a praktyką pedagog...
€7,74
€7,74

Janusz Korczak Fotobiografia

Ten album nazwano fotobiografią, choć zdjęcia w nim zawar... Ten album nazwano fotobiografią, choć zdjęcia w nim zawarte opatrzono zaledwie cytatami z dzieł jego bohatera – Janusza Korczaka, najwybitniejszego pedagoga naszych czasów. Stare fotografie, o...
€18,52
€18,52