Historia i teoria pedagogiki, wychowania i oświaty. Nauczyciele

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zrozumieć Montessori Czyli Maria Montess...

Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgo... Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgorzaty Mikszy pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori...
€10,26 €9,55
€10,26 €9,55

Pedagogika Podręcznik akademicki

Po 16 latach od pierwszej edycji podręcznika Pedagogika o... Po 16 latach od pierwszej edycji podręcznika Pedagogika oddajemy do rąk Czytelników jego poprawione i rozszerzone wydanie. W pięćdziesięciu rozdziałach przedstawiono elementy wiedzy kanonicznej d...
€41,88
€41,88

Współczesne teorie i nurty wychowania

Polecamy kolejne wznowienie wyjatkowego podręcznika prof.... Polecamy kolejne wznowienie wyjatkowego podręcznika prof. Bogusława Śliwerskiego pt.Współczesne teorie i nurty wychowania. Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań met...
€14,08
€14,08

Genialni Lwowska szkoła matematyczna

Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław ... Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną. Współpracując ze sobą, ...
€10,45
€10,45

Teoria i praktyka kształcenia integracyj...

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań Autorki nad d... Monografia jest wynikiem wieloletnich badań Autorki nad dynamiką rozwoju systemu kształcenia integracyjnego w Polsce z uwzględnieniem przemian w zakresie dostosowań architektonicznych, bazy dydak...
€12,72
€12,72

Edukacja kobiet kobiety w edukacji Szkic...

Rzut oka na otaczającą nas rzeczywistość, zwłaszcza w prz... Rzut oka na otaczającą nas rzeczywistość, zwłaszcza w przypadku tak silnie sfeminizowanego zawodu, jakim jest nauczyciel, pozwala niezwykle łatwo dojść do wniosku, że kobietom i nauce wyjątkowo p...
€10,25
€10,25

Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w P...

Polska siła zbrojna posiada ponad tysiącletnią historię. ... Polska siła zbrojna posiada ponad tysiącletnią historię. Z kolei szkolnictwo wojskowe przygotowujące kadrę dla niej liczy niespełna trzysta lat, do tego uwzględnić należy 123 lata niewoli narodow...
€16,94
€16,94

Skarby cieszyńskiej trówły Zakład Wychow...

Praca dotyczy wychowania młodzieży zagrożonej niedostosow... Praca dotyczy wychowania młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, przestępczością w pierwszej połowie XX wieku w Zakładzie Wychowawczym w Cieszynie oraz w placówkach pokrewnych. Zaw...
€7,33
€7,33

Szkolnictwo wojskowe na ziemiach polskic...

"Nowa organizacja wojska wprowadzona uchwałą sejmu cztero... "Nowa organizacja wojska wprowadzona uchwałą sejmu czteroletniego z 22 października 1788 r. została uściślona uchwałą z 8 października 1789 r. o tymczasowym etacie i nowej organizacji korpusów i...
€52,56
€52,56

Dydaktyka i łowy Księga jubileuszowa ded...

Księga poświęcona Profesorowi Władysławowi Dynakowi, zwią... Księga poświęcona Profesorowi Władysławowi Dynakowi, związanemu z Uniwersytetem Wrocławskim, historykowi literatury, dydaktykowi, bibliologowi, historykowi oświaty i folklorystyki, autorowi inter...
€15,72
€15,72

Był taki Dom

„Był taki Dom” jest wspomnieniem szkoły, która była prawd... „Był taki Dom” jest wspomnieniem szkoły, która była prawdziwym rodzinnym domem dla wielu pokoleń pensjonarek. Szkoły prywatnej prowadzonej przez zakonnice Zgromadzenia Sacré Coeur, która przetrwa...
€13,04
€13,04

Egzamin w perspektywie socjologicznej

Autor wprowadza czytelnika w historię egzaminowania w sta... Autor wprowadza czytelnika w historię egzaminowania w starożytności, średniowieczu i czasach nowszych. Przedstawia wyniki dociekań badawczych nad egzaminem w psychologii, pedagogice, poradoznawst...
€7,06
€7,06

Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki...

Działalność naukowa i praca szkół wyższych w okresie pier... Działalność naukowa i praca szkół wyższych w okresie pierwszych powojennych lat została przedstawiona w wielu publikacjach. Osobą, która wywierała bardzo istotny wpływ na tę ważną dziedzinę życia...
€11,71
€11,71

Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersyt...

Historia nauk ścisłych i przyrodniczych w Uniwersytecie W... Historia nauk ścisłych i przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim przedstawiona w niniejszym tomie składa się z ośmiu części dotyczących dziejów badań i najważniejszych osiągnięć w astronomii, ...
€31,47
€31,47

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 Szk...

Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacj... Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego ...
€15,35
€15,35

Ignacy Kozielewski - Harcmistrz Rzeczypo...

Portret Ignacego Kozielewskiego Współtwórca ruchu harcer... Portret Ignacego Kozielewskiego Współtwórca ruchu harcerskiego, pedagog, działacz społeczny, Ignacy Kozielewski, urodził się 13 stycznia 1882 roku w rodzinie wielodzietnej jako jedno z dwanaścio...
€9,74
€9,74

Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na t...

Autorzy postanowili przyjrzeć się działalności organizacj... Autorzy postanowili przyjrzeć się działalności organizacji nauczycielskich w XIX w, w okresie, kiedy normą w państwach konstytucyjnych stawały się skupiające obywateli stowarzyszenia, w tym te r...
€15,42
€15,42

Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeń...

Książka traktuje o głównej placówce, która przygotowywała... Książka traktuje o głównej placówce, która przygotowywała kadry dla struktur komunistycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w pierwszym okresie jego funkcjonowania. Uczestnicy szkolenia ...
€11,62
€11,62

Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w...

W powojennej rzeczywistości pełnej kontrastów: z jednej s... W powojennej rzeczywistości pełnej kontrastów: z jednej strony walk zbrojnych i sporów politycznych, z drugiej zachowania względnej wolności słowa i swobody intelektualnej kształtowało się nowe p...
€12,77
€12,77

Sandomierzanin w Poznaniu Uniwersytet, ż...

Nie pamiętam, kiedy dokładnie Ojciec podjął decyzję posze... Nie pamiętam, kiedy dokładnie Ojciec podjął decyzję poszerzenia swoich wspomnień „Sandomierz – moja młodość” (1976) o tom następny, opisujący jego studia na poznańskiej polonistyce (1923 – 1928),...
€9,21
€9,21

Szkoła - polityka - prawo George Zygmunt...

Książka poświęcona jest naukowej sylwetce George’a Bereda... Książka poświęcona jest naukowej sylwetce George’a Beredaya (Zygmunta Fijałkowskiego), uznanego badacza polskiego pochodzenia, profesora Harvard University oraz Columbia University. Postać ta, mi...
€14,02
€14,02

Szkoła Główna. Kręgi wpływów 2

Książka jest kontynuacją badań nad Szkołą Główną. Autorzy... Książka jest kontynuacją badań nad Szkołą Główną. Autorzy zawartych w niej artykułów stawiają pytania o warunki i charakter międzypokoleniowej wymiany intelektualnej w tej uczelni oraz o sposoby ...
€10,97
€10,97

Kształcenie nauczycieli dla szkół elemen...

Jednym z podstawowych elementów systemu oświaty i wychowa... Jednym z podstawowych elementów systemu oświaty i wychowania jest szkolnictwo pedagogiczne pozostające w ścisłym związku z rzeczywistością społeczną zmieniającą się na przestrzeni wieków. Pełni o...
€11,60
€11,60

70 lat Liceum Lindego Dzieje III Liceum ...

Toruńska Trójka, jedno z najstarszych liceów w mieście, ś... Toruńska Trójka, jedno z najstarszych liceów w mieście, świętuje w 2018 roku swoje 70. urodziny. Monografia szkoły nie jest chronologicznym zapisem dziejów, na jej kartach obok dat i osiągnięć zn...
€9,44
€9,44