Historia i teoria pedagogiki, wychowania i oświaty. Nauczyciele

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zrozumieć Montessori Czyli Maria Montess...

Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgo... Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgorzaty Mikszy pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori...
€10,35 €9,64
€10,35 €9,64

Współczesne teorie i nurty wychowania

Polecamy kolejne wznowienie wyjatkowego podręcznika prof.... Polecamy kolejne wznowienie wyjatkowego podręcznika prof. Bogusława Śliwerskiego pt.Współczesne teorie i nurty wychowania. Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań met...
€14,20
€14,20

Genialni Lwowska szkoła matematyczna

Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław ... Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną. Współpracując ze sobą, ...
€10,54
€10,54

Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w P...

Polska siła zbrojna posiada ponad tysiącletnią historię. ... Polska siła zbrojna posiada ponad tysiącletnią historię. Z kolei szkolnictwo wojskowe przygotowujące kadrę dla niej liczy niespełna trzysta lat, do tego uwzględnić należy 123 lata niewoli narodow...
€17,09
€17,09

Młodzież tworzy historię Zwycięska walka...

Publikacja pozwoli na lepsze zrozumienie tej wręcz parado... Publikacja pozwoli na lepsze zrozumienie tej wręcz paradoksalnej sytuacji, jaka w latach strajku szkolnego i bojkotu szkoły rosyjskiej wystąpiła w Królestwie Polskim i była przyczyną ostrego konf...
€7,93
€7,93

Konstruowanie historii Prezentacja i per...

Stosunek do własnej historii i roli dziejowej często różn... Stosunek do własnej historii i roli dziejowej często różni się od sposobu jej postrzegania przez innych. Zjawisko kreowania wizji i interpretacji historycznych stanowi nieodłączny element procesu...
€9,04
€9,04

Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne 19...

Książka poświęcona jest omówieniu i analizie polsko-niemi... Książka poświęcona jest omówieniu i analizie polsko-niemieckich dyskursów edukacyjnych oraz kwestii kształtowania świadomości historycznej obu tych narodów. Jej przedmiotem są więc obrazy histori...
€10,70
€10,70

Od szkoły do Senatu Wykształcenie senato...

Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI w... Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI wieku, ukazując możliwości ówczesnego kształcenia i jego dostępność. Szczególnym nacisk położono na zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie ...
€11,59
€11,59

Zagadnienie wychowania jako zagadnienie ...

Chyba w żadnym okresie skłonność do wznoszenia duszy w pr... Chyba w żadnym okresie skłonność do wznoszenia duszy w prawdziwym znaczeniu tego słowa do światów duchowych nie była mniejsza niż obecnie, a w naszych czasach wzniesienie duszy do światów duchowy...
€7,53
€7,53

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersy...

Część trzecia (S-Ż) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" z... Część trzecia (S-Ż) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne poświęcone wybitnym postaciom, których najbardziej znacząca działalność naukowa i dydaktyczna przypadła po 1945 ...
€26,47
€26,47

Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersyt...

Historia nauk ścisłych i przyrodniczych w Uniwersytecie W... Historia nauk ścisłych i przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim przedstawiona w niniejszym tomie składa się z ośmiu części dotyczących dziejów badań i najważniejszych osiągnięć w astronomii, ...
€31,74
€31,74

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersy...

,
Część pierwsza (A-Ł) tomu drugiego "Portretów Uczonych" z... Część pierwsza (A-Ł) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczel...
,
€19,86
€19,86

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersy...

Część druga (M-Ż) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawi... Część druga (M-Ż) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni ...
€19,80
€19,80

Edukacja Nie-sentymentalna O kształceniu...

Mówiąc w ogólności, młode panienki daleko prędzej dojrzew... Mówiąc w ogólności, młode panienki daleko prędzej dojrzewają od chłopców, umysł ich prędzej się składa, a tym samym prędzej je niektórymi naukami zatrudnić można (Jędrzej Śniadecki – O fizycznym ...
€9,22
€9,22

Język polski w Norwegii Na przykładzie b...

Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego mło... Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowe...
€5,54
€5,54

Myślenie i działanie pedagogiczne w Drug...

Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwani... Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwania się metodą idiograficzną i technika narracji, a przy tym całkowicie trafnego doboru źródeł. Jest prawdziwym wyrazem zapatrywań autora na...
€8,78
€8,78

Architektura szkolna II RP

Walka z analfabetyzmem i powszechny dostęp do edukacji w ... Walka z analfabetyzmem i powszechny dostęp do edukacji w latach międzywojennych streszczały się w słowach: „Budowa szkół powszechnych to fundament niepodległości Polski”. To właśnie wówczas zosta...
€24,18
€24,18

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w lat...

Praca jest monografią jednej z najważniejszych polskich i... Praca jest monografią jednej z najważniejszych polskich instytucji artystycznych ukazaną w okresie szczególnych politycznych przemian Polski. Ujęcie, jakie zaproponowała w swojej pracy autorka, p...
€15,54
€15,54

Domy dziecka na Warmii i Mazurach w lata...

Niniejsza praca, bardzo potrzebna, nowatorska i oryginaln... Niniejsza praca, bardzo potrzebna, nowatorska i oryginalna, zasługuje na szczególne uznanie. Podjęta inicjatywa badawcza wypełnia lukę w badaniach z tego zakresu, zwłaszcza w odniesieniu do wojew...
€13,32
€13,32

Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej...

Pod względem redakcyjnym praca - uwzględniając jej właści... Pod względem redakcyjnym praca - uwzględniając jej właściwą konstrukcję, logikę i klarowność wywodu, a także warstwę językową - została dobrze przygotowana. Autor w sposób przejrzysty analizuje ...
€14,23
€14,23

Dla dobra polskiej szkoły Towarzystwo Na...

Sytuacja polityczno-oświatowa w okresie dwudziestolecia m... Sytuacja polityczno-oświatowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego Organizacja i założenia ideowe Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych - rys historyczny Funkcja społeczna Towa...
€10,02
€10,02

Skarby cieszyńskiej trówły Zakład Wychow...

Praca dotyczy wychowania młodzieży zagrożonej niedostosow... Praca dotyczy wychowania młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, przestępczością w pierwszej połowie XX wieku w Zakładzie Wychowawczym w Cieszynie oraz w placówkach pokrewnych. Zaw...
€7,40
€7,40

Community college w XXI wieku Kreatywnoś...

W swojej najnowszej publikacji pt. „Community College” An... W swojej najnowszej publikacji pt. „Community College” Andrzej Murzyn podejmuje się badawczego opracowania jednych z najpopularniejszych instytucji edukacyjnych w USA. Community Collages to ważne...
€7,27
€7,27

Tożsamość teorii wychowania

Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jes... Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jest wydarzeniem na wielką skalę w polskim kontekście badań nad teorią wychowania. Podjęty problem, struktura i treść książki pozwalają stwie...
€13,19
€13,19