Globalizacja

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

No logo

Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, n... Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, nazywana często „biblią alterglobalistów”. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania "No Logo", książka zosta...
€11,71
€11,71

Inkluzywna gospodarka światowa szanse i ...

"(...) to pierwsza na polskim ekonomicznym rynku piśmienn... "(...) to pierwsza na polskim ekonomicznym rynku piśmienniczym publikacja naukowa poświęcona w tak kompleksowy, wieloaspektowy, wszechstronny i pogłębiony sposób problematyce wyzwań inkluzywnego ...
€12,85
€12,85

No Logo

No Logo, międzynarodowy bestseller, nazywany biblią alter... No Logo, międzynarodowy bestseller, nazywany biblią alterglobalistów. Kultowa książka ze wstępem przygotowanym przez Naomi Klein specjalnie z okazji dziesiątej rocznicy pierwszego wydania. Książ...
€14,28
€14,28

Joseph Conrad i narodziny globalnego świata

Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolo... Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach. William Dalrymple, „The Guardian” Najlepsza książka 2017 „New York Timesa” Joseph Conr...
€15,55
€15,55

Finanse przedsiębiorstw wobec procesów g...

Tradycją stały się już coroczne seminaria naukowe z zakre... Tradycją stały się już coroczne seminaria naukowe z zakresu szeroko rozumianych finansów, zwane zjazdami katedr finansów, bankowości i ubezpieczeń polskich uczelni. Przedmiotem dyskusji w trakcie...
€10,13
€10,13

Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa...

Konkurencja jest nieodłącznym atrybutem gospodarki rynkow... Konkurencja jest nieodłącznym atrybutem gospodarki rynkowej, będącym jednocześnie siłą napędową jej rozwoju. Przedsiębiorstwa rywalizują o dostęp do surowców, kapitału, rynków zbytu, kanałów dyst...
€15,14
€15,14

Społeczne tworzenie miejsc Globalizacja ...

Praca krakowskich antropologów i socjologów jest poświęco... Praca krakowskich antropologów i socjologów jest poświęcona procesom uspołeczniania miejsc, a więc owych szczególnych form, jakie ludzie nadają przestrzeni, w której żyją i działają. Autorzy p...
€9,81
€9,81

Wprowadzenie do problematyki globalnych

W świecie silnych powiązań gospodarczych, generowanych pr... W świecie silnych powiązań gospodarczych, generowanych przez wymianę towarów i usług oraz przepływy ludzi i kapitału, powstaje wiele problemów, które nie mogą być rozwiązane przez działania pojed...
€9,41
€9,41

Strach przed mniejszościami Esej o geogr...

Arjun Appadurai to światowej sławy antropolog wykładający... Arjun Appadurai to światowej sławy antropolog wykładający na nowojorskim New School University, w Polsce jest znany jako autor książki Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Str...
€10,01
€10,01

Polityka rolna w warunkach globalizacji ...

Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów glo... Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów globalizacji, ewolucji polityki rolnej krajów rozwiniętych, implementacji Porozumienia w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej oraz przyszłośc...
€15,58
€15,58

Oblicza globalizacji

Autorka uświadamia nam, jak ważną rolę odgrywa każdy z na... Autorka uświadamia nam, jak ważną rolę odgrywa każdy z nas, będąc aktorem na globalnej scenie, i zachęca, abyśmy podejmowali celowe działania dla dobra innych aktorów. [...] W świecie, którego mi...
€15,45
€15,45

Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu glob...

W książce Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, ... W książce Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, wybitny ekonomista Thomas Sowell przypomina, że wbrew przekonaniom lewicowych intelektualistów nierówności dochodów i bogactwa nie są na ś...
€13,25
€13,25

Terytorializacja lub funkcjonalizacja Dy...

Celem niniejszego opracowania było ukazanie związku międz... Celem niniejszego opracowania było ukazanie związku między globalizacją oraz regionalizacją na przykładzie międzynarodowej mobilności siły roboczej w Unii Europejskiej. Fragment Podsumowania
€9,07
€9,07

Globalny system pieniężny

Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to... Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to zagadnienia, które współcześnie są ze sobą integralnie połączone. Coraz częściej mówi się o globalnych rynkach finansowych, globalnej ban...
€13,09
€13,09

Imigracja a globalizacja Przykład Stanów...

Międzynarodowe ruchy wędrówkowe ludności to jeden z najba... Międzynarodowe ruchy wędrówkowe ludności to jeden z najbardziej fascynujących problemów współczesnego świata. Zagadnienie to budziło zawsze żywe zainteresowanie nie tylko naukowców czy polityków,...
€6,23
€6,23

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Opracowanie Zbiorowe
Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce ... Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień doty...
Opracowanie Zbiorowe
€13,64
€13,64

Globalne i lokalne perspektywy bezpiecze...

Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porz... Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, które...
€22,14
€22,14

Dynamika i struktura dochodów w warunkac...

Celem niniejszej pracy jest określenie mechanizmów funkcj... Celem niniejszej pracy jest określenie mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej, które determinują dynamikę i strukturę dochodów w różnych wymiarach. Globalizacja a podzia...
€12,67
€12,67

Democratic Thought in the Age of Globali...

The idea of democracy which emerged in the Athenian polis... The idea of democracy which emerged in the Athenian polis constitutes a major determinant of social and political life at the and of the 20th and the begining of the 21st century. Both indirect a...
€8,24
€8,24

Albo albo Wykluczenie Problemy psycholog...

„Redakcja pisma konsekwentnie proponuje jako główną oś ko... „Redakcja pisma konsekwentnie proponuje jako główną oś kolejnych numerów pisma swoisty wgląd w treść dzisiejszej kultury przez pryzmat zjawisk i pojęć, których próżno szukać na jej powierzchni. Z...
€5,74
€5,74

Globalizacja a rozwój Szanse i wyzwania ...

Opracowanie Zbiorowe
Prezentowane teksty są wartościowe merytorycznie i dobrze... Prezentowane teksty są wartościowe merytorycznie i dobrze napisane, źródłowo solidnie podparte współczesną literaturą przedmiotu, dokumentami. Zawierają nie tylko opisy i fakty, ale też krytyczn...
Opracowanie Zbiorowe
€8,17
€8,17

Niecierpliwość świata uwagi o polityce m...

Środowisko międzynarodowe zostało po zakończeniu zimnej w... Środowisko międzynarodowe zostało po zakończeniu zimnej wojny wprawione w ciągły, dynamiczny ruch i coraz trudniej poddaje się opisowi. Jeszcze trudniej przychodzi prognozowanie jego zmian. Nieci...
€7,63
€7,63

Badania i rozwój w korporacjach transnar...

Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodow... Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami polityki innowacyjnej (a nawet szerzej - gospodarczej), zarządzania innowacjami, procesami globalizacji, i in. Będzie przy...
€19,03
€19,03

Słownik finansów i bankowości / Klucz do...

"Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszy... "Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszystkie aspekty zarządzania finansami, od współpracy międzynarodowej po finanse gospodarstwa domowego. Zawiera hasłą dotyczące nowych obszar...
€11,98
€11,98