Globalizacja

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

No Logo

No Logo, międzynarodowy bestseller, nazywany biblią alter... No Logo, międzynarodowy bestseller, nazywany biblią alterglobalistów. Kultowa książka ze wstępem przygotowanym przez Naomi Klein specjalnie z okazji dziesiątej rocznicy pierwszego wydania. Książ...
€14,58
€14,58

No logo

Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, n... Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, nazywana często „biblią alterglobalistów”. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania "No Logo", książka zosta...
€11,96
€11,96

Don't Be Evil The Case Against Big Tech

An award-winning Financial Times columnist exposes the th... An award-winning Financial Times columnist exposes the threat that Big Tech poses to our democracies, our economies and ourselves Today Google and Facebook receive 90% of the world's news ad-s...
€17,62
€17,62

The Competitive Advantage of Emerging Ma...

Multinationals from Brazil, Russia, India and China, know... Multinationals from Brazil, Russia, India and China, known as the BRIC countries, are a new and powerful force in global competition and are challenging the incumbency of much older global compan...
€78,06
€78,06

The Great Convergence Information Techno...

Between 1820 and 1990, the share of world income going to... Between 1820 and 1990, the share of world income going to today’s wealthy nations soared from twenty percent to almost seventy. Since then, that share has plummeted to where it was in 1900. As Ri...
€16,95
€16,95

Pewność siebie i samoświadomość Chin w g...

Pewność siebie i samoświadomość Chin w globalnym zarządza... Pewność siebie i samoświadomość Chin w globalnym zarządzaniu - Nuo Jin i inni
€11,13
€11,13

Era autodestrukcji Świat, kapitalizm, de...

W publikacji przedstawiono wielkie wyzwania i zagrożenia ... W publikacji przedstawiono wielkie wyzwania i zagrożenia w poszczególnych sferach światowego życia społeczno-gospodarczego, które przyczyniają się do narastającej niewydolności instytucjonalnej, ...
€15,77
€15,77

Doświadczenie estetyczne i wspólnota spe...

Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co kon... Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co konstytuuje nasze poczucie przynależności, jest historia, tradycja, wiara w mit? Na czym opieramy swoją tożsamość? W jakim stopniu wynika ona...
€11,10
€11,10

Studia globalne Wprowadzenie

Spis treści: Wstęp /7/ Rozdział 1. Wstęp do badań tere... Spis treści: Wstęp /7/ Rozdział 1. Wstęp do badań terenowych globalizacji /9/ Rozdział 2. Datowanie początków globalizacji /19/ Rozdział 3. Złożoność globalizacji, czyli różne globalne his...
€13,07
€13,07

Joseph Conrad i narodziny globalnego świata

Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolo... Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach. William Dalrymple, „The Guardian” Najlepsza książka 2017 „New York Timesa” Joseph Conr...
€15,87
€15,87

Społeczne aspekty globalizacji

Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale ... Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań podjętych w ni...
€14,42
€14,42

Us vs. Them

From Brexit, to Donald Trump, to extremist parties in Eur... From Brexit, to Donald Trump, to extremist parties in Europe and the developing world, populism has dominated recent headlines. But what explains the rise of leaders who stoke nationalist ange...
€20,13
€20,13

Meandry współczesnego bezpieczeństwa Mię...

Współczesne bezpieczeństwo funkcjonuje w coraz bardziej z... Współczesne bezpieczeństwo funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Sieciow...
€10,58
€10,58

Globalne i lokalne perspektywy bezpiecze...

Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porz... Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, które...
€22,60
€22,60

Gospodarka globalna w świetle wyzwań

Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarz... Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpis...
€7,43
€7,43

Ordinary Virtues Moral Order in a Divide...

What moral values do human beings hold in common? As glob... What moral values do human beings hold in common? As globalization draws us together economically, are our values converging or diverging? In particular, are human rights becoming a global ethic?...
€14,35
€14,35

Finansowe aspekty globalizacji

We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy kraj... We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjny...
€14,40
€14,40

Badania i rozwój w korporacjach transnar...

Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodow... Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami polityki innowacyjnej (a nawet szerzej - gospodarczej), zarządzania innowacjami, procesami globalizacji, i in. Będzie przy...
€19,42
€19,42

Stawka większa niż rynek U źródeł stagna...

Współczesny kapitalizm bez granic trawi syndrom stagnacji... Współczesny kapitalizm bez granic trawi syndrom stagnacji. Globalne korporacje i oligopole stabilizują okresowo gospodarkę, lecz za cenę podporządkowania społeczeństw swym partykularnym, mikroeko...
€10,38
€10,38

Globalne zarządzanie i jego aktorzy W po...

Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ... Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ciekawego, o dużym znaczeniu dla praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego w świecie, szczególnie po kryzysie 2008+. W ksią...
€6,70
€6,70

Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu glob...

W książce Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, ... W książce Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, wybitny ekonomista Thomas Sowell przypomina, że wbrew przekonaniom lewicowych intelektualistów nierówności dochodów i bogactwa nie są na ś...
€13,52
€13,52

Kraje rozwijające się w globalnej wymian...

Kraje rozwijające się stanowią najliczniejszą i najbardzi... Kraje rozwijające się stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę państw we współczesnej gospodarce światowej. W obliczu stale rosnącej współzależności rynków, będącej skutkiem pogłę...
€15,81
€15,81

Spotkanie ze światem II. Dialog polsko-f...

Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje... Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje na temat wyzwań piśmiennictwa historycznego w dobie antropocenu, a więc przekształcenia ekosystemu Ziemi oraz przemian fizjologicznych i ...
€6,59
€6,59

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat intern... Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki pow...
€15,74
€15,74