Globalizacja

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Joseph Conrad i narodziny globalnego świata

Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolo... Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach. William Dalrymple, „The Guardian” Najlepsza książka 2017 „New York Timesa” Joseph Conr...
€15,80
€15,80

No logo

Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, n... Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, nazywana często „biblią alterglobalistów”. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania "No Logo", książka zosta...
€11,91
€11,91

Finansowe aspekty globalizacji

We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy kraj... We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjny...
€14,33
€14,33

Badania i rozwój w korporacjach transnar...

Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodow... Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami polityki innowacyjnej (a nawet szerzej - gospodarczej), zarządzania innowacjami, procesami globalizacji, i in. Będzie przy...
€19,34
€19,34

Analiza systemów - światów Wprowadzenie

Zwolennicy analizy systemów-światów, której poświęcona je... Zwolennicy analizy systemów-światów, której poświęcona jest niniejsza książka, mówili o globalizacji na długo, zanim powstał ten termin – ale nie jako o czymś nowym, lecz jako o czymś, co stanowi...
€11,78
€11,78

Niedoskonała globalizacja Czy światowy s...

Celem niniejszej publikacji jest reinterpretacja zjawisk ... Celem niniejszej publikacji jest reinterpretacja zjawisk i procesów zachodzących w obecnej zglobalizowanej gospodarce. Współcześnie mamy do czynienia m.in. z niedoskonałą konkurencją związaną z k...
€7,83
€7,83

Fałszywy świt Urojenia globalnego kapita...

Fałszywy świt poświęcony jest przede wszystkim krytyce id... Fałszywy świt poświęcony jest przede wszystkim krytyce ideologii wolnego rynku, którą Gray uważa, obok socjalizmu i komunizmu, za dziedzictwo oświecenia i jego wiary w istnienie jakichś żelaznych...
€12,84
€12,84

Religia a globalizacja

Próba zakreślenia obszaru badań: globalizacja, religia, p... Próba zakreślenia obszaru badań: globalizacja, religia, postmodernizm Religie uniwersalistyczne w obliczu globalizacji Nowe formy ekspresji religijnej pod wpływem globalizacji Fundamentalizm r...
€17,58
€17,58

Czas pokera

"Czas pokera" to lektura obowiązkowa i dla tych, którym s... "Czas pokera" to lektura obowiązkowa i dla tych, którym się wydaje, że wszystko wiedzą, i dla tych, którzy się gubią w dzisiejszym świecie narastającej niepewności, ogromu i szybkości przepływu i...
€18,10
€18,10

Spotkanie ze światem Eseje o historii gl...

Zbiór esejów pierwotnie opublikowany w ramach prestiżowej... Zbiór esejów pierwotnie opublikowany w ramach prestiżowej francuskiej serii La Vie des idées. Wydanie polskie zostało uzupełnione o esej polskiego historyka Jerzego Pysiaka. Teksty zawarte w t...
€6,53
€6,53

Społeczne aspekty globalizacji

Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale ... Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań podjętych w ni...
€14,36
€14,36

Us vs. Them

From Brexit, to Donald Trump, to extremist parties in Eur... From Brexit, to Donald Trump, to extremist parties in Europe and the developing world, populism has dominated recent headlines. But what explains the rise of leaders who stoke nationalist ange...
€20,05
€20,05

Meandry współczesnego bezpieczeństwa Mię...

Współczesne bezpieczeństwo funkcjonuje w coraz bardziej z... Współczesne bezpieczeństwo funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Sieciow...
€10,54
€10,54

Młodzież we współczesnej rzeczywistości ...

Prezentowana publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad p... Prezentowana publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad partycypacją młodzieży w społeczno-kulturowy wymiar zglobalizowanego świata. Partycypacja jednostki w tej rzeczywistości to doświadczanie p...
€9,37
€9,37

Globalne i lokalne perspektywy bezpiecze...

Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porz... Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, które...
€22,51
€22,51

Gospodarka globalna w świetle wyzwań

Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarz... Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpis...
€7,40
€7,40

Ordinary Virtues Moral Order in a Divide...

What moral values do human beings hold in common? As glob... What moral values do human beings hold in common? As globalization draws us together economically, are our values converging or diverging? In particular, are human rights becoming a global ethic?...
€14,29
€14,29

China Questions Critical Insights into a...

Many books offer information about China, but few make se... Many books offer information about China, but few make sense of what is truly at stake. The questions addressed in this unique volume provide a window onto the challenges China faces today and th...
€18,25
€18,25

The Great Convergence Information Techno...

Between 1820 and 1990, the share of world income going to... Between 1820 and 1990, the share of world income going to today’s wealthy nations soared from twenty percent to almost seventy. Since then, that share has plummeted to where it was in 1900. As Ri...
€16,88
€16,88

Sakroturyzm w dobie globalizacji Studium...

Książka Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdy... Książka Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne jest awangardowym i unikalnym projektem w literaturze światowej polegającym na przezwyciężeniu wąskiej koncepcji religii, wype...
€16,62
€16,62

Integracja sektorowa wybranych europejsk...

Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjo... Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne do...
€12,76
€12,76

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XX...

Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosn... Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosnąca konkurencja podmiotów na świecie o czynniki produkcji oraz rynki zbytu, stwarzają wyzwania w kształtowaniu się nowych międzynarodowych...
€15,20
€15,20

Asia's Reckoning

For more than half a century, American power in the Pacif... For more than half a century, American power in the Pacific has successfully kept the peace. But it has also cemented the tensions in the toxic rivalry between China and Japan, consumed with endl...
€12,36
€12,36

Global Discontents

From escalating climate change to the devastation in Syri... From escalating climate change to the devastation in Syria, pandemic state surveillance to looming nuclear war, Noam Chomsky takes stock of the world today. Over the course of ten conversations w...
€11,05
€11,05