Globalizacja

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Joseph Conrad i narodziny globalnego świata

Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolo... Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach. William Dalrymple, „The Guardian” Najlepsza książka 2017 „New York Timesa” Joseph Conr...
€15,83
€15,83

Społeczne aspekty globalizacji

Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale ... Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań podjętych w ni...
€14,38
€14,38

Gospodarka globalna w świetle wyzwań

Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarz... Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpis...
€7,41
€7,41

Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłoś...

Cztery wielkie przebudzenia to trwające po kilkadziesiąt ... Cztery wielkie przebudzenia to trwające po kilkadziesiąt lat cykle społeczno-polityczno-religijne w Stanach Zjednoczonych, wzbudzające fale reform społecznych, przegrupowań politycznych i przeobr...
€15,79
€15,79

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat intern... Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki pow...
€15,70
€15,70

Badania i rozwój w korporacjach transnar...

Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodow... Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami polityki innowacyjnej (a nawet szerzej - gospodarczej), zarządzania innowacjami, procesami globalizacji, i in. Będzie przy...
€19,37
€19,37

Niecierpliwość świata uwagi o polityce m...

Środowisko międzynarodowe zostało po zakończeniu zimnej w... Środowisko międzynarodowe zostało po zakończeniu zimnej wojny wprawione w ciągły, dynamiczny ruch i coraz trudniej poddaje się opisowi. Jeszcze trudniej przychodzi prognozowanie jego zmian. Nieci...
€7,77
€7,77

Imigracja a globalizacja Przykład Stanów...

Międzynarodowe ruchy wędrówkowe ludności to jeden z najba... Międzynarodowe ruchy wędrówkowe ludności to jeden z najbardziej fascynujących problemów współczesnego świata. Zagadnienie to budziło zawsze żywe zainteresowanie nie tylko naukowców czy polityków,...
€6,34
€6,34

Makrowikinomia Reset świata i biznesu

W Wikinomii, bestsellerze z 2007 roku, Don Tapscott i Ant... W Wikinomii, bestsellerze z 2007 roku, Don Tapscott i Anthony Williams uzmysłowili nam, w jaki sposób dzięki masowej współpracy zmienia się w życiu gospodarczym obieg informacji, wytwarzanie wart...
€14,55
€14,55

Rozwój regionów i polityka regionalna w ...

Przystąpienie dziesięciu krajów Europy Środkowo-Wschodnie... Przystąpienie dziesięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej zachęca z jednej strony do sporządzenia bilansu otwarcia pokazującego przemiany przestrzeni gospodarczej państw tej...
€10,14
€10,14

Terytorializacja lub funkcjonalizacja Dy...

Celem niniejszego opracowania było ukazanie związku międz... Celem niniejszego opracowania było ukazanie związku między globalizacją oraz regionalizacją na przykładzie międzynarodowej mobilności siły roboczej w Unii Europejskiej. Fragment Podsumowania
€9,24
€9,24

Integracja sektorowa wybranych europejsk...

Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjo... Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne do...
€12,78
€12,78

Globalne i lokalne perspektywy bezpiecze...

Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porz... Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, które...
€22,55
€22,55

Słownik finansów i bankowości / Klucz do...

"Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszy... "Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszystkie aspekty zarządzania finansami, od współpracy międzynarodowej po finanse gospodarstwa domowego. Zawiera hasłą dotyczące nowych obszar...
€11,87
€11,87

Albo albo Wykluczenie Problemy psycholog...

„Redakcja pisma konsekwentnie proponuje jako główną oś ko... „Redakcja pisma konsekwentnie proponuje jako główną oś kolejnych numerów pisma swoisty wgląd w treść dzisiejszej kultury przez pryzmat zjawisk i pojęć, których próżno szukać na jej powierzchni. Z...
€5,84
€5,84

Wirus liberalizmu

Wirus liberalizmu to błyskotliwa a zarazem radykalna kryt... Wirus liberalizmu to błyskotliwa a zarazem radykalna krytyka globalnego kapitalizmu. Samir Amin podejmuje tu próbę nakreślenia historycznych i ideo- logicznych rani procesu, który nazywa amerykan...
€5,26
€5,26

Uśpione społeczeństwo Szkice z psycholog...

Książka prof. Stanisława Kowalika jest popularnonaukowym ... Książka prof. Stanisława Kowalika jest popularnonaukowym esejem na temat globalizacyjnego ładu społecznego, osiągnięć i sukcesów modernizacji a jednocześnie krytyką nieludzkich aspektów neolibera...
€10,31
€10,31

Finansowe aspekty globalizacji

We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy kraj... We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjny...
€14,36
€14,36

Globalne zarządzanie i jego aktorzy W po...

Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ... Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ciekawego, o dużym znaczeniu dla praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego w świecie, szczególnie po kryzysie 2008+. W ksią...
€6,68
€6,68

Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globa...

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówieni... Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia ...
€36,07
€36,07

Społeczne tworzenie miejsc Globalizacja ...

Praca krakowskich antropologów i socjologów jest poświęco... Praca krakowskich antropologów i socjologów jest poświęcona procesom uspołeczniania miejsc, a więc owych szczególnych form, jakie ludzie nadają przestrzeni, w której żyją i działają. Autorzy p...
€9,99
€9,99

Stan pragnienia Oblicza mac(k)donaldyzacji

Książka Stan pragnienia. Oblicza mac(k)donaldyzacji trakt... Książka Stan pragnienia. Oblicza mac(k)donaldyzacji traktuje o miejscu zjawiska mac(k)donaldyzacji w polskojęzycznej debacie wokół globalizacji. Po przez analizę pojęcia mac(k)donaldyzacji Autork...
€10,18
€10,18

Finansowe determinanty wzrostu w gospoda...

Współczesna gospodarka światowa znajduje się w szczególne... Współczesna gospodarka światowa znajduje się w szczególnej fazie rozwoju. Z jednej strony, pojawiają się oznaki wychodzenia z jednego z najgłębszych kryzysów, jakie dotknęły kraje rozwinięte w la...
€14,50
€14,50

Globalny przemysł kulturowy Medializacja...

Ta książka to fascynująca historia o tym, w jaki sposób p... Ta książka to fascynująca historia o tym, w jaki sposób przedmioty materialne, takie jak zegarki czy odzież sportowa, stały się wymownymi symbolami kulturowymi i jak produkcja symboli, w postaci ...
€10,59
€10,59