Finanse publiczne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Wyroki opinie i interpretacjeorganów pań...

Przydatny przewodnik dla księgowych jednostek budżetowych... Przydatny przewodnik dla księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. A w nim najważniejsze wyroki sądów, opinie regionalnych izb obrachunkowych oraz interpretacje dyrek...
€12,71
€12,71

Instrukcje VAT w jednostkach sektora fin...

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanow... Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zal...
€36,17
€36,17

Reforma sektora finansów publicznych w k...

Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów pub... Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście p...
€22,30
€22,30

Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/0...

Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć... Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć kierownictwo każdej jednostki, jest zorganizowanie systemu rachunkowości w taki sposób, aby był on w stanie poprowadzić rachunkowość jedn...
€9,14
€9,14

Ustawa o rachunkowości w jednostkach fin...

W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP sto... W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości przedstawiamy Państwu pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek ...
€51,97
€51,97

Dyscyplina finansów publicznych Doktryna...

Problematyka książki obejmuje zagadnienia związane z odpo... Problematyka książki obejmuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omówiono tu zarówno procedurę, zasady postępowania w sprawach o naruszenie d...
€44,17
€44,17

Finanse rachunkowość kontrola i audyt w ...

Efektywność realizacji zadań w sektorze publicznym i pryw... Efektywność realizacji zadań w sektorze publicznym i prywatnym uzależniona jest od właściwego wykorzystania źródeł i form finansowania. Odpowiednie wykorzystanie narzędzi finansów i rachunkowości...
€18,05
€18,05

Sprawozdania budżetowe jednostek samorzą...

W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządze... W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 459). Znowelizowane rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do spra...
€41,49
€41,49

Finansowanie jednostek samorządu terytor...

Wśród coraz liczniejszych publikacji dotyczących finansów... Wśród coraz liczniejszych publikacji dotyczących finansów i prawa finansowego samorządu terytorialnego, co niewątpliwie jest powodem do zadowolenia, niewiele jest takich, które przynajmniej stara...
€25,75
€25,75

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gos...

Opracowanie Zbiorowe
Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzan... Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich. Autorzy w publikacji wskazują słab...
Opracowanie Zbiorowe
€23,50
€23,50

Ustawa o finansach publicznych

Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" za... Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€4,73
€4,73

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym... Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad se...
€70,70
€70,70

Księgowania w układzie problemowym w jed...

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą e... Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w układzie problemowym w...
€41,68
€41,68

Odpowiedzialność za naruszenie dyscyplin...

Stan prawny na 17 maja 2010 roku. Komentarz zawiera ko... Stan prawny na 17 maja 2010 roku. Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obejmuje w szczególności omówi...
€22,29
€22,29

Odpowiedzialność kierownika i głównego k...

Sprawdzone, gotowe rozwiązania – nieodzowna publikacja dl... Sprawdzone, gotowe rozwiązania – nieodzowna publikacja dla każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej – wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji, aktów prawnych: ...
€38,15
€38,15

Odpowiedzialność kierownika jednostki se...

Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finan... Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – zakresy czynności pracowników, wzory powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki fina...
€51,63
€51,63

System finansów publicznych Prawo finans...

Oddajemy Państwu publikację System finansów publicznych, ... Oddajemy Państwu publikację System finansów publicznych, która zawiera rozważania dotyczące zagadnień ogólnych i teorii prawa finansowego, porusza szeroko pojętą problematykę finansów publicznych...
€15,57
€15,57

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny

Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów pu... Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów publicznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy czy świata. Z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, że zagadnienia będące...
€8,43
€8,43

Pomoc publiczna a rozwój firmy Szanse i ...

Sposoby zewnętrznego wsparcia twojej działalności gospoda... Sposoby zewnętrznego wsparcia twojej działalności gospodarczej. Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktual...
€7,88
€7,88

Nauka finansów publicznych i prawa finan...

Prezentowany tom to zbiorowe dzieło środowiska naukowego ... Prezentowany tom to zbiorowe dzieło środowiska naukowego zajmującego się w Polsce finansami publicznymi i prawem finansowym. Autorzy postanowili poddać analizie i ocenić dotychczasowy dorobek nau...
€21,34
€21,34

Potencjalny dług publiczny

Dług publiczny niejedno ma oblicze. Następuje stopniowe p... Dług publiczny niejedno ma oblicze. Następuje stopniowe poszerzanie zakresu oddziaływania sektora publicznego, a wraz z tym zwiększanie zakresu odpowiedzialności władzy publicznej za równowagę fi...
€14,36
€14,36

Ustawa o finansach publicznych

Opracowanie Zbiorowe
„Ustawa o finansach publicznych” broszura – zawiera jedno... „Ustawa o finansach publicznych” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o fi...
Opracowanie Zbiorowe
€3,93
€3,93

Podstawy finansów i prawa finansowego

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został n... Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
€21,08 €17,81
€21,08 €17,81

Prawo finansów publicznych z kazusami i ...

Autorami poszczególnych części podręcznika są specjaliści... Autorami poszczególnych części podręcznika są specjaliści z danych dziedzin – profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy będący pracownikami Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Admin...
€15,64
€15,64