Finanse publiczne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

KSR 7- stosowanie w jednostkach sektora ...

Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowa... Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk rach...
€20,13
€20,13

Formy organizacyjno-prawne jednostek sek...

W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: ... W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: - ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości - z likwidacją niektór...
€8,88
€8,88

Finanse publiczne

Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki... Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 10...
€4,19
€4,19

Podstawy finansów publicznych Kwalifikac...

Podręcznik do nauki zawodu technik administracji realizuj... Podręcznik do nauki zawodu technik administracji realizujący treści z zakresu części 3 kwalifikacji A.68 (Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych). Prezentuje wiedzę z z...
€11,28
€11,28

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach se...

DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PU... DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ZBIÓR INSTRUKCJI, ZARZĄDZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW REGULUJĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ ?Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sekt...
€12,78
€12,78

Rola pomocy publicznej w finansowaniu ma...

W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansow... W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, pokazano modelową ewolucję tych podmiotów, przeanalizowano dostępność pomocy publicznej, zidentyfi...
€11,64
€11,64

Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodaro... Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządz...
€23,00
€23,00

Ustawa o finansach publicznych

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
€3,86
€3,86

Daniny publiczne Prawo finansowe wobec w...

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dz... Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i bad...
€15,29
€15,29

Gra o jutro usług publicznych w Polsce

Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Po... Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Polsce ich konsumenci. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej analizy wynika, że przeciętny konsument chce w Pols...
€7,97
€7,97

System finansów publicznych Prawo finans...

Oddajemy Państwu publikację System finansów publicznych, ... Oddajemy Państwu publikację System finansów publicznych, która zawiera rozważania dotyczące zagadnień ogólnych i teorii prawa finansowego, porusza szeroko pojętą problematykę finansów publicznych...
€15,28
€15,28

Finanse rachunkowość kontrola i audyt w ...

Efektywność realizacji zadań w sektorze publicznym i pryw... Efektywność realizacji zadań w sektorze publicznym i prywatnym uzależniona jest od właściwego wykorzystania źródeł i form finansowania. Odpowiednie wykorzystanie narzędzi finansów i rachunkowości...
€17,71
€17,71

Reforma sektora finansów publicznych w k...

Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów pub... Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście p...
€21,89
€21,89

Nauka finansów publicznych i prawa finan...

Prezentowany tom to zbiorowe dzieło środowiska naukowego ... Prezentowany tom to zbiorowe dzieło środowiska naukowego zajmującego się w Polsce finansami publicznymi i prawem finansowym. Autorzy postanowili poddać analizie i ocenić dotychczasowy dorobek nau...
€20,94
€20,94

Rozwój federalnego systemu finansów publ...

Problem ustroju politycznego integrującej się Europy był ... Problem ustroju politycznego integrującej się Europy był i jest przedmiotem długotrwałych sporów. Jedną z form funkcjonowania Unii Europejskiej jest działanie w formie państwa federalnego i stoso...
€14,11
€14,11

Odpowiedzialność kierownika jednostki se...

Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finan... Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – zakresy czynności pracowników, wzory powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki fina...
€50,67
€50,67

Prawo finansów samorządowych

W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają ... W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejsco...
€15,15
€15,15

Zrównoważony rozwój miast Polityka i fin...

Publikacja jest poświęcona finansom jednostek samorządu t... Publikacja jest poświęcona finansom jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności miast, w dwóch kontekstach: krajowej polityki miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju. Na tym tle omawiane są...
€10,38
€10,38

Public finances and the new economic gov...

This work is an attempt to assess to what extent the new ... This work is an attempt to assess to what extent the new economic governance of the EU helped to discipline public finances in the member states. The poor institutional design of the EU, the aut...
€30,64
€30,64

Dyscyplina finansów publicznych Doktryna...

Problematyka książki obejmuje zagadnienia związane z odpo... Problematyka książki obejmuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omówiono tu zarówno procedurę, zasady postępowania w sprawach o naruszenie d...
€43,34
€43,34

Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i ...

Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu prz... Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktualny z racji wielu realizowanych obecnie programów wspieranych pomocą...
€10,28
€10,28

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w ...

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i ... Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na ró...
€25,37
€25,37

Prawo finansów publicznych sektora samor...

Podręcznik zawiera aktualne i kompleksowe omówienie wszys... Podręcznik zawiera aktualne i kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych ze stanowieniem oraz stosowaniem prawa finansów samorządowych z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajow...
€12,69
€12,69