Finanse publiczne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą an... W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również przepisów uchylonych w poszczególnych latach. Obecne wydanie uwzględnia regulacje wchodzą...
€74,55
€74,55

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obsze... Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.: 1.zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetow...
€63,88
€63,88

Sektor finansów publicznych w warunkach ...

... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego ... ... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego skutki udowodniły, że w warunkach silnych, globalnych zawirowań na rynku finansowym szczególnego znaczenia nabierają decyzje i działania p...
€13,14
€13,14

Formy organizacyjno-prawne jednostek sek...

W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: ... W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: - ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości - z likwidacją niektór...
€8,89
€8,89

Księgowania na przełomie lat budżetowych...

Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikat... Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 201...
€33,01
€33,01

Podstawy finansów publicznych Podręcznik...

Książka w bardzo przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia ... Książka w bardzo przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia tajniki finansów publicznych. Zawiera ona dużo przykładów, tabel, schematów, wzorów sprawozdań i rysunków, które powinny ułatwić zrozumien...
€7,10
€7,10

Finanse publiczne

Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki... Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 10...
€4,19
€4,19

Administrowanie i zarządzanie w sektorze...

Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej m... Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej monografii tekstów jest działalność administracji publicznej, która stanowi znaczącą część sektora publicznego w Polsce. Praca zawiera takż...
€13,01
€13,01

Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodaro... Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządz...
€30,66
€30,66

Umowy w jednostkach sektora finansów pub...

UMOWY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – WZORY ... UMOWY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – WZORY ORAZ EWIDENCJA KSIĘGOWA Umowy w jednostkach sektora finansów publicznych – wzory oraz ewidencja księgowa Umowy – zasady ...
€16,10
€16,10

Podstawy finansów publicznych i ubezpiec...

Finanse publiczne i ubezpieczenia społeczne są przedmiote... Finanse publiczne i ubezpieczenia społeczne są przedmiotem stałego zainteresowania zarówno ekonomistów, finansistów, jak i opinii publicznej, a chroniczna nierównowaga w finansach publicznych, w ...
€16,19
€16,19

Schematy podatkowe nowy obowiązek w jedn...

W ostatnich miesiącach bardzo popularnym tematem wśród pr... W ostatnich miesiącach bardzo popularnym tematem wśród praktyków prawa podatkowego jest problematyka raportowania schematów podatkowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. do działu III Ordynacji podatk...
€20,16
€20,16

Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresi...

Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządze... Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Przepisy rozporządzenia mają zas...
€50,96
€50,96

Finansowanie działalności kulturalnej

Jedyna na rynku publikacja pokazująca jak pozyskać pienią... Jedyna na rynku publikacja pokazująca jak pozyskać pieniądze z środków krajowych (przedstawiamy aktualne programy na 2015 r. ogłaszane corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodoweg...
€35,60
€35,60

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach se...

DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PU... DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ZBIÓR INSTRUKCJI, ZARZĄDZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW REGULUJĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ ?Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sekt...
€12,80
€12,80

Współczesne finanse publiczne

Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasad... Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasadnicze dziedziny współczesnych finansów publicznych: sektora finansów publicznych, systemu budżetowego, finansów jednostek samorządu teryto...
€20,22
€20,22

Podstawy finansów publicznych Kwalifikac...

Podręcznik do nauki zawodu technik administracji realizuj... Podręcznik do nauki zawodu technik administracji realizujący treści z zakresu części 3 kwalifikacji A.68 (Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych). Prezentuje wiedzę z z...
€11,41
€11,41

Transparentność zarządzania finansami lo...

Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wd... Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wdrożyć układ zadaniowy budżetu gminy? Opracowanie jest propozycją wdrożenia do organizacji sektora publicznego, w szczególności do samorzą...
€11,60
€11,60

Jak przetrwać kontrolę RIO Praktyczny po...

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadz... Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych or...
€25,21
€25,21

Finanse publiczne Zagadnienia ustrojowe ...

Podręcznik przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe pol... Podręcznik przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe polskich finansów publicznych z elementami finansów publicznych innych państw, a także z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W książce omów...
€17,70
€17,70

Współczesne finanse publiczne Ujęcie sek...

W gospodarce rynkowej państwo wykazuje aktywność związaną... W gospodarce rynkowej państwo wykazuje aktywność związaną z pełnieniem określonych funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych. Zakres i intensywność tej aktywności określają zadania, jakie ...
€19,41
€19,41

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony ...

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązko... W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komuni...
€38,08
€38,08

Daniny publiczne Prawo finansowe wobec w...

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dz... Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i bad...
€15,31
€15,31

Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i ...

Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu prz... Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktualny z racji wielu realizowanych obecnie programów wspieranych pomocą...
€10,29
€10,29