Finanse międzynarodowe. Dotacje unijne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Europejski rynek płatności detalicznych

Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez k... Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i ro...
€15,28
€15,28

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsięb...

Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – dotacje dl... Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – dotacje dla przedsiębiorców z serii ABC Przedsiębiorcy – to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na pr...
€12,43
€12,43

Obcy kapitał a handel zagraniczny w Pols...

Obecność zagranicznego kapitału - zwłaszcza w formie bezp... Obecność zagranicznego kapitału - zwłaszcza w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) - w kraju lokaty wiąże się z wieloma pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Obserwuje się rozwój eks...
€12,47
€12,47

Słownik finansów i bankowości / Klucz do...

"Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszy... "Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszystkie aspekty zarządzania finansami, od współpracy międzynarodowej po finanse gospodarstwa domowego. Zawiera hasłą dotyczące nowych obszar...
€11,75
€11,75

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę...

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności... Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy...
€15,56
€15,56

Finanse międzynarodowe

Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodow... Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minim...
€15,48
€15,48

Sieci instytucji otoczenia biznesu

Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego roz... Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego rozwoju instytucji otoczenia biznesu w Polsce. W całym kraju powstawały nowe parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra tran...
€8,83
€8,83

Finansowanie obce firm rodzinnych na ryn...

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierw... Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano podstawy teorii przedsiębiorstwa oraz celów funkcjonowania podmiotu gospodarczego oraz przeanalizowano rolę decyzji finans...
€16,15
€16,15

Estymacja wartości godziwej Podejście sy...

W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię... W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię ekonomiczną - wartość godziwą - która jest rozszerzeniem pojęcia wartości rynkowej. Przyjmując wszystkie zalety pomiaru w wartości rynkow...
€11,90
€11,90

Między interwencją a interakcją Lokalne ...

Książka zawiera opracowania powstałe w ramach badań nad f... Książka zawiera opracowania powstałe w ramach badań nad funkcjonowaniem lokalnych grup działania. Przedstawia ogólną refleksję nad trafnością rozstrzygnięć teoretycznych i praktycznych podejmowa...
€4,94
€4,94

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokum...

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do ... Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowan...
€34,99
€34,99

Samorząd terytorialny beneficjentem środ...

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polit... Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy ...
€12,72
€12,72

Finanse międzynarodowe Wybrane problemy

Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i in... Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania...
€16,92
€16,92

Projekty z dotacją Podręcznik konsultant...

Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je poz... Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je pozyskać! O unijnych dotacjach i innych bezzwrotnych formach pomocy dla przedsiębiorstw sporo się mówi. Rekomendowane są jako świetne źródło...
€25,74 €21,44
€25,74 €21,44

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych... W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy, rodzaje transakcji waluto...
€20,63
€20,63

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na...

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2... Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udziel...
€12,46
€12,46

Finanse Unii Europejskiej / Finanse międ...

Finanse Unii Europejskiej + Finanse międzynarodowe - Paki... Finanse Unii Europejskiej + Finanse międzynarodowe - Pakiet W komplecie druga książka 50% taniej!
€20,75
€20,75

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach eko... Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach ekonomicznych nabiera dziedzina wiedzy, jaką są finanse międzynarodowe. Sytuacja ta jest konsekwencją postępujących procesów internacjonaliza...
€12,95
€12,95

Polityka finansowa w dobie kryzysu integ...

Specyfika kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku polega... Specyfika kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku polega m.in. na tym, że wykazuje on tendencję do przechodzenia w stan permanentny (długookresowy), zagrażając ciągle znaczną destabilizacją zaró...
€17,98
€17,98

Przyszłość integracji europejskiej konku...

Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo bur... Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znaki...
€15,66
€15,66

Przyszłość integracji europejskiej Uwaru...

Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo bur... Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znaki...
€15,14
€15,14

Jak napisać biznesplan gwarantujący sukc...

Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dot... Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu – zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie....
€12,26
€12,26

Priorytety i wyzwania polityki rozwoju o...

Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, ... Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowa...
€10,20
€10,20

Umowa przyznawania pomocy z Europejskieg...

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w p... Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie n...
€20,45
€20,45