Finanse międzynarodowe. Dotacje unijne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Rachunkowość w zarządzaniu projektami fi...

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachun... Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.: - dostosowania polityki rachunk...
€33,16
€33,16

Feministki we współpracy z państwem. Stu...

Centralnym problemem książki jest wzajemne oddziaływanie ... Centralnym problemem książki jest wzajemne oddziaływanie jednostek i instytucji publicznych w procesach zmiany na rzecz równości kobiet i mężczyzn. W publikacji autorka analizuje lokalny przypade...
€9,69
€9,69

Fundusze unijne Szansa na rozwój małych ...

Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych ce... Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi ...
€9,58 €8,07
€9,58 €8,07

Zarządzanie funduszami europejskimi w Po...

Książka powstała w celu przybliżenia czytelnikom istoty r... Książka powstała w celu przybliżenia czytelnikom istoty różnorodności terminu "fundusze UE" oraz przedstawienia ich znaczenia dla rozwijającej się gospodarki. W polityce spójności Unii Europejski...
€16,09
€16,09

Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-...

Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego sy... Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli środków z budżetu UE na poszczególnych etapach wdrażania tych środków, zgodność jego organizacji z przepisami...
€18,21
€18,21

Audyt projektu ze środków unijnych Obowi...

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze... Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwr...
€17,72
€17,72

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych... W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy, rodzaje transakcji waluto...
€20,62
€20,62

Handel i finanse międzynarodowe w świetl...

Monografia "Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyz... Monografia "Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku" stanowi próbę przedstawienia wieloaspektowości i złożoności funkcjonowania przedsiębiorstw w "globalnej wiosce". Jej Autorz...
€15,33
€15,33

Kierunki wpływu funduszy unii europejski...

Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwó... Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny i jakie jest jego miejsce w teorii ekonomii? • Jak można mierzyć rozwój oraz jaka jest pozyc...
€11,07
€11,07

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na...

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2... Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udziel...
€12,45
€12,45

Polityka społeczno-gospodarcza w UE Fina...

Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyk... Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy w...
€17,91
€17,91

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezp...

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce św... Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, kt...
€13,06
€13,06

Środki finansowe Unii Europejskiej jako ...

Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyska... Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej dla rozwoju regionów w Polsce. Jako cele szczegółowe przyjęto: 1) ocenę wpływu europejskich środków pomocowych na...
€14,36
€14,36

Fundusze europejskie na półmetku perspek...

Publikacja jest interesującą i udaną próbą analiz naukowy... Publikacja jest interesującą i udaną próbą analiz naukowych w obszarze problematyki funduszy europejskich, uwzględniającą okres półmetka siedmioletniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. A...
€4,95
€4,95

Biznesplan po polsku

„Powiedz mi to po polsku" — często tak mówimy, gdy nie ro... „Powiedz mi to po polsku" — często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilk...
€13,53
€13,53

Umowa przyznawania pomocy z Europejskieg...

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w p... Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie n...
€20,43
€20,43

Wpływ aktywności finansowej Unii Europej...

Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska star... Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumie-nie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeni...
€10,45
€10,45

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę...

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności... Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy...
€15,55
€15,55

Środki unijne w rachunkowości podmiotów ...

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachu... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych. Szczegółowo omówiono w niej kwestie dotyczące...
€15,24
€15,24

Finanse międzynarodowe Zbiór zadań

Zbiór zadań, w którym treści teoretyczne ograniczono do n... Zbiór zadań, w którym treści teoretyczne ograniczono do niezbędnego minimum, wychodząc z założenia, że są one przekazywane podczas wykładów. Na początku każdego rozdziału podano niezbędne informa...
€10,11
€10,11

Finanse międzynarodowe

Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodow... Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minim...
€15,46
€15,46

Sieci instytucji otoczenia biznesu

Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego roz... Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego rozwoju instytucji otoczenia biznesu w Polsce. W całym kraju powstawały nowe parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra tran...
€8,83
€8,83

Jak napisać biznesplan gwarantujący sukc...

Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dot... Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu – zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie....
€12,25
€12,25

Finanse międzynarodowe Wybrane problemy

Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i in... Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania...
€16,90
€16,90