Finanse międzynarodowe. Dotacje unijne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Jak napisać biznesplan gwarantujący sukc...

Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dot... Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu – zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie....
€12,37
€12,37

Sieci instytucji otoczenia biznesu

Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego roz... Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego rozwoju instytucji otoczenia biznesu w Polsce. W całym kraju powstawały nowe parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra tran...
€8,91
€8,91

Samorząd terytorialny beneficjentem środ...

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polit... Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy ...
€12,83
€12,83

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na...

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2... Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udziel...
€12,57
€12,57

Dotacje unijne dla NGO

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korz... Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycj...
€10,32
€10,32

W drodze do dofinansowania Jak napisać d...

- Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zami... - Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. - Stanowi elementarne...
€17,29
€17,29

Fundusze i programy Unii Europejskiej ws...

Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czyte... Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ...
€14,40
€14,40

Perspektywy rozwoju podejścia projektowe...

Opracowanie Zbiorowe
„Zarządzanie projektami jest dynamicznie rozwijającą się ... „Zarządzanie projektami jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, tak w ujęciach teoretycznych, jak i w praktyce działalności zachodnich przedsiębiorstw. W Polsce problemy dotyczące zarz...
Opracowanie Zbiorowe
€12,99
€12,99

Kluczowe zasady realizacji projektu unij...

Książka "Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Ko... Książka "Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów" to treściwy poradnik zawierający praktyczne omówienia ekspertów dotyczące bezbłędnej realizacji projektu unij...
€25,76
€25,76

Zarządzanie funduszami europejskimi w Po...

Książka powstała w celu przybliżenia czytelnikom istoty r... Książka powstała w celu przybliżenia czytelnikom istoty różnorodności terminu "fundusze UE" oraz przedstawienia ich znaczenia dla rozwijającej się gospodarki. W polityce spójności Unii Europejski...
€16,24
€16,24

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej...

W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w s... W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w struktury Unii Europejskiej i stała się pełnoprawnym członkiem tego ugrupowania. Z dniem 1 maja 2004 r. stała się zarówno przedmiotem, jak ...
€14,65
€14,65

Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego

Opracowanie Zbiorowe
Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu ... Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego" podpowiadają, jak poprawnie wypełnić typowy wniosek. Zwracają uwagę, o czym warto pomyśleć gromadząc informacje, aby informacje ...
Opracowanie Zbiorowe
€12,75
€12,75

Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-...

Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego sy... Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli środków z budżetu UE na poszczególnych etapach wdrażania tych środków, zgodność jego organizacji z przepisami...
€18,38
€18,38

Samorządowe prawo dotacyjne Dotacje jako...

Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardó... Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardów samorządowego dotowania, które miałyby zastosowanie do wszystkich dotacji udzielanych z budżetów gmin, powiatów i województw samorządowy...
€38,91
€38,91

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijn...

Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wyd... Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w „Wytycznych w zakresie kwalifikowaln...
€17,89
€17,89

Audyt projektu ze środków unijnych Obowi...

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze... Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwr...
€17,88
€17,88

Instrumenty wspólnej polityki rolnej jak...

Opracowanie zawiera wyniki kompleksowych badań nad proble... Opracowanie zawiera wyniki kompleksowych badań nad problematyką absorpcji funduszy wdrażanych w ramach programów finansowanych ze Wspólnej Polityki Rolnej w regionie kujawsko-pomorskim. Walorem p...
€28,83
€28,83

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych... W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy, rodzaje transakcji waluto...
€20,81
€20,81

Handel i finanse międzynarodowe w świetl...

Monografia "Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyz... Monografia "Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku" stanowi próbę przedstawienia wieloaspektowości i złożoności funkcjonowania przedsiębiorstw w "globalnej wiosce". Jej Autorz...
€15,47
€15,47

Kierunki wpływu funduszy unii europejski...

Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwó... Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny i jakie jest jego miejsce w teorii ekonomii? • Jak można mierzyć rozwój oraz jaka jest pozyc...
€11,18
€11,18

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na...

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2... Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udziel...
€12,57
€12,57

Polityka społeczno-gospodarcza w UE Fina...

Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyk... Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy w...
€18,08
€18,08

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezp...

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce św... Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, kt...
€13,19
€13,19

Środki finansowe Unii Europejskiej jako ...

Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyska... Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej dla rozwoju regionów w Polsce. Jako cele szczegółowe przyjęto: 1) ocenę wpływu europejskich środków pomocowych na...
€14,50
€14,50