Finanse międzynarodowe. Dotacje unijne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kierunki wpływu funduszy unii europejski...

Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwó... Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny i jakie jest jego miejsce w teorii ekonomii? • Jak można mierzyć rozwój oraz jaka jest pozyc...
€10,99
€10,99

Jak napisać biznesplan gwarantujący sukc...

Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dot... Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu – zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie....
€12,16
€12,16

Między interwencją a interakcją Lokalne ...

Książka zawiera opracowania powstałe w ramach badań nad f... Książka zawiera opracowania powstałe w ramach badań nad funkcjonowaniem lokalnych grup działania. Przedstawia ogólną refleksję nad trafnością rozstrzygnięć teoretycznych i praktycznych podejmowa...
€4,90
€4,90

Sieci instytucji otoczenia biznesu

Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego roz... Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego rozwoju instytucji otoczenia biznesu w Polsce. W całym kraju powstawały nowe parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra tran...
€8,76
€8,76

Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w...

Książka przybliża krajowe i wspólnotowe regulacje dotyczą... Książka przybliża krajowe i wspólnotowe regulacje dotyczące warunków udzielania pomocy inwestycyjnej ze środków publicznych dla przedsiębiorców na terenie Unii Europejskiej. Uwzględnia reformę za...
€13,59
€13,59

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsięb...

Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – dotacje dl... Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – dotacje dla przedsiębiorców z serii ABC Przedsiębiorcy – to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na pr...
€12,33
€12,33

Finanse międzynarodowe Wybrane problemy

Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i in... Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania...
€16,77
€16,77

Słownik ubezpieczeń i gwarancji handlu z...

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł... Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł z zakresu szeroko rozumianych ubezpieczeń i gwarancji stosowanych w obrocie towarowym z zagranicą.
€14,04
€14,04

Fundusze unijne Szansa na rozwój małych ...

Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych ce... Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi ...
€9,50 €7,91
€9,50 €7,91

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych... W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy, rodzaje transakcji waluto...
€20,46
€20,46

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego p...

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł... Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł z zakresu szeroko rozumianych rozliczeń w obrocie towarowym z zagranicą.
€14,06
€14,06

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej...

W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w s... W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w struktury Unii Europejskiej i stała się pełnoprawnym członkiem tego ugrupowania. Z dniem 1 maja 2004 r. stała się zarówno przedmiotem, jak ...
€14,40
€14,40

W drodze do dofinansowania Jak napisać d...

- Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zami... - Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. - Stanowi elementarne...
€16,99
€16,99

Dotacje unijne dla NGO

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korz... Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycj...
€10,14
€10,14

Estymacja wartości godziwej Podejście sy...

W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię... W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię ekonomiczną - wartość godziwą - która jest rozszerzeniem pojęcia wartości rynkowej. Przyjmując wszystkie zalety pomiaru w wartości rynkow...
€11,80
€11,80

Środki unijne w rachunkowości podmiotów ...

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachu... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych. Szczegółowo omówiono w niej kwestie dotyczące...
€15,13
€15,13

Instruktaż końcowego rozliczenia projekt...

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych... Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem -...
€40,03
€40,03

Fundusze i programy Unii Europejskiej ws...

Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czyte... Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ...
€14,15
€14,15

Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego

Opracowanie Zbiorowe
Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu ... Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego" podpowiadają, jak poprawnie wypełnić typowy wniosek. Zwracają uwagę, o czym warto pomyśleć gromadząc informacje, aby informacje ...
Opracowanie Zbiorowe
€12,53
€12,53

Polityka społeczno-gospodarcza w UE Fina...

Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyk... Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy w...
€17,77
€17,77

Europejski rynek płatności detalicznych

Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez k... Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i ro...
€15,15
€15,15

Finansowanie obce firm rodzinnych na ryn...

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierw... Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano podstawy teorii przedsiębiorstwa oraz celów funkcjonowania podmiotu gospodarczego oraz przeanalizowano rolę decyzji finans...
€16,01
€16,01

Priorytety i wyzwania polityki rozwoju o...

Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, ... Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowa...
€10,11
€10,11

Fundusze europejskie na półmetku perspek...

Publikacja jest interesującą i udaną próbą analiz naukowy... Publikacja jest interesującą i udaną próbą analiz naukowych w obszarze problematyki funduszy europejskich, uwzględniającą okres półmetka siedmioletniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. A...
€4,91
€4,91