Finanse

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kryminalizacja manipulacji instrumentami...

Jest to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej książk... Jest to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej książka poświęcona giełdowej manipulacji instrumentami finansowymi. Autorka zajmuje się tym zjawiskiem z perspektywy kryminalizacji, czyli tworz...
€31,33 €27,57
€31,33 €27,57

Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi

Ostania dekada przynosi wzrost znaczenia funduszy inwesty... Ostania dekada przynosi wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych mierzony zarówno ich udziałem w kapitalizacji giełdy i obrocie, jak i w strukturze oszczędności społeczeństwa. Prowadzi to do zwię...
€31,36 €27,60
€31,36 €27,60

Finanse banków

Książka dostarcza wszechstronnej i kompletnej wiedzy niez... Książka dostarcza wszechstronnej i kompletnej wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania przez bank posiadanych zasobów oraz metod osiągania wyznaczonych celów strategicz...
€20,98 €18,46
€20,98 €18,46

Rada nadzorcza spółki akcyjnej Powoływan...

Niniejsza publikacja przedstawia problematykę powoływania... Niniejsza publikacja przedstawia problematykę powoływania, kompetencji i funkcjonowania rady nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb praktyki. Autorzy skoncentrowali się na przedstawien...
€27,41 €24,12
€27,41 €24,12

Europejskie modele instrumentów finansow...

Książka przedstawia dwa modele regulacji rynku finansoweg... Książka przedstawia dwa modele regulacji rynku finansowego - model normatywny i operacyjny. Praca jest przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rynku finansowego, którzy często mogą s...
€26,16 €23,02
€26,16 €23,02

Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ...

Monografia jest obszernym opracowaniem dotyczącym problem... Monografia jest obszernym opracowaniem dotyczącym problematyki przestępstw stypizowanych w art. 297 k.k. (tzw. oszustw kredytowych). W publikacji można wyróżnić dwie zasadnicze części: - teor...
€26,14 €23,00
€26,14 €23,00

Instytucje parabankowe

Książka dotyczy prawnych aspektów działalności instytucji... Książka dotyczy prawnych aspektów działalności instytucji parabankowych w Polsce – spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieni...
€26,35 €23,19
€26,35 €23,19

Praktyczne aspekty sprawozdawczości prze...

Opracowanie powstała w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwan... Opracowanie powstała w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania praktyków rachunkowości. Jego podstawowym celem jest wspomaganie polskich księgowych w trudnych pracach nad przygotowaniem rachunku prz...
€15,90 €13,99
€15,90 €13,99

Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa Z...

Książka Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa adresowana... Książka Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa adresowana jest przede wszystkim do menedżerów zainteresowanych lepszym poznaniem czynników, które kształtują pozycję konkurencyjną zarządzanych prz...
€13,10 €11,53
€13,10 €11,53

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i ...

Prognozowanie, polegające na przewidywaniu przyszłych tre... Prognozowanie, polegające na przewidywaniu przyszłych trendów dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia, jest dziś niezbędnym elementem budowy strategii firm. W książce przedstawiono...
€13,26 €11,67
€13,26 €11,67

Kasy rejestrujące Komentarz problemowy

Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy ... Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego podatnik...
€36,60 €32,21
€36,60 €32,21

Przepisy karne ustawy o rachunkowości

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monog... Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym pozakodeksowego prawa karnego gospodarczego dotyczącym przepisów karnych ustawy o rachunkowości z 1994 r. Monografia stanowi...
€26,13 €22,99
€26,13 €22,99

Aktywność eksportowa małych i średnich p...

W publikacji omówiono zjawisko przedsiębiorczości międzyn... W publikacji omówiono zjawisko przedsiębiorczości międzynarodowej polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy zaprezentowali wyniki badań jakościowych zrealizowanych w lata...
€20,97 €18,45
€20,97 €18,45

Planowanie i kontrola budżetowa w organi...

Książka zawiera uporządkowany wykład podstaw budżetowania... Książka zawiera uporządkowany wykład podstaw budżetowania. Dwie części, z których jedna poświęcona jest planowaniu, a druga kontroli budżetowej, uzupełnione listami pytań kontrolnych oraz zadania...
€13,10 €11,53
€13,10 €11,53

Fundusze inwestycyjne Rodzaje, zasady fu...

Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego... Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego inwestowania, są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. Ich liczne zalety, przede wszystkim różnorodność i dostępność, sprawi...
€21,03 €18,51
€21,03 €18,51

Trader VIC Metody mistrza Wall Street

Książka przeznaczona dla graczy, spekulantów i inwestorów... Książka przeznaczona dla graczy, spekulantów i inwestorów giełdowych, napisana na podstawie wieloletnich doświadczeń słynnego tradera. Autor dowodzi, że podstawowym warunkiem sukcesów inwestycyjn...
€18,49 €16,27
€18,49 €16,27

Finanse publiczne i prawo finansowe Zaga...

Prezentowany podręcznik został opracowany w konwencji pyt... Prezentowany podręcznik został opracowany w konwencji pytań i odpowiedzi dotyczących finansów publicznych i prawa finansowego. W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pyt...
€15,82 €13,92
€15,82 €13,92

Innowacyjna bankowość internetowa

Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w P... Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w Polsce, która zawiera tak kompleksową i wszechstronną analizę nowego wymiaru funkcjonowania bankowości internetowej w ramach tzw. modelu We...
€15,81 €13,91
€15,81 €13,91

Podstawy rachunkowości Podręcznik

Rachunkowość jest uważana za trudną i skomplikowaną dyscy... Rachunkowość jest uważana za trudną i skomplikowaną dyscyplinę naukową. Doskonalą pomocą w jej opanowaniu jest ten przejrzyście skonstruowany podręcznik, przygotowany przez zespół pracowników nau...
€13,21 €11,62
€13,21 €11,62

VAT podstawowe zasady i ujęcie w rachunk...

W książce omówiono w sposób przejrzysty i zrozumiały zasa... W książce omówiono w sposób przejrzysty i zrozumiały zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji w obrocie krajowym i międzynarodowym. Przedstawiono również zasady dokumentowania...
€26,04 €22,92
€26,04 €22,92

Wytyczne w sprawie cen transferowych dla...

Publikacja jest jedyną w Polsce edycją Wytycznych w spraw... Publikacja jest jedyną w Polsce edycją Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych wydaną na podstawie licencji udzielonej przez OECD...
€44,45 €39,12
€44,45 €39,12

Usługi bankowe w regulacjach Unii Europe...

Publikacja prezentuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństw... Publikacja prezentuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i racjonalności regulacji europejskiego systemu bankowego w odniesieniu do usług świadczonych przez banki. Autorka wskazuje zakres i...
€26,10 €22,97
€26,10 €22,97

Aspekty prawne kontroli podatkowej przed...

Publikacja została przygotowana przez praktyków reprezent... Publikacja została przygotowana przez praktyków reprezentujących podatników w trakcie kontroli, a tym samym walorem książki jest to, że omawia prawa i obowiązki kontrolowanych z punktu widzenia i...
€26,01 €22,89
€26,01 €22,89

Środki nadzoru na rynku kapitałowym

W monografii poddano analizie środki nadzoru nad rynkiem ... W monografii poddano analizie środki nadzoru nad rynkiem kapitałowym rozproszone w systemie polskiego prawa i należące do różnych obszarów regulacyjnych - prawa administracyjnego, cywilnego i kar...
€26,13 €22,99
€26,13 €22,99