Finanse

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

System reagowania współczesnych banków c...

Niestabilność finansowa stała się przedmiotem badań nauk ... Niestabilność finansowa stała się przedmiotem badań nauk ekonomicznych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednakże wraz z rosnącą skalą i częstotliwością kryzysów bankowych uwaga ekonomistów zo...
€15,67
€15,67

Kształtowanie standardów wyceny przedsię...

Standardy wyceny przedsiębiorstw stanowią zbiór procedur,... Standardy wyceny przedsiębiorstw stanowią zbiór procedur, które powinny być przestrzegane w procesie wyceny przedsiębiorstw. Ich zadaniem jest między innymi ograniczenie dowolności w zakresie prz...
€16,17
€16,17

Ustawa o rachunkowości

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja Ustawa o rachunkowości zawiera tekst jednolity... Publikacja Ustawa o rachunkowości zawiera tekst jednolity ustawy o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręc...
Opracowanie Zbiorowe
€2,67
€2,67

Amortyzacja i leasing środków trwałych o...

Całościowe i praktyczne omówienie, w tym: problematy... Całościowe i praktyczne omówienie, w tym: problematyka majątku trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym (różnice w definiowaniu w prawie bilansowym i podatkowym, amortyzacja księgowa i poda...
€29,14
€29,14

Zamknięcie roku w jednostkach sfery fina...

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Bud... Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in....
€17,88
€17,88

Roczna sprawozdawczość budżetowa w jedno...

ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYC... ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych ...
€13,63
€13,63

Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizo...

Rozliczanie dotacji unijnych wiąże się z szeregiem obowią... Rozliczanie dotacji unijnych wiąże się z szeregiem obowiązków, a ich niedopełnienie może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Publikacja pomoże w zapoznaniu z programami operacyjny...
€46,04
€46,04

Źródła finansowania przedsiębiorstw Stan...

Książka stanowi niezwykle obszerny i merytorycznie kompet... Książka stanowi niezwykle obszerny i merytorycznie kompetentny przegląd badań empirycznych i teorii finansów przedsiębiorstw, ukazujący współczesny stan badań w dziedzinie finansów przedsiębiorst...
€22,19
€22,19

Oczekiwania inflacyjne w polityce pienię...

W książce połączono najważniejsze dla współczesnych banki... W książce połączono najważniejsze dla współczesnych bankierów centralnych wątki: oczekiwania inflacyjne i prognozy inflacji będące jednym z podstawowych narzędzi kształtowania oczekiwań. Publikac...
€10,42
€10,42

Podatkowa księga przychodów rozchodów 2016

W książce m.in.: - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE... W książce m.in.: - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ FIRMY - ZASADY PROWADZENIA PKPiR - PRZYKŁADY KSIĘGOWANIA - FAKTURY, RACHUNKI, AMORTYZACJA...
€12,88
€12,88

Vademecum skarbnika jednostki samorządu ...

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego po... Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego pod redakcją Michała Łyszczarza oraz Grzegorza Dragona stanowi kompleksowo opracowaną bazę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zada...
€33,36
€33,36

Przezorność Kto oszczędza w Polsce

Kto właściwie oszczędza w Polsce? Kto jest bardziej przez... Kto właściwie oszczędza w Polsce? Kto jest bardziej przezorny: starsi czy młodsi, zamożniejsi czy ludzie osiągający skromniejsze dochody? Ile oszczędzamy w gospodarstwach domowych z bieżących doc...
€8,12
€8,12

Współczesna rachunkowość Wybrane problem...

Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrol... Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrolny o wielowiekowej historii, powszechnie uznawanym dorobku teoretycznym i niekwestionowanych walorach praktycznych, znajduje się w ustawic...
€9,87
€9,87

Efektywność i zarządzanie finansami w bu...

Z tej książki dowiesz się, jak: - opracować studium wyko... Z tej książki dowiesz się, jak: - opracować studium wykonalności - skalkulować kredyt ma inwestycję budowlaną...
€10,40
€10,40

Wycena biznesu w praktyce Metody, przykłady

Opracowanie Zbiorowe
Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i pro... Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i procedur wyceny całego przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jego części i poszczególnych aktywów. Autorzy przyjęli ciekawą konwencję opisu techni...
Opracowanie Zbiorowe
€11,70
€11,70

Rynki inwestycji alternatywnych

Książka dotyczy najnowszego trendu w funkcjonowaniu świat... Książka dotyczy najnowszego trendu w funkcjonowaniu światowych rynków finansowych, jakim jest rozwój rynku inwestycji alternatywnych. Stanowią one nową klasę aktywów, które dzięki różnorodności i...
€11,75
€11,75

Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy

Książka zawiera przejrzysty przegląd regulacji związanych... Książka zawiera przejrzysty przegląd regulacji związanych z procesem kontroli przeprowadzanych w firmach przez różne upoważnione instytucje państwowe. Znajomość praw i obowiązków obu stron - prze...
€9,08
€9,08

Kasy fiskalne 2014 z omówieniem ekspertó...

W latach 2013-2014 obowiązuje nowe rozporządzenie w spraw... W latach 2013-2014 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dodatkowo od października 2013 r. weszły w życie nowe ...
€17,81
€17,81

Controlling w firmie Praktyczne narzędzi...

W publikacji nasz ekspert porusza najważniejsze aspekty p... W publikacji nasz ekspert porusza najważniejsze aspekty prowadzenia własnej firmy, czyli zarządzanie zapasami, gotówką, należnościami i zobowiązaniami. Podpowiada, jakie stosować narzędzia contro...
€33,11
€33,11

Einstein inwestowania

Historia życia i spuścizna „Dziekana Wall Street”. Warre... Historia życia i spuścizna „Dziekana Wall Street”. Warren Buffett – powszechnie uważany za najskuteczniejszego inwestora wszech czasów – stale wskazuje na swojego nauczyciela i przełożonego Benj...
€18,32
€18,32

Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HAC...

Publikacja zawiera katalog zagadnień pozwalających ocenić... Publikacja zawiera katalog zagadnień pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do różnych kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych,...
€10,82
€10,82

Przygotowanie i przeprowadzenie likwidac...

Instruktaż, który ułatwi pracę służbom finansowo-księgowy... Instruktaż, który ułatwi pracę służbom finansowo-księgowym jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowego sektora finansów publicznych w prawidłowym przeprowadzeniu likwidacji i przekształce...
€32,35
€32,35

Produkcja i sprzedaż towarów oraz obieg ...

W niniejszej książce autor dowodzi, że skonstruowany prze... W niniejszej książce autor dowodzi, że skonstruowany przez niego model, którego budowa została oparta na uznanych i przyjętych przez naukę ekonomii aksjomatach, może być również doskonałym narzęd...
€6,52
€6,52

Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek ...

Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań s... Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań systemowych i ich skutków dotyczących zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, z punktu widzenia zachowania przez nie pły...
€16,70
€16,70