Ekonometria i badania operacyjne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ekonometria finansowa Analiza rynku kapi...

Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jes... Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodol...
€10,42 €9,38
€10,42 €9,38

Mikroekonometria Modele i metody analizy...

Książka Mikroekonometria jest pierwszym w Polsce podręczn... Książka Mikroekonometria jest pierwszym w Polsce podręcznikiem analizy mikrodanych dotyczących zagadnień ekonomicznych, finansowych i społecznych. Mikroekonometria to ta cześć ekonometrii, która ...
€15,75 €14,18
€15,75 €14,18

Badania operacyjne

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wyko... We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wie...
€17,32 €15,59
€17,32 €15,59

Wprowadzenie do matematyki finansowej Mo...

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym... Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochod...
€13,14 €11,83
€13,14 €11,83

Ekonometria

Wzorcowy podręcznik ujmujący najważniejsze problemy klasy... Wzorcowy podręcznik ujmujący najważniejsze problemy klasycznej i nowoczesnej ekonometrii. Zdaniem recenzentów książka: przedstawia najistotniejsze tematy z zakresu ekonometrii klasyczne...
€26,32 €23,69
€26,32 €23,69

Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wy...

Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, któr... Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób: prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania, omawia metody ekonometr...
€13,05 €11,75
€13,05 €11,75

Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań

Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie... Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach badań ekonomicznych. Nie można jednak stwierdzić, że możliwości ekonometrii zostały już dobrze poznane. Na rynku wy...
€13,09 €11,78
€13,09 €11,78

Ekonometria

Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz m... Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz metod ekonometrycznych. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć. Wykład jest prow...
€19,94 €17,95
€19,94 €17,95

Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie...

... Problematyka stanowiąca przedmiot rozważań zawartych ... ... Problematyka stanowiąca przedmiot rozważań zawartych w tej książce jest niezwykle aktualna i bardzo trudna, a jej znaczenie będzie systematycznie rosło w warunkach gospodarki rynkowej i stale...
€14,60 €13,14
€14,60 €13,14

Wybrane zagadnienia z prognozowania

Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie n... Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie nowoczesnych metod prognozowania i ich praktycznych zastosowań. Publikacja składa się z trzech rozdziałów poświęconych odpowiednio: teorety...
€12,05 €10,85
€12,05 €10,85

Wzory i tablice. Metody statystyczne i e...

Opracowanie WZORY I TABLICE - Metody statystyczne i ekono... Opracowanie WZORY I TABLICE - Metody statystyczne i ekonometryczne kierowane jest zarówno do studentów, jak i praktyków stosujących różnorodne metody ilościowe w analizie danych statystycznych. W...
€7,81 €7,03
€7,81 €7,03

Analiza konwergencji gospodarczej region...

Przedmowa do ósmego tomu serii / 9 Wstęp / 11 ROZDZIA... Przedmowa do ósmego tomu serii / 9 Wstęp / 11 ROZDZIAŁ I . Konwergencja gospodarcza – aspekty teoretyczne oraz przegląd analiz Empirycznych / 15 1.1. Istota konwergencji gospodarczej – wielo...
€8,72 €7,85
€8,72 €7,85

Mikroekonometria Teoria i praktyka

Opracowanie stanowi zbiór wyników badań polskich ekonomet... Opracowanie stanowi zbiór wyników badań polskich ekonometryków zajmujących się przede wszystkim analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w skali mikro. Podjęte zagadnienia badawcze dotyczą aktualn...
€11,48 €10,33
€11,48 €10,33

Ceny minimalne i maksymalne w modelowani...

Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonom... Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i...
€13,02 €11,72
€13,02 €11,72

Ekonometria Wybrane zagadnienia

Podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu... Podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Autorzy w sposób zwięzły i zrozumiały omawiają teorie budowania modeli ek...
€13,14 €11,83
€13,14 €11,83

Podstawy matematyki dla ekonomistów

Podręcznik napisany specjalnie z myślą o studentach ekono... Podręcznik napisany specjalnie z myślą o studentach ekonomii i kierunków pokrewnych, takich jak zarządzanie, marketing, finanse czy ekonometria. Przedstawiono w nim pojęcia matematyczne, których...
€15,79 €14,21
€15,79 €14,21

Parametr wygładzania w estymacji jądrowe...

Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawow... Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą stat...
€14,58 €13,12
€14,58 €13,12

Ekonometria i statystyka przestrzenna z ...

Szczerze imponuje mi trafność i pełność opisu w tej pracy... Szczerze imponuje mi trafność i pełność opisu w tej pracy. W żadnym innym jezyku nie wydano w postaci książkowej dotąd tak pełnego opracowania omawianych funkcji pozwalających zastosowaa metody e...
€11,75 €10,58
€11,75 €10,58

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie...

Zarządzanie ryzykiem stanowi jeden z głównych nurtów bada... Zarządzanie ryzykiem stanowi jeden z głównych nurtów badań w nowoczesnych finansach. Ryzyko jest nieodłączną częścią prowadzenia działalności. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na impl...
€8,61 €7,75
€8,61 €7,75

Estymacja jądrowa w analizie ekonometryc...

Przedmiotem monografii jest wykorzystanie estymacji jądro... Przedmiotem monografii jest wykorzystanie estymacji jądrowej w analizie ekonometrycznej. Estymacja jądrowa należy do grupy metod nieparametrycznych i jest dziś bardzo użytecznym narzędziem estyma...
€10,49 €9,44
€10,49 €9,44

Measure what Matters

In 1999, legendary venture capitalist John Doerr invested... In 1999, legendary venture capitalist John Doerr invested nearly $12 million in a startup that had amazing technology, entrepreneurial energy and sky-high ambitions, but no real business plan. Do...
€20,35 €18,32
€20,35 €18,32

Indywidualne konta emerytalne prowadzone...

Głównym celem książki jest ocena efektywności inwestycyjn... Głównym celem książki jest ocena efektywności inwestycyjnej indywidualnych kont emerytalnych (IKE) prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń na życie. W opracowaniu podjęto się ponadto określenia zn...
€8,00 €7,20
€8,00 €7,20

Wprowadzenie do ekonometrii

Opracowanie Zbiorowe
Poprzednie wydania tej książki, zatytułowane Wprowadzenie... Poprzednie wydania tej książki, zatytułowane Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników. W obecnej, unowocześnionej edycji podstaw...
Opracowanie Zbiorowe
€13,32 €11,99
€13,32 €11,99

Przestrzenne metody ilościowe w R: staty...

Celem książki jest przedstawienie nowoczesnych przestrzen... Celem książki jest przedstawienie nowoczesnych przestrzennych metod ilościowych stosowanych w ekonomii, regionalistyce i analizach biznesowych - statystyki przestrzennej, ekonometrii przestrzenne...
€47,17 €42,45
€47,17 €42,45