Bankowość

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Banksterzy Kulisy globalnej zmowy

Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny ... Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny rozwój gospodarczy Polski o uczciwe i przejrzyste zasady funkcjonowania banków, a zarazem wybitny publicysta ekonomiczny – Janusz Szewczak...
€15,85 €14,27
€15,85 €14,27

Tajniki bankowości

Współczesna prasa finansowa rozpisuje się na temat danych... Współczesna prasa finansowa rozpisuje się na temat danych mówiących o podaży pieniądza. W każdy piątek inwestorzy giełdowi z zapartym tchem czekają na najświeższe informacje z rynku pieniężnego, ...
€11,88 €10,69
€11,88 €10,69

Corporate Governance Banki na straży efe...

Autorka umiejętnie przedstawia kwestię corporate governan... Autorka umiejętnie przedstawia kwestię corporate governance w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej, która stanowi bardzo ważny nurt współczesnej ekonomii. Czytelnik jest wprowadzony w zagad...
€14,61 €13,15
€14,61 €13,15

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej ... Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań poświęconych w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości deta...
€18,28 €16,45
€18,28 €16,45

Bank w sądzie Hipoteka po nowelizacji or...

Działalność każdego banku, polegająca na udzielaniu pożyc... Działalność każdego banku, polegająca na udzielaniu pożyczek i kredytów, stawia go w roli cywilnoprawnego wierzyciela. Zapobiegliwy wierzyciel, dbając o własne interesy majątkowe, powinien znać m...
€11,13 €10,02
€11,13 €10,02

Portfele aktywów bankowych Analiza teore...

Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania... Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kredytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem na rynku ...
€10,14 €9,13
€10,14 €9,13

Wybrane zagadnienia z prawa bankowego

Opracowanie niniejsze zawiera zbiór przemyśleń i opinii, ... Opracowanie niniejsze zawiera zbiór przemyśleń i opinii, jakie nasunęły mi się w toku wieloletniej pracy w bankach w charakterze radcy prawnego. Część rozważań dotyczy stosunków administracyjnop...
€5,42 €4,88
€5,42 €4,88

Współczesny system bankowy Ujęcie instyt...

Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementar... Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których każda analizuje jeden z najważniejszych segmentów współczesnego systemu bankowego. Część pierwsza zawiera opis uwar...
€15,44 €13,90
€15,44 €13,90

Reklama produktów i usług bankowych jej ...

Temat podatności konsumentów na reklamę produktów finanso... Temat podatności konsumentów na reklamę produktów finansowych jest materią niezwykle delikatną. Na podejmowane decyzje nabywcze ma bowiem wpływ cały szereg czynników, często trudno uchwytnych i n...
€15,63 €14,07
€15,63 €14,07

Zmiany w zarządzaniu działalnością detal...

Od roku 2007 jesteśmy świadkami istotnych zjawisk kryzyso... Od roku 2007 jesteśmy świadkami istotnych zjawisk kryzysowych o charakterze globalnym, które nie ominęły Polski. Pomimo upływu kilku lat wciąż nie można powiedzieć, że kryzys minął i że gospodark...
€18,19 €16,37
€18,19 €16,37

Aktywa niematerialne jako źródło przewag...

Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym ... Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewag...
€13,60 €12,24
€13,60 €12,24

Teoria pieniądza i kredytu

Teoria pieniądza i kredytu to pozycja unikalna w swej dzi... Teoria pieniądza i kredytu to pozycja unikalna w swej dziedzinie. Gdyby świat podążał drogą wytyczoną 100 lat temu przez Misesa nie mielibyśmy dzisiaj kryzysów monetarnych, groźby upadku euro, a ...
€24,13 €21,72
€24,13 €21,72

Bankowość detaliczna

Publikacja poświęcona została bankowości detalicznej, uwz... Publikacja poświęcona została bankowości detalicznej, uwzględniająca najnowsze zmiany w tym obszarze, dotyczące m.in. przeciwdziałania lichwie, regulacji kredytu konsumenckiego, czy też odwrócone...
€12,28 €11,05
€12,28 €11,05

Bankowość inwestycyjna Inwestorzy, banki...

Publikacja stanowi prezentację najważniejszych problemów ... Publikacja stanowi prezentację najważniejszych problemów współczesnej bankowości inwestycyjnej. Książka zawiera refleksje nad kierunkami rozwoju poszczególnych obszarów bankowości inwestycyjnej z...
€13,07 €11,76
€13,07 €11,76

Reforma polskiego systemu bankowego w la...

Jest to zbiór rozmów z 31 osobami, które przeprowadziły f... Jest to zbiór rozmów z 31 osobami, które przeprowadziły fundamentalne zmiany w systemie bankowym, a tym samym realnie przekształcały ustrój gospodarczy Polski z socjalistycznego na rynkowy. To wy...
€13,26 €11,93
€13,26 €11,93

Kreowanie wartości banku

Zarządzanie wartością to metoda zarządzania, która w osta... Zarządzanie wartością to metoda zarządzania, która w ostatnich latach zdominowała obszar badawczy w odniesieniu do firm, ale nie doczekała się kompleksowego podejścia w odniesieniu do banków, jak...
€15,63 €14,07
€15,63 €14,07

Europejski Bank Centralny i nadzór fi na...

Książka poświęcona jest działaniom Europejskiego Banku Ce... Książka poświęcona jest działaniom Europejskiego Banku Centralnego podjętym w reakcji na kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 r. Bank centralny strefy euro uzupełnił tradycyjną politykę monetar...
€15,63 €14,07
€15,63 €14,07

Bank komercyjny w Polsce Podręcznik akad...

Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiz... Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowa...
€22,57 €20,31
€22,57 €20,31

Wycena nieruchomości do celów kredytowych

Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to... Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to podstawa funkcjonowania rynku nieruchomości. Książka stanowi cenne źródło wiedzy niezbędnej do zamawiania, wykonywania i odbioru wyceny. ...
€15,97 €14,37
€15,97 €14,37

Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycz...

Publikacja zawiera analizę problemów prawnych powstającyc... Publikacja zawiera analizę problemów prawnych powstających na tle umowy rachunku wspólnego dla osób fizycznych, istotnych zarówno dla teorii, jak i praktyki. Autorka omawia problematykę źródeł pr...
€7,90 €7,11
€7,90 €7,11

Dekalog świadomego pożyczania czyli rola...

Rafał Tomkowicz jest związany z polskim rynkiem finansowy... Rafał Tomkowicz jest związany z polskim rynkiem finansowym od 14 lat. Specjalista w zakresie wiedzy o finansach osobistych. Pełnił funkcje menedżerskie i doradcze w kilku dużych instytucjach fina...
€9,04 €8,14
€9,04 €8,14

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym...

Oddawany do rąk Czytelników komentarz obejmuje całość prz... Oddawany do rąk Czytelników komentarz obejmuje całość przepisów ustawy z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1585). Komentarz do ustawy o odwróconym kredycie ...
€33,52 €30,17
€33,52 €30,17

Ryzyko systemowe charakter i źródła indy...

Książka jest pierwszym tak obszernym opracowaniem zawiera... Książka jest pierwszym tak obszernym opracowaniem zawierającym kompleksowy opis modeli do oceny ryzyka systemowego w sektorze bankowym. Autorka szczegółowo omawia istotę i źródła niestabilności s...
€18,38 €16,54
€18,38 €16,54

Zawsze wzwyż nigdy w dół

Paweł Dangel – reżyser teatralny i jeden z najlepszych po... Paweł Dangel – reżyser teatralny i jeden z najlepszych polskich menedżerów – przedstawia Państwu środkowoeuropejską wersję american dream. Chłopak ze Starówki. Wychowany w rodzinie z tradycjami,...
€10,82 €9,74
€10,82 €9,74