Bankowość

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Teoria pieniądza i kredytu

Teoria pieniądza i kredytu to pozycja unikalna w swej dzi... Teoria pieniądza i kredytu to pozycja unikalna w swej dziedzinie. Gdyby świat podążał drogą wytyczoną 100 lat temu przez Misesa nie mielibyśmy dzisiaj kryzysów monetarnych, groźby upadku euro, a ...
€22,18
€22,18

Banksterzy Kulisy globalnej zmowy

Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny ... Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny rozwój gospodarczy Polski o uczciwe i przejrzyste zasady funkcjonowania banków, a zarazem wybitny publicysta ekonomiczny – Janusz Szewczak...
€15,69
€15,69

Skok na banki Kto kontroluje pieniądze P...

Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku... Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku. Podobnie jak przed czterdziestu laty, także i dziś Tawk należy do najbardziej wpływowych ludzi w Libanie. Mam do niego proste pytanie, ...
€13,38
€13,38

Bankowość Instytucje operacje zarządzanie

W ostatnich latach gospodarka światowa pozostaje pod wpły... W ostatnich latach gospodarka światowa pozostaje pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, który zapoczątkowany został nieprawidłowościami w działalności banków. Wywołał on konieczność uporządk...
€13,23
€13,23

Banki spółdzielcze na rynku finansowym w...

Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach pra... Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach prawnych, źródłach literaturowych oraz własnej wiedzy i doświadczeniu naukowym, prezentują w niniejszej publikacji, w kompleksowy sposób, pro...
€13,10
€13,10

Przymusowa restrukturyzacja banków w Uni...

Książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z interwen... Książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z interwencjami wobec banków przez organy publiczne w czasie kryzysu (ze szczególnym naciskiem na kryzys systemowy). Przedstawiono w niej: • prz...
€17,02
€17,02

Depozyty gospodarstw domowych jako źródł...

Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ic... Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność d...
€25,93
€25,93

Proces łączenia banków spółdzielczych Pr...

Sektor bankowości spółdzielczej jest trwałym elementem ws... Sektor bankowości spółdzielczej jest trwałym elementem współczesnego systemu finansowego i stanowi jeden z podstawowych elementów systemu bankowego w Polsce. Struktura, kapitał oraz czynnik ludzk...
€5,22
€5,22

Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonało...

„Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie... „Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecz­nego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w ...
€18,13
€18,13

Instytucje bankowe i niebankowe na rynku...

Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce rozwija się... Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i choć tradycyjnie dominują na nim banki uniwersalne, coraz większą rolę odgrywają instytucje niebankowe - fundusze in...
€16,99
€16,99

Zintegrowany sektor bankowy Unii Europej...

Recenzowana praca wydaje się interesująca z uwagi na spec... Recenzowana praca wydaje się interesująca z uwagi na specyficzną tematykę powstawania i wdrażania unii bankowej oraz czynników stabilizujących system bankowy w Unii Europejskiej. Przedstawione in...
€20,79
€20,79

Nadzór bankowy w Polsce Dyskusja możliwy...

Publikacja jest wynikiem zainteresowań badawczych autora,... Publikacja jest wynikiem zainteresowań badawczych autora, obejmujących zagadnienia nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji funkcji nadzoru nad sektorem bankowym. Poruszana ...
€15,48
€15,48

Działalność kredytowa banku komercyjnego

Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytuc... Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one...
€15,52
€15,52

Jak inwestować w produkty strukturyzowane

Jak inwestować w produkty strukturyzowane stanowi przewod... Jak inwestować w produkty strukturyzowane stanowi przewodnik inwestowania i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do produktów strukturyzowanych przeznaczony dla inwestorów i osób zarządzających akt...
€20,81
€20,81

Bank 3.0 Nowy wymiar bankowości

W Banku 3.0 Brett King wskazuje nowe trendy redefiniujące... W Banku 3.0 Brett King wskazuje nowe trendy redefiniujące cały obszar usług finansowych, mówi o ogólnoświatowej walce o dominację portfela mobilnego, nadziejach i obawach związanych z pojawieniem...
€18,28
€18,28

Banki i rynki finansowe Od zaufania publ...

EKONOMIA BANKOWOŚĆ Czy rynki finansowe, w tym szczególni... EKONOMIA BANKOWOŚĆ Czy rynki finansowe, w tym szczególnie sektor bankowy, należy traktować jako zjawiskopozytywne, czy też – z uwagi na fakt, iż nie stronią one od ryzyka (niekiedy na ogromną sk...
€13,28
€13,28

Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkt...

Według dr. Jörga Guido Hülsmanna jest to najważniejsza ks... Według dr. Jörga Guido Hülsmanna jest to najważniejsza książka na temat pieniądza i bankowości od 1912 roku, czyli od wydania książki Misesa "Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel", która całk...
€24,26
€24,26

Nadzór skonsolidowany nad instytucjami k...

Praca jest dziełem, które przedstawia zmiany zachodzące w... Praca jest dziełem, które przedstawia zmiany zachodzące wśród instytucji finansowych i pokazuje reakcje aparatu państwowego, gdzie zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymusza zm...
€10,30
€10,30

Pośrednictwo kredytowe w Polsce podręczn...

Małe firmy pośrednictwa kredytowego nie zawsze dysponują ... Małe firmy pośrednictwa kredytowego nie zawsze dysponują wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym im efektywne funkcjonowanie na rynku. Mając to na uwadze Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w ...
€15,42
€15,42

Modele i kryteria optymalizacji kredytow...

Książka „Modele i kryteria optymalizacji kredytowania bud... Książka „Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne" adresowana jest do bankowców, doradców kredytowych, uczestników rynku nieruchomości, obecn...
€12,67
€12,67

Polski rynek kredytów w okresie światowe...

W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz prze... W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym, jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego ...
€12,83
€12,83

Współczesna bankowość centralna

Zaprezentowane w osiemnastu rozdziałach treści stanowią c... Zaprezentowane w osiemnastu rozdziałach treści stanowią cenny wkład w trwającą od lat dyskusję nad rolą banku centralnego we współczesnej gospodarce, jego celami, narzędziami oddziaływania czy te...
€17,13
€17,13

Instytucje finansowe z sercem historia i...

Spółdzielczość kredytowa ma długie i bogate tradycje. Róż... Spółdzielczość kredytowa ma długie i bogate tradycje. Różnorodne uwarunkowania sprawiły, że jej obecna sytuacja na świecie jest bardzo zróżnicowana. W jednych systemach finansowych odgrywa ona is...
€11,56
€11,56

Efektywność oddziału banku detalicznego ...

Książka prezentuje autorską metodę badania efektywności o... Książka prezentuje autorską metodę badania efektywności oddziałów banku detalicznego bazującą z jednej strony na doświadczeniu w zarządzaniu siecią oddziałów, a z drugiej strony na najnowszych os...
€13,86
€13,86