Bankowość

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Skok na banki Kto kontroluje pieniądze P...

Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku... Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku. Podobnie jak przed czterdziestu laty, także i dziś Tawk należy do najbardziej wpływowych ludzi w Libanie. Mam do niego proste pytanie, ...
€13,14 €11,75
€13,14 €11,75

Bankowe ryzyko systemowe Źródła i instru...

Nowe, post kryzysowe, podejście do regulacji finansowych ... Nowe, post kryzysowe, podejście do regulacji finansowych koncentruje się na zagrożeniach dla rynków finansowych w szerokim zakresie, a także na potencjalnym wpływie na system finansowy problemów,...
€21,91
€21,91

Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkt...

Według dr. Jörga Guido Hülsmanna jest to najważniejsza ks... Według dr. Jörga Guido Hülsmanna jest to najważniejsza książka na temat pieniądza i bankowości od 1912 roku, czyli od wydania książki Misesa "Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel", która całk...
€23,82
€23,82

Stabilność finansowa w świetle regulacji...

Oddawana do rąk Czytelników publikacja poświęcona jest te... Oddawana do rąk Czytelników publikacja poświęcona jest tematyce: - stabilności finansowej, - nadzoru finansowego, - polityki makroostrożnościowej, - regulacji sektora bankowego. W wyniku k...
€14,47
€14,47

Banksterzy Kulisy globalnej zmowy

Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny ... Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny rozwój gospodarczy Polski o uczciwe i przejrzyste zasady funkcjonowania banków, a zarazem wybitny publicysta ekonomiczny – Janusz Szewczak...
€15,40
€15,40

Słownik finansów i bankowości / Klucz do...

"Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszy... "Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszystkie aspekty zarządzania finansami, od współpracy międzynarodowej po finanse gospodarstwa domowego. Zawiera hasłą dotyczące nowych obszar...
€11,65
€11,65

Aktywa niematerialne jako źródło przewag...

Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym ... Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewag...
€13,18
€13,18

Eurosystem a instrumenty polskiej i czes...

Przedstawione opracowanie ilustruje funkcjonowanie współc... Przedstawione opracowanie ilustruje funkcjonowanie współczesnych narzędzi polityki pieniężnej w ramach Eurosystemu oraz w dwóch państwach (od 1.05.2004 r. nowych członkach Unii Europejskiej) –, P...
€8,24
€8,24

Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonało...

„Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie... „Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecz­nego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w ...
€17,80
€17,80

Stabilność finansowa Banków Spółdzielczy...

Książka stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie w zakr... Książka stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie w zakresie stabilności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w kontekście pokryzysowych zmian regulacyjnych. W monografii przeprowadzono mi...
€15,51
€15,51

Bank w sądzie Hipoteka po nowelizacji or...

Działalność każdego banku, polegająca na udzielaniu pożyc... Działalność każdego banku, polegająca na udzielaniu pożyczek i kredytów, stawia go w roli cywilnoprawnego wierzyciela. Zapobiegliwy wierzyciel, dbając o własne interesy majątkowe, powinien znać m...
€10,74
€10,74

Współczesna bankowość spółdzielcza

"Współczesna bankowość spółdzielcza" to piąta z serii "Ws... "Współczesna bankowość spółdzielcza" to piąta z serii "Współczesnej bankowości", niezwykle cenna publikacja na polskim rynku wydawniczym. Jej walorem jest nie tylko połączenie teorii z praktyką b...
€17,79
€17,79

Wpływ regulacji kapitałowych i płynności...

W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji... W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji oceny skutków regulacji Bazylei III na działalność sektora bankowego i wzrost polskiej gospodarki w oparciu o zaawansowane modele ekonome...
€14,23
€14,23

Przymusowa restrukturyzacja banków w Uni...

Książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z interwen... Książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z interwencjami wobec banków przez organy publiczne w czasie kryzysu (ze szczególnym naciskiem na kryzys systemowy). Przedstawiono w niej: • prz...
€16,70
€16,70

Dekalog świadomego pożyczania czyli rola...

Rafał Tomkowicz jest związany z polskim rynkiem finansowy... Rafał Tomkowicz jest związany z polskim rynkiem finansowym od 14 lat. Specjalista w zakresie wiedzy o finansach osobistych. Pełnił funkcje menedżerskie i doradcze w kilku dużych instytucjach fina...
€8,68
€8,68

Nowa umowa kapitałowa ewolucja czy rewol...

Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) dla środowiska bankowców oraz... Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) dla środowiska bankowców oraz badaczy zajmujących się tematyką bankową jest szeroko dyskutowanym i jednocześnie ogromym wyzwaniem regulacyjnym. (...) Publikacja Jolan...
€12,40
€12,40

Portfele aktywów bankowych Analiza teore...

Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania... Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kredytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem na rynku ...
€9,76
€9,76

Jak inwestować w produkty strukturyzowane

Jak inwestować w produkty strukturyzowane stanowi przewod... Jak inwestować w produkty strukturyzowane stanowi przewodnik inwestowania i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do produktów strukturyzowanych przeznaczony dla inwestorów i osób zarządzających akt...
€20,43
€20,43

Zintegrowany sektor bankowy Unii Europej...

Recenzowana praca wydaje się interesująca z uwagi na spec... Recenzowana praca wydaje się interesująca z uwagi na specyficzną tematykę powstawania i wdrażania unii bankowej oraz czynników stabilizujących system bankowy w Unii Europejskiej. Przedstawione in...
€20,41
€20,41

Działalność kredytowa banku komercyjnego

Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytuc... Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one...
€15,23
€15,23

Zarządzanie ryzykiem w małym banku w kon...

„Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześ... „Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei II...
€15,43
€15,43

Reforma polskiego systemu bankowego w la...

Jest to zbiór rozmów z 31 osobami, które przeprowadziły f... Jest to zbiór rozmów z 31 osobami, które przeprowadziły fundamentalne zmiany w systemie bankowym, a tym samym realnie przekształcały ustrój gospodarczy Polski z socjalistycznego na rynkowy. To wy...
€12,85
€12,85

Branch banking w Polsce

„Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań aut... „Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań autorki nad potrzebą istnienia zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W s...
€24,56
€24,56

Depozyty gospodarstw domowych jako źródł...

Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ic... Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność d...
€25,45
€25,45