Bankowość

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Perspektywa Współczesna bankowość i ryne...

Oddajemy w ręce Czytelników kolejną monografię z cyklu „P... Oddajemy w ręce Czytelników kolejną monografię z cyklu „Perspektywa” poruszającą aktualne i ważne aspekty bankowości oraz rynków finansowych. […] Niewątpliwie zarówno bankowość, jak i szeroko roz...
€6,36
€6,36

Skok na banki Kto kontroluje pieniądze P...

Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku... Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku. Podobnie jak przed czterdziestu laty, także i dziś Tawk należy do najbardziej wpływowych ludzi w Libanie. Mam do niego proste pytanie, ...
€13,41
€13,41

Teoria pieniądza i kredytu

Teoria pieniądza i kredytu to pozycja unikalna w swej dzi... Teoria pieniądza i kredytu to pozycja unikalna w swej dziedzinie. Gdyby świat podążał drogą wytyczoną 100 lat temu przez Misesa nie mielibyśmy dzisiaj kryzysów monetarnych, groźby upadku euro, a ...
€22,22
€22,22

Banksterzy Kulisy globalnej zmowy

Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny ... Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny rozwój gospodarczy Polski o uczciwe i przejrzyste zasady funkcjonowania banków, a zarazem wybitny publicysta ekonomiczny – Janusz Szewczak...
€15,72
€15,72

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsc...

Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogrom... Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Wpływ mają na nią zarówno rozwiązania instytucjonalno-prawne, jak i zachowania uczestników gry...
€9,50
€9,50

Aspiracje a rzeczywistość wizerunek bank...

Książka zawiera nowatorskie i oryginalne podejście do zar... Książka zawiera nowatorskie i oryginalne podejście do zarządzania wizerunkiem firmy. Dotyczy istoty oraz sposobu kształtowania, percepcji i pomiaru wizerunku. Uwzględnia złożoność relacji w sieci...
€18,16
€18,16

Kredyt konsumencki Komentarz

W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regul... W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o u...
€62,48
€62,48

Skutki sprzecznych z prawem umów obligac...

Zagadnienie skutków umowy sprzecznej z ustawą lub normami... Zagadnienie skutków umowy sprzecznej z ustawą lub normami moralnymi nie jest nowe, jednak ostatnio wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Coraz częściej zdarza się, że zawarta przez strony umowa w ...
€52,36
€52,36

Technologia informacyjna w usługach bank...

Książka systematyzuje i przybliża problematykę wykorzysta... Książka systematyzuje i przybliża problematykę wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach bankowych. Tematyka ta jest przedstawiona w sposób prosty i przejrzysty, aby była ...
€9,98
€9,98

Usługa bankowości inwestycyjnej

Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był... Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był amerykański kryzys subprime z 2008 r., który ukazał niezwykle istotną rolę współczesnej bankowości inwestycyjnej dla funkcjonowania tak k...
€36,30
€36,30

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za...

Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentó... Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank–klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie. Aut...
€51,84
€51,84

Rola banku centralnego w zapewnianiu sta...

Głównym celem książki jest próba wypełnienia luki w liter... Głównym celem książki jest próba wypełnienia luki w literaturze poprzez syntezę i ocenę kluczowych działań banku centralnego na rzecz stabilności finansowej wraz z aktualizacją prowadzonych wcześ...
€21,08
€21,08

Historia bankowości inwestycyjnej Zarys

Książka ukazuje proces wyłaniania się bankowości inwestyc... Książka ukazuje proces wyłaniania się bankowości inwestycyjnej z sektora bankowego – od czasów starożytnych aż po współczesność. Zawarte zostały informacje na temat przełomowych wydarzeń, procesó...
€17,92
€17,92

Jak wygrać z parabankiem

Książka kierowana jest do milionów konsumentów spłacający... Książka kierowana jest do milionów konsumentów spłacających pożyczki parabankowe oraz bankowe. Autor udowadnia, że wiele z nich opiera się na wadliwych prawnie umowach, o czym konsumenci nie wied...
€7,84
€7,84

Banki spółdzielcze a deponenci

Banki spółdzielcze stanowią najliczniejszą grupę podmiotó... Banki spółdzielcze stanowią najliczniejszą grupę podmiotów sektora bankowego w Polsce. Przy kilkudziesięciu funkcjonujących bankach komercyjnych liczba ponad 550 banków spółdzielczych robi wrażen...
€15,84
€15,84

Wycena nieruchomości do celów kredytowych

Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to... Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to podstawa funkcjonowania rynku nieruchomości. Książka stanowi cenne źródło wiedzy niezbędnej do zamawiania, wykonywania i odbioru wyceny. ...
€15,83
€15,83

Zmiany w zarządzaniu działalnością detal...

Od roku 2007 jesteśmy świadkami istotnych zjawisk kryzyso... Od roku 2007 jesteśmy świadkami istotnych zjawisk kryzysowych o charakterze globalnym, które nie ominęły Polski. Pomimo upływu kilku lat wciąż nie można powiedzieć, że kryzys minął i że gospodark...
€18,06
€18,06

Proces łączenia banków spółdzielczych Pr...

Sektor bankowości spółdzielczej jest trwałym elementem ws... Sektor bankowości spółdzielczej jest trwałym elementem współczesnego systemu finansowego i stanowi jeden z podstawowych elementów systemu bankowego w Polsce. Struktura, kapitał oraz czynnik ludzk...
€5,23
€5,23

Bank 3.0 Nowy wymiar bankowości

W Banku 3.0 Brett King wskazuje nowe trendy redefiniujące... W Banku 3.0 Brett King wskazuje nowe trendy redefiniujące cały obszar usług finansowych, mówi o ogólnoświatowej walce o dominację portfela mobilnego, nadziejach i obawach związanych z pojawieniem...
€18,31
€18,31

Bankowość Instytucje operacje zarządzanie

W ostatnich latach gospodarka światowa pozostaje pod wpły... W ostatnich latach gospodarka światowa pozostaje pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, który zapoczątkowany został nieprawidłowościami w działalności banków. Wywołał on konieczność uporządk...
€13,25
€13,25

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym...

Oddawany do rąk Czytelników komentarz obejmuje całość prz... Oddawany do rąk Czytelników komentarz obejmuje całość przepisów ustawy z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1585). Komentarz do ustawy o odwróconym kredycie ...
€33,45
€33,45

Złoty spisek

W Złotym spisku Ferdinand Lips zajmuje się chyba najczęśc... W Złotym spisku Ferdinand Lips zajmuje się chyba najczęściej dyskutowanym i najsłabiej rozumianym zagadnieniem: pieniądzem. Autorowi należy się podziw, ponieważ w ten sposób umożliwił nam lepsze ...
€11,84
€11,84

Tajniki bankowości

Współczesna prasa finansowa rozpisuje się na temat danych... Współczesna prasa finansowa rozpisuje się na temat danych mówiących o podaży pieniądza. W każdy piątek inwestorzy giełdowi z zapartym tchem czekają na najświeższe informacje z rynku pieniężnego, ...
€11,72
€11,72

Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w ...

Problem regulacji i nadzoru rynków finansowych należy do ... Problem regulacji i nadzoru rynków finansowych należy do istotnych zagadnień ekonomicznych, którymi zajmowano się na międzynarodowym szczeblu po kryzysie finansowym lat 2007–2009. Podjęte działan...
€10,63
€10,63