Administracja. Samorząd terytorialny

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Aktualna problematyka ustrojowa samorząd...

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonom... Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyk...
€7,70
€7,70

Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym

Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka ... Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych stanowią – według oficjalnych danych – ...
€10,61
€10,61

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,51 €5,56
€10,51 €5,56

Toruń i jego prezydenci 1920-2018

Książka ta została napisana z okazji 100 rocznicy odzyska... Książka ta została napisana z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawiłem w niej wybrane wątki dziejów Torunia i jego prezydentów od 1920 roku, tj. od ponownego prze...
€9,56
€9,56

Sprawność terytorialnego systemu zarządz...

W monografii podjęto problematykę zarządzania kryzysowego... W monografii podjęto problematykę zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej w kontekście wystąpienia zjawisk noszących znamiona katastrof naturalnych. Z przeprowadzonych bada...
€10,60
€10,60

Samorząd terytorialny

W podręczniku szczegółowo omówione zostały zagadnienia or... W podręczniku szczegółowo omówione zostały zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podl...
€18,29
€18,29

Zarys nauki administracji

Zarys nauki administracji jest podręcznikiem przeznaczony... Zarys nauki administracji jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz studentów innych szkół wyższych, w których prowadzone są studia administracyjne. W op...
€12,92
€12,92

Europejskie modele samorządu terytorialn...

Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym po... Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania wł...
€13,04
€13,04

Potencjał innowacyjności sektora adminis...

W książce podjęto się wyjaśnienia powodów sukcesywnego sp... W książce podjęto się wyjaśnienia powodów sukcesywnego spadku pozycji Polski w międzynarodowym rankingu innowacyjności sektora e-government, który cyklicznie jest opracowywany przez ONZ. Wykazano...
€15,42
€15,42

Teoria wyboru publicznego

Teoria wyboru publicznego jest szybko rozwijającym się nu... Teoria wyboru publicznego jest szybko rozwijającym się nurtem współczesnej ekonomii, który budzi także zainteresowanie przedstawicieli innych nauk społecznych: politologii, socjologii i prawa. N...
€11,68
€11,68

Spory o samorząd terytorialny w polskiej...

Uchwalona 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie terytori... Uchwalona 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie terytorialnym odtwarzała samorząd na poziomie gminy. Od tego momentu stał się on istotnym elementem ładu ustrojowego, zgodnym zresztą z polską tra...
€11,22
€11,22

Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich ...

Jest to pierwsza tak obszerna diagnoza stanu i rysujących... Jest to pierwsza tak obszerna diagnoza stanu i rysujących się tendencji w zarządzaniu miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Autorka, konstruując własne podejście badawcze, przedstawiła złożoność kw...
€15,82
€15,82

Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX ...

Publikacja ukazująca relacje między urzędami i urzędnikam... Publikacja ukazująca relacje między urzędami i urzędnikami a strukturami społecznymi w XIX wieku obejmuje takie zagadnienia jak: tożsamość instytucji i środowisk, drogi kariery zawodowej, postawy...
€11,16
€11,16

Koncepcja organu administracji niezespol...

Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezes... Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezespolonej i terenowych organów administracji rządowej. Doskonale wpisuje się w kanon nauki prawa administracyjnego. Tok prowadzenia wywodu j...
€15,51
€15,51

Zarządzanie publiczne Teoria i praktyka.

Książka dotyczy zarządzania publicznego w odniesieniu do ... Książka dotyczy zarządzania publicznego w odniesieniu do zarządzania organizacją jaką jest państwo. W części teoretycznej temat omówiony jest z perspektywy podstawowych funkcji zarządzania, tj. p...
€15,62
€15,62

Ewaluacja w pracy socjalnej Badania, ksz...

Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w za... Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania ewaluacji i wskazania jej użyteczności jest niezwykle trudne. Określa się ją jako systematyczne komplementarne badanie...
€13,32
€13,32

Budżet partycypacyjny w obszarze inicjat...

Ogląd wybranej formy samorządności miasta Gdańska w latac... Ogląd wybranej formy samorządności miasta Gdańska w latach 2014-2018
€14,06
€14,06

Plan przestrzennego zagospodarowania jak...

W książce podjęto bardzo ważny i aktualny problem planowa... W książce podjęto bardzo ważny i aktualny problem planowania przestrzennego i jego wpływu na kształtowanie poziomu życia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. Gminy jako podstawowe jedn...
€13,15
€13,15

Administracja publiczna poprzez proces d...

Książka dotyczy problematyki funkcjonowania administracji... Książka dotyczy problematyki funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Przedstawia wyniki badań nad usprawnieniami rozwiązań strukturalnych administracji katastralnej i...
€15,70
€15,70

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok jednostek sfery budżet... Sprawozdanie finansowe za 2012 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadc...
€49,03
€49,03

Rachunkowość podmiotów gospodarki komuna...

„Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspekty... „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - Ewidencja - Raportowanie" to monografia adresowana do wszystkich, którzy interesują się rachu...
€19,99
€19,99

Straże gminne Komentarz

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowiąz... Opracowanie stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach strażników, które pomoże im w podejmowaniu trafnych decyzji, ułatwi pracę i poprawi jej efektywność z uwagi zwłaszcza na omówienie ws...
€33,66
€33,66

Decentralizacja i centralizacja administ...

W monografii omówiono problematykę decentralizacji i cent... W monografii omówiono problematykę decentralizacji i centralizacji administracji publicznej zarówno w wymiarze normatywnym, jak i teoretyczno-prawnym. Wyeksponowano pozycję samorządu terytorialne...
€39,03
€39,03

Transformacja administracji publicznej w...

"Administracja publiczna jest nie tylko swoistym zbiorem ... "Administracja publiczna jest nie tylko swoistym zbiorem regulacji prawnych i formalnych instytucji rządzenia i zarządzania sprawami społeczeństwa i państwa, nie tylko niezmiernie ważną sferą rea...
€12,98
€12,98