Administracja. Samorząd terytorialny

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

RODO dla samorządu i administracji Zmian...

Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane o... Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najno...
€25,67
€25,67

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego ...

Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustaw... Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede ...
€33,45
€33,45

Vademecum ochrony danych osobowych w sek...

Przetwarzanie, powierzanie i udostępnianie danych osobowy... Przetwarzanie, powierzanie i udostępnianie danych osobowych, obowiązki inspektora danych osobowych oraz administratora danych osobowych w jedsnotkach publicznych, a ponadto przygotowanie analizy ...
€25,75
€25,75

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,48 €5,54
€10,48 €5,54

Aktualna problematyka ustrojowa samorząd...

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonom... Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyk...
€7,67
€7,67

Bezdomność Modele pracy socjalnej Wsparc...

Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autork... Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli prac...
€12,09
€12,09

Dobra publiczne w administracji

Publikacja Dobra publiczne w administracji jest pierwszą ... Publikacja Dobra publiczne w administracji jest pierwszą ze znanych mi prób kompleksowego przedstawienia tej problematyki, a w ślad za tym przybliżenia Czytelnikowi licznych rodzajów dóbr publicz...
€12,69
€12,69

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędzie...

Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za ś... Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za świadczenie i realizowanie przypisanych mu zadań. Spełnienie tego obowiązku wymaga posiadania niezbędnych nakładów. Niestety niewystarczają...
€13,12
€13,12

Umowy w jednostkach sektora finansów pub...

UMOWY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – WZORY ... UMOWY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – WZORY ORAZ EWIDENCJA KSIĘGOWA Umowy w jednostkach sektora finansów publicznych – wzory oraz ewidencja księgowa Umowy – zasady ...
€16,36
€16,36

Europa samorządna Samorząd terytorialny ...

Przedmiotem książki jest analiza procesów kształtowania s... Przedmiotem książki jest analiza procesów kształtowania się samorządu terytorialnego w wybranych państwach unitarnych i federacjach Unii Europejskiej, jego struktury, zadań oraz mechanizmów funkc...
€10,33
€10,33

Polityka przestrzenna w Polsce Instytucj...

Ład przestrzenny ma szczególną wartość dla żyjącego i gos... Ład przestrzenny ma szczególną wartość dla żyjącego i gospodarującego w przestrzeni człowieka. Dzięki prawidłowemu ukształtowaniu przestrzeni można chronić walory przyrodnicze, ograniczać antropo...
€11,56
€11,56

System kontroli zarządczej w procesie po...

Poruszane zagadnienia omawiają zasady funkcjonowania w je... Poruszane zagadnienia omawiają zasady funkcjonowania w jednostce sektora finansów publicznych systemu kontroli zarządczej w procesie prowadzenia postępowań administracyjnych. W książce zaprezent...
€33,43
€33,43

Podziały terytorialno-administracyjne II...

Rozprawa (...) stanowi zarazem udane kompendium wiedzy na... Rozprawa (...) stanowi zarazem udane kompendium wiedzy na temat struktury administracyjnej i jej zmian dla studentów historii, prawa, administracji, archiwistyki, politologii, a nawet stosunków m...
€7,66
€7,66

Samorząd terytorialny w działalności obo...

Recenzowana monografia jest dziełem wartościowym merytory... Recenzowana monografia jest dziełem wartościowym merytorycznie i poszerzającym wiedzę z zakresu szeroko pojętej historiografii funkcjonowania samorządu terytorialnego w działalności obozu narodow...
€15,16
€15,16

Meritum Pomoc społeczna Wsparcie socjalne

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczeni... Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy u...
€59,39
€59,39

Domy pomocy społecznej Organizacja i fun...

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funk... Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do p...
€12,04
€12,04

Niezespolona administracja rządowa

Tematyka niezespolonej administracji rządowej należy do z... Tematyka niezespolonej administracji rządowej należy do zagadnień ważnych i jednocześnie mało opisywanych w literaturze. Podjęcie się opracowania tematu w ramach zwartej publikacji należy ocenić ...
€16,50
€16,50

Marketing terytorialny Jak podejść do ro...

W prezentowanej publikacji odpowiadam na pytanie: jak - w... W prezentowanej publikacji odpowiadam na pytanie: jak - wykorzystując mechanizm rynkowy- władza publiczna może odpowiedzieć na potrzeby różnych grup obywateli z korzyścią dla nich, z korzyścią dl...
€12,60
€12,60

Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresi...

Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządze... Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Przepisy rozporządzenia mają zas...
€51,77
€51,77

Transparentność zarządzania finansami lo...

Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wd... Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wdrożyć układ zadaniowy budżetu gminy? Opracowanie jest propozycją wdrożenia do organizacji sektora publicznego, w szczególności do samorzą...
€11,79 €9,12
€11,79 €9,12

Zbiór kazusów z prawa socjalnego

Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem z... Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kier...
€10,53
€10,53

Mieszkaniowy zasób gminy Prawo – orzeczn...

Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instru... Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).a gmin, który krok po kroku analizuje konkretne przepisy regulujące gospodarowanie mieszka...
€43,44
€43,44

Prawo pomocy społecznej

Książka stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej r... Książka stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy oraz system świadczeń i tryb postępow...
€12,88
€12,88

Teoria wyboru publicznego

Teoria wyboru publicznego jest szybko rozwijającym się nu... Teoria wyboru publicznego jest szybko rozwijającym się nurtem współczesnej ekonomii, który budzi także zainteresowanie przedstawicieli innych nauk społecznych: politologii, socjologii i prawa. N...
€11,65
€11,65