Administracja. Samorząd terytorialny

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kompetencje personalne i społeczne - ćwi...

Książka zawiera 183 ćwiczenia, różnorodne pod względem fo... Książka zawiera 183 ćwiczenia, różnorodne pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Książka może być wy...
€4,79
€4,79

Plan kont dla budżetów jednostek samorzą...

Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunk... Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. W opisie konta 130 określono, że konto to może sł...
€20,13
€20,13

Przychody i dochody oraz koszty i wydatk...

W książce omówione zostały szczególne zasady funkcjonowan... W książce omówione zostały szczególne zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym wyróżnieniem takich kateg...
€21,96
€21,96

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi ...

Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo ... Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo szeroka i podejmowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każda z nich koncentruje się na nieco innym aspekcie funkcjonowan...
€6,52
€6,52

Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samor...

W dobie turbulentnego i coraz mniej poddającego się predy... W dobie turbulentnego i coraz mniej poddającego się predykcji otoczenia, jak również konkurencji o ograniczone i często nieimitowane zasoby szczególnego znaczenia nabiera potrzeba kreowania pożąd...
€10,37
€10,37

Samorząd terytorialny w Stanach Zjednocz...

Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia do... Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych t...
€11,03
€11,03

Podstawy prawa i administracji

Publikacja została pomyślana jako wykład podstaw prawozna... Publikacja została pomyślana jako wykład podstaw prawoznawstwa nauczanych na różnych kierunkach studiów. Autor usystematyzował podstawowe pojęcia prawnicze i instytucje prawne, a także zagadnieni...
€15,20
€15,20

Administracja ogólna w myśli prawniczej ...

Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odni... Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odniesień do współczesnych instytucji prawa administracyjnego. Współczesne rozwiązania normatywne w zakresie organizacji i funkcjonowania admi...
€19,30
€19,30

Polityka samorządowa wobec starości Stra...

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i pra... Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Omówiono w...
€11,56
€11,56

Możliwości rekultywacji i biologicznego ...

W publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnic... W publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnich badań rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz, po...
€8,78
€8,78

Istota i charakter prawny aktów prawa mi...

[…] z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana ksi... […] z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana książka jest opracowaniem oryginalnym i wartościowym. Autor w sposób nowatorski i twórczy scharakteryzował oraz dokonał analizy prawniczej za...
€16,56
€16,56

Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce

Potencjał rozwojowy w każdym wymiarze - gospodarki świata... Potencjał rozwojowy w każdym wymiarze - gospodarki świata, kraju, regionu czy gminy, należy określać na podstawie analizy wielkich kapitałów będących równocześnie zasobami, czynnikami wytwórczymi...
€7,31
€7,31

Koncepcja organu administracji niezespol...

Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezes... Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezespolonej i terenowych organów administracji rządowej. Doskonale wpisuje się w kanon nauki prawa administracyjnego. Tok prowadzenia wywodu j...
€15,20
€15,20

Zarządzanie publiczne Teoria i praktyka.

Książka dotyczy zarządzania publicznego w odniesieniu do ... Książka dotyczy zarządzania publicznego w odniesieniu do zarządzania organizacją jaką jest państwo. W części teoretycznej temat omówiony jest z perspektywy podstawowych funkcji zarządzania, tj. p...
€15,31
€15,31

Budżet partycypacyjny w obszarze inicjat...

Ogląd wybranej formy samorządności miasta Gdańska w latac... Ogląd wybranej formy samorządności miasta Gdańska w latach 2014-2018
€13,78
€13,78

Urzędnicy i przedsiębiorcy Kulturowe bar...

Media często informują o skandalach związanych z realizac... Media często informują o skandalach związanych z realizacją dużych projektów publicznych, takich jak problemy przy budowie autostrad, korupcja w Komendzie Głównej Policji, czy podejrzenia korupcj...
€12,89
€12,89

Gospodarka przestrzenna Uwarunkowania sp...

Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospo... Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospodarka przestrzenna" oraz kierunków ekonomicznych, stanowiąca również cenną lekturę dla praktyków gospodarczych, pragnących dokładniej pozn...
€12,66
€12,66

Ewaluacja w pracy socjalnej Badania, ksz...

Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w za... Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania ewaluacji i wskazania jej użyteczności jest niezwykle trudne. Określa się ją jako systematyczne komplementarne badanie...
€13,05
€13,05

Nauka administracji

Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jed... Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez za...
€15,13
€15,13

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samo...

Stan prawny: marzec 2015 r. W naszej książce znajdą Pa... Stan prawny: marzec 2015 r. W naszej książce znajdą Państwo: najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej wyjaśnienia jak wypełniać poszczegól...
€40,71
€40,71

Samorząd terytorialny beneficjentem środ...

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polit... Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy ...
€12,61
€12,61

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorz...

Zarządzanie kryzysowe zaprezentowano jako zorganizowany p... Zarządzanie kryzysowe zaprezentowano jako zorganizowany proces budowania bezpieczeństwa. Ważnym akcentem realizacji tego procesu jest samorząd i w takiej roli został przez Autora przedstawiony. S...
€16,76
€16,76

Zarządzanie energią w w jednostkach samo...

Zapewnienie energii niezbędnej dla dalszego wzrostu gospo... Zapewnienie energii niezbędnej dla dalszego wzrostu gospodarczego z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia stanowi jedno z podstawowych wyzwań gospodarki XXI wieku. ...
€12,58
€12,58

Czynniki zmniejszające rolę władczych fo...

Niezmiernie rzadko spotyka się opracowania, które mając c... Niezmiernie rzadko spotyka się opracowania, które mając charakter monograficzny, łączą ze sobą w sposób tak umiejętny zagadnienia teoretyczne, dogmatykę prawa i badania empiryczne. Uprzednie i na...
€12,77
€12,77