Administracja. Samorząd terytorialny

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,49
€10,49

Zatrudnianie pracowników samorządowych

W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników sam... W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.: • powierzen...
€33,05
€33,05

Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919...

Dzieje struktur administracyjnych, jak też poszczególnych... Dzieje struktur administracyjnych, jak też poszczególnych instytucji administracyjnych działających na ziemiach polskich w XX w., a zwłaszcza na przełomie wieków XX/XX […], są bardzo słabo rozpoz...
€12,92
€12,92

Utrzymanie czystości i porządku w gminac...

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porz... Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w syste...
€30,44
€30,44

Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom Dr...

W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowie... W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowiem o metodach zniewalania jednych przez drugich. Rządzonych przez rządzących. Temat ten znany jest od tysięcy lat. Dawniej zniewalano przem...
€3,31
€3,31

Rada nadzorcza spółki komunalnej z udzia...

Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem... Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono m.in. problematykę: – statusu i...
€32,99
€32,99

Samorząd Wolności Jerzy Stępień w rozmow...

Trzymacie Państwo w rękach obszerny wywiad z Jerzym Stępn... Trzymacie Państwo w rękach obszerny wywiad z Jerzym Stępniem, współtwórcą ustaw samorządowych z 1990 roku, sędzią, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, wykładowcą akademickim i, co dla mnie ...
€12,83
€12,83

Słownik specjalistyczny Prawo Administra...

SŁOWNIK SPECJALISTYCZNY PRAWO, ADMINISTRACJA, UNIA EUROP... SŁOWNIK SPECJALISTYCZNY PRAWO, ADMINISTRACJA, UNIA EUROPEJSKA polski • angielski • niemiecki Cenne źródło fachowej wiedzy językowej oraz narzędzie przydatne w codziennej pracy. Słownik adres...
€10,55
€10,55

Praca socjalna w środowisku lokalnym

Poradnik dedykowany jest adeptom pracy socjalnej i pracow... Poradnik dedykowany jest adeptom pracy socjalnej i pracownikom socjalnym, na co dzień wspierającym osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych. Czytelnik znajdzie tu wskazania, w jaki sposób szukać ...
€11,49
€11,49

Administracyjnoprawne środki zapewnienia...

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególn... Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności sportowych imprez masowych - meczów piłki nożnej, to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień związanych z organ...
€20,79
€20,79

Miejsce samorządu terytorialnego w ramac...

Prof. dr hab. Marian Zdyb podjął się tematu o dużej donio... Prof. dr hab. Marian Zdyb podjął się tematu o dużej doniosłości prawnej, zwłaszcza że problem miejsca samorządu terytorialnego w ramach ładu prawnego w Polsce ujmuje […] w kontekście uniwersalnym...
€10,49
€10,49

Dochody podatkowe samorządu terytorialne...

Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej... Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru finansów lokalnych, tj. zagadnień podatków samorządowych jako źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytor...
€9,99
€9,99

Samorząd terytorialny w Stanach Zjednocz...

Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia do... Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych t...
€11,21
€11,21

Organizacja i zarządzanie w administracj...

Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznow... Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznowe, a także niezwykle bogate obszarowo zagadnienie w jednej publikacji. Zarys wykładu nawiązuje w przeważającej mierze do treści praktyczny...
€14,36
€14,36

Udziały jednostek samorządu terytorialne...

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest instytucja... Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest instytucja udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnyc...
€27,98
€27,98

Zarządzanie publiczne 2 (36)/2016

W numerze [Contents] János Kornai: Czym właściwie jest K... W numerze [Contents] János Kornai: Czym właściwie jest Kapitał w XXI wieku? Garść uwag na temat książki Thomasa Piketty’ego [So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty...
€5,65
€5,65

Partycypacja społeczna w lokalnej polity...

Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w k... Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak: - dostęp partycypujących do informacji p...
€25,47
€25,47

Samorządowe konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzeci... Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzecich w procesy decyzyjne są jedną z podstawowych form demokracji bezpośredniej wykorzystywanej na poziomie samorządowym. Stanowią one ważne ...
€25,52
€25,52

Marketing terytorialny Nowe obszary i na...

Autorzy prezentują swoją propozycję periodyzacji rozwoju ... Autorzy prezentują swoją propozycję periodyzacji rozwoju marketingu terytorialnego, zwanego również marketingiem miast i regionów. Stawiają zwłaszcza na innowacje marketingowe generowane przez no...
€13,55
€13,55

Projekty inwestycyjne Finansowanie, budż...

Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem p... Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elemente...
€16,92
€16,92

Administracja rządowa państwa członkowsk...

Niniejsza książka jest odpowiedzią na zaobserwowany w lit... Niniejsza książka jest odpowiedzią na zaobserwowany w literaturze przedmiotu deficyt badań pozycji państwa członkowskiego w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej na poziomie administracyjnym. Dok...
€11,37
€11,37

Polska gmina 2015

Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej le... Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie ...
€11,39
€11,39

Samorząd gminny w Polsce Czynniki determ...

Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wy... Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni w...
€11,75
€11,75

Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej ...

Analiza finansowa odgrywa bardzo istotną rolę w zarządzan... Analiza finansowa odgrywa bardzo istotną rolę w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego. Od podmiotów sektora finansów publicznych wymaga się racjonalnego gospodarowania zasobami...
€13,08
€13,08