Administracja. Samorząd terytorialny

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji ...

Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpiecze... Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną, zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość o znaczeniu normatywnym. Nowości...
€11,73
€11,73

Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom Dr...

W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowie... W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowiem o metodach zniewalania jednych przez drugich. Rządzonych przez rządzących. Temat ten znany jest od tysięcy lat. Dawniej zniewalano przem...
€3,15
€3,15

Wieczni prezydenci Dwa przypadki trójmie...

Maciej Drzonek, Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmie... Maciej Drzonek, Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie „Książka Macieja Drzonka poświęcona długowiecznym prezydentom jest przykładem bardzo cennego podejścia, które konfrontuje analiz...
€9,62
€9,62

Uwarunkowania i pomiar stabilności fiska...

Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilnośc... Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to z faktu, że...
€10,77
€10,77

Administrowanie i zarządzanie w sektorze...

Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej m... Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej monografii tekstów jest działalność administracji publicznej, która stanowi znaczącą część sektora publicznego w Polsce. Praca zawiera takż...
€13,21
€13,21

Socjologia administracji Zarys wykłau

Niniejsze opracowanie jest drugim wydaniem podręcznika z ... Niniejsze opracowanie jest drugim wydaniem podręcznika z zakresu dynamicznie rozwijającej się socjologii administracji. Prace nad podręcznikem prowadzone były przy wykorzystaniu zarówno literatur...
€8,06
€8,06

Partnerstwo publiczno prywatne Podmioty ...

Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby ocen... Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby oceny inwestycji publicznych Woda w wymiarze społeczno-politycznym Organizacja i efektywność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce ...
€12,32
€12,32

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej z...

Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania śr... Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Publikacja zawiera szereg ważnych informacji dla głównych księ...
€47,97
€47,97

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok państ...

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok jednostek sfery budżet... Sprawozdanie finansowe za 2013 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadc...
€48,83
€48,83

Polska gmina 2015

Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej le... Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie ...
€11,38
€11,38

Administracyjne prawo nieruchomości Tabe...

Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie p... Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie prawa nieruchomości są obecnie rozległe i regulowane przez znaczną ilość przepisów prawa. Prezentowana książka składa się z tabel zawierają...
€19,21
€19,21

Jawność i jej ograniczenia Tom 12 Model ...

Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wycze... Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia t...
€25,69
€25,69

Odpowiedzialność kierownika jednostki se...

Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finan... Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – zakresy czynności pracowników, wzory powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki fina...
€53,51
€53,51

Poradnik samorządowca 2/2010 Wynagrodzen...

Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we ws... Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we współpracy z Autorami Gazety Samorządu i Administracji, który jako jedyny na rynku porusza w sposób kompleksowy zagadnienia ważne dla samorz...
€12,25
€12,25

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o ...

Stan prawny na: 29.08.2019 r. W 17. wydaniu zbioru uwz... Stan prawny na: 29.08.2019 r. W 17. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych in...
€4,25
€4,25

Samorządowe konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzeci... Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzecich w procesy decyzyjne są jedną z podstawowych form demokracji bezpośredniej wykorzystywanej na poziomie samorządowym. Stanowią one ważne ...
€25,76
€25,76

Controlling i rachunkowość w systemie bu...

„rozprawa (…) jest obszernym kompendium naukowym o system... „rozprawa (…) jest obszernym kompendium naukowym o systemie budżetowania zadaniowego stanowiącym narzędzie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, opartym nie tylko na dorobku k...
€11,85
€11,85

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb pań...

Drugie wydanie książki zawiera uzupełnienia i uaktualnien... Drugie wydanie książki zawiera uzupełnienia i uaktualnienia dotyczące zmian wprowadzonych w polskich służbach państwowych po 2015 roku. Największe zmiany (łącznie z nazwą) objęły dwie spośród słu...
€14,42
€14,42

Procedura zlecania zadań publicznych jed...

Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowani... Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie or...
€45,13
€45,13

Wizerunek Warszawy w działaniach promocy...

Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-ty... Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-tych XX w. przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Problematyka dotycząca formowania się wizerunku miasta nadal znajduje się prze...
€10,25
€10,25

Unitarny charakter państwa a samorząd te...

Monografia stanowi pokłosie dyskusji przeprowadzonej w tr... Monografia stanowi pokłosie dyskusji przeprowadzonej w trakcie XII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w dniach 11–12 października 2018 r. Wzięli w nim u...
€33,47
€33,47

Wynagrodzenia pracowników samorządowych ...

Jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń pracownik... Jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników samorządowych? Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne zasady wyn...
€43,53
€43,53

Polityka rachunkowości 2015 z komentarze...

"Polityka rachunkowości 2015" to praktyczne wsparcie, dzi... "Polityka rachunkowości 2015" to praktyczne wsparcie, dzięki któremu łatwiej niż dotychczas stworzysz plan kont w swojej jednostce. Dodatkowo zapoznasz się z omówieniem bieżących zasad ewidencji ...
€38,68
€38,68

Rola pomocy publicznej w finansowaniu ma...

W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansow... W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, pokazano modelową ewolucję tych podmiotów, przeanalizowano dostępność pomocy publicznej, zidentyfi...
€12,87
€12,87