Źródła prawa. Ustawy i kodeksy

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kodeks cywilny

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje i ... Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uzn...
Opracowanie Zbiorowe
€2,70
€2,70

Kodeks spółek handlowych

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks spółek handlowych oraz skorowidz przedmiotowy. Pop... Kodeks spółek handlowych oraz skorowidz przedmiotowy. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręc...
Opracowanie Zbiorowe
€3,21
€3,21

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opracowanie Zbiorowe
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotow... Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej prakty...
Opracowanie Zbiorowe
€3,17
€3,17

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€2,72
€2,72

Ustawa o rachunkowości

Opracowanie Zbiorowe
Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst j... Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrz...
Opracowanie Zbiorowe
€4,03
€4,03

Kodeks postępowania administracyjnego 20...

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 21 stycznia 2018 ... Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 21 stycznia 2018 roku (z uwzględnieniem zmian wchodzących 2 lutego 2018 roku – Dz. U. z 2018 r. poz. 149). Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone n...
€1,85
€1,85

Kodeks drogowy

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszyc... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy Stan prawny: luty 2018
Opracowanie Zbiorowe
€6,65
€6,65

Kodeks postępowania administracyjnego Pr...

Stan prawny na: 18.01.2018 r. W wydaniu 31. uwzględniono... Stan prawny na: 18.01.2018 r. W wydaniu 31. uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finans...
€6,72
€6,72

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Stan prawny na 8 lutego 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodz... Stan prawny na 8 lutego 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 6 grudnia 2017 r o zmianie...
€18,35
€18,35

Prawo budowlane

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych ... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,94
€3,94

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

praca zbiorowa
Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowy... Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego – konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany...
praca zbiorowa
€1,60
€1,60

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera: Kodeks postępowania karnego ... Publikacja zawiera: Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Opłaty w sprawach karnych Postępowanie w sprawach n...
Opracowanie Zbiorowe
€13,17
€13,17

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich s...
€3,68
€3,68

Kodeks cywilny

Opracowanie Zbiorowe
„Kodeks cywilny” broszura – zawiera jednolity tekst ustaw... „Kodeks cywilny” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz skorowidz przedmiotowy. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i prakty...
Opracowanie Zbiorowe
€2,70
€2,70

Prawo administracyjne Przepisy 2018

Opracowanie Zbiorowe
Przepisy 2018 Prawo administracyjne – zawiera jednolite t... Przepisy 2018 Prawo administracyjne – zawiera jednolite teksty ustaw: – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowani...
Opracowanie Zbiorowe
€10,86
€10,86

Prawo gospodarcze Przepisy 2018

Opracowanie Zbiorowe
Przepisy 2018 Prawo gospodarcze – zawiera jednolite tekst... Przepisy 2018 Prawo gospodarcze – zawiera jednolite teksty ustaw: – Kodeks spółek handlowych — ustawa o swobodzie działalności gospodarczej — ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym — Prawo ...
Opracowanie Zbiorowe
€10,89
€10,89

Prawo podatkowe Przepisy 2018

Opracowanie Zbiorowe
IV wydanie Prawa podatkowego to kompendium przepisów dot... IV wydanie Prawa podatkowego to kompendium przepisów dotyczących prawa podatkowego. Zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Opracowanie Zbiorowe
€13,37
€13,37

Prawo pracy Przepisy 2018

Opracowanie Zbiorowe
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa. Stanowi poszerzony, ... Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa. Stanowi poszerzony, szczegółowy zbiór ustaw dotyczących prawa pracy i powiązanych z nim gałęzi prawa. Oprócz kodeksu pracy czytelnik znajdzie w niej m. in. in...
Opracowanie Zbiorowe
€10,86
€10,86

Prawo karne Przepisy 2018

Opracowanie Zbiorowe
Przepisy 2018. Prawo karne. Obszerny, ale jednocześnie wy... Przepisy 2018. Prawo karne. Obszerny, ale jednocześnie wygodny w użyciu zbiór przepisów prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Najnowszy stan prawny uwzględniający reformę postępowania...
Opracowanie Zbiorowe
€10,83
€10,83

Karta Nauczyciela

Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmian... Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria "Twoje Prawo" zawiera: ...
€5,25
€5,25

Podręczny kodeks drogowy 2018 stan prawn...

KODEKS DROGOWY jest potocznym nazwaniem ustawy - Prawo o ... KODEKS DROGOWY jest potocznym nazwaniem ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w której pomieszczono przepisy prawne dotyczące ruchu drogowego i jego uczestników. Aktualnie obowiązujący akt został usta...
€6,71
€6,71

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzys...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera: Konstytucja Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o obywatelstwie polskim Ustawa o umowach międzynarodowych Kodeks wyborczy Trybunał Konstytucyjny Try...
Opracowanie Zbiorowe
€11,99
€11,99

Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku P...

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych ... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€6,59
€6,59

Ustawa o Policji

Stan prawny: 1 lutego 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawi... Stan prawny: 1 lutego 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€5,28
€5,28