Zarządzanie logistyką

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Market Leader Logistics Management

Market Leader seria uzupełniająca to dodatkowe podręcznik... Market Leader seria uzupełniająca to dodatkowe podręczniki do gramatyki oraz sześć specjalistycznych tytułów pozwalających dopasować kurs Market Leader do potrzeb konkretnej branży lub kierunku s...
€17,25
€17,25

Vademecum logistyki

Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz więk... Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz większa jej użyteczność powodują, że jako dziedzina wiedzy i zastosowań praktycznych nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na róż...
€10,42
€10,42

Transport i spedycja Część 2 Spedycja Po...

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakres... Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodz...
€5,53
€5,53

Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 ...

Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem ... Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych. Część 1 podrę...
€8,45
€8,45

Gospodarka zapasami i magazynem Część 2 ...

W podręczniku całościowo wyjaśniono zagadnienia dotyczące... W podręczniku całościowo wyjaśniono zagadnienia dotyczące zarządzania magazynem w przedsiębiorstwie. W komunikatywny sposób zaprezentowano praktyczną wiedzę z zakresu realizacji procesu magazynow...
€7,89
€7,89

Gospodarka zapasami i magazynem Część 3 ...

Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompl... Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompletu podręczników do przedmiotu Gospodarka zapasami i magazynem. Autorka integruje w nim zagadnienia szczegółowo omówione w podręcznikach Z...
€5,79
€5,79

Systemy logistyczne Podręcznik Część 1

Podręcznik Systemy logistyczne został opracowany zgodnie ... Podręcznik Systemy logistyczne został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treść podręcznika obejmuje: pods...
€7,87
€7,87

Systemy logistyczne Część 2 Podręcznik t...

Opracowanie Zbiorowe
Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programow... Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Znalazły się w nim wiadomości dotyczące zarządzania ...
Opracowanie Zbiorowe
€10,55
€10,55

Egzamin zawodowy Technik logistyk Testy ...

Zbiór zadań egzaminacyjnych dla technika logistyka zawier... Zbiór zadań egzaminacyjnych dla technika logistyka zawiera pięć zestawów zadań testowych i pięć zadań praktycznych przygotowujących uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje ...
€6,31
€6,31

Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Założeniem podręcznika Laboratorium logistyczno-spedycyjn... Założeniem podręcznika Laboratorium logistyczno-spedycyjne jest kształtowanie praktycznych umiejętności, opartych na wiedzy z zakresu transportu i spedycji. W publikacji Autor zamieścił ćwiczenia...
€7,36
€7,36

Decyzje logistyczne z Excelem

Książka prezentuje możliwości wykorzystania arkusza kalku... Książka prezentuje możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstw. Logistyka jest tym obszarem zarządzania, w którym często mamy do cz...
€10,91
€10,91

Logistyka Tom 2 Teoria i praktyka

Druga część opracowania jest poświęcona zagadnieniom, któ... Druga część opracowania jest poświęcona zagadnieniom, które powinien rozpatrywać każdy logistyk na poziomie menedżerskim, a więc planowaniu i sterowaniu procesami logistycznymi. Menedżer logistyk...
€20,93
€20,93

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw n...

Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skut... Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzony...
€12,79
€12,79

Laboratorium magazynowe podręcznik Techn...

Ważne miejsce w strukturze logistyki zajmuje gospodarka z... Ważne miejsce w strukturze logistyki zajmuje gospodarka zapasami, związana z funkcjonowaniem magazynów. Niemożliwe jest zrozumienie czynności magazynowych bez praktycznych ćwiczeń, a także analiz...
€8,96
€8,96

Wózki jezdniowe Podręcznik bezpiecznej e...

Dzięki tej książce: - dowiesz się, w jaki sposób i gdzie... Dzięki tej książce: - dowiesz się, w jaki sposób i gdzie nabywać kwalifikacje, uprawniające do pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych - nauczysz się prowadzić codzienne przeglądy oraz dokume...
€7,23
€7,23

Technologie informatyczne w logistyce

Trudno sobie wyobrazić działania na podstawowych szczebla... Trudno sobie wyobrazić działania na podstawowych szczeblach zarządzania bez wykorzystania informatyki, czyli wykorzystania technologii informatycznych w podsystemach informacyjnych i decyzyjnych ...
€14,32
€14,32

Kierunki racjonalizacji systemów i proce...

Podstawowe funkcje logistyki, czyli funkcja obsługowa i i... Podstawowe funkcje logistyki, czyli funkcja obsługowa i integracyjna wymagają sprawnej organizacji i doskonale zaplanowanego działania oraz odpowiedniej kontroli wszystkich systemów logistycznych...
€12,54
€12,54

Logistyka ogólna

W książce przestawiono zagadnienia logistyki ogólnej w uj... W książce przestawiono zagadnienia logistyki ogólnej w ujęciu inżynierskim. Wiele miejsca poświęcono analizie logistyki w systemach działania z uwzględnieniem zwłaszcza procesów gospodarczych, za...
€16,89
€16,89

Logistyka dla inżynierów

Monografia poświęcona problematyce systemów logistycznych... Monografia poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz...
€16,44
€16,44

Poradnik organizatora gospodarki magazyn...

W Poradniku są omówione główne zasady organizacji gospoda... W Poradniku są omówione główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, które mogą być stosowane w różnych typach magazynów. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na ich racjonalne funkcjonowanie. ...
€15,63 €12,26
€15,63 €12,26

Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której prze... Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami go...
€16,93
€16,93

Logistyka w systemie zarządzania przedsi...

Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z komplekso... Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partner...
€16,86
€16,86

Logistyka w przedsiębiorstwie

We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie prod... We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; pr...
€16,95
€16,95

Zarządzanie łańcuchem dostaw Podstawy

Biznesowa reakcja łańcuchowa. Zarządzanie łańcuchem dost... Biznesowa reakcja łańcuchowa. Zarządzanie łańcuchem dostaw to niezwykłe wyzwanie, które wymaga profesjonalnej wiedzy oraz zastosowania odpowiednich narzędzi. Ten zwięzły podręcznik oferuje przeg...
€14,30
€14,30