Wydawnictwa prawnicze

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€12,25
€12,25

Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w ...

Książka mówi o ważnych sprawach, takich jak wolność finan... Książka mówi o ważnych sprawach, takich jak wolność finansowa i zabezpieczenie przyszłości w prosty, przystępny sposób.
€8,92
€8,92

Jak inwestować w nieruchomości. Kompendi...

Kompendium inwestora to najobszerniejsze wprowadzenie do ... Kompendium inwestora to najobszerniejsze wprowadzenie do tematyki inwestowania w nieruchomości, jakie dotychczas ukazało się na polskim rynku. Damian Kleczewski, członkowie jego zespołu inwestycy...
€17,14
€17,14

Vademecum Zarządcy Nieruchomości Wzory d...

Opracowanie zawiera zarówno wzory uchwał dotyczących zarz... Opracowanie zawiera zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnoty (wybór zarządu wspólnoty, regulamin pracy zarządu wspólnoty), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w spra...
€25,78
€25,78

Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy ...

Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swoje... Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swojej praktyce na co dzień zobowiązani są stosować pracodawcy. W niniejszym opracowaniu Czytelnik odnajdzie ujdonoliconą treść przepisów KP (w...
€17,90
€17,90

Gospodarowanie majątkiem komunalnym Zasa...

Gospodarowanie majątkiem komunalnym ma priorytetowe znacz... Gospodarowanie majątkiem komunalnym ma priorytetowe znaczenie dla sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych nałożonych na poszczególne gminy. Decyzje podejmowane przez władze lokalne w t...
€16,76
€16,76

Prawo administracyjne dziś i jutro

„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jub... „Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii ...
€49,29
€49,29

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybu...

Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyr... Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Przedmiotem rozważań są zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa międz...
€36,20
€36,20

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, kt... Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. In...
€38,59
€38,59

Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiekt...

Trzeba na bieżąco monitorować i kontrolować stan technicz... Trzeba na bieżąco monitorować i kontrolować stan techniczny każdego obiektu budowlanego w celu nieustannego utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, tak aby mógł ...
€20,40
€20,40

Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwi...

W publikacji znajduje się rozporządzenie w sprawie klasyf... W publikacji znajduje się rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej po najnowszych zmianach z kwietnia 2018 roku z praktycznymi przykładami i zestawieniami. Stanowi ona niezbędne narzędzie...
€18,13
€18,13

Kodeks spółek handlowych Komentarz

Książka stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlo... Książka stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulując...
€78,08
€78,08

Meritum HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakr... Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a...
€59,72
€59,72

Funkcjonowanie apteki

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w zw... Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami związanymi z tworzeniem oraz z funkcjonowaniem aptek (również szpitalnych) i punktów aptec...
€25,54
€25,54

Elektroniczne postępowanie wieczystoksię...

Publikacja - jako pierwsza na rynku wydawniczym - przedst... Publikacja - jako pierwsza na rynku wydawniczym - przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze ...
€41,36
€41,36

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania ... Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania cudzoziemców, zarówno w trybie uproszczonym, jak i zwykłym, z uwzględnieniem legalizacji pobytu pracowników zagranicznych. Materiał zgroma...
€25,69
€25,69

Jednolitość stosowania prawa konkurencji...

Monografia jest kompleksowym omówieniem jednego z najważn... Monografia jest kompleksowym omówieniem jednego z najważniejszych celów systemu antymonopolowego Unii Europejskiej – jednolitości stosowania unijnego prawa konkurencji. Publikacja uwzględnia zmia...
€36,10
€36,10

Prawo budowlane

Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej... Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej przeznaczone dla architektów, projektantów budowlanych, studentów oraz organów administracji publicznej działających w ww. dziedzinach. Z...
€8,09
€8,09

Ustawa o komornikach sądowych 18/06

„Komornicy sądowi, koszty komornicze” broszura – zawiera ... „Komornicy sądowi, koszty komornicze” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zalet...
€3,65
€3,65

Last Minute Prawo Karne 2017/12

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu karnego, z... Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu karnego, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 grudnia 2017 r. Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne i...
Opracowanie Zbiorowe
€6,56
€6,56

Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy ...

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swoje... Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swojej praktyce na co dzień zobowiązani są stosować pracodawcy. W niniejszym opracowaniu Czytelnik odnajdzie ujednoliconą treść przepisów KP (w...
Opracowanie Zbiorowe
€17,88
€17,88

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 20...

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 7 kwietnia 2017 roku).
Opracowanie Zbiorowe
€1,05
€1,05

Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytan...

Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzy... Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na sta...
€22,22
€22,22

Wzory aktów administracyjnych

Książka zawiera wzory decyzji, postanowień i innych aktów... Książka zawiera wzory decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Publikacja została napisana z perspektywy os...
€46,33
€46,33